XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG VI SINH VẬT TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ LẠT

Tìm hiểu quy trình xử rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ sinh học tại nhà máy xử rác thải hữu cơ cầu diễn – hà nội

Tìm hiểu quy trình xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp ủ sinh học tại nhà máy xử lý rác thải hữu cơ cầu diễn – hà nội
... đó, em chọn đề tài Tìm hiểu quy trình xử rác thải hữu phương pháp sinh học nhà máy xử rác thải hữu Cầu Diễn Nội để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đồng thời xử tận thu nguồn ... xử rác thải thành phố 1.2.2 Yêu cầu Học tập tìm hiểu quy trình công nghệ nhà máy xử phế thải Cầu Diễn 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Rác thải, phế thải thành phố Nội - Nhà máy xử ... phần hữu rác thải 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan công nghệ xử rác thải hữu phương pháp sinh học giới Việt Nam - Nghiên cứu quy trình xử rác thải hữu nhà máy xử rác thải...
 • 73
 • 1,177
 • 6

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình xử cod của nước rỉ rác bằng tác nhân fenton tại nhà máy xử nước rỉ rác nam bình dương luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình xử lý cod của nước rỉ rác bằng tác nhân fenton tại nhà máy xử lý nước rỉ rác nam bình dương luận văn thạc sỹ hóa học
... đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu trình xử COD nước rỉ rác tác nhân Fenton nhà máy xử nước rỉ rác Nam Bình Dương Luận văn Thạc Hóa học Chương 1: Tổng ... nghiệp xử chất thải Bình Dương Sơ đồ công nghệ xử nước thải nhà máy xử nước rỉ rác Bình Dương với công suất 480m3/ngày.đêm trình bày hình 1.5 Thành phần nước rỉ rác trước sau xử Nhà máy ... Dương cao dẫn đến khó xử Luận văn Thạc Hóa học Chương 1: Tổng quan 21 Hình 1.4 Sơ đồ công nghệ xử nước thải nhà máy xử nước rỉ rác Bình Dương Luận văn Thạc Hóa học Chương 1: Tổng quan...
 • 88
 • 179
 • 0

đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của mô hình xử lí chất thải rắn bằng công nghệ seraphin tại nhà máy xử lớ rác đụng vinh – TP vinh – nghệ an

đánh giá hiệu quả kinh tế  xã hội của mô hình xử lí chất thải rắn bằng công nghệ seraphin tại nhà máy xử lớ rác đụng vinh – TP vinh – nghệ an
... phí hiệu (kinh tế - hội - môi trường) việc xử lớ rỏc có nhà máy TP Vinh (Phương pháp sinh học công nghệ Seraphin)  Từ đó, đánh giá hiệu xử công nghệ Seraphin áp dụng TP Vinh Đánh giá ... nhược điểm công nghệ với công nghệ xử lớ rỏc thải khỏc cú  Phân tích hiệu kinh tế - hội môi trường công nghệ xử lớ rỏc Seraphin Đánh giá khả ứng dụng công nghệ việc xử lớ rỏc thải địa phương ... lượng lớn rác thải tập kết bãi rác Đông Vinh Qua thời gian vận hành cho thấy hiệu kinh tế - hội môi trường công nghệ đáng kể Chính vậy, định sâu “đỏnh giỏ hiệu kinh tế - hội hình xử chất...
 • 60
 • 230
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán tại nhà máy bia rapo

Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán tại nhà máy bia rapo
... xúc tiến bán nhà máy Thiết lập mục tiêu xúc tiến bán Lựa chọn công cụ xúc tiến bán Triển khai chơng trình xúc tiến bán Trắc nghiệm chơng trình xúc tiến bán Thực thi kiểm tra chơng trình xúc tiến ... quảng cáo xúc tiến bán giảm nhanh biến Các hoạt động xúc tiến bán đợc sử dụng giao dịch buôn bán nhằm trì hệ thống phân phối Hoạt động cạnh tranh Sự phát triển ngày mạnh hoạt động xúc tiến bán hỗn ... mà nhà máy thực cho đối tợng khác Nhng ngời sử dụng bia hoạt động xúc tiến bán quan trọng mà quan tọng mà nhà máy cần phải nghiên cứu kỹ phải thờng xuyên thực thi Tuy nhiên, nhà máy thực xúc tiến...
 • 20
 • 244
 • 0

hạch toán và quản vậttại nhà máy cơ khí ô tô đà nẵng

hạch toán và quản lý vật tư tại nhà máy cơ khí ô tô đà nẵng
... Lûn vàn täút nghiãûp  SÅ ÂÄƯ TÄØ CHỈÏC SN XÚTCA NH MẠY : NH MẠY Phán xỉåíng thán xe Phán xỉåíng sn xút phủ tng Xê nghiãûp sỉía Chỉỵa bo dỉåỵng Xê nghiãûp Cå khê Vàn Täø Täø Tä - Täø mạy Vàn ... lãûnh nhà m tỉû âäüng hoạ nhỉỵng thao tạc thỉåìng lm + Module : dảng tỉû âäüng hoạ cao cáúp hån Macro, âọ l nhỉỵng hm riãng ca ngỉåìi dng âỉåüc “láûp trçnh” bàòng ngän ngỉỵ Access Basic  Lûn vàn ... chênh Ch úu nhà m lm tàng thãm cháút lỉåüng, giạ trë, v tháøm m cho sn pháøm hồûc âãø tảo âiãưu kiãûn thûn låüi cho quạ trçnh sn xút + Nhiãn liãûu : l bäü pháûn âàûc biãût ca váût tỉ nhà m sn xút...
 • 102
 • 148
 • 0

Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động đúc cơ khí tại nhà máy Vitech Việt Nam, cụm công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh

Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động đúc cơ khí tại nhà máy Vitech Việt Nam, cụm công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh
... tài Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí hoạt động đúc khí nhà máy Vitech Việt Nam, Cụm công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh được thực nhằm đánh giá ảnh hưởng tới môi trường không khí hoạt ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRỊNH QUỲNH ANH ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG ĐÚC CƠ KHÍ TẠI NHÀ MÁY VITECH VIỆT NAM, CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỒNG – HOÀN SƠN, BẮC NINH Chuyên ngành: Môi trường ... tài Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí hoạt động đúc khí nhà máy Vitech Việt Nam, cụm công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh Để hoàn thành khóa luận này, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo...
 • 77
 • 446
 • 1

KHẢO sát KHẢ NĂNG xử NITƠ TRONG nước THẢI SINH HOẠT BẰNG VI SINH vật KHỬ NITRIT ở điều KIỆN HIẾU KHÍ

KHẢO sát KHẢ NĂNG xử lý NITƠ TRONG nước THẢI SINH HOẠT BẰNG VI SINH vật KHỬ NITRIT ở điều KIỆN HIẾU KHÍ
... lƣợng Nitơ tổng KẾT LUẬN - Hiệu xử Nito vi sinh khử nitrit điều kiện hiếu khí tƣơng đối tốt KIẾN NGHỊ - Cần có hệ thống xử nƣớc mƣa riêng để giảm tác động nƣớc mƣa đến hoạt động vi sinh ... Nito nƣớc thải sinh hoạt STT Chỉ tiêu Đơn vị Trung bình Tổng Nitơ mg/l 40 Nitơ hữu mg/l 15 Nitơ amoni mg/l 25 Nitơ nitrit mg/l 0,05 Nitơ nitrat mg/l 0,2 Nguồn: Chuyên đề xử Nitơ nước thải, Trần ... ĐỀ TÀI - Xử nƣớc thải nhà hàng khách sạn - Phân tích tiêu liên quan đến Nitơ NỘI DUNG §1: Tổng quan nƣớc thải sinh hoạt §2: Các phƣơng pháp xử Nitơ nƣớc thải §3: Quá trình khảo sát §1: Tổng...
 • 24
 • 344
 • 0

Đánh giá hiện trạng quản và ứng dụng xử rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninh”

Đánh giá hiện trạng quản lý và ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn phố mới  huyện quế võ  tỉnh bắc ninh”
... Lâm - - TRNG TH THY Tên đề tài: Đánh giá trạng quản ứng dụng xử rác thải sinh hoạt chế phẩm vi sinh vật thị trấn Phố Mới - huyện Quế - tỉnh Bắc Ninh Khóa luận tốt nghiệp đại học ... lp t hn 2000 loi vi sinh vt, bao gm nhúm vi sinh vt: vi khun Bacillus, vi khun quang hp, vi khun Lactic, nm men, x khun Trong ú, loi vi sinh vt hot ng ch cht l vi khun quang hp (vi khun lam) Sn ... vic vt rỏc ba bói, khụng ỳng ni quy nh din hng ngy gõy khú khn cho vic thu gom v phõn loi rỏc 4.3 ng dng x rỏc thi sinh hot hu c bng ch phm vi sinh vt Ch phm vi sinh vt cú ý ngha rt ln i vi...
 • 64
 • 263
 • 0

Nghiên cứu xử nước thải tại nhà máy liên doanh sản xuất tinh bột sắn kon tum huyện sa thầy tỉnh kon tum bằng biện pháp sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải tại nhà máy liên doanh sản xuất tinh bột sắn kon tum huyện sa thầy tỉnh kon tum bằng biện pháp sinh học
... trạng nước thải từ chế biến tinh bột sắn nhà máy liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum; - Xây dựng quy trình xử nước thải chế biến tinh bột sắn nhà máy liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum ... vực Xuất phát từ thực tế trên, thực đề tài: "Nghiên cứu xử nước thải nhà máy liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum biện pháp sinh học" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ... học nông nghiệp………………… i LỜI CẢM ƠN Đề tài: Nghiên cứu xử nước thải nhà máy liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum biện pháp sinh học hoàn thành trường Đại học...
 • 112
 • 357
 • 1

Công tác thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử rác Đa Lộc

Công tác thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác Đa Lộc
... hiểu công tác thu gom, vận chuyển, lƣu trữ xử chất thải rắn sinh hoạt nhà máy xử rác Đa Lộc – Tân Phú thu c quản Phòng Tài Nguyên & Môi Trƣờng huyện Tân Phú Rác thải Phân loại Rác hữu ... hiểu công tác thu gom, vận chuyển, lƣu trữ xử chất thải rắn sinh hoạt nhà máy xử rác Đa Lộc – Tân Phú thu c quản Phòng Tài Nguyên & Môi Trƣờng huyện Tân Phú 3.1.2 Vị trí địa Nhà máy ... tác thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn sinh hoạt huyện đạt từ 75 – 85% lƣợng chất thải rắn phát sinh Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt ngày lớn mà địa bàn huyện bãi thu gom, xử rác thải...
 • 84
 • 402
 • 3

Đánh giá nguy cơ tiêu chảy do phơi nhiễm với nước thải Biogas bằng phương pháp đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh vật tại ba xã tỉnh Hà Nam năm 2014

Đánh giá nguy cơ tiêu chảy do phơi nhiễm với nước thải Biogas bằng phương pháp đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh vật tại ba xã tỉnh Hà Nam năm 2014
... Đánh giá nguy tiêu chảy phơi nhiễm với nước thải biogas phương pháp đánh giá định lượng nguy vi sinh vật tỉnh Nam năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu cụ thể: Phân tích định lượng ... Cryptosporidium spp nước thải biogas tỉnh Nam năm 2014 Đánh giá phơi nhiễm người dân tiếp xúc với nước thải biogas tỉnh Nam năm 2014 Mô tả nguy nhiễm nguy tiêu chảy Escherichia coli, ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG LÊ THỊ THU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TIÊU CHẢY DO PHƠI NHIỄM VỚI NƯỚC THẢI BIOGAS BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG NGUY VI SINH VẬT TẠI...
 • 108
 • 459
 • 0

