Bảo Vệ và tự động hóa ( rơle)

Phối hợp các thiết bị bảo vệ tự động hóa trong lưới điện trung áp

Phối hợp các thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong lưới điện trung áp
... S Hình 3.1 Các hàm liên thuộc đầu vào Luật hợp thành xây dựng qua việc phân tích ảnh hưởng vector điện áp chọn lựa chọn phụ thuộc vào vị trí vector từ thông sector phân tích Luật hợp thành thể ... Đại học Đà Nẵng - 2008 mẫu.Bằng cách thay đổi hệ số làm việc giữ giá trị giới hạn (0 đến 1),nó áp đặt điện áp lên động cơ.Sử dụng hệ thống logic mờ dựa phương pháp DTC thực điều khiển logic mờ ... Quang (2004), Matlab&Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động, NXB KHKT,Hà Nội [3] Nguyễn Phùng Quang (1996), Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha, NXB Giáo dục Tiếng Anh [4] Antoni...
 • 4
 • 276
 • 2

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 11 pptx

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 11 pptx
... 5.7 : Bảo vệ dòng so lệch có hãm a) Đồ thị véc tơ dòng thứ mạch bảo vệ b) Sơ đồ nguyên lí pha bảo vệ VII Đánh giá bảo vệ so lệch dọc: VII.1 Tính chọn lọc: Theo nguyên tắc tác động, bảo vệ có ... đưa vào bảo vệ qua tiếp điểm phụ 1MC 2MC Khi cắt máy cắt tiếp điểm phụ mở tách bảo vệ Cần lí sau: < Sau cắt đường dây bảo vệ trở thành bảo vệ dòng cực đại không thời gian Nếu không tách bảo vệ ... với bảo vệ phần tử kề Bảo vệ thực để tác động không thời gian VII.3 Độ nhạy: Bảo vệ có độ nhạy tương đối cao dòng khởi động chọn nhỏ dòng làm việc đường dây VII.4 Tính đảm bảo: Sơ đồ phần rơle bảo...
 • 14
 • 188
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 12 pot

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 12 pot
... (giống bảo vệ 4), muốn chúng không tác động bảo vệ tất bảo vệ khác phải có tính định hướng, bảo vệ tác động hướng công suất ngắn mạch từ góp phía đường dây bảo vệ Tính định hướng tác động bảo vệ ... việc t bảo vệ không phụ thuộc vào giá trị áp dòng đưa vào bảo vệ mà phụ thuộc vào khoảng cách từ chổ nối bảo vệ đến điểm hư hỏng II Đặc tính thời gian: Là quan hệ thời gian tác động bảo vệ với ... cách l3 l4) tác động với thời gian bé tI Các bảo vệ khởi động chúng xa điểm ngắn mạch (l1 > l3 l6 > l4) nên chúng tác động bảo vệ dự trữ trường hợp đoạn BC không cắt bảo vệ Các bảo vệ cách điểm...
 • 13
 • 236
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 13 doc

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 13 doc
... đơn nối với hai đường dây song song (hình 6.17b), bảo vệ A tác động nhầm; để đảm bảo tác động chọn lọc bảo vệ A trường hợp này, tổng trở khởi động rơle tổng trở cấp II cần tính chọn có xét đến ... tăng lên rqđ làm cho điểm ngắn mạch lùi xa bảo vệ tác động với thời gian lớn cấp sau, ví dụ cấp II thay cấp I Như vậy, ảnh hưởng rqđ bảo vệ khoảng cách tác động chậm không tính chọn lọc IX.2 Ảnh ... phục, người ta dùng rơle tổng trở thiết bị tự động chuyển mạch áp dòng dạng ngắn mạch khác VII Sơ đồ nối rơle tổng trở vào áp pha dòng pha có bù thành phần thứ tự không - Sơ đồ bù dòng : Tổ hợp...
 • 14
 • 204
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 14 doc

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 14 doc
... khoảng cách dùng làm dự trữ sử dụng bảo vệ dọc (như bảo vệ so lệch dọc, bảo vệ tần số cao) làm nhiệm vụ bảo vệ tác động không thời gian toàn chiều dài phần tử bảo vệ ... vùng II bảo vệ có : ( 3) = 0,85 3.Z l (I3) ≥ 0,6.U U dæ N âm X.3 Độ nhạy : Độ nhạy bảo vệ trước hết xác định phận khởi động Trong đa số trường hợp, độ nhạy ngắn mạch đoạn bảo vệ đảm bảo Tuy ... mình, bảo vệ đảm bảo cắt chọn lọc hư hỏng mạng có hình dáng với số nguồn cung cấp tùy ý X.2 Tác động nhanh : Tác động không thời gian thực cấp I bảo vệ, bao bọc không 85% chiều dài phần tử bảo vệ...
 • 6
 • 224
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 15 pot

