Chuong 3 MẠCH tổ hợp MSI

Chuong 3 MẠCH tổ hợp MSI

Chuong 3 MẠCH tổ hợp MSI
... TM?bmf?mg ?ogỏm TMQ bmf?snịm?og m bÊ \ P b3Ê \ Ư, Ư ô Ư ƯÊ Ê ƯƯ Ê" \ ô Ư ƯÊ SQ TM?bmf?mg ?ogỏm TMQ bmf?snịm?og m bÊ \ P b3Ê \ Ư, Ư ô Ư ƯÊ Ê ƯƯ Ê" \ ô Ư ƯÊ l Ư J ... gú` GdmbncdqH u ô Ư ô?,\ PO \Ê S u ?ô Ư?ô? VSPSV Ư,?ƯƯ?...
 • 65
 • 221
 • 0

Chương 4: Mạch tổ hợp

Chương 4: Mạch tổ hợp
... Chương Mạch tổ hợp IV - 19 4.4 MẠCH SO SÁNH 4.4.1 Mạch so sánh số bit Trước tiên ta thiết kế mạch so sánh hai số bit Bảng thật mạch so sánh bit có ngã vào cho phép (nối mạch) G : G ... truyền Mạch đa hợp hay gọi mạch chọn liệu làm công việc Ở nơi thu, liệu nhận phải chuyển tới đích khác nhau, ta cần mạch phân bố liệu hay giải đa hợp (H 4.16) (H 4.16) 4.3.2 Mạch đa hợp Còn gọi mạch ... Chương Mạch tổ hợp IV - 18 Một đa hợp 2n → kết hợp với cổng NOT tạo hàm (n+1) biến Thí dụ : Tạo hàm F1 = A B + ABC + BC + AC dùng đa hợp → cổng NOT Giải Đa hợp sang thực hàm:...
 • 24
 • 678
 • 4

Chương 1: Mạch tổ hợpmạch trình tự

Chương 1: Mạch tổ hợp và mạch trình tự
... Kim Ánh 20 Chương 1: Mạch tổ hợp mạch trình tự Bộ mơn Tự Động - Đo Lường _ Khoa Điện 1.7 Phương pháp mơ tả mạch trình tự: Sau vài phương pháp nêu để phân tích tổng hợp mạch trình tự 1.7.1.Phương ... Nguyễn Kim Ánh 23 Chương 1: Mạch tổ hợp mạch trình tự Bộ mơn Tự Động - Đo Lường _ Khoa Điện 1.8 Grafcet_Cơng cụ để mơ tả mạch trình tự cơng nghiệp: 1.8.1 Hoạt động theo logic trình tự thiết bị cơng ... niệm mạch trình tự (hay mạch dãy) _ sequential circuits: - Đầu bị kích hoạt x1 Z1 đầu vào mạch m ¹ch x2 Z2 kích hoạt theo trình trình tự Y1 tỉ hỵp y1 tự Điều Y2 y2 khơng thể thực mạch logic tổ hợp...
 • 16
 • 937
 • 11

Tài liệu CHƯƠNG 1: MẠCH TỔ HỢPMẠCH TRÌNH TỰ pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: MẠCH TỔ HỢP VÀ MẠCH TRÌNH TỰ pdf
... tiết mơn học điều khiển logic Bộ mơn tự động Đo Lường – Khoa Điện 1.7 Phương pháp mơ tả mạch trình tự : Sau vài phương pháp nêu để phân tích tổng hợp mạch trình tự 1.7.1.phương pháp bảng chuyển ... karnaugh PP Mc.cluskey biểu thức tối thiểu sơ đồ logic sơ đồ mạch điện biểu thức logic 1.4 Một số mạch tổ hợp thường gặp hệ thống : Các mạch tổ hợp thường gặp là: Bộ mã hóa(mã hóa nhị phân, mã hóa BCD) ... học điều khiển logic -Đầu bị kích hoạt đầu vào kích hoạt theo trinh tự Điều khơng thể thực mạch logic tổ hợp túy mà cần đến đặc tính nhớ FF Bộ mơn tự động Đo Lường – Khoa Điện x1 x2 y1 y2 m¹ch...
 • 7
 • 381
 • 2

Tài liệu Kỹ thuật số - Chương 4 Mạch tổ hợp (Combinational Circuits) potx

Tài liệu Kỹ thuật số - Chương 4 Mạch tổ hợp (Combinational Circuits) potx
... Chương Mạch tổ hợp (Combinational Circuits)  Khái niệm mạch tổ hợp  Phương pháp phân tích mạch tổ hợp có sẵn  Phương pháp thiết kế mạch tổ hợp dùng cổng logic  Tìm hiểu số mạch tổ hợp ... pháp thiết kế mạch tổ hợp sử dụng mạch tổ hợp có sẵn 4. 1 Giới thiệu  Mạch số thường chia làm hai loại: mạch tổ hợp (combinational circuit) mạch (sequential circuit)  Mạch tổ hợp mạch mà ngõ phụ ... D G1 G2 74LS155 74LS1 54 43 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y 14 Y15 10 11 13 14 15 16 17 4. 4 Các mạch tổ hợp thông dụng Mạch so sánh:  Khái niệm: Mạch so sánh mạch tổ hợp có chức...
 • 56
 • 1,465
 • 13

Bài giảng điện-Chương 4: Mạch tổ hợp pot

Bài giảng điện-Chương 4: Mạch tổ hợp pot
... truyền Mạch đa hợp hay gọi mạch chọn liệu làm công việc Ở nơi thu, liệu nhận phải chuyển tới đích khác nhau, ta cần mạch phân bố liệu hay giải đa hợp (H 4.16) (H 4.16) 4.3.2 Mạch đa hợp Còn gọi mạch ... 4.3.4 Mạch giải đa hợp Mạch giải đa hợp thực chất mạch giải mã ngã vào cho phép trở thành ngã vào liệu ngã vào tổ hợp số nhị phân trở thành ngã vào địa Trên thị trường, người ta chế tạo mạch giải ... Chương Mạch tổ hợp IV - 19 4.4 MẠCH SO SÁNH 4.4.1 Mạch so sánh số bit Trước tiên ta thiết kế mạch so sánh hai số bit Bảng thật mạch so sánh bit có ngã vào cho phép (nối mạch) G : G 1 1...
 • 24
 • 259
 • 0

MẠCH TỔ HỢP MSI KỸ THUẬT SỐ CĐN

MẠCH TỔ HỢP MSI KỸ THUẬT SỐ CĐN
... cổng số nhị phân nhiều bit Tuy nhiên tổng vượt 1001 tức tổng không số BCD nữa, ta phải cộng tổng với 0110 (số 610) tổng số BCD đồng thời số nhớ hàng cao tổng Ví dụ cộng số BCD sau: Hình 2.3.23 Mạch ... dùng mạch so sánh 74LS85 29 BÀI 4: PHÉP TÍNH SỐ HỌC MẠCH CỘNG 2.1 Mạch cộng nửa Gọi A số cộng B số cộng S tổng A B C số nhớ từ phép cộng Trước hết để đơn giản, xét mạch cộng nhị phân bit Với tổ hợp ... logic cỡ MSI) Mạch giải mã đặc biệt hiệu so với việc sử dụng cổng logic rời trường hợp có nhiều tổ hợp ngõ Ví dụ sau thực mạch cộng số X, Y, Z cho tổng S số nhớ C thực mạch giải mã : Giả sử mạch...
 • 44
 • 701
 • 0

Chương 3: Mạch logic tổ hợp pot

Chương 3: Mạch logic tổ hợp pot
... 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 42 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 43 Sử dụng công cụ chuẩn 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 44 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 45 ... 9/12/2010 3:0 9 PM g D C C B B B A Chương Mạch logic tổ hợp 38 Sơ đồ mạch logic 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 39 Sơ đồ mạch logic 7447 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 40 Sơ ... tiên 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 12 3.Bộ mã hóa ưu tiên 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 13 Ví dụ Keyboard Encoder 9/12/2010 3:0 9 PM Chương Mạch logic tổ hợp 14 Một số...
 • 67
 • 188
 • 4

Bài Giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 3. MẠCH LOGIC TỔ HỢP pps

Bài Giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 3. MẠCH LOGIC TỔ HỢP pps
... BCD Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Bài tập chương 3.1 Đơn giản mạch sau dùng đại số Boolean M N O X 3.2 Thiết kế mạch điện logic tương ứng với bảng thật sau A B C Y 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 3.3 ... Register Counter Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 3.8 .3 Mạch chọn xung clock Có nhiều ứng dụng dựa vào nguyên lý DeMUX Sau sử dụng 74LS138 làm chọn clock 3.9 MẠCH SỐ HỌC 3.1 0.1 Mạch cộng bán phần ... Trọng Hải Trang 52 Bài Giảng Kỹ Thuật Số 3.5 Chương MẠCH GIẢI MÃ (Decoder) Là mạch logic giải mã N-bit nhò phân ngõ vào thành M đường ngõ ra, đường ngõ mức tích cực ứng với tổ hợp N-bit ngõ vào...
 • 29
 • 2,172
 • 34

Chương 3 TỔNG HỢP MẠCH TỔ HỢP

Chương 3 TỔNG HỢP MẠCH TỔ HỢP
... 3, Trong đó: N= 2, 3, thứ tự tổ hợp biến mà hàm không xác định 2 .3 Các phơng pháp tổng hợp mạch tổ hợp Việc tổng hợp mạch tổ hợp thực chất thiết kế mạch tổ hợp Nhiệm vụ thiết kế đợc mạch tổ hợp ... hay viết dới dạng tổng mintec Tổng hợp mạch tổ hợp: A/ Tổng hợp mạch rơle Vì mạch rơle thờng sử dụng phần tử logic mạch rời kết cuối dễ dàng biểu hai dạng hàm tổng quát là: Hàm tổng chuẩn hàm tích ... chuyn trng thỏi, phng phỏp grapcet Chơng tổng hợp mạch tổ hợp 3. 1 Khái niệm chung mạch tổ hợp Mạch tổ hợp mạch mà trạng thái đầu mạch phụ thuộc vào tổ hợp trạng thái đầu vào mà không phụ thuộc...
 • 46
 • 302
 • 0

Giáo trình kỹ thuật số - Phần 2 Mạch tổ hợp - Chương 5 pps

Giáo trình kỹ thuật số - Phần 2 Mạch tổ hợp - Chương 5 pps
... thái mạch Mạch dãy có khả lu trữ liệu nên đợc gọi mạch có nhớ Có thể coi mạch tổ hợp trờng hợp riêng mạch dãy với số trạng thái mạch I Mô hình toán học mạch tổ hợp X1 X2 X3 Xn Y1 Mạch tổ hợp Y2 ... BomonKTDT-ĐHGTVT Chơng 5: phân tích Thiết kế mạch tổ hợp Mạch số đợc chia làm loại : + Mạch tổ hợp / Combinational Circuit + Mạch dãy / Sequential Circuit Mạch tổ hợp mạch mà tín hiệu ... Y3 X Mạch tổ hợp Y Ym X = { X1, X2, Xn}: tập hợp tín hiệuđầu vào Y = { Y1, Y2, Ym}: tập hợp tín hiệu đầu Khi mạch tổ hợp đợc mô tả hệ m phơng trình đại số Boolean nh sau: Yi = fi( X1, X2, Xn)...
 • 7
 • 284
 • 0

Toán rời rạc-Chương 6: Đạ số Boole và mạch tổ hợp pot

Toán rời rạc-Chương 6: Đạ số Boole và mạch tổ hợp pot
... 0,1 bi n Boole bi u th c Boole N u bi u th c Boole ó, c ng bi u th c Boole @Copyrights by Dr Ngo Huu Phuc, Le Quy Don Technical University 6.2 Hàm Boole (4/10) 6.2.2 Bi u th c Boole hàm Boole (2/4): ... di n hàm Boole (1/7) 6.3.1 tv n : Có hai toán quan tr ng c a i s Boole c nghiên c u: Bài toán th nh t: Cho giá tr c a m t hàm Boole, làm th tìm c bi u th c Boole bi u di n hàm ó Bài toán c gi ... ng làm) ng th c Boole: Ta có: – lu t ng nh t i v i t ng Boole – lu t phân ph i c a t ng Boole – lu t giao hoán c a tích Boole – lu t nu t i v i tích Boole – lu t nu t i v i t ng Boole 12 @Copyrights...
 • 57
 • 186
 • 0

Giáo án- Chương 3: Véc ngẫu nhiên

Giáo án- Chương 3: Véc tơ ngẫu nhiên
... P[X=1, Y=1] = P[X=1]P[Y=1/X=1] = 0,3 Y PX 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 X 0,1 0,3 PY 0,4 Chương IV HÀM CỦA CÁC ĐẠI LƯN G NGẪU NHIÊ Trong thực tế, ta xét đ.l.n.n phụ thuộc vào hay nhiều đ.l.n.n khác biết...
 • 13
 • 1,030
 • 7

Mạch điện tử - chương 3 - Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET

Mạch điện tử - chương 3 - Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET
... lấy điện Vẽ hai đặc tuyến ta xác định IDQ VGSQ Trương Văn Tám III-5 (3. 11) Mạch Điện Tử Chương 3: Mạch phân cực khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET 3. 3 MẠCH PHÂN CỰC E-MOSFET: Do E-MOSFET phân cực ... Common-gate circuit) Mạch mạch tương đương xoay chiều hình 3. 29a 3. 29b Trương Văn Tám III- 13 Mạch Điện Tử Chương 3: Mạch phân cực khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET 3. 8 MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG E-MOSFET: ... 0; VD = VDD-RDID (3. 5) 3. 1 .3 Phân cực cầu chia điện thế: Dạng mạch hình 3. 5 Trương Văn Tám III -3 Mạch Điện Tử Chương 3: Mạch phân cực khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET Ta có: VGS = VG - VS < tức...
 • 18
 • 2,067
 • 12

Xem thêm