bai 15 sinh hoc 10 Cơ Bản

bai 31 sinh hoc 10 co ban

bai 31 sinh hoc 10 co ban
... Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I Các virut ký sinh vi sinh vật, thực vật côn trùng II Các virut ký sinh vi sinh vật, thực vật côn trùng Trong sản xuất chế phẩm sinh ... truyền bệnh C Vệ sinh nơi cho thật thoáng mát D Cả ý Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN Câu 3: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh chế phẩm sinh học dựa sở? A Cộng sinh sinh vật B Quan ... nguyên sinh gây Hãy trả lời câu hỏi lệnh SGK trang 122 Muỗi Culex mang virut Polio Muỗi Aedes mang virut Dengue Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I Các virut ký sinh vi sinh...
 • 20
 • 5,041
 • 9

kiểm tra 15'''' sinh học 10 bản

kiểm tra 15'''' sinh học 10 cơ bản
... Câu 2: Một tế bào sinh dưỡng người có 2n = 46 diễn nguyên phân Hãy xác định số nhiễm sắc thể đơn, nhiễm sắc thể kép, tâm động, crômatit tế bào theo bảng : ( 2.5đ ) Các kì Kì đầu ... Kì cuối Câu : Phân biệt điểm khác trình nguyên phân giảm phân theo bảng sau: ( 2.5đ) Nguyên phân Số lần phân bào Tiếp hợp trao đổi chéo NST kì Số tế bào Bộ nhiễm sắc thể tế bào HẾT Giảm phân...
 • 2
 • 210
 • 2

Bài 31 sinh học 10 bản

Bài 31 sinh học 10 cơ bản
... BÀI 31: VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN Virut kí sinh vi sinh vật (phagơ) Phiếu học tập: Virut kí sinh thực vật côn trùng: Khả xâm nhập Virut kí sinh thực vật Virut kí sinh ... vật Virut kí sinh côn trùng Khả nhân lên Triệu chứng bệnh Phiếu học tập: Virut kí sinh thực vật côn trùng: Khả xâm nhập Virut kí sinh thực vật -Không tự xâm nhập vào tế bào thực vật - Gây nhiễm ... tế bào chủ di chuyển sang tế bào khác nhờ cầu sinh chất - Xâm nhập vào tế bào Virut kí ruột theo dịch sinh bạch huyết khắp côn trùng - Virut kí sinh gây bệnh trực tiếp cho côn trùng  thể côn...
 • 11
 • 1,041
 • 12

bai 4 sinh hoc 10 co ban

bai 4 sinh hoc 10 co ban
... Nm:(Fungi) -Gm nhng sinh vt nhõn thc, n bo hoc a bo Thnh t bo cha kitin - Sinh sn hu tinh v vụ tớnh(nh bo t) - Hỡnh thc sng d dng: Hoi sinh, sinh, cng sinh GV Yờu cu hc sinh c SGK 4) Gii Thc vt:( ... bị thí nghiệm co phản co nguyên sinh ? Giải thích tợng co nguyên sinh ? C/ ỏp ỏn v thang im: I/.trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu trả lời học sinh đợc 0.25đ 50 1A 5A 9C 2C 6D 10D 3C 7C 11B 4B 8B 12C II/.Tự ... pụli peptit co xon li(xon) hoc gp np () c cu trỳc bc v bc 4: - Cu trỳc bc 3: Chui pụli peptit cu trỳc bc tip tc co xon to khụng gian chiu c trng c gi l cu trỳc bc Bi mi - Cu trỳc bc 4: Cỏc chui...
 • 81
 • 183
 • 0

bài 29.sinh học 10 bản

bài 29.sinh học 10 cơ bản
... Vi rut cã vá ngoµi Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT -Vá ngồi : + líp lipit kÐp vµ pr«tªin (Ở số loại virut): + Trên vỏ có gai glycơprơtêin Vá ngoµi Lâi Capsit Gai glyc«pr«tªin Bài 29: CẤU TRÚC CÁC ... Cây bị bệnh Khơng thấy khuẩn lạc Khơng phát triển Thí nghiệm năm 1892, Ivanopxki nhà sinh học người Nga Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I.Khái niệm: • Virut thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có ... ? nh­ thÕ nµo? Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Ph¶i ch¨ng virut lµ sinh vËt g©y bƯnh cã kÝch th­íc nhá nhÊt? Cßn cã t¸c nh©n g©y bƯnh nµo cã kÝch th­íc nhá h¬n virut hay kh«ng? Bài 29: CẤU TRÚC...
 • 19
 • 1,394
 • 0

Sinh học 10 bản - Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT potx

Sinh học 10 cơ bản - Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT potx
... Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Hoạt động 1: Khái niệm I .Giới hệ thống phân loại giới: giới sinh vật: Khái niệm giới: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Giới sinh học đơn vị Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - ... sinh loài vật có chung đặc điểm định (?) Giới ? Cho ví dụ ? Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành HS giới: (?) Sinh giới chia thành - Giới khởi sinh giới ?là giới ? - Giới nguyên sinh HS - ... giới ? - Giới nguyên sinh HS - Giới nấm - Giới thực vật - Giới động vật Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm giới: II.Đặc điểm giới: Giới khởi sinh( Monera): (?) Giới khởi sinh có đặc điểm a.Đặc điểm:...
 • 5
 • 10,246
 • 16

Sinh học 10 bản - Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC ppt

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC ppt
... thầy trò Nội dung Bài Axit nuclêic Hoạt động I Axit đêôxirib nuclêic( ADN) Axit Axit nuclêic có loại: rib nuclêic( ARN) : Axit Đêôxirib nuclêic( ADN) Cấu trúc hoá học ADN ARN: Axit ribônulêic (ARN) ... không gian ADN? - ADN có chuỗi Gồm mạch HS: pôlinuclêôtit xoắn pôlyribônuclêôtit kép song song gồm có loại quanh trục, tạo nên ribônuclêôtit(mARN, 1A0 = 1 0- 2nm = 1 0- 4 m = 1 0- xoắn kép tARN, ... (?) Đặc điểm sau chung nuclêôtit: -> Đường ribôzơ cho ADN ARN ? -> Đường (C5H10O5) A Cấu tạo theo nguyên tắc đa pentôzơ(C5H10O4) -> Nhóm phân, đơn phân nuclêôtit -> Nhóm phôtphat(H3PO4) B Đều cấu...
 • 8
 • 10,826
 • 27

Sinh học 10 bản - CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO - Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ ppt

Sinh học 10 cơ bản - CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO - Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ ppt
... Mọi sinh vật sinh từ tế bào Thế giới sống Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ cấu tạo từ loại tế bào (Tế bào nhân tế bào nhân thực) I Đặc điểm chung tế bào nhân sơ: Hoạt động : Đặc điểm chung - Chưa có nhân ... chỉnh tế bào nhân - Tế bào chất hệ thống nội màng (?) Tế bào gồm thành Kích thước nhỏ(1 /10 kích thước tế bào phần ? nhân thực) HS: - Tế bào nhân có kích thước nhỏ có lợi: (?) Tế bào nhân ... Tế bào sinh trưởng nhanh, khả (?) Cấu tạo tế bào nhân gồm phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng thành phần ? nhanh HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu II Cấu tạo tế bào nhân sơ: tạo tế bào nhân sơ...
 • 6
 • 4,656
 • 10

Sinh học 10 bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC pps
... màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân ? Bài mới: Hoạt động GV Nội dung HS Hoạt động 2: Đặc điểm I Đặc điêm chung tế bào nhân thực: tế bào nhân thực: - Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp GV: Tế bào ... II Nhân tế bào ribôxôm: điểm tế bào nhân thực Nhân tế bào: tế bào nhân sơ a Cấu trúc: Hoạt động 2: Cấu trúc - Chủ yếu có hình cầu, đường kính 5micrômet chức - Phía màng bao bọc(màng kép giống nhân ... dày: A - 9nm x B - 50nm C 50 - 80 nm D 80 - 100 nm Câu 3: Lỗ nhân màng nhân tế bào nhân chuẩn cấu tạo che kín bởi: A Các enzim B Prôtein x C Nhiễm sắc thể D Chất tế bào Câu 4: Thành phần hoá học chủ...
 • 6
 • 1,365
 • 12

Sinh học 10 bản - Tiết 15: THỰC HÀNH- MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM ppt

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 15: THỰC HÀNH- MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM ppt
... trình thí nghiệmvà trả lời số câu hỏi sau: - Cho nước rửa chén bát vào dịch nghiền tế bào nhằm mục đích gì? Giải thích - Dùng enzim dứa thí nghiệm nhằm mục đích gì? Giải thích V.Bài tập nhà - Viết ... * Thí nghiệm sử dụng enzim dứa tươi để tách chiết ADN hướng dẫn cho HS làm nhà - Chia nhóm khoảng 10HS/nhóm - Yêu cầu: a) Với Học sinh +HS phải tiến hành thực hành theo quy định ... quy học + HS tiến hành bước thí nghiệm SGK a) Với Giáo viên + Theo dõi nhóm thực hành, kiệp thời uốn nắn phần sai sót HS + Giải đáp thắc mắc HS có IV Thu hoạch: Tất nhóm phải viết tường trình thí...
 • 3
 • 1,733
 • 1

SKKN Sưu tầm và sử dụng kênh hình để dạy bài 20 (thực hành) - Sinh học 10 bản

SKKN Sưu tầm và sử dụng kênh hình để dạy bài 20 (thực hành) - Sinh học 10 cơ bản
... 201 1 -2 01 2 43 19 12 38 10A8 21 21 44 16 15 40 10B7 22 15 40 31 12 45 10C3 11 19 38 29 12 44 10A5 34 40 10A7 201 2 -2 01 3 10C6 201 1 -2 01 2 20 10B8 ĐC 14 10A9 201 0 -2 01 1 10C10 201 2 -2 01 3 10C2 23 15 40 Xử lí ... BAI20SH10, copy vào USB vào đĩa CD-ROM thuận tiện trình sử dụng - Với học kênh hình, hình ảnh động, video clip có âm thu hút ý học sinh Học sinh học l thuyết nguyên phân, qua quan sát hình ... lớp học sôi hơn, hứng thú - Hiệu học thể rõ nét qua kiểm tra 15 phút sau: Yếu Năm học Lớp (dưới Khá TB ( 5-6 đ) 5đ) 201 0 -2 01 1 TN (6,5 -7 ,5đ) Giỏi ( 8-1 0đ) Tổng 10B6 17 22 42 10B2 34 41 16 201 1 -2 01 2...
 • 20
 • 318
 • 0

Bài 7 tế bào nhân sơ. sinh học 10 bản

Bài 7 tế bào nhân sơ. sinh học 10 cơ bản
... loại tế bào? Tế bào nhân Tế bào nhân thực Chương II Cấu trúc tế bào Tiết Tế bào nhân Tế bào nhân sơ I Đặc điểm chung tế bào nhân sơ - Chưa có nhân hoàn chỉnh - TBC hệ thống nội màng, bào ... vi khun? Tế bào nhân sơ I Đặc điểm chung (?) TB nhân sơ cấu tạo gồm thành phần nào? tế bào nhân sơ II Cấu tạo tb nhân Tế bào nhân sơ bao gồm - Màng sinh chất - Tế bào chất - Vùng nhân - Ngoài ... đẳng trương tế bào trần có dạng hình cầu Kết luận Thành tế bào vi Thnh t bo cú khuẩn qui định hình chc nng gỡ ? dạng tế bào Tế bào nhân sơ II Cấu tạo tb nhân sơ Thành TB Màng sinh chất, lông...
 • 15
 • 338
 • 2

Bài 7. tế bào nhân sơ sinh học 10 bản

Bài 7. tế bào nhân sơ sinh học 10 cơ bản
... tế bào đơn vị cấu trúc biệt giới sống? - Phân khởigiơi sinh với giới thực vật? Tế bào nhân Tế bào nhân thực Thế giới sống cấu tạo từ loại tế bào? CHƯƠNG II CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Bài Tế bào nhân ... nhân Quan sát hình nêu điểm giống tế bào nhân với tế bào nhân thực ? Tế bào nhân thực I Đặc điểm chung tế bào nhân - Đại diện: Vi khuẩn - Đặc điểm chung: + Cấu trúc? + Kích thước? Tế bào ... Kích thước? Tế bào nhân Quan sát hình thảo luận nhóm nêu điểm khác cấu tạo tế bào nhân thực tế bào nhân sơ? Tế bào nhân thực Hình 7.1 Độ lớn bậc cấu trúc giới sống Quan sát H7.1, so sánh kích...
 • 23
 • 577
 • 0

xây dựng hệ thống câu hỏi dạy bài mới theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học phần sinh học vi sinh vật sinh học 10 bản

xây dựng hệ thống câu hỏi dạy bài mới theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học phần sinh học vi sinh vật sinh học 10 cơ bản
... chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học phần sinh học vi sinh vật Sinh học 10 bản để góp phần đổi phương pháp giảng dạy nâng cao ... lượng dạy HS học nói chung dạy học phần Sinh học vi sinh vật nói riêng 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học phần sinh ... sinh học vi sinh vật Sinh học 10 bản thực với mục tiêu: Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS để giảng dạy phần ba Sinh học vi sinh vật chương trình Sinh...
 • 124
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập sinh học 10 cơ bảnbài tập sinh học 10 cơ bảnbài 26 sinh học 10 cơ bảnbài 30 sinh học 10 cơ bảngiao an bai 3 sinh hoc 10 co banbai 3 sinh hoc 10 co banthiết kế bài giảng sinh học 10 cơ bảnbài giảng sinh học 10 cơ bảngiáo án bài 32 sinh học 10 cơ bảngiáo án bài 23 sinh học 10 cơ bảnbài 29 sinh học 10 cơ bảngiáo án bài 29 sinh học 10 cơ bảnbài 18 sinh học 10 cơ bảngiáo án bài 18 sinh học 10 cơ bảnbài 23 sinh học 10 cơ bảnV n 4. HAI M T PH NG VU NG G C File wordThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Noi quy ky kiem tra100 C U TR C NGHI M VECT TRONG KH NG GIAN (C P N) File WordDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.doc58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng HBài 4. Gia đình emBài 4. Gia đình embáo cáo tốt nghiệp ngành du lịchM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)Tổng hợp lý thuyết hóa học 11M t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tPh n t ch th tr ng ti u th s n ph m c a c ng ty v n ph ng ph m Tr MyC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yVan ban sao luc 665 (CV 16047)BÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGM t s gi i ph p nh m m r ng th tr ng xu t kh u thu s n c a C ng ty xu t nh p kh u Thu s n H N iPh t tri n ngu n nh n l c th ng m i tr c y u c u c ng nghi p ho v h i nh p kinh tDe kiem tra 1 tiet 11TN