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 15 pot
... phải truyền tín hiệu khóa bảo vệ đoạn đảm bảo khởi động Như vậy, bảo vệ tần số cao sử dụng tín hiệu khóa hợp lí Hình 7.1: Mạng có nguồn cung cấp từ hai phía bảo vệ bảo vệ dọc Kênh vô tuyến nhược ... chúng không tác động, đồng thời gửi tín hiệu khóa đến bảo vệ đầu đường dây làm cho bảo vệ không tác động Hình 7.4: Mạng có nguồn cung cấp từ hai phía bảo vệ bảo vệ có hướng có khóa Theo nguyên ... cho bảo vệ khởi động phía Lúc bảo vệ tác động cắt đường dây giống trường hợp có nguồn cung cấp II.3.4 Ngắn mạch kênh tần số cao bị hỏng: Khi ngắn mạch đoạn bảo vệ kênh thông tin bị hỏng, bảo vệ...
 • 9
 • 202
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 16 docx

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 16 docx
... cao bảo vệ bị hư hỏng III.4 Lí đặt rơle phận khởi động bảo vệ: Cũng giống bảo vệ có hướng có khóa tần số cao, việc đặt rơle khởi động (ví dụ, 1RI 2RI) có độ nhạy khác nhằm để khóa chắn bảo vệ ... Hình 7.10 : Bảo vệ tác động dựa vào việc so sánh góc pha dòng điện a) Sơ đồ mạng b) Ngắn mạch đường dây bảo vệ c) Ngắn mạch III.2 Sơ đồ thực bảo vệ: Ta khảo sát bảo vệ so lệch pha tần ... mạch Nếu sử dụng phận khởi động có rơle bảo vệ tác động không trường hợp ngắn mạch mà có phận khởi động phía làm việc, lúc hoạt động bảo vệ giống hư hỏng đường dây bảo vệ có nguồn cung cấp từ phía...
 • 10
 • 151
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 17 pps

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 17 pps
... loại: bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch pha bảo vệ có hướng có khóa tần số cao kết hợp với bảo vệ khoảng cách Tất phương án bảo vệ sử dụng thực tế, nhiên phương án có đặc điểm sử dụng riêng Bảo vệ ... giản không thỏa mãn yêu cầu bảo vệ rơle, yêu cầu phải tác động nhanh Tất loại bảo vệ dọc đảm bảo cắt nhanh, kể bảo vệ dòng so lệch có dây dẫn phụ Chi phí ban đầu bảo vệ có dây dẫn phụ chủ yếu giá ... đảm bảo cho bảo vệ làm việc (không tác động) ngắn mạch ngoài, cần chọn hệ số k nửa hai phía đường dây III.6.6 Kiểm tra độ nhạy bảo vệ : Độ nhạy bảo vệ xác định chủ yếu theo độ nhạy rơle khởi động...
 • 6
 • 155
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 18 ppsx

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 18 ppsx
... độ tác động bảo vệ nguồn dự trữ sau thiết bị TĐD tác động Điều đặc biệt quan trọng hộ tiêu thụ bị nguồn cung cấp thiết bị TĐD nối với nguồn dự trữ mang tải Cắt nhanh ngắn mạch lúc cần thiết để ... hai máy biến áp làm việc, máy cắt 5MC mở Giả thiết máy biến áp B2 bị hư hỏng, thiết bị bảo vệ rơle tác động cắt máy cắt 3MC MC, sau thiết bị TĐD khởi động đóng máy cắt 5MC Lúc máy biến áp B1 làm ... 126 tdự trữ : thời gian dự trữ Nếu thiết bị TĐD tác động đóng nguồn dự trữ vào ngắn mạch tồn thiết bị bảo vệ rơle cắt ra, rơle RGT ngăn ngừa việc đóng trở lại vào ngắn mạch lần trường hợp thời...
 • 9
 • 207
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 19 pdf

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 19 pdf
... dòng tự khởi động động (các động bị hãm lại điện trình ngắn mạch chu trình TĐL) V.2 Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ ... nhanh), sau bảo vệ bị khóa lại trong khoảng thời gian định để việc cắt máy cắt lần 138 thứ (nếu TĐL không thành công) thực bảo vệ tác động chọn lọc Trong phương pháp tăng tốc độ tác động bảo vệ trước ... động bảo vệ rơle tđl: V.1 Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL: Sau cắt chọn lọc đường dây bị hư hỏng, thiết bị TĐL tác động đóng máy cắt trở lại đồng thời nối tắt phận tạo thời gian bảo vệ (hoặc...
 • 16
 • 124
 • 1

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 20 ppsx

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 20 ppsx
... cực máy phát II.2 Thiết bị tự động hòa đồng xác: II.2.1 Nguyên tắc chung: Các thiết bị hòa đồng tự động bao gồm phận thực việc tự động điều chỉnh tần số điện áp máy phát đóng vào so với tần số ... thuộc vào việc thực phận đóng trước, người ta chia loại thiết bị hòa đồng : * Thiết bị hòa đồng có góc đóng trước không đổi (đt = const.), đưa xung đóng góc  đạt giá trị xác định không đổi * Thiết ... dụng rộng rãi II.2.2 Thiết bị hòa đồng có thời gian đóng trước không đổi: Ta xét loại thiết bị hòa đồng theo phương pháp hòa xác có thời gian đóng trước tđt = const., thiết bị gồm có phận (hình...
 • 13
 • 239
 • 4

