Sulfaguanidin

Báo cáo "DETERMINATION SULPHONAMIDES RESIDUES IN FOOD BY HIGH PERFOPvMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY PART 2. SEPARATION AND QUANTIFICATION SULFAGUANIDINE, SULFAMETHOXYPYRIDINE, SULFADOXINE AND SULFAMETHOXAZONE IN ANIMAL FOODSTUFFS AND FOOD PRODUCTS " pdf

Báo cáo
... sulfonamide residues in meat Journal of Chromatography A 1159 (2007)233-241 SUMMARY DETERMINATION SULPHONAMIDES RESIDUES IN FOOD BY HIGH PERFOPvMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY PART SEPARATION AND QUANTIFICATION ... chromatographic separation and quantification of sulfadoxine (SDO), sulfaguanidine (SGU), sulfamethoxypyridine (SMP) and sulfamethoxazone (SMX) in animal foodstuffs (for fish, shrimp, chicken and pig) and food ... CHROMATOGRAPHY PART SEPARATION AND QUANTIFICATION SULFAGUANIDINE, SULFAMETHOXYPYRIDINE, SULFADOXINE AND SULFAMETHOXAZONE IN ANIMAL FOODSTUFFS AND FOOD PRODUCTS Use of an RP-C18 analytical column with...
 • 9
 • 235
 • 0

SULFAGUANIDIN pptx

SULFAGUANIDIN pptx
... Pha loãng ml dung dịch thử (1) thành 10 ml với aceton (TT) Dung dịch đối chiếu (1): Hòa tan 10 mg sulfaguanidin chuẩn (ĐC) ml aceton (TT) Dung dịch đối chiếu (2): Pha loãng ml dung dịch thử (2)...
 • 4
 • 303
 • 0

VIÊN NÉN SULFAGUANIDIN pptx

VIÊN NÉN SULFAGUANIDIN pptx
... đồ dung dịch đối chiếu Định lượng Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng với khoảng 0,200 g sulfaguanidin, thêm 15 ml dung dịch acid ... (70 : 20 : 10) Dung dịch đối chiếu: Hòa tan 10 mg sulfaguanidin chuẩn ml aceton (TT) Dung dịch thử: Lấy lượng bột viên tương đương với 20 mg sulfaguanidin, thêm 10 ml aceton (TT), lắc kỹ, lọc,...
 • 3
 • 289
 • 0

Tách và xác định đồng thời chất kháng sinh metronidazole và các sulfamit như sulfaguanidine, sulfamethoxazone, sulfamethoxypiridazine, sulfadoxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Tách và xác định đồng thời chất kháng sinh metronidazole và các sulfamit như sulfaguanidine, sulfamethoxazone, sulfamethoxypiridazine, sulfadoxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... cứu điều kiện tách xác định đồng thời chất kháng sinh metronidazole sulfamit sulfaguanidine, sulfamethoxazone, sulfamethoxypiridazine, sulfadoxin phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) ghép nối ... xác định Metronidazole phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) HPLC phương pháp ứng dụng để xác định Metronidazole năm gần Năm 2005, Ticiano Gomes Nascimento cộng [26] sử dụng HPLC – UV xác định ... máu, phận sinh dục, đường tiêu hoá, v.v 1.2 Phương pháp xác định 1.2.1 Một số công trình nghiên cứu xác định Sas phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Trong năm gần đây, phương pháp HPLC đóng...
 • 72
 • 140
 • 0

Xem thêm