Giáo án lớp 4 tuần 4 năm học 20162017

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 9 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 9 pptx
... thân, VS lớp bạn đội học Phải nêu đúng, nhanh tên hoạt động - GV đánh giá KL đội thắng - Lớp theo dõi - nhận xét IV Củng cố - Dặn dò: - Động từ gì? - Nhận xét học - VN ôn + Chuẩn bị sau KHOA HỌC Tiết ... ngữ kịch sang lời kể Lớp nhận xét - bổ sung - GV nhận xét chung - HS kể nhóm + Cho HS thực hành kể chuyện - Thi kể trước lớp - Lớp nhận xét - bổ sung - GVđánh giá chung - Cho HS bình chọn người ... thường - HS nghe T đọc mẫu - GV cho HS đọc phân vai - HS thi đọc diễn cảm trước lớp Lớp nhận xét - đánh giá - Bình chọn người đọc diễn cảm, đọc hay - HS thực IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND -...
 • 29
 • 326
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 8 potx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 8 potx
... tên riêng cho -Cho HS làm - HS lên bảng chữa - An-be Anh-xtanh; + Tên người → Crít-xti-an An-đéc-xen + Xanh Pê-téc-bua; Tơ-ky-ơ; A-ma-dơn; + Tên địa lí → Ni-a-ga-ra c Bài số 3: - Cho HS chơi ... - 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 x + 2 54 = 680 - Cách tìm số hạng chưa biết x = 680 - 2 54 x = 42 6 d Bài số 4: - Gọi HS đọc tốn BT cho biết gì? Có : 5256 người - Sau năm tăng thêm: 79 người - ... - HS chữa ( 58 + 38) : = 48 (tuổi) - GV nhận xét – Chữa Tuổi là: 48 - 38 = 10 (tuổi) Đáp số:Bố : 48 tuổi Con: 10 tuổi b Bài số 2: - GV hướng dẫn tương tự Trai: ?em - Cho HS làm Gái: ?em 4em 58T...
 • 32
 • 238
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 7 potx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 7 potx
... chưa biết x + 262 = 48 48 phép tính? x = 48 48 - 262 - Cách tìm số hàng; số bị trừ x = 45 68 - Cho H chữa x - 70 7 = 3535 x = 3535 + 70 7 x = 42 42 - GV đánh giá - nhận xét d Bài số 4: - HS đọc yêu cầu ... - HS làm - Muốn điền dấu thích hợp em làm - HS nêu: ntn? 2 975 + 40 17 < 40 17 + 3000 2 975 + 40 17 > 40 17 + 2900 IV Củng cố - Dặn dò: - Nêu tính chất giao hoán phép cộng - Nhận xét học - Về nhà xem ... vào nháp - 47 9892 -1 078 945 6 -1 045 0 2 145 89 9 47 8235 879 6 265303 1311221 16 54 - Nêu cách tìm hiệu phép trừ III Bài mới: HĐ thầy HĐ trò Giới thiệu bài: Luyện tập: a Bài số 1: 241 6 + 51 64 - Nêu cách...
 • 26
 • 229
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx
... HS làm bảng b Bài số 2: - Bài tập yêu cầu gì? - 987 8 46 969 6 96 783251 65 6 565 2 045 95 313131 80000 48 765 31235 - 48 60 0 945 5 39 145 - - 8390 84 2 46 397 59 268 7 941 302 2987 64 64 2 538 c Bài số 3: Bài tập ... 1: - Đặt tính tính - H làm nháp: - Nêu cách thực phép cộng 2 968 + 65 24 3917 + 5 267 + 2 968 + 3917 65 24 5 267 949 2 91 84 b Bài số 2: 1 869 54 + 247 4 36 793575 + 64 2 5 - Hướng dẫn tương tự + 1 86 9 54 + ... 67 8 94 + 1 245 8 + 987 56 1201 34 567 1212 14 69 095 58 923 III Bài mới: HĐ thầy Giới thiệu Hướng dẫn HS thực phép trừ -VD1: 865 279 - 45 0237 - Cho H lên bảng - lớp làm nháp HĐ trò - 865 279 45 0237 41 5 042 ...
 • 24
 • 255
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 5 pdf