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 21 pdf

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 21 pdf
... phần tử P21, P22 rơle 5RG Khi tín hiệu đóng máy cắt phát phần tử thời gian P21 khởi động Sau thời gian trì t6 P21, rơle 5RG tác động, tiếp điểm 5RG mở mạch cung cấp cho phận nguồn thiết bị hòa ... 9RG đưa tín hiệu tác động đến cấu điều khiển turbine theo hướng “tăng tốc độ” Thời gian t4 cần thiết để loại trừ khả tác động đến turbine khởi động ngắn hạn phần tử P1 1và P12 vào thời điểm đóng ... 5RG mở mạch cung cấp cho phận nguồn thiết bị hòa đồng Như sau thực thao tác tự động đóng máy phát, thiết bị hòa đồng tự động tách ...
 • 13
 • 159
 • 1

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 22 docx

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 22 docx
... người ta áp dụng thiết bị tự động khởi động tổ máy phát thủy điện, sử dụng thiết bị hòa tự đồng tự động tự động Thiết bị hòa tự đồng tự động đảm bảo tự động đóng máy cắt máy phát chưa kích từ ... bị hòa tự đồng bộ: Ở nhà máy nhiệt điện, việc hòa tự đồng thực tự động phức tạp trình tự động khởi động phần nhiệt nhà máy từ trạng thái tĩnh Ở nhà thủy điện, người ta áp dụng thiết bị tự động ... vào tiến hành tay cách tác động đến điều chỉnh tốc độ quay turbin, máy phát kích từ sau đóng máy cắt Dưới đây, khảo sát thiết bị hòa tự đồng tự động áp dụng nhà máy nhiệt điện Phần tử thiết bị...
 • 5
 • 227
 • 0

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 23 potx

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 23 potx
... tắc tác động, thiết bị tự động điều chỉnh điện áp chia thành nhóm: < Điều chỉnh điện áp theo độ lệch đại lượng điều chỉnh (ví dụ, theo độ lệch UF) < Điều chỉnh điện áp tùy thuộc vào tác động nhiễu ... IK đưa thiết bị compun vào làm việc, tách Hình 11.8 : Sơ đồ cấu trúc thiết bị compun kích từ máy phát Hình 11.9 : Đặc tính thay đổi điện áp UF máy phát ứng với cos khác Ưu điểm thiết bị compun ... phụ đưa vào cuộn kích từ WKT (hình 11.7 a) cuộn kích từ phụ WKTf (hình 11.7 b) máy kích thích 4 Hình 11.7 : Thay đổi kích từ máy phát nhờ dòng kích từ phụ II.2 Compun dòng điện: Thiết bị compun...
 • 7
 • 166
 • 1

thiết bị bảo vệ tự động hóa trong sản xuất, chương 24 pot

thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong sản xuất, chương 24 pot
... nguyên lí correctơ hệ thống CP : thiết bị compun TNĐ : tự ngẫu đặt a) Sơ đồ nối b) Đặc tính correctơ II.4 Compun pha: Phần tử compun pha máy biến áp đặc biệt có từ hóa phụ BTP (hình 11.14) Trên ... phát không theo dòng điện, mà theo điện áp góc lệch pha chúng Nhờ đảm bảo hiệu điều chỉnh cao Tuy nhiên compun pha thiết bị tác động theo nhiễu nên giữ không đổi điện áp máy phát, cần có hiệu chỉnh ... đặc tính độc lập đặc tính phụ thuộc (hình 11.15) Dưới ta xét đến số trường hợp sử dụng TĐK để tự động hóa trình điều chỉnh điện Hình 11.15 : Đặc tính điều chỉnh điện áp - độc lập - phụ thuộc áp...
 • 9
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp tăng cường hệ thống bảo vệ và tự động hóa nhằm phòng chống ngăn chặn và giảm thiểu khả năng mất điện trên diện rộngkhái quát về các giải pháp bảo vệ và tự động hóa chống mất điện trên diện rộngmột số giải pháp bảo vệ và tự động hóa phòng chống mất điện trên diện rộng cho hệ thống điện việt nambảo vệ và tự độngchức năng bảo vệ và tự độngbảo vệ và tự độngbảo vệ role và tự động hóa hệ thống điệntài liệu bảo vệ rơle và tự động hóa p11 pdfbảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điệngiao trinh bao ve ro le va tu dong hoa trong he thong dienbao ve ro le va tu dong hoa chuong 2hiện trạng bảo vệ rơ le và tự động hoá lưới điện trung áptổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thôngkhái niệm về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thông2 những vấn đề chung về tính toán thiết kế các phương tiện cơ khí háo và tự động hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học