bao ve may bien ap truyen tai

Tài liệu Bảo vệ máy biến áp

Tài liệu Bảo vệ máy biến áp
... lại rơle áp suất nút nhấn II.6 Bảo vệ áp suất tăng cao đổi nấc máy biến áp (R.63 OLTC): Rơle bảo vệ tác động theo áp suất thùng điều áp tải máy biến áp lực, bảo vệ dự phòng cho máy biến áp Chỉ ... II.5 Bảo vệ áp suất tăng cao máy biến áp (63): Rơle bảo vệ dự phòng cho máy biến lực, danh vận hành R.63 Khi có cố máy biến áp, hồ quang điện làm dầu sơi bốc ngay, tạo nên áp suất lớn máy biến áp ... tra cuộn cắt máy cắt 96P : Bảo vệ dòng dầu ĐCĐA 26Q: Bảo vệ nhiệt độ dầu MBA tăng cao cấp 66 : Bảo vệ áp suất tăng cao MBA 26W : Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây MBA - cấp 66 OLTC: Bảo vệ áp suất tăng...
 • 41
 • 342
 • 2

Tài liệu Bảo vệ máy biến áp

Tài liệu Bảo vệ máy biến áp
... Sơ đồ bảo vệ máy biến áp công suất nhỏ (H.9.30) Ghi chú: - Bảo vệ chống chạm đất phía hạ áp dùng rơle 51N - Máy cắt rơle thay cầu chì HRC 2- Sơ đồ bảo vệ máy biến áp công suất lớn máy biến áp quan ... chì Tải 52 Tải Hình 9.30 3- Sơ đồ bảo vệ máy biến áp cuộn dây Tải Hình 9.31 có cuộn ∆ không tải (H.9.32) 4- Sơ đồ bảo vệ máy biến áp tự ngẫu a) Bảo vệ máy biến áp tự ngẫu 220/110kV (H.9.33) 46 ... 9.19 Bảo vệ so lệch chống NM nhiều pha bên MBA tự ngẫu 9.2.10 Kết hợp bảo vệ so lệch bảo vệ chạm đất cuộn dây máy biến áp 100 (%) Iđm 80 Bảo vệ chạm đất 60 40 Bảo vệ so lệch 20 100 % cuộn dây bảo...
 • 25
 • 402
 • 1

Các loại bảo vệ thường sử dụng để bảo vệ Máy biến áp

Các loại bảo vệ thường sử dụng để bảo vệ Máy biến áp
... lại rơle áp suất nút nhấn II.6 Bảo vệ áp suất tăng cao đổi nấc máy biến áp (R.63 OLTC): Rơle bảo vệ tác động theo áp suất thùng điều áp tải máy biến áp lực, bảo vệ dự phòng cho máy biến áp Chỉ ... điện áp ngắn mạch pha hệ thống điện 54 B CÁC LOẠI BẢO VỆ THƯỜNG SỬ DỤNG ĐỂ BẢO VỆ MBA I BẢO VỆ CHỐNG SỰ CỐ TRỰC TIẾP BÊN TRONG MBA I.1 Bảo vệ q dòng điện: I.1.1 Cầu chì: Với MBA phân phối nhỏ thường ... dầu để đưa tín hiệu vào mạch báo động mạch cắt tùy theo thiết kế II.5 Bảo vệ áp suất tăng cao máy biến áp (63): Rơle bảo vệ dự phòng cho máy biến lực, danh vận hành R.63 Khi có cố máy biến áp, ...
 • 41
 • 4,623
 • 11

Bảo vệ máy biến áp

Bảo vệ máy biến áp
... lại rơle áp suất nút nhấn II.6 Bảo vệ áp suất tăng cao đổi nấc máy biến áp (R.63 OLTC): Rơle bảo vệ tác động theo áp suất thùng điều áp tải máy biến áp lực, bảo vệ dự phòng cho máy biến áp Chỉ ... II.5 Bảo vệ áp suất tăng cao máy biến áp (63): Rơle bảo vệ dự phòng cho máy biến lực, danh vận hành R.63 Khi có cố máy biến áp, hồ quang điện làm dầu sơi bốc ngay, tạo nên áp suất lớn máy biến áp ... tra cuộn cắt máy cắt 96P : Bảo vệ dòng dầu ĐCĐA 26Q: Bảo vệ nhiệt độ dầu MBA tăng cao cấp 66 : Bảo vệ áp suất tăng cao MBA 26W : Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây MBA - cấp 66 OLTC: Bảo vệ áp suất tăng...
 • 41
 • 1,271
 • 4

may bien ap-truyen tai dien nang ( co ban)

may bien ap-truyen tai dien nang ( co ban)
... ¸p I Bµi to¸n trun t¶i ®iƯn nang ®i xa Nhµ m¸y U N¬i tiªu thơ r ®iƯn C«ng st ph¸t tõ nhµ m¸y: Pph¸t=Uph¸t.I C«ng st hao phÝ to¶ nhiƯt trªn ®­êng d©y: P ∆P = R (U cos ϕ ) Pph¸t hoµn toµn x¸c ®Þnh, ... ph¸t cã hiƯu qu¶ râ rªt II M¸y biÕn ¸p M¸y biÕn ¸p lµ nh÷ng thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng biÕn ®ỉi ®iƯn ¸p (xoay chiỊu) CÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cđa m¸y biÕn ¸p áp thÕ nµo? Máy biến nh­ ? Lâi biÕn...
 • 21
 • 437
 • 2

Đồ án tốt nghiệp Bảo vệ máy biến áp 110/35/10 kV

Đồ án tốt nghiệp Bảo vệ máy biến áp 110/35/10 kV
... Đ1: Bảo vệ máy biến áp Để bảo vệ cho máy biến áp ta chọn loại rơle 7UT513 (Siemens) làm bảo vệ cho máy biến áp; loại SIPROTEC 7SJ600 (Siemens) làm bảo vệ phụ làm bảo vệ dự phòng Bảo vệ so lệch máy ... bảo vệ 11 0KV tăng lên Nếu IOSC ≥ IKđ bảo vệ tác động 3 5KV Nguyễn Ngọc > I Nam BI0 41 1 0KV Lớp HTĐ Đồ án tốt nghiệp Bảo vệ máy biến áp 110/35/10 kV Hình 3.4.2 e Bảo vệ tải rơle nhiệt (49/θ0) Bảo ... với bảo vệ phía 3 5kV, 1 0kV Bảo vệ dòng đặt phía 3 5kV 1 0kV làm việc có thời gian phối hợp với bảo vệ dòng phía 11 0kV 4) Bảo vệ chống tải Nguyễn Ngọc Nam 35 Lớp HTĐ Bảo vệ máy biến áp 110/35/10 kV...
 • 90
 • 1,376
 • 2

Luận văn nghiên cứu giải pháp thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp động lực 25000kVA điện áp 110kv35kv

Luận văn nghiên cứu giải pháp thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp động lực 25000kVA điện áp 110kv35kv
... 1.2.2 S c bên máy bi n áp l c 1.3 Các phương pháp b o v máy bi n áp 1.4 Tình hình nghiên c u ng d ng R le b o v máy bi n áp th gi i 1.5 Tình hình nghiên c u ng d ng R le b o v nư c 1.6 M c tiêu ... ñi m c a r le k thu t s le k thu t s ñã kh c ph c c ñi m c a le ñi n cơ, tích h p ñư c nhi u tính năng, r le s ngày ñư c c i ti n kh c ph c ñư c h u h t h n ch c a r le ñi n–cơ r le tĩnh ... a ch n thi t b b o v cho máy bi n áp ñ ng l c - ðánh giá hi u qu cung c p ñi n trình ng d ng r le k thu t s b o v máy bi n áp 2.2 Phương pháp nghiên c u 2.2.1 Phương pháp ti p c n - D a k t qu...
 • 83
 • 1,068
 • 0

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy biến áp truyền tải điện năng p2 (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy biến áp truyền tải điện năng p2 (bài tập tự luyện)
... dân D 19 2 h dân Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Máy bi n áp truy n t 2) Câu 36 C n truy t công su n 12 00 kW ... D 07 B 08 D 09 A 10 D 11 C 12 A 13 A 14 B 15 C 16 A 17 B 18 C 19 C 20 D 21 A 22 D 23 D 24 A 25 B 26 A 27 A 28 A 29 D 30 A 31 C 32 A 33 B 34 A 35 C 36 A 37 B 38 B 39 C 40 C 41 C 42 D 43 C 44 A ... su t s d n nc a % gi n áp u su t truy n t Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Máy bi n áp truy n t 2) A 87,8% B...
 • 5
 • 627
 • 43

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP CỦA THIẾT BỊ CHỐNG SÉT VAN CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG pdf

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP CỦA THIẾT BỊ CHỐNG SÉT VAN CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG pdf
... trọng việc bảo vệ máy biến áp Với hầu hết trường hợp, hệ số phản xạ máy biến áp β = 1, điện áp thiết Up ≤ BIL hiệu bảo vệ đạt 100% bị chống sét van Dòng cực đại qua thiết bị chống sét: I AM ... bị chống sét, kV; v vận tốc sóng lan truyền, m/µs; l khoảng cách thiết bị chống sét máy biến áp, m Với biên hạn an tồn cho máy biến áp 20% (tiêu chuẩn ANSI 62.2:1981), khoảng cách thiết bị chống ... khoảng cách lắp đặt hợp lý thiết bị chống sét van Xét đường dây phân phối pha, điện áp 24kV H = 10,2m, b = 2,4m , Sf = 0,5 Z=450Ω BIL máy biến áp 125kV điện áp dư Up thiết bị chống sét 79,9kV...
 • 8
 • 498
 • 2

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP. TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO
... muốn nâng cao chất lượng dạy học vật trường THPT, nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu phương pháp tổ chức dạy học theo chủ đề nội dung bài: “Máy biến áp Truyền tải điện” Sách giáo khoa Vật 12 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRẦN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀI: “MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN” SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 NÂNG ... hợp Với mục đích trên, nghiên cứu, vận dụng sở luận DH chủ đề tổ chức dạy học : “Máy biến áp Truyền tải điện” Sách giáo khoa Vật 12 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ HS học tập...
 • 57
 • 2,145
 • 7

Bài 32. MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN docx

Bài 32. MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN docx
... H1 Máy Biến áp hoạt động theo nguyên tắc nào? Công dụng máy? -Máy hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ, dùng H2 (Sau xem mô hình) Nêu cấu Biến đổi điện áp dòng tạo máy Biến áp? Tại lõi máy điện ... hiểu trình truyền tải điện theo sơ đồ -Hai cách giảm công suất hao phí: SGK 32.3 -Hiệu suất truyền tải: phối điện năng, trình truyền tải máy Biến áp H P P P2: công suất lấy từ máy Biến P1: công ... + Nêu vấn đề mới: Máy Biến áp gì? Vì hệ thống truyền tải điện xoay chiều xa thiếu máy Biến áp? Bài giúp ta giải áp câu hỏi * Yêu cầu HS ôn lại kiến thức Hiện tượng cảm ứng điện từ -Ghi nhận...
 • 5
 • 405
 • 0

Máy biến áp truyền tải điện pdf

Máy biến áp truyền tải điện pdf
... máy thuỷ điện Sêsan 3A Nhà máy thuỷ điện Hoà bình Máy hạ ba pha Việt Nam Một số hình ảnh máy biến áp Máy biến áp Khô Máy biến áp pha Máy biến áp pha Máy biến áp Máy biến áp pha pha BÀI 32 I MÁY ... BÀI 32 I MÁY BIẾN ÁP Máy biến áp thiết bị dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số cuả Máy biến áp ? Hoạt động dựa nguyên tắc ? LÕI SẮT a.Cấu tạo máy biến áp ∼ NGUỒN CUỘN ... N2=> U1 >U2 : MÁY HẠ ÁP *N1 < N2=> U1 < U2 : MÁY TĂNG ÁP Nếu hao phí điện máy biến áp không đáng kể, chế độ có tải : P1 = P2 => U1 I = U I1 Nhận xét : Máy biến áp làm tăng điện áp lên lần giảm...
 • 22
 • 229
 • 0

máy biến áp & truyền tải điện năng- máy phát điện và động cơ điện

máy biến áp & truyền tải điện năng- máy phát điện và động cơ điện
... : MÁY BIẾN ÁP – ĐỘNG CƠ ĐIỆN Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Điện áp dây mạng điện là: A 127 V B 220 V C 110 V D 381 V Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp ... nghiệm: MÁY PHÁT ĐIỆN Câu Phát biểu nói máy phát điện xoay chiều pha A Máy phát điện xoay chiều pha biến điện thành ngược lại B Máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc ... máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Điện áp dây mạng điện là: A 127 V B 220 V C 110 V D 381 V Câu Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình có điện áp pha 220 V Tải mắc vào...
 • 33
 • 606
 • 1

Xem thêm