Tolbutamid

TOLBUTAMID pdf

TOLBUTAMID pdf
... I: A, B Nhóm II: B, C, D A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại tolbutamid chuẩn (ĐC) B Điểm chảy từ 126 C đến 130 C (Phụ lục 6.7) C Hòa tan 25,0 mg chế phẩm...
  • 6
  • 59
  • 0

VIÊN NÉN TOLBUTAMID pps

VIÊN NÉN TOLBUTAMID pps
... dịch cho vết tách rõ ràng Định lượng Cân 20 viên, xác định khối lượng trung bình, nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng khoảng 0,5 g tolbutamid, thêm 50 ml ethanol 96% (TT) trung ... tan làm mẫu trắng Tính hàm lượng tolbutamid, C12H18N2O3S, hòa tan theo A (1%, cm) Lấy 417 làm giá trị A (1%,1cm) bước sóng cực đại 228 nm Yêu cầu: Không 75% lượng tolbutamid, C12H18N2O3S, so với ... methanol - cloroform (2 : : 90) Dung dịch 1: Lắc lượng bột chế phẩm tương ứng với khoảng 0,5 g tolbutamid với 10 ml aceton (TT), lọc (giấy lọc Whatman số 1) Dung dịch 2: Dung dịch toluen-p-sulphonamid...
  • 4
  • 243
  • 0

Tolbutamid pptx

Tolbutamid pptx
... tháo đường Fluconazol làm tăng nồng độ tolbutamid huyết tương Methyldopa làm giảm chuyển hóa tolbutamid, làm tăng tác dụng giảm glucose huyết tolbutamid Tolbutamid tương tác với rượu, kết gây ... giảm liều tolbutamid cần thiết sử dụng cloramphenicol kéo dài Liều dùng cimetidin g/ngày nhiều làm tăng tác dụng tolbutamid Clofibrat chất ức chế enzym chuyển angiotensin làm tăng tác dụng tolbutamid, ... 30 phút, tolbutamid có nửa đời thải trừ ngắn, có tác dụng Thời gian tác dụng kéo dài - 12 Thuốc chuyển hóa chủ yếu gan thành chất chuyển hóa carbonyl Tolbutamid chuyển hóa thành hydroxytolbutamid...
  • 9
  • 44
  • 0

Xem thêm