TRIMETHOPRIM

Tài liệu Báo cáo khoa học: Directed evolution of trimethoprim resistance inEscherichia coli doc

Tài liệu Báo cáo khoa học: Directed evolution of trimethoprim resistance inEscherichia coli doc
... Inhibition of thymidine production is a major aspect of the activity of TMP, and inclusion of thymidine in the media Directed evolution in E coli allows bacterial growth regardless of the amount of TMP ... seen, presumably because of the large number of potential combinations of generated mutants Fig Comparison of the structure of 5,6-dihydrofolate (DHF) and trimethoprim (TMP) Of particular interest ... significance of it in the treatment of a range of conditions makes it an ideal subject for examining the ability of directed evolution to aid us in understanding and overcoming the rise of resistance...
 • 11
 • 214
 • 0

TRIMETHOPRIM pps

TRIMETHOPRIM pps
... Nhóm I: A Nhóm II: B, C, D A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại trimethoprim chuẩn (ĐC) B Hoà tan khoảng 25 mg chế phẩm ml dung dịch acid sulfuric 0,005 M (TT)...
 • 6
 • 37
 • 0

Trimethoprim docx

Trimethoprim docx
... Ở Việt Nam, việc dùng trimethoprim chưa phổ biến, số thống kê độ nhạy cảm kháng thuốc vi khuẩn.Pseudomonas aeruginosa Gonococcus kháng trimethoprim Trimethoprim sử dụng riêng phối hợp ... thời trimethoprim phenytoin làm tăng nửa đời sinh học phenytoin lên 50% giảm 30% độ thải phenytoin trimethoprim ức chế chuyển hóa phenytoin gan Nguy ngộ độc thận tăng sử dụng đồng thời trimethoprim ... viêm phế quản mạn đợt cấp, cần dùng riêng trimethoprim Một mặt có tác dụng, mặt khác làm giảm đáng kể tác dụng có hại sulfamethoxazol Dược động học Trimethoprim hấp thu nhanh hoàn toàn qua đường...
 • 8
 • 52
 • 0

Báo cáo sinh học: "Stenotrophomonas maltophilia resistant to trimethoprim – sulfamethoxazole: an increasing problem" docx

Báo cáo sinh học:
... Stenotrophomonas maltophilia resistant to trimethoprim- sulfamethoxazole Antimicrob Agents Chemother 2002, 46:3997-3999 Felegie TP, Yu VL, Ruwans LW, Yee RB: Susceptibility of Pseudomonas maltophilia to antimicrobial ... Xanthomonas maltophilia and their relation to clinical management Pathology 1994, 26:321-324 Vartivarian S, Anaissie E, Bodey G, Sprigg H, Rolston K: A changing pattern of susceptibility of Xanthomonas ... haematological malignancy [4,6,7] Several reports have shown that the prevalence of strains that are resistant to TMP SXT is increasing [3-5,7,10,11] The rate of resistance to TMP SXT ranges...
 • 3
 • 236
 • 0

Nghiên cứu xây dựng công thức viên nén chứa Sulfamethoxazol và Trimethoprim

Nghiên cứu xây dựng công thức viên nén chứa Sulfamethoxazol và Trimethoprim
... lng ng thi Sulfamethoxazol v trimethoprim viờn nộn 16 2.2.2 Kho sỏt mt s ch tiờu cht lng ca viờn Sulfamethoxazol v trimethoprim 19 2.2.3 Xõy dng cụng thc viờn nộn cha Sulfamethoxazol ... tan ca dc cht [22] 1.2 VI NẫT V VIấN NẫN CHA SULFAMETHOXAZOL V TRIMETHOPRIM 1.2.1 Sulfamethoxazol v trimethoprim - Cụng thc hoỏ hc v tớnh cht 12.1.1 Sulfamethoxazol Cụng thc phõn t: C1 N3O3S, lng ... sỏt mt s ch tiờu cht lng ca cỏc mu viờn cha Sulfamethoxazol v trimethoprim 28 2.3.3 Kt qu xõy dng cụng thc viờn nộn cha Sulfamethoxazol v trimethoprim 30 Phn 3: Kt lun v xut...
 • 47
 • 459
 • 0

khảo sát tồn lưu kháng sinh sulfamethoxazole và trimethoprim trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) và cá rô phi đỏ (oreochromis sp)

khảo sát tồn lưu kháng sinh sulfamethoxazole và trimethoprim trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) và cá rô phi đỏ (oreochromis sp)
... sinh tra phi đỏ nuôi Chính việc thực đề tài Khảo sát tồn lƣu kháng sinh sulfamethoxazole trimethoprim tra phi đỏ cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định thời gian tồn lƣu ... lƣợng kháng sinh sulfamethoxazole trimethoprim tra phi đỏ 1.3 Nội dung nghiên cứu Xác định thời gian tồn lƣu kháng sinh sulfamethoxazole trimethoprim mẫu thức ăn, mẫu tra, da tra ... mức tồn lƣu kháng sinh sulfamethoxazole (SMX) trimethoprim (TMP) đối tƣợng tra phi đỏ Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên ba bể tra (500L) bể phi đỏ (1000L) Mật độ tra...
 • 63
 • 387
 • 0

nghiên cứu xây dựng công thức thuốc đạn trimethoprim

nghiên cứu xây dựng công thức thuốc đạn trimethoprim
... cỹa trimethoprim: mire dụ v toc dụ tan cỹa trimethoprim sờ tõng lờn giõm pH, nhtrng pH giõm xuụng duụi thợ mire dụ tan cỹa trimethoprim lai giõm õnh hirụng cỹa lire ion ễ pH=5,5 dụ tan cỹa trimethoprim ... tan cỹa trimethoprim õnh huụng bụi nhiờt dụ: dụ tan cua trimethoprim cõc mụi truụng dờm khõc tõng lờn cựng vụi sutõng cỹa nhiờt dụ Dụ tan cua trimethoprim tõng lờn hờ phõn tan rõn cua trimethoprim ... chộpham chỷa trimethoprim: - Dang chợ chira TMP + Dang viờn nộn dựng theo duụng uụng LoailOOmg: Trimethoprim ( HCFA FFP ), TrimDex ( Roche Labs), Proloprim ( Burroughs Wellcome ) Loai 200mg: Trimethoprim...
 • 48
 • 141
 • 1

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đậm đặc chứa sulfamethoxazol 20% và trimethoprim 4%

Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đậm đặc chứa sulfamethoxazol 20% và trimethoprim 4%
... dịch đậm đặc thành phán Sulfamethoxazol 20% trimethoprim 4% đảm bảo tiêu chất lượng vòng 30 ngày điéu kiện phòng thí nghiệm Tài liệu tham khảo Trần Thị Lẽ Lý (2005), Nghiên cứu bào ché thuốc tiêm ... hàm lượng dược chất dung dịch Bàn luận Trimethoprim dược chất tan nước, để bào chế thuốc tiêm dung dịch cẩn sử dụng thêm dung môi tan nước để bào chế thuốc tiêm, theo số tài liệu tham khảo sử dụng ... khôngkết tủa * màu/ỉỡl' vàng, màuvàng tănglên từ* ->**-> ***->**** Kết nghiên cứu ảnh hưởng chất chống oxy hóa đến độ ổn định thuốc tiêm Tiến hành pha chế dung dịch thuốc tiêm theo công thức sau:...
 • 4
 • 150
 • 2

Xem thêm