Trắc nghiệm nội cơ sở ĐH Y Dược TP HCM ( có đáp án )

Đề thi tuyển sinh Dược sĩ văn bằng 2 đại học Y Dược TP HCM kèm đáp án năm 2012

Đề thi tuyển sinh Dược sĩ văn bằng 2 đại học Y Dược TP HCM kèm đáp án năm 2012
... Tải đề thi link http:// 123 doc.org/trang-ca-nhan-389180-de -thi- duoc.htm (2 điểm) ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC Hệ quy văn 2- năm 20 12 Câu 1: Chu kỳ tế bào gì? Trình b y giai đoạn chu ... (0 ,25 đ) - Y u tố ρ có hoạt tính helicase sử dụng lượng th y giải ATP để di chuyển ARN(0 ,25 đ) -Khi gắn vào ARN, y u tố ρ th y giải ATP lượng tự giải phóng giúp di chuyển dọc theo chuỗi ARN sinh, ... cellulose, 30% hemicellulose & 22 -28 % lignin (0 ,25 đ) Tải đề thi link http:// 123 doc.org/trang-ca-nhan-389180-de -thi- duoc.htm -Lỗ vách TB: Khi TB chết, vách TB d y nên lỗ trao đổi chất thành ống...
 • 10
 • 1,123
 • 0

Bài Giảng Mô ĐH Y Dược TP.HCM

Bài Giảng Mô Cơ ĐH Y Dược TP.HCM
... tương màng đ y i từ 2-3cm tới >30cm, có vân ngang Nhiều nhân, h.g y nằm sát màng Phía màng tương màng đ y tương: nhiều tơ cơ, bao quanh tơ cơ: LNB không hạt, nhiều ty thể, có: myoglobin, nhiều ... protein: myosin, có đĩa A, phần trung tâm sarcomere - Sự co cơ: trượt xơ actin lồng sâu vào xơ myosin Kết co cơ: chiều dài xơ không thay đổi, đĩa A không thay đổi Chiều dài đĩa I, vạch H, tơ cơ, sợi ... phân tử protein: actin, tropomyosin, troponin Xơ actin có đĩa A I gián đoạn vạch H, ch y // với xơ d y, có đầu gắn với vạch Z, đầu gối lên xơ d y + Xơ myosin: d y, d= 10- 15nm, dài 1,5µm (=c.dài...
 • 33
 • 156
 • 0

Đềthi dược cổ truyền dược chính quy, liên thông, văn bằng 2 ĐH Y Dược TP HCM

Đềthi dược cổ truyền dược chính quy, liên thông, văn bằng 2 ĐH Y Dược TP HCM
... dao để thái dược liệu có tính chất a Mềm dẻo b Rắn dai nhiều sơ c Dược liệu có tanin 18 19 20 21 22 23 24 25 d Rắn không sơ e Dược liệu có alkaloid Tác dụng tốt flavonoid hoa hòe, cam bưởi a Bền ... 11 12 13 14 15 16 17 c Scrphiaceae d Scrophulariaceae e Scrophulariaea Sao vàng xem cạnh dùng cho a Dược liệu chứa đường b Dược liệu chứa tinh bột hay đường c Dược liệu chứa chất nh y nhớt d Dược ... lợi th y bao gồm nhóm a Trạch tả, mộc thông, ý dĩ, xuyên tiêu b Trạch tả, mộc thông ,ý dĩ, râu bắp c Mộc thông, ý dĩ, xuyên tiêu, rau bắp d Mộc thông ý dĩ, xuyên tiêu, sa nhân e Ý dĩ xuyên tiêu,...
 • 10
 • 260
 • 1

Thực vật dược 1, đề trắc nghiệm 2014 đáp án

Thực vật dược 1, đề trắc nghiệm 2014 có đáp án
... µm loại tế bào nào? a) Tế bào mô phân sinh thực vật b) Tế bào mạch rây thực vật c) Tế bào mô cứng thực vật d) Tế bào mô mềm thực vật 79) Lớp vỏ hạch đặc điểm a) Phồng to b) Mọng nước c) Hóa ... Quả sinh hoa nhiều noãn rời b) Quả sinh hoa nhiều noãn dính liền c) Quả sinh hoa nhiều noãn d) Quả sinh hoa nhiều nhị dính liền 48) Quả hạch a) Quả vỏ dày cứng b) Quả vỏ dày cứng ... ngoại nhũ, nội nhũ c) nội nhũ d) ngoại nhũ 68) Hình vẽ bên cho thấy hình a) Hình thon b) Hình trứng c) Hình bầu dục d) Hình xoan 69) Tỷ lệ cellulose 41-45% vách tế bào thực vật a) Vách...
 • 10
 • 4,388
 • 11

MÁU VÀ DỊCH THỂ. ĐH Y Dược TP.HCM

MÁU VÀ DỊCH CƠ THỂ. ĐH Y Dược TP.HCM
... Proconvertin • Y u tố VIII : Y u tố chống ch y máu A • Y u tố IX : Y u tố chống ch y máu B (y u tố Christmas) • Y u tố X : Y u tố Stuart • Y u tố XI : Tiền Thromboplastin huyết tương • Y u tố XII : Y u ... phóng Huyết huyết tương – (fibrinogen + y u tố đông máu) 41 Các dịch thể • • • Dịch nội bào Dịch ngoại bào Huyết tương (19%) Dịch kẽ (80%) Dịch não t y (1%) 42 Các dịch thể Thành phần Dịch nội ... Cl-, HCO3-, CO2, sản phẩm chuyển hóa tế bào Gồm • Huyết tương • Dịch kẽ • Dịch bạch huyết • Dịch não t y Dịch nhãn cầu 44 Các dịch thể Dịch ngoại bào Thành phần huyết tương • chiếm 5% trọng lượng...
 • 46
 • 285
 • 0

HÓA HỌC VÔ PHI KIM ĐH Y DƯỢC TP HCM

HÓA HỌC VÔ CƠ PHI KIM ĐH Y DƯỢC TP HCM
... Hóa học - Các nguyên tô 'phi kim Mục lục t Trang • Lời nói đầu .3 Mở đầu : Tổng quan nguyên tố phi kim 11 1.1 Vị trí nguyên tố ph i kim bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học độ ... khảo 351 Hóa học - Các nguyên tố p h i kim (I M đầu ) 11 • M Ở đâU : Tổng quan vê nguyên tô phi kim N ội dung chủ y u gồm: Vị trí nguyên tố phi kim bảng tuần hoàn Độ phổ biến phi kim vỏ Trái ... Vị trí nguyên tố phi kim bảng tuần hoàn 12 (2) Hàm lượng nguyên tô 'phi kim vỏ Trái Đ ấ t 12 (3) Hàm lượng nguyên tô' phi kim khí q u y ể n 13 (4) Thành phần nguyên tố phi kim chất s...
 • 155
 • 202
 • 0

HỌC CHẤT LƯU ĐH Y DƯỢC TP HCM

CƠ HỌC CHẤT LƯU ĐH Y DƯỢC TP HCM
... lỏng thực Giải thích quy luật chuyển động máu thể NỘI DUNG  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TĨNH HỌC CHẤT LƯU ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LƯU LÝ TƯỞNG  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LƯU THỰC    CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁU TRONG ... ĐỘNG CỦA MÁU TRONG HỆ TUẦN HOÀN I/ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1- Chất lưu   Là chất ch y ( bao gồm chất lỏng chất khí ) Chất lưu lý tưởng : Là chất lưu hòan tòan không nén (bảo toàn thể tích) lực ...  129,6.105    Pa 17.10    Pa 17.103    Pa.     II/ TĨNH HỌC CHẤT LƯU 1- Áp súât th y tĩnh (phương trình Tĩnh học chất lưu) L y khối chất lưu lý tưởng, nằm y n, trọng trường (g = const) dạng hình trụ p1...
 • 71
 • 470
 • 2

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ XƯƠNG KHỚP ĐH Y DƯỢC TP HCM

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ CƠ XƯƠNG KHỚP ĐH Y DƯỢC TP HCM
... Cấu tạo chức sinh xương Cấu tạo chức sinh khớp Cấu tạo chức sinh Cấu tạo chức sinh xương Khái niệm Xương Khớp Thần kinh Xương Bộ xương • 206 xương • Liên kết d y chằng, cơ, gân • ... calci xương 18 Bộ Xương người Xương đầu Xương thân Xương chi • Xương sọ • Xương mặt • Xương ức • Xương sườn • Xương sống • Xương chi • Xương chi 19 20 Cấu tạo Xương Xương dài Đầu xương Xương ... mẻ xương Bao khớp gắn xương khớp lại với 34 KHỚP Khớp động • Sụn khớp, màng hoạt dịch, hoạt dịch • Khớp xương tay, xương chân Khớp bán động • Đĩa sụn, hoạt dịch • Khớp đốt sống, khớp háng Khớp...
 • 61
 • 391
 • 4

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access đáp án

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án
... dụng hàm phép toán không ? a thể sử dụng hàm phép toán b Không thẻ thể sử dụng hàm phép toán c Chỉ sử dụng hàm, không sử dụng phép toán d Chỉ sử dụng phép toán không sử dụng hàm e thể sử dụng ... hệ bị xoá theo c Không cho phép xoá ghi tồn giá trị liên kết bảng quan hệ d Không ý nghĩa mặt thực thao tác xoá ghi, ý nghĩa thực thao tác cập nhật sửa đổi thông tin Câu 16t: Các điều kiện ... điều kiện sau không đợc dùng truy vấn? a Các phép so sánh =, , = b Các phép toán logic and, or, not, between and c So sánh xâu ký tự : is= xâu ký tự cần so sánh d Phép in Câu 17t: hàm hàm...
 • 26
 • 21,442
 • 260

Trắc nghiệm marketing - đáp án 01

Trắc nghiệm marketing - có đáp án 01
... chuỗi cung cấp quốc tế nhận thức phải định vị rõ ràng Do đó, marketing ngáchcó nhiều đặc điểm marketing toàn cầu hữu hiệu số người cho McDonald’s Coca-Cola nhà marketing ngách toàn cầu ngành thực ... làm tảng cho phướng án lựa chọn chiến lược sẵn Ở thái cực, thích nghi đa số yếu tố marketing mix dẫn đến quan niệm cách tiếp cận đa nội địa, doanh nghiệp chiến lược marketing khác hoàn ... tham vọng, thái độ, khả năng, kinh nghiệm, ảnh hưởng nhân tố đến việc định phát triển địa lý họ Trong số lớn DNVVN lẽ tỷ lệ nhỏ chừng 5% tăng trưởng đáng kế, số lớn doanh nghiệp khởi sự,...
 • 28
 • 1,104
 • 1

Trắc nghiệm marketing - đáp án 02

Trắc nghiệm marketing - có đáp án 02
... công ty tạo dựng khả đáp ứng thay đổi môi trường bên Các thay đổi tiến triển cần đáp ứng tính chiến lược Các đáp ứng lẽ định để bổ sung hay làm thích ứng phận đáp ứng marketing tạo thay đổi ... quốc sau 50 năm Chỉ Châu Âu vùng kỳ vọng giảm dân số -4 6Cũng dịch chuyển rõ ràng dân số quốc gia dẫn đến việc hình thành khu vực đô thị rộng lớn, nơi mà khách hàng ngày nhu cầu tương ... Âu Những điều ảnh hưởng nhiều mặt chiến lược marketing- ví dụ quảng cáo- theo hạn chế dạng phương tiện truyền thông chấp thuận kháng cáo đặc biệt sáng tạo Sự chấp thuận sản phẩm quốc gia chịu...
 • 30
 • 820
 • 0

Trắc nghiệm marketing - đáp án 03

Trắc nghiệm marketing - có đáp án 03
... bán buôn tăng lên đáng kể, lẽ vai trò lại hạn chế Thực vậy, Mercedes Anh đáp ứng với điều cách mua lại người buôn bán nhiều ví dụ tổ chức tự sáng tạo lại Nokia thấy hội công nghệ để sáng ... chức tương lai hay không, cần phải sửa đổi, hay sáng tạo lại chiến lược hay không? Tuy nhiên, để chiến lược marketing hợp lý khả thành công, điều quan trọng đánh giá sói mòn chiến lược ... mới, nhờ việc sáng tạo khai thác điểm đột phá (điểm ngắt) dẫn chứng thông qua nghiên cứu tác động sinh lợi chiến lược marketing (PIMS- Profit Impact of Marketing Strategies- research), qua...
 • 23
 • 620
 • 0

Trắc nghiệm marketing - đáp án 04

Trắc nghiệm marketing - có đáp án 04
... Nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức − Marketing tính doanh nhân: khuynh hướng tập trung vào hội hay độ lệch thị trường, hay không tài sản để làm điều Marketing tính doanh nhân mang dạng thức ... cách thức tiếp cận marketing khác nhau, cần kể đến cách tiếp cận khác marketing tính doanh nhân, khái niệm marketing mạng lưới liên quan đến hiệp tác cao với tổ chức bên Hình 8-1 Các tài sản vô ... phương pháp chế tạo Coke Coca-Cola hay sáng chế dược phẩm cung cấp cho công ty dòng thu nhập bảo vệ hay không suốt chu kỳ sống sáng chế trước đối thủ cạnh tranh khả cung cấp tương đương...
 • 29
 • 619
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem noi co so 2đề thi trắc nghiệm nội cơ sởcâu hỏi trắc nghiệm nội cơ sởđề thi trắc nghiệm nội cơ sở y3đề trắc nghiệm nội cơ sởtrắc nghiệm nội cơ sở y2đh y dược tp hcm tuyển sinh tccn năm 2013đề thi môn điều dưỡng ys1 trường đh y dược tp hcmtrắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệutrắc nghiệm môn cơ sở dữ liệuđề thi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệucâu hỏi trắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa việt namtrắc nghiệm môn cơ sở văn hóa việt namufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22455uftai ve tai day22456uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHN2.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu