CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN DẦU THÔ CÓ HÀM LƯỢNG PARAFIN VÀ NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC CAO

do an tốt nghiep : Vận chuyển dầu hàm lượng parafin nhiệt độ đông đặc cao từ ĐH02 ĐH01(mỏ Đại Hùng)” .

do an tốt nghiep : Vận chuyển dầu có hàm lượng parafin và nhiệt độ đông đặc cao từ ĐH02 ĐH01(mỏ Đại Hùng)” .
.. . Đại Hùng hàm lượng parafin, nhiệt độ đông đặc độ nhớt cao với thông số sau: - Khối lượng riêng nhiệt độ 200C 0.8 74g/cm3; Độ nhớt nhiệt độ 500C 7.0 9 cSt 700C 4.6 7 cSt; Hàm lượng parafin 1 7.6 -20% .. . thuộc vào yếu tố, đặc điểm giống hòa tan nước 1.4 . 2.4 Nhiệt độ đông đặc Nhiệt độ đông đặc dầu nhiệt độ dầu tính linh động, tức dầu bắt đầu hính thành mạng parafin tinh thể Parafin chuyển từ huyền .. . .5 1 3.1 Vận chuyển dầu độ nhớt cao với chất lỏng độ nhớt thấp 51 3.2 Gia nhiệt cho dầu vận chuyển dầu nóng 51 3.3 Vận chuyển dầu xử lý nhiệt 52 3.4 Xử lý dầu hóa...
 • 86
 • 1,080
 • 0

Các phương pháp vận chuyển dầu nặng

Các phương pháp vận chuyển dầu nặng
... Đề Tài : Các Phương Pháp Vận Chuyển Dầu Nặng GVHD: Dương Thành Trung 30 Đề Tài : Các Phương Pháp Vận Chuyển Dầu Nặng GVHD: Dương Thành Trung 31 Đề Tài : Các Phương Pháp Vận Chuyển Dầu Nặng GVHD: ... vận chuyển tốn Vấn đề vận chuyển dầu nặng trình bày phần sau GVHD: Dương Thành Trung Đề Tài : Các Phương Pháp Vận Chuyển Dầu Nặng Chương II : Vận Chuyển Dầu Nặng II.1 Giới Thiệu: Vận chuyển dầu ... thống vận chuyển tăng chi phí vận hành giảm GVHD: Dương Thành Trung 20 Đề Tài : Các Phương Pháp Vận Chuyển Dầu Nặng II.2.4 Phương pháp tạo dòng chảy tâm ống Đây phương pháp vận chuyển dầu nặng...
 • 36
 • 120
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ BẰNG ĐƯỜNG BỘ PHƯƠNG PHÁP XUẤT NHẬP KHẨU

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP XUẤT NHẬP KHẨU
... hiệu kinh tế cao CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ 1.1 Phương pháp vận chuyển khí hóa lỏng (LPG, LNG, CNG…) đường Khí thiên nhiên khí dầu mỏ tồn trữ vận chuyển trạng thái lỏng, với điều ... phí xuất nhập xây dựng 2.3 Các thiết bị phụ trợ cho trình xuất nhập 2.3.1 Đường ống xuất nhập Việc xuất nhập đường ống biện pháp xuất nhập tối ưu hiệu Đường ống phục vụ cho suốt trính xuất nhập ... Phương pháp vận chuyển nhựa đường đường Nhựa đường điều kiện bình thường bị sánh đặc, tính lưu chuyển dễ bị đóng rắn xuống bồn chứa Vì để đảm bảo cho trình xuất nhập nhựa đường thuận lợi xe vận...
 • 57
 • 520
 • 1

Lý thuyết thực hiện các phương pháp lấy mẫu dầu thô

Lý thuyết và thực hiện các phương pháp lấy mẫu dầu thô
... chất dầu thô khí hóa lỏng Phân tích đƣợc tiêu dầu thô khí hóa lỏng - Đánh giá đƣợc chất lƣợng dầu thô khí hóa lỏng Mục tiêu thực mô đun Mô tả thuyết thực phƣơng pháp lấy mẫu dầu thô khí - dầu ... Hộp mẫu: Hộp mẫu phải không phản ứng với mẫu đáp ứng yêu cầu kích thƣớc phổ kế 2.5.2 Chuẩn bị mẫu lấy mẫu Mẫu đƣợc lấy theo hƣớng dẫn thực hành D4057 hay D4177 Mẫu phải đƣợc phân tích sau đổ mẫu ... phần mẫu dính vào que khuấy giấy lọc không tro đƣa trở lại cốc mẫu Tiếp tục thực giống nhƣ Khi mẫu cháy phải có ngƣời coi, vì: + Với vài loại dầu tạo lớp vỏ cứng bên làm cho mẫu dầu nặng nhƣ dầu...
 • 100
 • 1,363
 • 12

CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN SỐNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN SỐNG
... xếp lớp ĐVTS dầy lên Vận chuyển Tu hài Vận chuyển Ngao, Nghêu Vận chuyển ẩm Động vật thân mềm 1.4 Sử dụng hoá chất vận chuyển Cá ngủ cá ngừng hoạt động tiêu hao ô xy cá hoạt động, cá ngủ bị xây ... thường dùng vận chuyển động vật thân mềm, giáp xác, số loài cá có quan hô hấp phụ vận chuyển cá biển thông qua hình thức ngủ đông, vận chuyển trứng cá thụ tinh,… Yêu cầu dụng cụ vận chuyển giữ ... 10-15 Vận chuyển cá thƣơng phẩm gần chế biến Thời gian (giờ) 12 24 15 24 96 12 12 8 Vận chuyển hở xe máy có sử dụng sục khí Ắc quy Máy sủi điện máy sủi Ắc Quy 1.3 Vận chuyển ẩm Phương pháp vận chuyển...
 • 10
 • 1,036
 • 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ AXIT CACBOXYLIC MẠCH CACBON TĂNG MỘT SỐ BÀI TẬP LIÊN QUAN

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ AXIT CACBOXYLIC CÓ MẠCH CACBON TĂNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP LIÊN QUAN
... PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ AXIT CACBOXYLIC CÓ MẠCH CACBON TĂNG VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP LIÊN QUAN II Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống lại số phương pháp điều chế axit cacboxylic mạch cacbon tăng so với ... cacboxylic mạch cacbon tăng tìm kiếm chọn lọc tập tự luận hướng dẫn liên quan đến đề tài IV Đối tượng nghiên cứu - Một số phương pháp điều chế axit cacboxylic mạch cacbon tăng tập liên quan ... nghiên cứu, tập lớn giúp người đọc hệ thống lại số phương pháp điều chế axit cacboxylic mạch cacbon tăng tham khảo số tập liên quan Bài tập lớn đạt mục tiêu đề Tuy nhiên, thời gian hạn chế nên...
 • 23
 • 1,178
 • 5

Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi magiê TCVN 3800 - 83 pdf

Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê TCVN 3800 - 83 pdf
... nhỏ giọt vi lượng đến dung dịch chuyển sang màu xanh sáng TÍNH TOÁN KẾT QUẢ 5.1 Tổng hàm lượng canxi magiê ( X) tính theo phần trăm theo công thức : X= ( V1 - V2) ,0004 100 = ( V1 - V2) 0,04 ... V2) 0,04 M M Trong : V1 – lượng dung dịch trilon B nồng độ 0,01 M tiêu tốn chuẩn V2 – Lượng dung dịch so sánh magiê, tính ml; M – lượng mẫu thử, tính g; 0,000 4- lượng canxi ứng với ml dung dịch ... dịch đệm, chuẩn bị theo TCVN 105 5-7 1 Magiê, dung dịch so sánh có nồng độ 0,01 M chuẩn bị sau: Cân 0,2432 g magiê dạng vỏ bào đem rửa cận thận rượu etylic sấy khô Đun nóng magiê cẩn thận cho giọt...
 • 3
 • 709
 • 5

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định.Phân tích nhưỡng điều kiện vận dụng đối với từng phương pháp

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định.Phân tích nhưỡng điều kiện vận dụng đối với từng phương pháp
... rõ phương pháp tính khấu hao tài sản cố định điều kiện vận dụng thực tế Chuẩn mực kế tốn số – tài sản cố định hữu hình Chuẩn mực kế tốn số – tài sản cố định vơ hình 1.3.3.Ngun tắc trích khấu hao ... Phân tích điều kiện vận dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh Những TSCĐ áp dụng phương pháp phải đảm bảo điều kiện sau: Là tài sản cố định đầu tư mới(chưa qua sử dụng) ... Kim Khi sử dụng phương pháp khấu hao nhanh, cụ thể điều kiện khơng thay đổi niên hạn khấu hao pháp định, thơng qua sử dụng phương pháp khấu hao khác nhau, nâng cao tỷ lệ khấu hao tăng hao mòn TSCĐ...
 • 19
 • 3,107
 • 17

Đồ án "Các phương pháp khấu hao tài sản cố định.Phân tích nhưỡng điều kiện vận dụng đối với từng phương pháp” pptx

Đồ án
... trích khấu hao tài sản cố định:Nêu rõ phương pháp tính khấu hao tài sản cố định điều kiện vận dụng thực tế Chuẩn mực kế tốn số – tài sản cố định hữu hình Chuẩn mực kế tốn số – tài sản cố định ... chọn đề tài “ Các phương pháp khấu hao tài sản cố định.Phân tích nhưỡng điều kiện vận dụng phương pháp làm đế tài Đề án mơn học cho để tìm hiểu kĩ khái niệm, chất ý nghĩa vấn đề Mặc dù cố gắng ... lượng sản phẩm tạo sử dụng TS CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO Việc vận dụng phương pháp khấu hao thực tế cho loại TSCĐ phụ thuộc vào nhiều yếu tố đặc tính hao mòn tài...
 • 21
 • 471
 • 3

SKKN Phương pháp vận dụng kiến thức bản để giải các bài tập tính hiệu điện thế, cường độ dòng điện

SKKN Phương pháp vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài tập tính hiệu điện thế, cường độ dòng điện
... c Tính điện trở tương đương AB hướng giải lựa chọn cách giải: Cách giải Tính trực tiếp cường độ dòng điện qua điện trở dựa mối quan hệ cường độ dòng điện điểm nút… Cách giải Tính cường độ dòng ... thức hiệu điện tính U1, tính hiệu điện hai đầu R2 U1 Mục tiêu: Vận dụng kiến thức biết viết hệ thức hiệu điện điện trở mạch cầu, tính U1, U2 18 Bài giải -Gọi: *Gv yêu cầu h/s dựa + Hiệu điện đầu ... quan hệ viết hệ thức để tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện, hiệu điện điện trở mạch cầu - Biến đổi biểu thức toán học để tìm kết II CHUẨN BỊ: - Học sinh ôn tập kiến thức liên quan...
 • 29
 • 534
 • 1

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu cơ
... MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LƯU THỊ XUÂN THI NGHIÊN CỨU SỰ OXID HÓA CỦA KMnO4/CuSO4 5H2O TRÊN MỘT SỐ NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG ... hương phương ) chưa nghiên cứu - Siêu âm vi sóng phương pháp kích hoạt mới, hữu ích cho phản ứng tổng hợp hữu không dung môi Các phương pháp chưa áp dụng nghiên cứu rộng rãi phản ứng oxid hóa KMnO4/CuSO4 ... 12,6 mmol) trộn với CuSO4 5H2O (2 g ∼ mmol) môi trường không dung môi để oxid hóa số nhóm đònh chức. 119 25 Luận án Tiến Só Hóa học Bảng 1.6 Oxid hóa KMnO4 môi trường không dung môi Chất Thời giana...
 • 211
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp vận chuyển bệnh nhâncông nghệ sản xuất bơ theo phương pháp liên tục từ cream có hàm lượng chất béo caovận chuyển cá bố mẹ sử dụng phương pháp vận chuyển hở có sục khícác phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bảnphương pháp vận chuyển nguyên liệu thủy sảncác phương pháp chưng cất dầu mỏcác phương pháp giải hóa học hữu cơcác phương pháp trích ly dầucác phương pháp chế biến dầu mỏcác phương pháp giải hóa học hữu cơ nhanhcác phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 11các phương pháp giải toán hóa vô cơcác phương pháp điều trị ung thư cổ tử cungcác phương thức vận chuyển các chất qua màng tế bàocác phương pháp chế biến nước mắm cổ truyềnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học