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 5 pdf
... số chuột - Cho HS đọc lại số liệu biểu đồ Luyện tập: a Bài số1: - HS làm miệng - Những lớp tham gia trồng - Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C - Lớp 4A trồng cây? 4A: 35 5B trồngđược cây? 5B: 40 5C trồngđược ... số b Bài 2: - BT cho biết gì? ( 25 + 27 + 32) : = 28 (HS) * Học sinh nêu quy tắc - HS làm bảng 42 52 (42 + 52 ) : = 47 ( 34 + 43 + 52 +39) : = 42 (36 + 42 + 57 ) : = 45 - HS làm vào - Mai, Hoa, Hưng, ... phong kiến - Năm 54 2 : Khởi nghĩa Lí Bí phương Bắc - Năm 55 0: Khởi nghĩa Triệu Quang Phục - Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Năm 766: Phùng Hưng - Năm 9 05: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ - Năm 931: Khởi...
 • 25
 • 230
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx
... 19 84; 1978; 1952; 1 942 - HS chữa - Lớp nx - GV đánh giá chung IV Củng cố - Dặn dò: - Muốn so sánh số TN ta làm nào? - NX học. VN xem lại - Về nhà xem lại chuẩn bị sau ĐẠO ĐỨC Tiết 3: Vượt khó học ... số 1: - HS nêu y/c - Gọi HS đọc tập + Bánh trái ⇒ loại bánh nào? - Chỉ chung loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bột gạo nếp thường cho nhân, rán chín giòn ⇒ Từ có nghĩa tổng hợp? - Từ bánh trái ... viết - HS tự làm Luyện tập: - GV cho HS đọc tập - HS đọc y/c - Nhắc HS điền từ vần cần phối - HS làm hợp với nghĩa câu - Chữa tập - lớp nhận xét - GV đánh giá IV Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại ND -...
 • 26
 • 241
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx
... mơi hai triệu, trăm - Đọc số: 34 2 157 41 3 - Hớng dẫn HS cách tách lớp năm mơi bảy nghìn, bốn trăm mời ba Cách đọc - Từ lớp đơn vị lớp triệu - Đọc từ trái sang phải - Đọc mẫu - Nêu cách đọc số ... nhiều csố 32 516 49 7 ; 8 34 2 91712 ; 30 8250705 ; 500 209 031 b) Bài số 2: - Gọi H đọc y/c tập HS làm vào - 31 2 836 - Bảy triệu ba trăm mời hai nghìn tám trăm ba mơi sáu - 57 602 511 - Năm mơi bảy ... theo nhóm c Bài số 3: - HS nêu miệng - Cho lớp đọc y/c BT - Nhắc lại y/c - Lớp nx - GV nhận xét sửa sai IV Củng cố - Dặn dò: - Qua tiết học em biết điều mới? - Nhận xét học - Nhắc HS nhà ôn +...
 • 21
 • 253
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx
... IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND - Nhận xét học - Về nhà học thực theo điều học Ngày soạn: 14 / / 20 10 Ngày dạy: Thứ ba ngày 17 / 8/ 20 10 TOÁN Tiết 7: Luyện tập A MỤC TIÊU Giúp học sinh luyện ... nghìn, - HS viết đọc số - HS làm vào SGK - Muốn đọc hay viết trước hết ta - Đếm giá trị hàng phải làm ntn? - HS nêu miệng tiếp sức - Gv đánh giá chung Lớp nhận xét bổ sung b Bài số 2: - Gv HD2 - Cho ... - HD tương tự số: HS tự nêu 85 020 3 ; 820 0 04 ; 800007 ; 8 32 100 ; 8 32 010 Luyện tập: a Bài số 1: - Cho Hs trình bày tiếp sức - Cho Hs nêu cách đọc, viết số có nhiều chữ số b Bài số 2: 24 5 3 65 24 3 ...
 • 135
 • 243
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 35 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 35 pot
... giá trị - Gv hs nx chốt Bài - Hs nêu yêu cầu - Hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp - Gv lớp nx, chữa 245 79 82 6 04 235 101598 287 43 867 35 246 325 2 549 388 6 844 6 47 358 1175 2538 47 0 242 705 ... Bài - Yc hs làm mẫu trước lớp: - Hs trao đổi theo cặp: - Nêu miệng: - Gv hs nx chốt - Hs đọc yêu cầu - hs nêu - Từng cặp trao đổi - Nhiều học sinh nêu - VD: Từ góp vui Tiết mục văn nghệ lớp 4A ... 6-1 0 p - Gv nhận lớp phổ biến nội dung - Hát, vỗ tay *Trò chơi: hát truyền 1 8-2 2 p Phần bản: - Hệ thống nội dung năm học - Nhắc nhở số hạn chế - Tuyên dương hs hoàn thành tốt Phần kết thúc 4- 6p...
 • 14
 • 159
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 pps

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 pps
... trường lớp - Có ý thức vệ sinh trường lớp II Nội dung: 1 24 = 800 (kg) Đáp số: 800 kg 1 GV phân công học sinh lớp vệ sinh trường lớp: - Tổ 1: Lau bàn, ghế, bảng - Tổ 2: Quét mạng nhện - Tổ 3: ... HS: Chơi thử – lần - Chơi thức Phần kết thúc: - GV hệ thống - Đi – hàng dọc hát - Tập số động tác hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá kết học - Giao nhà Thứ … ngày … tháng … năm 200 TẬP LÀM VĂN ... viết tắt HS: Đọc yêu cầu mẫu chuyển tiền - Cả lớp nghe GV dẫn - HS đóng vai em HS viết giúp mẹ - Cả lớp làm việc cá nhân 142 - số em đọc trước lớp - GV lớp nhận xét + Bài 2: GV giúp HS giải thích...
 • 25
 • 273
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 & 35 pdf

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 & 35 pdf
... giá trị - Gv hs nx chốt Bài - Hs nêu yêu cầu - Hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp - Gv lớp nx, chữa 245 79 82 6 04 235 101598 287 43 867 35 246 325 2 549 388 6 844 6 47 358 1175 2538 47 0 242 705 ... kết - Gv hs nx, trao đổi kết luận ý - Ghép : 1-b; 2-c; - a; - d; - e ; đúng: - đ Củng cố, dặn dò - Nx tiết học, ôn tập tiết sau kiểm tra cuối năm THỨ TƯ 10 - - 2005 TIẾT 1: MĨ THUẬT TIẾT 34 : ... đổi lớp: - Chọn ý thể giơ tay - Gv hs nx, trao đổi, chốt ý - 4. 1: ý d 4. 3: ý b đúng: 4. 2: ý b; 4. 4: ý b Hoạt động 4: Câu hỏi - Tổ chức cho hs trao đổi theo n2: - N2 trao đổi - Trình bày: - Lần...
 • 38
 • 180
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 33 ppt

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 33 ppt
... Bài - Học sinh làm cá nhân, dùng bút nối nghĩa với câu: - Trình bày: - Gv học sinh nx chốt ý đúng: - Học sinh nêu, lấy ví dụ HĐ trò - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nối - Học sinh nêu miệng - ... hs nx, ghi điểm - Luyện HTL: - Cả lớp nhẩm HTL - Thi HTL: - Thi HTL khổ thơ, - Gv hs nx, ghi điểm IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nx tiết học V Dặn dò: - Vn HTL thơ chuẩn bị 67 TOÁN Tiết 163: Ôn ... cách mở rộng - Hs viết - GV quan sát HS làm IV Củng cố: - Thu Nx tiết kiểm tra V Dặn dò - Nhắc HS nhà chuẩn bị sau Ngày soạn 17 /4/ 2011 Ngày dạy: Thứ năm ngày 21 /4/ 2011 TOÁN Tiết 1 64: Ôn tập đại...
 • 22
 • 200
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 32 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 32 pot
... 18x 24: 9 = 24 x ( 18 : ) = 24 x2 = 48 - Gv hs nx, chữa 41 x x8x5 = (41 x8)x(5x2) =328 x10 = 328 0 Bài 4: - Hs đọc yêu cầu bài, tóm tắt, phân tích nêu cách - hs lên trao đổi lớp: giải toán: - Lớp làm ... không? - Chơi thử: - Hs chơi lớp trả lời - Nhiều học sinh chơi: - Lớp trả lời: - Gv hs nx, bình chọn hs đoán tốt IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nx tiết học V Dặn dò: - Về nhà học thuộc chuẩn bị 64 KỂ ... 0 54 : (15+67) = 12 0 54 : 82 = 147 - Gv hs nx, chữa bài, 29 150 - 136 x 201=29150 - 27 336=1 8 14 trao đổi cách làm bài: b 700 : 100 + 36 x12 = 97 + 43 2 =529 (160x5 - 25x4) :4 = (800 - 100) :4 =...
 • 22
 • 175
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 31 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 31 pot
... tập - số HS lên thi làm bảng - GV nhận xét, chữa bài: a) (Băng trơi): Núi băng trơi - lớn Nam cực - năm 1956 - núi băng b) (Sa mạc đen): nước Nga - cảm giác - giới IV Củng cố: - Nhắc lại ND - GV ... viết - GV lớp nhận xét VD: Tối thứ sáu tuần trước, mẹ bảo em: Sáng mai nhà q thăm ơng bà Con ngủ sớm Đúng sáng mai, mẹ đánh thức dậy IV Củng cố: - Nhắc lại ND - GV nhận xét tiết học V Dặn dò: - ... tiểu học Thắng Lợi qun góp số là: 147 5 - 1 84 = 1291 (quyển) Cả hai trường qun góp là: 147 5 + 1291 = 2766 (quyển) Đáp số: 2766 - GV chấm cho HS IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nhận xét học V Dặn dò: -...
 • 24
 • 209
 • 0

giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 4 VNEN

giáo án Lớp 3 tuần 2 năm học 2015 2016 theo mô hình trường học mới vnen Tuần 4  VNEN
... Đặt tính tính 12 x 14 x 25 x6 32 x 67 x 2 Tính x + 24 x 10 - 15 x + 99 24 x - 28 14 x + 35 36 x - 95 Viết số thích hợp vào chố chấm: a 12 ; 18; 24 ;… b 60; 54; 48 ;… Mỗi học sinh làm 12 hoa Hỏi bạn ... TOÁN BÀI 12: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Đặt tính tính 21 x 11 x 42 x 23 x 14 x 33 x 55 x 22 x 32 x 11 x 22 x 21 x Bài >; ...
 • 15
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai soan giao an lop 2 tuan 19 nam hoc 2013giáo án lớp 4 khoa học tiết 12 vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên ppsgiáo án lớp 4 năm 2012giáo án lớp 4 năm 2012 trọn bộgiáo án lớp 4 năm 2015giáo án lớp 4 khoa học ba thể của nước pptxgiáo án lớp 4 khoa học nước bị ô nhiễm potgiáo án lớp 4 khoa học một số cách làm sạch nước pptxgiáo án lớp 4 khoa học vai trò của hệ thần kinh đối với cơ thể pptgiáo án lớp 4 khoa học bài trao đổi chất ở người pptxgiao án lớp 4 năm 20092010giáo án lớp 4 khoa học không khí có những tính chất gì ppsgiáo án lớp 5 tuần 31 năm 2012giáo án lớp 5 tuần 31 năm 2013giáo án lớp 5 tuần 8 năm 2013Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0203V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-PC01VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PhanloaitaikhoanTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Problem Set 1VGiới thiệu chung về hệ thông tin địa lý GISTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) biaTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) bao_quan_tpTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_2Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_5Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_6Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_3Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_5chương trình đại hộiChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nay ttChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nayNhật ký lưu mẫuTEM lưu MAUufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri van phong26000