Xử nước thải tại nhà máy sản xuất bột mì

Xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất bột mì
... công trình xử hóa lý, đơn giản hóa công nghệ xử tăng hiệu xử nước thải công trình xử SVTH: Nguyễn Tấn Vinh 11 Khảo sát, thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy tinh bột – Ninh ... xử nước thải nhà máy tinh bột – Ninh Thuận 2.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất, nguyên nhiên liệu sử dụng 2.2.3.1 Quy trình công nghệ sản xuất Nước cấp Khoai tươi Nước thải Nước cấp Nước ... đoạn khác xử nước thải cấp I cấp II BOD5 : 4010 (mg/l) Công đoạn COD:5822 (mg/l) SS: 2542 (mg/l) Hiệu xử (%) BOD5 sau xử Hiệu xử (%) COD sau xử Hiệu xử (%) SS sau xử 25 3010...
 • 51
 • 1,287
 • 9

Xử nước thải mía đường tại nhà máy đường La Ngà

Xử lý nước thải mía đường tại nhà máy đường La Ngà
... Thông số nước thải nguồn phát sinh tiêu chuẩn xả thải: ThôngSố  Sơ đồ công nghệ sản xuất mía đường nhà máy đường La Ngà: SxĐường XỬ LÝ NƯỚC THẢI CN MÍA ĐƯỜNG (tt) XỬ LÝ NƯỚC THẢI CN MÍA ĐƯỜNG (tt) ... quan ngành mía đường  Giới thiệu nhà máy đường La Ngà  Dây chuyền công nghệ sản xuất đường  Các thông số nước thải nhà máy Đề xuất biện pháp xử nước thải công nghiệp mía đường cho nhà máy ... 25 m3/h  Nước thải sinh họat khoảng 15m3/h  Chúng ta cần lưu ý giai đọan bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, máy móc: 5-6 tháng/năm XỬ LÝ NƯỚC THẢI CN MÍA ĐƯỜNG (tt) XỬ LÝ NƯỚC THẢI CN MÍA ĐƯỜNG (tt)...
 • 12
 • 873
 • 0

nghiên cứu xác định vị trí xây dựng nhà máy nước ngầm và đề xuất công nghệ xử

nghiên cứu xác định vị trí xây dựng nhà máy nước ngầm và đề xuất công nghệ xử lý
... màu Máy quang phổ kế Máy quang phổ kế Máy quang phổ kế Phương pháp EDTA Phương pháp so màu Phương pháp so màu 5.1.2.1 Xác đònh hàm lượng pH Dùng máy đo pH để xác đònh hàm lượng pH có 10 mẫu nước ... thống xử ngầm cho Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng – Tỉnh Tây Ninh A * 1000 50 ⇒ Độ cứng EDTA = 5.1.2.6 Xác đònh độ đục (Turbidity) - Lắc mẫu bình, lấy 50ml mẫu vào cốc 100ml - Bật máy vào mã ... hình xuất hiệ FAU TURBIDITY) - Cho 25ml nước cất vào cuvét, nhấn Zero cho hình xuất hiện: 0.FAU TURBIDITY - Cho mẫu vào cuvét 25ml - Cho cuvét mẫu vào buồng đo, ấn Read đọc giá trò đo 5.1.2.7 Xác...
 • 8
 • 299
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi sinh vậttrình công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy giấy bãi bằngnhà máy xử lý nước thải đà lạtđịa chỉ nhà máy xử lý nước thải đà lạtxử lý nước thải tại nhà máy sản xuất giấyxử lý nước thải tại nhà máy lọc dầu dung quấtthiết kế hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất phân đạmkhái quát nhà máy xử lý nước thải đà lạtđồ án xử lý nước thải tại nhà máy mía đườngbao cao thuc tap tot nghiep tai nha may xu ly nuoc thai binh hungthực trạng hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy bia miền trungđánh hiệu quả của dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom tỉnh đăk lăkxí nghiệp quản lý nước thải đà lạtnhà máy su ly nuoc thai da latđề tài hệ thống hoá quy trình xử lý nước cấp tại nhà máy nước cầu đỏ thành phố đà nẵngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh