Tài liệu đồ họa kỹ thuật 1 Đại học Thủy lợi

Tài liệu Đồ họa kỹ thuật pdf

Tài liệu Đồ họa kỹ thuật pdf
... Bài Đường thẳng I- Đồ thức đường thẳng Vì đường thẳng đươc xác định hai điểm phân biệt đồ thức đường thẳng ta cho đồ thức hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng Ví dụ: Cho đồ thức đường thẳng ... nhận biết đồ thức: + Độ xa dương: A2 nằm phía A1 A1 x Ax A2 Π2 Hình 1.1a,b Xây dựng đồ thức điểm hệ thống hai mặt phẳng hình chiếu 2– Hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu a) Xây dựng đồ thức - ... Hình 1.7 Đồ thức điểm A,B,C,D thuộc mặt phẳng phân giác (P1) (P2) IV- Vẽ hình chiếu thứ ba điểm đồ thức Bài toán: Cho hình chiếu đứng hình chiếu điểm, tìm hình chiếu cạnh điểm đồ thức...
 • 124
 • 545
 • 5

ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 1( ĐẠI HỌC THỦY LỢI )

ĐỒ ÁN CẢNG BIỂN 1( ĐẠI HỌC THỦY LỢI )
... 2,1.106 (kG/cm 2)= 2,1.107T/m2 - Thay cỏc s liu vo ta cú: M = 25,74 (Tm) ;d = 22 (mm) ;A s = 30,41(cm 2) ;ho = 95 (cm) ;à = 0,4% ; = 0.0249; (mm) (T/m 2) - T ú ta cú: = 0,066(mm) Kt lun:Vy ... ti trng neo tu c th hin bng sau: Bng 9: Wq Qtot S Sn Sq Sv Q o o Pha tu (kN) (kN) (kN) () () (kN) (kN) (kN) (kN) y hng 238,9 295,8 534,82 30 20 189,7 154,3 89,14 64,88 9 Cha hng 277,6 192,8 ... (KN) Y = -2Sq = -2x89,14= -178,28(KN) M0 =-2xSnx(16,15+1. 0)- Sqx18,45+Sqx18,45=-2xSnx(16,15+1. 0) =-2x17,15x154,39=-5295,58 (KN) - Cỏc chuyn v thnh phn: = -3,3.10-5(rad) =0.0016 (m) = -0,00093(m)...
 • 63
 • 627
 • 4

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 1 docx

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 1 docx
... :tiêu chuẩn chất tải 1m chiều dài giá treo, g v = 0,45 tấn/m - k : hệ số tính chuyển từ tiêu chuẩn chất tải 1m chiều dài 1m diện tích cần xây dựng, k = 1, 2 F lđ = Vậy: 16 .36 1, 2 64 m 0,45.24 5.Đối ... quản lạnh 14 4 14 4 + Số buồng làm lạnh đông cần xây dựng là: n4 = Fld 64 0,44 ta chọn buồng làm lạnh đông 14 4 14 4 + Dung tích thực tế buồng bảo quản đông là: E ttđ = Ebqd ntt 960 11 03,4 (tấn) ... b-ớc cột 12 12 Khi số ô xây dựng là: n= F xd f Trong - f : Diện tích ô xây dựng = 14 4 m - F xd : Diện tích xây dựng buồng lạnh m + Số buồng bảo quản đông cần xây dựng là: n1 = Fxdd 5 01, 95 3,48...
 • 6
 • 228
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 1 ppt

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 1 ppt
... LA18 LA17 /MEMR /DACK5 D10 C10 /MEM W DRQ5 /DACK6 DREQ6 /DACK7 DREQ7 +5V /MAST ER GND D 11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 C 11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 SD8 SD9 SD10 SD 11 SD12 SD13 SD14 D18 C18 SD15 Kích ... /MAST ER +5V GND MAK x R D10 C10 W D 11 C 11 SD8 GND D12 C12 SD9 D25 D13 C13 SD10 D26 D14 C14 SD 11 D28 D15 D16 D17 C15 C16 C17 SD12 SD13 SD14 (Steg) GND D30 D18 C18 SD15 D 31 MER Qx Rãnh cắm 32 bit ... GND DAT1 B07 A07 DAT10 64 bit DAT1 B08 A08 DAT12 DAT1 B09 A09 Vcc GND DAT1 B10 B 11 A10 A 11 DAT14 DAT16 Vcc DAT1 B12 B13 A12 A13 DAT18 DAT20 DAT2 B14 A14 GND DAT2 B15 A15 DAT22 DAT2 B16 A16 DAT24...
 • 18
 • 398
 • 3

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 4 pdf

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 4 pdf
... (0C) P (bar) h (kj/kg) v (m3/kg) - 30 1,198 1725 70 4, 622 1925 4, 622 1760 110 17,832 1975 45 17,832 720 4, 622 720 7 5, 546 3 540 - 30 1,198 0,96 14 540 0,2691 nhiệt độ điểm ta lấy cao nhiệt độ bình ... 1760 720 540 ,0 14 1760 720 (kg/s) 13.L-u l-ợng môi chất qua bình ng-ng M = M1 + M3 = 0, 04 + 0,0 14 = 0,0 54 (kg/s) 14. Năng suất hút thể tích máy nén hạ áp VTTNHA= v1.M1 = 0,96 14. 0, 04 = 0,038 ... Điểm t (0C) P (bar) h (kj/kg) v (m3/kg) - 45 0,55 1700 80 3,13 1950 -8 3,13 1750 120 17,832 2000 45 17,832 720 -8 3,13 720 -3 3, 84 485 - 45 0,55 2,1 48 5 0,38 nhiệt độ điểm ta lấy cao nhiệt độ...
 • 14
 • 300
 • 2

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 2 docx

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 2 docx
... = 0 ,21 .(38 + 20 ) = 12, 18 (W/m2) Xác định nhiệt độ bề mặt kết cấu bao che Ta có t1 = tkk - q 12, 18 = 38 = 37,5 0C n 23 ,3 t2 = t1 q , 02 = 37,5 12, 18 = 37 ,2 0C ,88 t3 = t2 q ,2 = 37 ,2 12, 18 ... theo công thức (2. 2) là: ktt = 1 ,0 12 ,04 ,1 ,22 ,4 23 ,3 ,3 ,4 ,047 ,5 ,2 ,22 (w/m2k) 7.Tính chiều dày lớp cách nhiệt trần phòng làm lạnh đông *** bảng số liệu tính toán *** Thông số ... tr cn n (2. 2) Thay số ta đ-ợc: ktt = , 02 ,2 ,005 ,2 1 23 ,3 ,88 , 82 ,3 ,047 ,21 (w/m2k) c, Tính cách ẩm Nhiệt trở kết cấu bao che n 1 i R = Ri = n i i tr (w/m2k) (2. 3) Thay số...
 • 22
 • 198
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 3 ppt

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 3 ppt
... 0,2.48.(0 + 33 ) + 0,2.48. (37 ,6 + 33 ) + 0,22.144. (37 ,6 + 33 ) + 0,29.114(- 33 + 33 ) = 4477 (w) Nhiệt l-ợng xạ mặt trời: Qbx = K.F.tbx Trong đó: +K : hệ số truyền nhiệt bề mặt tính toán +F : diện tích ... - 33 0C + tng : nhiệt độ không khí bên tng = 37 ,6 0C nhiệt độ hành lang tng = 20 0C Khi dòng nhiệt truyền qua trần, t-ờng là: Q1 = 0,21.48. (37 ,6 + 33 ) + 0,21.48.(20 + 33 ) + 0,2.48.(0 + 33 ) ... 66.10 43 ,5 29,4 (kw) i i 24 .36 00 24 .36 00 3. tổn thất lạnh thông gió phòng lạnh Q3 Đây kho lạnh cho bảo quản cá không cần thông gió nên Q3 = 4.tổn thất lạnh vận hành Q4 Dòng nhiệt chiếu sáng...
 • 13
 • 224
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 7 pdf

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 7 pdf
... tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế hệ thống lạnh Tác giả Nguyễn Xuân Tiên nhà xuất khoa học kỹ thuật H-ớng dẫn thiết kế hệ thống lạnh Tác giả Nguyễn Đức Lợi nhà xuất khoa học kỹ thuật Kỹ thuật ... Kỹ thuật lạnh ứng dụng Tác giả Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận nhà xuất khoa học kỹ thuật 1995 Môi chất lạnh Tác giả Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy nhà xuất giáo dục 1998 Bài tập kỹ ... Nhã n hiệu Kích th-ớc, mm DxS 500 mm 273 x 153 H h h1 h2 D1 d1 d2 l k m1 m c l 1 17 70 61 37 5 11 12 12 10 - 2.Bình chứa dầu Bình chứa dầu nhằm mục đích gom dầu...
 • 6
 • 272
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh. chương 5 ppt

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh. chương 5 ppt
... 1,2 qi = 9 75. (6 ,5 - tv) 57 52 ,5 555 7 ,5 5362 ,5 5167 ,5 qa = 6276,8.tv0, 75 4279,1 53 09 ,5 6276,8 7196 ,5 q (W/m2) 8000 qa 6000 qi 4000 2000 0,6 0,8 1,0 1,2 tv Theo giá trị tính đ-ợc nhìn vào đồ thị ta ... h = (nz/Z)- 0,167 = 0 ,5 Thay số ta đ-ợc a = 0,72 1070.10 56 9 ,6 ,4273 ,81 ,5 = 6276,8.tv- 0, 25 1 15. 10 ,0 25. t v + Mật độ dòng nhiệt phía môi chất qa = a.tv = 6276,8 tv0, 75 (2) Từ (1) (2) ta có ... độ trung bình max C : tmax = tk tw1 = 45 36 ,5 = 8 ,5 - Hiệu nhiệt độ trung bình : tmin = tk tw2 = 45 - 40 = 0C Vậy ttb = t max t ,5 ,5 (0C) t max ,5 ,3 lg ,3 lg t 1.L-u l-ợng n-ớc qua bình...
 • 7
 • 211
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 6 ppt

Tài liệu đồ án kỹ thuật lạnh, chương 6 ppt
... Khối l-ợng dạng lắp đặt = 66 1 (kg) - L-u l-ợng không khí = 160 (m3/h) - Số ống theo chiều sâu = - Số ống theo chiều cao = 10 - B-ớc cánh = 10 (mm) - Chiều dài phần có cánh = 2400 (mm) - Chiều sâu ... (m3/h) - Số ống theo chiều sâu = - Số ống theo chiều cao = - B-ớc cánh = 10 (mm) - Chiều dài phần có cánh = 1800 (mm) - Chiều sâu dàn = 62 8 (mm) - Đ-ờng kính ống góp lỏng = 38x3 - Tiết diện ống = 0,72 ... 41 ,8.10 3 26 , 56 k t 12 ,8.10 (m2) Khi ta chọn dàn lạnh không khí NH3 ký hiệu HBO A - 2- 200 có thông số sau: - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt = 201 (m2) - Thể tích bên = 141 ,6 (l) - Khối...
 • 5
 • 216
 • 0

Tài liệu Bài tập kỹ thuật điện đại cương doc

Tài liệu Bài tập kỹ thuật điện đại cương doc
... đồng Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương T©B Bài tập 11: Thí nghiệm ngắn mạch máy điện khơng đồng pha cực, nơi sY, 50Hz Cơng suất vào 20kW, điện áp 220V dòng 90A Tính thơng số động cơ? Biết điện ... Bài giảng Kỹ Thuật Điện Đại Cương T©B Bài tập 5: Động KĐB pha,Y, 460V, 25kW, 60Hz, cực, có: R1 = 0,103Ω, R’2 = 0,225Ω, ... động cơ, tần số rotor b Dòng điện stator, dòng điện rotor qui đổi c Cơng suất vào, cơng suất điện từ, cơng suất d Hiệu suất, hệ số cơng suất e Momen điện từ, momen Bài tập 10: Một động khơng đồng...
 • 3
 • 4,246
 • 86

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 2 doc

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 2 doc
... trực tiếp đến chân DI R Dó nhiên cổng liệu A nối với đường liệu rãnh cắm PC cổng liệu B với đường dẫn liệu card mở rộng Vì đảm bảo đệm bus 74HC245 xếp liệu bus liệu máy tính PC Các tín hiệu lựa chọn ... đường liệu /CS0 /CS1 /CS2 /CS3 /CS4 /CS5 /CS6 /CS7 đọc viết Bộ giải mã đòa 74HC688 so sánh đườnng dẫn đòa A2 đến A9 xem có thống với đòa thiết lập card mở rộng chuyển mạch DIP 74HC688 so sánh hai ... 2F8 – 2FF 300 – 31F 320 – 32F 360 – 36F 378 – 37F 380 – 38F 3A0 –3AF 3B0 – 3B7 3C0 – 3CF 3D0 – 3DF 3E8 – 3EF 3F0 – 3F7 3F8 – 3FF Cổng nối tiếp (COM2) Dùng cho card mở rộng...
 • 5
 • 246
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 3 pdf

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 3 pdf
... Các bit PC6 PC7 bit xuất nhập bình thường phụ thu c vào bit D3 từ điều khiển * Port A port xuất liệu: Từ điều khiển 1 D3 x x x PA0-PA7 INTE A OBFA\ PC3 INTRA PC4, WR\ ACKA\ PC7 PC4, = nhập = xuất ... độ 1: * Port A port nhập liệu: Từ điều khiển 1 D3 x x x PA0-PA7 INTE A IBFA PC3 RD\ STBA\ PC5 PC6,7 = nhập = xuất PC4 INTRA PC6,7 I/O - STBA\ (PC4): mức ngõ vào làm cho liệu chốt vào port A Thiết ... độ 0: Từ điều khiển 0 D4 D3 D1 D0 Chế độ xác lập hai port bit (A B) hai port bit (nửa cao nửa thấp port C) Bất kỳ port nhập xuất liệu tùy theo bit D4, D3, D1 D0 Dữ liệu chốt nhập (còn xuất không)...
 • 9
 • 230
 • 0

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 4 doc

Tài liệu đồ án kỹ thuật thu phát, chương 4 doc
... port[port_addr]:=data; Đồ án Kỹ thu t Thu phát Trang * Đọc liệu từ port: data:=port[port_addr]; Trong đó:  data biến chứa liệu bit (có thể liệu bit gởi liệu ra)  port_addr đòa port cần gởi liệu Đồ án Kỹ thu t Thu ... Đồ án Kỹ thu t Thu phát Trang Đồ án Kỹ thu t Thu phát Trang Mạch có đòa chỉ, đòa sau: Đòa vào/ra Đòa Đòa + Đòa + Đòa + ... với phát triển khoa học kỹ thu t lý thuyết điều khiển tự động dần hoàn thiện, việc sử dụng máy tính lãnh vực điều khiển tự động ngày trở nên phổ biến thiếu lãnh vực Đồ án tham vọng đưa tất phương...
 • 5
 • 243
 • 0

Tài liệu Đáp án kỳ thi thử đại học môn Toán khối A,D lần 3 - THPT chuyên Nguyễn Huệ pdf

Tài liệu Đáp án kỳ thi thử đại học môn Toán khối A,D lần 3 - THPT chuyên Nguyễn Huệ pdf
... 1) x + 4m3 + m x+m mx + 2m2 x 3m3 ( x + m) g ( x ) = mx + 2m x 3m3 = (1) ycb (1) cú nghim phõn bit x1 , x2 khc m cho: 0,25 x < < x y ( x1 ) y ( x2 ) < Cõaõu II (2im) m P = 3m < 2 ... = 0(vụ nghiờm) x+m m m + 1)2 4m(4m3 + m) < 15m 2m + < y = (m m m 1 m > m < m > 1 m< m> ỏp s: 5 tgx + tg2x= - sin3x.cos2x sin 3x = sin x.cos x cos x.cos x ẹieu kieọn cosx.cos2x ... 0, - b), b > 1 VBCMN = VMOBC + VNOBC = MO.SOBC + NO.SOBC 3 = SOBC ( MO + ON ) = (a + b) 3 VBCMN nh nht ch MN ngn nht 0,25 0,5 Xỏc nh a, b MN ngn nht r uuur uuuu r n = MB, MC = (0, 2a, 3) ...
 • 5
 • 417
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu đo lường kỹ thuậtbài tập đồ họa kỹ thuật 1đồ họa kỹ thuật 1giải bài tập đồ họa kỹ thuật 1môn đồ họa kỹ thuật 1đề thi giữa kì đồ họa kỹ thuật 1đề thi đồ họa kỹ thuật 1tài liệu đồ án kỹ thuật thi công 2giáo trình đồ họa kỹ thuật 1bài giảng đồ họa kỹ thuật 1thi công các công trình thủy lợi tập 1 đại học thủy lợiký túc xá đại học thủy lợi cơ sở 2tài liệu quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1 10000 1 25000 và 1 50000 bằng công nghệ ảnh số docxtài liệu dung sai kỹ thuật đotai lieu bao cao ky thuat cat thai tia hoa trang tribài toán Parabol và các vấn đề liên quanLuận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Công nghệ sản xuất gạch tuynenPhân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc tại khoa ung bướu bệnh viện vimec time city thông qua hoạt động dược lâm sàngChuyên đề phương trình và hệ phương trìnhphát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiáo dục giới tính cho học sinh THCSbao cao tai chinh quy 1 2017Bài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túybáo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía NamGiáo trình hình học họa hình dương thọGiáo trình hình học họa hình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc dương thọ8 TTr bau bo sung TVHDQTBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUDanh muc de tai bo nganh dia phuongĐề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.Giáo trình hình học đại sốĐại hội cổ đông | MBBankQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU