LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHỐNG GIỮ HỢP LÝ CHO LÒ CHỢ VỈA V.15 KHU TRUNG TÂM MỎ THAN NGÃ HAI CÔNG TY TNHH MỘT TV THAN QUANG HANH

đồ án tốt nghiệp LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHỐNG GIỮ HỢP CHO CHỢ VỈA V.15 KHU TRUNG TÂM MỎ THAN NGÃ HAI CÔNG TY TNHH MỘT TV THAN QUANG HANH.

đồ án tốt nghiệp LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHỐNG GIỮ HỢP LÝ CHO LÒ CHỢ VỈA V.15 KHU TRUNG TÂM MỎ THAN NGÃ HAI CÔNG TY TNHH MỘT TV THAN QUANG HANH.
... vỉa V.13, V.14 V.15 khu Trung tâm mỏ than Ngã Hai Công ty TNHH thành viên than Quang Hanh mức -120 ữ phơng án mở vỉa đợc chọn Phơng án II : Mở vỉa giếng nghiêng kết hợp xuyên vỉa tầng II.7 ... nghip 16 Ii.1 - GiớI HạN KHU VựC THIếT Kế II.1.1 - Biên giới khu vực thiết kế Khu vực thiết kế Khu trung tâm mỏ than Ngã Hai thuộc công ty TNHH TV than Quang Hanh Biên giới khu vực thiết kế đợc giới ... vỉa V.15 - khu trung tâm mỏ than ngã hai công ty TNHH TV than Quang hanh 53 Iii.1 - Đặc điểm địa chất yếu tố liên quan đến công tác khai thác 54 Iii.2 - Lựa chọn hệ thống khai thác ...
 • 182
 • 265
 • 0

do an tốt nghiệp : PHẦN CHUNG: Thiết kế mở vỉa và khai thác cho trung tâm từ mức ± 0 đến mức 300 công ty than Mông Dương đảm bảo công suất 1500000 tấnnăm. PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Lựa chọn công nghệ khai thác hợpcho vỉa G(9) khu trung tâm công ty than Mông Dươ

do an tốt nghiệp : PHẦN CHUNG: Thiết kế mở vỉa và khai thác cho trung tâm từ mức ± 0 đến mức 300 công ty than Mông Dương đảm bảo công suất 1500000 tấnnăm. PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lí cho vỉa G(9) khu trung tâm công ty than Mông Dươ
... (ng) 500 00 325 500 000 500 00 325 500 000 1 200 00 29 400 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 29 400 000 1 500 00 1241 100 000 1 500 00 12589 500 00 1 500 00 1 107 7 500 00 1 500 00 12484 500 00 ... 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 58 800 000 1 200 00 29 400 000 1 500 00 1232 700 000 1 500 00 12526 500 00 1 500 00 105 8 400 000 1 500 00 1169 700 000 1 500 00 108 04 500 00 1 500 00 1 101 4 500 00 1 500 00 ... 12484 500 00 1 500 00 1 106 700 000 1 500 00 115 500 000 0 1 500 00 5155 500 00 8578 500 000 n giỏ Thnh tin (ng/m) (ng) 600 0 3 906 000 0 600 0 3 906 000 0 200 0 1654 800 0 200 0 1678 600 0 200 0 147 700 00 200 0 1664 600 0 200 0 1475 600 0...
 • 152
 • 227
 • 0

đồ án kỹ thuật mỏ Thiết kế sơ bộ vỉa 16 mỏ Than Hà Tu và lựa chọn phương án thoát nước hợp cho vỉa 16 mỏ Than Hà Tu

đồ án kỹ thuật mỏ Thiết kế sơ bộ vỉa 16 mỏ Than Hà Tu và lựa chọn phương án thoát nước hợp lý cho vỉa 16 mỏ Than Hà Tu
... vách vỉa trụ đến trụ vỉa 16 sét kết, bột kết, cuội kết Nham thạch từ vách vỉa 16 đến trụ vỉa 16a bột kết cát kết Nham thạch từ vách vỉa 16 a đến địa hình gồm có lớp cát kết bột kết xen kẽ sinh viên: ... 4.2 lựa chọn phơng án mở vỉa Vỉa 16 mỏ Tu có cấu tạo địa chất phức tạp vỉa có dạng hình lòng chảo, cánh Đông thoải, cánh Tây dốc Vì ta đa phơng án mở vỉa hào hỗn hợp vận tải ôtô hào cố định kết ... 300m Nham thạch bao gồm: Cuội kết, sạn kết, cát kết hạt thô đến hạt mịn, bột kết, sét kết vỉa than xen kẽ Các vỉa than kể từ dới lên vỉa trụ, vỉa 16, vỉa 16a vỉa dày Vỉa dày khai thác hết từ năm...
 • 103
 • 732
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn phương án kết cấu hợp cho đê bao lấn biển huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.

Nghiên cứu lựa chọn phương án kết cấu hợp lý cho đê bao lấn biển huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.
... HèNH NGHIấN CU V NG DNG ấ BAO LN BIN 11 1.1 Tng quan v bao ln bin Vit Nam 11 1.2 c im kt cu ca bao ln bin 17 1.2.1 Tng quỏt v cỏc iu kin xõy dng bao ln bin 17 1.3 Tỡnh ... CHO BAO LN BIN TIấN LNG 42 2.1.Gii thiu v trớ, nhim v cụng trỡnh 42 2.1.1 V trớ a lý: 42 2.1.2.Nhim v cụng trỡnh: 43 2.2.Cỏc iu kin xõy dng cụng trỡnh bao ... iu kin xõy dng xut cỏc gii phỏp kt cu ng dng cho bao ln bin Tiờn Lóng Hi Phũng - Tớnh toỏn chi tit cho phng ỏn nghiờn cu l bng tỳi cỏt ỏp dng cho khu vc nc nụng ca d ỏn ln bin Tiờn Lóng, t...
 • 139
 • 542
 • 2

Thiết kế sơ bộ vỉa 16 mỏ than hà tu và chuyên đề lựa chọn phương án thoát nước hợp cho vỉa 16 mỏ than hà tu

Thiết kế sơ bộ vỉa 16 mỏ than hà tu và chuyên đề lựa chọn phương án thoát nước hợp lý cho vỉa 16 mỏ than hà tu
... vách vỉa trụ đến trụ vỉa 16 sét kết, bột kết, cuội kết Nham thạch từ vách vỉa 16 đến trụ vỉa 16a bột kết cát kết Nham thạch từ vách vỉa 16 a đến địa hình gồm có lớp cát kết bột kết xen kẽ sinh viên: ... 4.2 lựa chọn phơng án mở vỉa Vỉa 16 mỏ Tu có cấu tạo địa chất phức tạp vỉa có dạng hình lòng chảo, cánh Đông thoải, cánh Tây dốc Vì ta đa phơng án mở vỉa hào hỗn hợp vận tải ôtô hào cố định kết ... 300m Nham thạch bao gồm: Cuội kết, sạn kết, cát kết hạt thô đến hạt mịn, bột kết, sét kết vỉa than xen kẽ Các vỉa than kể từ dới lên vỉa trụ, vỉa 16, vỉa 16a vỉa dày Vỉa dày khai thác hết từ năm...
 • 103
 • 376
 • 2

Lựa chọn cộng nghệ khai thác hợp cho vỉa 6 khu cánh gà, công ty than Vàng Danh

Lựa chọn cộng nghệ khai thác hợp lý cho vỉa 6 khu cánh gà, công ty than Vàng Danh
... III: KHAI THáC Phần chuyên đề Lựa chọn công nghệ khai thác hợp cho vỉa khu cánh công ty than vàng danh Trong ngành khai thác, khai thác hầm lò việc lựa chọn hệ thống khai thác công nghệ khai ... tố vỉa than ảnh hởng tới công tác khai thác Trong vỉa than cụm vỉa, đồ án lựa chọn vỉa để thiết kế lựa chọn hệ thống khai thác Các yếu tố có liên quan đến công tác khai thác vỉa a - Chiều dày vỉa ... kế khu Cánh Gà mỏ than Vàng Danh từ phay F8ữ F13 Đây điều kiện không thuận lợi cho việc khai thác vỉa than, khó khăn cho công tác áp dụng giới hóa đào lò khai thác than nh khấu than máy liên hợp...
 • 195
 • 600
 • 4

nghiên cứu lựa chọn thông số nổ mìn hợp cho mỏ apatit lào cai

nghiên cứu lựa chọn thông số nổ mìn hợp lý cho mỏ apatit lào cai
... m Apatit Lo Cai em c b mụn giao cho ti thit k ỏn tt nghip gm phn chớnh: Phn chung: Thit k s b khai trng i Cam ng 3- m Apatit Lo Cai Phn chuyờn : Nghiờn cu la chn thụng s n mỡn hp cho m Apatit ... cụng ngh c bn ca cụng tỏc khoan 1- Mỏy khoan Cn c vo c im ca va qung v t ỏ võy quanh ti m Apatit Lo Cai, t ỏ cú cng khỏc nhau, cho nờn m Apatit Lo Cai cú nhiu loi mỏy khoan phự hp vi tng loi t ỏ ... kin sn xut ca m apatit Lo cai ta cú th chn ng b thit b nh sau: V.2.1- Cụng tỏc khoan n Hin ti khai trng i ang s dng cỏc loi mỏy khoan sau: BngV.2- Mỏy khoan s dng cho m TT Tờn mỏy khoan Mó hiu...
 • 97
 • 470
 • 1

Báo cáo khoa học: "NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LỰA CHỌN KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG HỢP CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐÔNG TRƯỜNG SƠN" pps

Báo cáo khoa học:
... đường hợp Bài báo trình bày vấn đề kỹ thuật đặt ra, phân tích giải pháp kết cấu, kiến nghị kết cấu mặt đường phù hợp với điều kiện tuyến đường III NGUYÊN TẮC KHI LỰA CHỌN KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG ... dự án 46 Những đoạn thực theo kết cấu mặt dự án duyệt thể bất cấp chấp nhận Hiện dự án tìm cách thay thế, lựa chọn loại mặt đường phù hợp Bài báo trình bày sở khoa học thực tiễn, hy vọng báo ... xúc bị phá vỡ, với đường cấp cao, người ta không dùng loại mặt đường Nhận xét: Với điều kiện tự nhiên, vật liệu tuyến dự án Đường Đông Trường sơn loại kết cấu không phù hợp cường độ cao,...
 • 6
 • 258
 • 2

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG HỢP CHO TRÀN XẢ LŨ SÔNG RAY

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG HỢP LÝ CHO TRÀN XẢ LŨ SÔNG RAY
... nghiệm lựa chọn giải pháp tiêu hợp cho tràn xả sơng Ray ’ nhằm tìm hình thức tiêu phòng xói hợp cho cơng trình cụ thể tràn xả sơng Ray tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Từ kết nghiên cứu cơng trình ... kết luận chung cho cơng trình có điều kiện tương tự II MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tìm giải pháp tiêu hợp cho tràn xả thơng qua cơng ... luận thực nghiệm: - Phương pháp nghiên cứu luận tổng hợp phân tích kết nghiên cứu có - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm khn khổ luận văn thí nghiệm mơ hình thủy lực cho tràn xả cụ thể tràn...
 • 125
 • 775
 • 1

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG hợp CHO TRÀN xả lũ TỈNH bà rịa

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG hợp lý CHO TRÀN xả lũ TỈNH bà rịa
... thuật Lựa chọn đề tài: ‘‘Nghiên  cứu  thực  nghiệm  lựa chọn giải pháp tiêu năng hợp cho tràn xả sơng Ray’’ MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG  NGHIÊN CỨU 1.MỤC TIÊU:  * Tìm giải pháp tiêu ... dựng quan hệ yếu tố thủy lực phục vụ cho việc lựa chọn giải pháp tiêu hợp cho tràn xả sơng Ray CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ  TIÊU NĂNG SAU TRÀN XẢ LŨ 1.TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA: Hồ chứa loại ... nước…thì tràn xả hạng mục quan trọng khơng thể thiếu hệ thống vấn đề lựa chọn giải pháp tiêu hợp sau tràn cần phải quan tâm Nhưng việc tính tốn thủy lực nối tiếp tiêu phòng xói sau tràn xả lũ...
 • 42
 • 303
 • 0

Tính toán, lựa chọn đồng bộ thiết bị hợp cho khu đông mỏ đồng sin quyền lào cai

Tính toán, lựa chọn đồng bộ thiết bị hợp lý cho khu đông mỏ đồng sin quyền lào cai
... gồm hai phần: Phần chung: Thiết kế sơ khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai Phần chuyên đề: Tính toán, lựa chọn đồng thiết bị hợp cho khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai Sau thời gian, hướng dẫn ... hoá đồng I.1 Nguyên tắc lưa chọn đồng thiết bị 133 I.2 Tình hình thực công nghệ khai thác mỏ 133 Chương II 135 Lựa chọn thiết bị giới hoá đồng cho mỏ II.1 Lựa chọn thiết bị xúc 135 II.2 Lựa chọn ... chi phí khác 126 XV.4 Tính toán tiêu kinh tế kỹ thuật công tác khai thác mỏ 129 Phần chuyên đề Tính toán, lựa chọn đồng thiết bị hợp cho khu đông mỏ đồng Sin 132 Quyền Lào Cai Chương I 133 Khái...
 • 157
 • 346
 • 2

Đồ án tốt nghiệp khai thác mỏ lộ thiên : Phần chung: Thiết kế sơ bộ cho mỏ đá vôi trắng Bản Hạt. Phần chuyên đề: Nghiên cứu lựa chọn đồng bộ thiết bị hợp cho mỏ đỏ vụi trắng Bản Hạt. .

Đồ án tốt nghiệp khai thác mỏ lộ thiên :  Phần chung: Thiết kế sơ bộ cho mỏ đá vôi trắng Bản Hạt. Phần chuyên đề: Nghiên cứu lựa chọn đồng bộ thiết bị hợp lý cho mỏ đỏ vụi trắng Bản Hạt. .
.. . thông Bộ giao thông vận tải 2.1 .2 Thiết kế khai thác mỏ - Bản đồ địa chất khu mỏ tỷ lệ 1: 2000 - Bản đồ địa hình mỏ đá Bản Hạt tỷ lệ 1: 1000 - Bản đồ tổng mặt tỷ lệ 1: 2000 - Nguyên thiết kế mỏ .. . khoáng sản có ích mỏ đá Bản Hạt l : 1.4 61978,0 m3 ( 3.9 4 7.3 65,0 tấn) - Đá bóc : 16 4.4 74,0 m3 3.3 .3 Trữ lợng khai thác: - Trữ lợng khai thác biên giới khai trờng đợc xác định sở biên giới khu mỏ đá .. . SV: Nguyn Vn Cng Lp :Khai thỏc K56 ỏn tt nghip B mụn khai thỏc l thiờn Phần chung: Thiết kế cho mỏ đá vôi trắng hạt SV: Nguyn Vn Cng Lp :Khai thỏc K56 ỏn tt nghip B mụn khai thỏc l...
 • 137
 • 482
 • 5

văn hóa doanh nghiệp tôi lựa chọn công ty TNHH tiến đại phát

văn hóa doanh nghiệp tôi lựa chọn công ty TNHH tiến đại phát
... Công ty TNHH Tiến Đại Phát công ty Tập Đoàn Tiến Đại Phát, vớinhững ngành nghề nêu trên thực tế lĩnh vục chủ yếu mà Công ty TNHH Tiến Đại Phát hoạt động chủ yếu cung cấp, chuyến giao công ... dựng Văn hóa ứng xử doanh nghiệp? Văn hóa ứng xử doanh nghiệp mối quan hệ ứng xử cấp với cấp dưới, đồng nghiệp với nhau, người với công việc, xây dựng nhũng giá trị chung doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp ... có phát triến bền vững I- Vai trò, biểu tác động văn hóa úng xử nội doanh nghiệp - Vai trò văn hóa ứng xử Văn hóa ứng xử giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thành công Khi cách ứng xử thành viên doanh...
 • 49
 • 104
 • 0

Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quàn chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh một tv xây dựng và sản xuất vlxd biên hoà

Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quàn lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại công ty tnhh một tv xây dựng và sản xuất vlxd biên hoà
... chun ISO 9001 - ỏnh giỏ thc trng ỏp dng HTQLCL theo tiờu chun ISO 9001: 2008 ti Cụng ty TNHH Mt TV Xõy dng v Sn xut VLXD Biờn Hũa - xut mt s gii phỏp nhm hon thin HTQLCL theo tiờu chun ISO 9001: 2008 ... Cụng ty chuyn i sang h thng qun ISO 9001: 2000, v cui nm 2010 cụng ty ỏp dng phiờn bn ISO 9001: 2008 cho phự hp vi h thng qun cht lng theo tiờu chun ISO hin hnh Trong quỏ trỡnh thc hin ISO 9001, ... cụng tỏc: Cụng ty TNHH MTV Xõy dng v Sn xut VLXD Biờn Hũa Tờn ti: Mt s gii phỏp hon thin h thng qun cht lng theo tiờu chun ISO 9001: 2008 ti Cụng ty TNHH MTV Xõy dng v Sn xut VLXD Biờn Hũa...
 • 102
 • 324
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại công ty TNHH một TV xây dựng và sản xuất VLXD biên hoà

Một số giải pháp hoàn thiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại công ty TNHH một TV xây dựng và sản xuất VLXD biên hoà
... 9001:2008 Công ty TNHH Một TV Xây dựng Sản xuất VLXD Biên Hòa 3 - Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Một TV Xây dựng Sản xuất VLXD Biên Hoà thời gian từ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ... Công ty TNHH Một TV Xây dựng Sản xuất VLXD Biên Hòa - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO ... HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 Chương 2: Thực trạng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sản xuất VLXD Biên Hòa Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện...
 • 85
 • 361
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ chống giữ hợp lýcông ty tnhh một tv dệt kim đông xuâncông ty tnhh một tvgiải pháp lựa chọn phương án vận chuyển hợp lý trên công trườngcần lựa chọn áp dụng phương pháp hợp lý trong việc xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của công tylựa chọn tải trọng cân bằng hợp lý trong thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trướcnghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lýlựa chọn chiến lược kinh doanh hợp lýlựa chọn phương án quy hoạch hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chi tiếtcần lựa chọn địa điểm đầu tư hợp lýđịnh hướng nghiên cứu lựa chọn giải pháp tiêu năng hợp lý tràn xả lũ sông raylựa chọn giải pháp tiêu năng hợp lýlựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lýlý do lựa chọn công ty mục đích thâu tómnghiên cứu lựa chọn cao trình đỉnh đập hợp lýĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học