Chương 1 hệ thống số và hệ mã

Chương 3: Các thông số của thang máy pot

Chương 3: Các thông số của thang máy pot
... ĐẶT Vò trí buồng máy: Vò trí buồng máy đặt bên bên đường hầm tùy theo yêu cầu diện tích cho phép buồng máy Vò trí buồng máy Thanh ray dẫn hướng Mô hình giếng thang với buồng máy đặt bên Thanh ... ARD _ Nguyên lý hoạt động: Bộ ARD tự hoạt động thang máy bò điện, điều khiển tay quay hộp số đưa cabin thang máy đến tầng gần tự động mở cửa buồng thang 10 ... không tác động, thang bò đứt cáp treo…, dùng để chống sóc va chạm mạnh gây ảnh hưởng đến an toàn cho hành khách sử dụng thang máy, đồng thời tránh hư hỏng cho cabin đối trọng thang máy Giảm chấn...
 • 10
 • 163
 • 0

Chương 1: Các hệ thống số

Chương 1: Các hệ thống số và mã
... =−m i i aibi trọng số ký hiệu Sb vị trí thứ i 1.2 Các hệ thống số 1.2.1 Hệ số 10 (thập phân, Decimal system) Hệ thập phân hệ thống số quen thuộc, gồm 10 số nói Dưới vài ví dụ số thập phân: N ... SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Cách biểu diễn số hệ khác xem hình thức hóa, thập phân, nhị phân, thập lục phân việc chuyển từ sang khác thuộc loại toán ... Thay số hạng số hệ bk số gồm k số hạng hệ b Thí dụ để đổi số N = F5, 6816 (hệ 24) sang hệ nhị phân (2) ta dùng bit để viết cho số hạng số này: N = 0101 1111 0101 , 0110 10002 1.3.4 Đổi số từ hệ...
 • 11
 • 313
 • 3

CHƯƠNG 1: Các hệ thống số dùng trong máy tính các loại

CHƯƠNG 1: Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã
... hex) Trong hệ thống này, ta dùng số kí tự A F để biểu diễn cho giá trị số Thơng thường, ta dùng chữ h cuối để xác định số thập lục phân 1.4 BCD (Binary Coded Decimal) Trong thực tế, số ứng dụng ... ngõ dạng số thập phân, ta dùng BCD BCD dùng bit nhị phân để hố cho số thập phân Như vậy, số hex A F khơng tồn BCD Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu vi xử lý VD: 1.5 Đại cương Số thập ... diễn số âm ta cần thêm dấu – vào chữ số Tuy nhiên, hệ thống máy tính, ta khơng thể biểu diễn Phương pháp thơng dụng dùng bit có ý nghĩa lớn (MSB) làm bit dấu (sign bit): MSB = số âm MSB = số dương...
 • 21
 • 350
 • 0

Tài liệu Chương 1: Điều Khiển Số ( ĐKS ) hệ thống ĐKS Máy Công Cụ docx

Tài liệu Chương 1: Điều Khiển Số ( ĐKS ) và hệ thống ĐKS Máy Công Cụ docx
... (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 ): Bit kiểm tra (2 ): Vùng bit dành cho ký tự chữ (3 ) (4 ): Vùng bit dành cho ký tự chữ số thập phân (5 ): Các giá trị số hệ nhị phân (6 ): Rãnh dẫn băng (7 ) ... đầu Chương Điều Khiển Số ( ĐKS ) hệ thống ĐKS Máy Công Cụ 1.1 Các khái niệm 1.2 Hệ thống ĐKS Máy công cụ 1.2.1 Các đặc điểm tạo hình bề mặt máy công cụ ĐKS 1.2.2 Hệ thống liệu ĐKS 13 1.2.3 Hệ thống ... vị trí máy công cụ ĐKS 17 1.2.4 Các nguồn động lực dùng cho máy công cụ ĐKS 22 Chương Lập trình máy công cụ ĐKS 2.1 Mở đầu điều khiển máy công cụ ĐKS 29 2.2 Lập trình gia công máy công cụ ĐKS 33...
 • 124
 • 258
 • 0

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số pdf

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số và Mã pdf
... =−m i i aibi trọng số ký hiệu Sb vị trí thứ i 1.2 Các hệ thống số 1.2.1 Hệ số 10 (thập phân, Decimal system) Hệ thập phân hệ thống số quen thuộc, gồm 10 số nói Dưới vài ví dụ số thập phân: N ... SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Cách biểu diễn số hệ khác xem hình thức hóa, thập phân, nhị phân, thập lục phân việc chuyển từ sang khác thuộc loại toán ... Thay số hạng số hệ bk số gồm k số hạng hệ b Thí dụ để đổi số N = F5, 6816 (hệ 24) sang hệ nhị phân (2) ta dùng bit để viết cho số hạng số này: N = 0101 1111 0101 , 0110 10002 1.3.4 Đổi số từ hệ...
 • 11
 • 247
 • 0

Kỹ thuật điện tử số chương 2 hệ thống số số

Kỹ thuật điện tử số chương 2 hệ thống số và mã số
... 9…999; trọng số hai số hạng kế cận chênh lệch 10 lần 2. 2 Hệ thống số nhị phân(Binary): Hệ thống số nhị phân sử dụng số tự nhiên để biểu diễn Nhận xét: Trong dãy số nhị phân có n số hạng có 2n giá trị ... 10bit Nickle: 5bit Playte: 16bit 2. 2.1 Chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân: Qui tắc: bn-1bn -2 b1b0b*1b *2 bm=bn-12n-1+…+b1 .21 +b0 .20 + +b*1 .2- 1+ … +b *2. 2 -2+ b*m2-m=A(10) Ví dụ: Tính giá trị thập ... A (2) 2. 0,513=1, 026 1, 026 – 1=0, 026 2. 0, 026 =0,0 52 2.0,0 52= 0,1004 0,0 52...
 • 24
 • 190
 • 0

Tài liệu vi xử lý - Các hệ thống số dùng trong máy tính các loại

Tài liệu vi xử lý - Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã
... ngõ dạng số thập phân, ta dùng BCD BCD dùng bit nhị phân để hố cho số thập phân Như vậy, số hex A F khơng tồn BCD Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu vi xử VD: 1.5 Đại cương Số thập ... khối vi xử Phạm Hùng Kim Khánh Trang 14 Tài liệu vi xử Đại cương 4.2.4 Sơ đồ khối hệ vi xử ADDRESS BUS Input Port µP Memory Output Port DATA BUS CONTROL BUS Hình 1.9 – Sơ đồ khối hệ vi xử ... lái ngõ trạng thái để đệm ngõ Giới thiệu vi xử 4.1 Các hệ vi xử - Thế hệ (1971 – 1973): vi xử bit, đại diện 4004, 4040, 8080 (Intel) hay IPM-16 (National Semiconductor) + Độ dài word...
 • 21
 • 490
 • 0

Các hệ thống số

Các hệ thống số và mã
... =−m i i aibi trọng số ký hiệu Sb vị trí thứ i 1.2 Các hệ thống số 1.2.1 Hệ số 10 (thập phân, Decimal system) Hệ thập phân hệ thống số quen thuộc, gồm 10 số nói Dưới vài ví dụ số thập phân: N ... giá trị tương đương số hệ so với hệ cần thiết Phần sau cho phép ta biến đổi qua lại số hệ sang hệ khác hệ giới thiệu 1.3.1 Đổi số từ hệ b sang hệ 10 Để đổi số từ hệ b sang hệ 10 ta triển khai ... Thay số hạng số hệ bk số gồm k số hạng hệ b Thí dụ để đổi số N = F5, 6816 (hệ 24) sang hệ nhị phân (2) ta dùng bit để viết cho số hạng số này: N = 0101 1111 0101 , 0110 10002 1.3.4 Đổi số từ hệ...
 • 11
 • 210
 • 0

chương 1 hệ thống số

chương 1 hệ thống số
... Prentice-Hall 19 91 Khoa KTMT Vũ Đức Lung Chương 1: Mở đầu      1. 1 Hệ thống điện tử 1. 2 Hệ thống số 1. 3 Quá trình thiết kế hệ thống số 1. 4 Tự động thiết kế 1. 5 VHDL Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1. 1 Hệ thống ... viên kiến thức kỹ phân tích, thiết kế hệ thống số bao gồm hệ tổ hợp hệ         Hệ thống số đếm mã hóa Các lý thuyết sở đại số logic Hệ tổ hợp Hệ Vi mạch số vấn đề giao tiếp Các mạch logic ... Biểu diễn hệ thống điện tử Input signals : : Electronic System : : Output signals  Hệ thống tương tự (Analog system)  Hệ thống số (Digital system) Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1. 2 Hệ thống số Sound...
 • 10
 • 232
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Hệ thống số số doc

Tài liệu Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Hệ thống số và mã số doc
... II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ Ưu điểm mạch sô - Dễ thiết kế - Thông tin lưu trữ và truy cập dễ dàng,nhanh chóng - Tính xác và độ tin cậy cao - Có thể lập trình hoạt động - Ít bị ảnh ... Thuật Điện Tử II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ Phép Trừ hệ Nhị phân Khi thực hiện phép trừ cần lưu ý: 0-0 =0; 1-1 =0; 1-0 =1; - = mượn bit cao Ví dụ: (sô mượn) 100 - 11 (sô bị trừ) 011 (sô trừ) ... Điện Tử II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ 5 .Mã ASCII (tt) Bài giảng Kỹ Thuật Sô 19 Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ Phép Công có nhớ...
 • 23
 • 221
 • 1

CHƯƠNG 1 he thong so

CHƯƠNG 1 he thong so
... Gray 0000 11 00 00 01 110 1 0 011 10 11 11 0 010 11 11 10 011 0 12 10 10 011 1 13 10 11 010 1 14 10 01 010 0 15 10 00 MÃ SÔ 3.2 Mã Gray  Chuyển số nhị phân thành mã Gray VD: Đổi số nhị phân 011 1 thành mã ... C F 11 00 11 11 1000 Kết quả: 011 1 11 00 11 11 1000B CÁC HỆ THÔNG SÔ 2.4 Chuyển đổi giữa các hệ thống số  Chuyển từ nhị phân sang số thập lục phân Ví dụ: Chuyển số 10 110 110 010 10 011 B sang ... 12 C.7H = 1 16 2 + 2 16 1 + 12 16 0 + 7 16 -1 CÁC HỆ THÔNG SÔ Thập phân tương ứng Nhị phân 2 Thập lục phân 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 10 1 A 11 1 B 12 1 0 C 13 1 D 14 1 E 15 1 1 F CÁC HỆ THÔNG...
 • 26
 • 368
 • 0

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 1: Hệ thống, đối tượng phương pháp nghiên cứu môn học

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 1: Hệ thống, đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học
... kinh tế kỹ thuật đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Chương II: Bản chất kinh tế nhiệm vụ định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương III: Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu Chương ... mc kinh t - k thut qun tr kinh doanh Phn II H thng qun lý cht lng v mt s c th v nh mc Phần I Những vấn đề chung định mức kinh tế - kỹ thuật quản trị kinh doanh Chương I: Hệ thống định mức kinh ... cấu mức tiêu dùng Chương V: Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương VI: Tổ chức quản lý công tác định mức doanh nghiệp Ph n II: Hệ thống quản lý chất lượng số vấn đề cụ thể định mức...
 • 25
 • 967
 • 14

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 1: Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 1: Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp
... thụng tin qun lý da trờn mỏy tớnh núi chung v h thng thụng tin k toỏn hin i núi riờng Chuơng I Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp I Thông tin kế toán định Khái niệm Dữ liệu kế toán ... nội dung nghiệp vụ Bớc 3: Thực bút toán điều chỉnh cuối kỳ Bớc 4: Khoá sổ Các chu trỡnh nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Nghip v: L nhng s kin hoc s vic din hot ng sn xut kinh doanh m nú ... lói thu v ca doanh nghip Chu trỡnh nghip v: c hiu l lu lng cỏc hot ng lp i lp li ca mt doanh nghip ang hot ng 4 Các chu trỡnh nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Gồm nhóm chu trình nghiệp vụ...
 • 44
 • 603
 • 3

Kỹ thuật hệ thống số số pptx

Kỹ thuật hệ thống số và mã số pptx
... ̣ CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ Các bước để sử dụng hệ thống kỹ thuật số: * Biến đổi thông tin đầu vào dạng tương tự thành dạng số (ADC) * Xử lý thông tin số * Biến đổi đầu dạng số lại dạng ... CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ Hệ thống số thập lục phân (tt) Hệ thống số thập lục phân sử dụng 16 số gồm : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, B, C, D, E, F Mỗi ký tự số thập lục phân biểu diễn nhóm ký số nhị ... 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ 16 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣ Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ 5 .Mã Gray bit Nhị phân Gray Nhị phân Mã...
 • 23
 • 255
 • 0

Xem thêm