Bai giang lich su triet hoc maclenin

bài giảng lịch sử triết học - chương 1

bài giảng lịch sử triết học - chương 1
... kỳ lịch sử triết học  Theo vị trí địa lý, lịch sử triết học gồm:  Triết học phương Đơng  Triết học phương Tây  Theo tiến trình phát triển lịch sử nhân loại, lịch sử triết học gồm:  Triết học ... cứu  Lịch sử triết học khoa học nghiên cứu q trình hình thành, phát triển triết học nói chung, trào lưu, trường phái, học thuyết triết học nói riêng  Đối tượng nghiên cứu lịch sử triết học (tính) ... đại  Triết học thời trung đại  Triết học thời Phục hưng cận đại  Triết học thời đại Ý nghĩa việc nghiên cứu lịch sử triết học  Làm phong phú đời sống tinh thần học kinh nghiệm lịch sử nhân...
 • 23
 • 301
 • 0

bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học
... thần bí, tư biện; từ đó, xây dựng nên chủ nghĩa vật biện chứng hay phép biện chứng vật Mác thống giới quan vật với phép biện chứng 2 Bản chất chủ nghĩa vật biện chứng c) Quan niệm vật triệt để ... chủ quan người Do đó, CNDVBC đối lập với CNDT (chủ quan khách quan) khác xa CNDV tầm thường 2 Bản chất chủ nghĩa vật biện chứng b) Thống TGQ vật với phép biện chứng Chủ nghĩa vật cũ (tk.1 7-1 8) ... khoa học hình thành sở BT khoa học TG hoàn thiện theo thay đổi BT khoa học TG Nội dung chủ nghĩa vật biện chứng a) Quan điểm vật giới  Tồn giới tiền đề thống giới  “Tính thống giới tồn nó, tồn...
 • 31
 • 1,220
 • 2

Bài giảng Lịch sử triết học - Chương 2: Khái lược lịch sử triết học phương Đông

Bài giảng Lịch sử triết học - Chương 2: Khái lược lịch sử triết học phương Đông
... hầu, - Tin trời quỷ thần, - Tư tưởng vũ trụ, - Thiên nhân tương dữ, - Tôn giáo: thờ Tổ tiên, - Trọng việc thực tế, - Chúc Sử, - Vu Hích, - Nho b Người sáng lập - Khổng Tử (55 1-4 79 BC), - Thân ... dung triết học a Tư tưởng thể luận - Bản thể luận thần toại tôn giáo - triết học thể luận b Tư tưởng giải thoát triết học tôn giáo Ấn Độ - Lí giải tồn người - Cách thức đường giải thoát c Triết ... quốc, - Nhà Tần, Hán triết học chọn lọc, - Nhà Tống trở sau tiếp tục phát triển số tư tưởng triết học giải thích luận điểm người trước 2.2 Một số nội dung triết học 2.1.1 Các trường phái triết học...
 • 41
 • 2,372
 • 3

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
... thi Triết học Phương Đông , “Đề cương giảng Triết học Phương Đông năm 1998 “Tập giảng Triết học Phương Đông năm 2000, “Đại cương lịch sử triết học phương Đông Việt Nam năm 2003 Cuốn sách Bài ... sách Bài giảng Lịch sử Triết học phương Đông Việt Nam mắt bạn đọc lần có kế thừa, bổ sung sửa chữa đầy đủ lần trước Do giảng 45 tiết nên giới thiệu triết học Trung Quốc cổ đại triết học Ấn Độ ... Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu sinh viên Lịch sử triết học Phương Đông Việt Nam , theo phân công Bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế, từ tháng 10/1995...
 • 132
 • 1,247
 • 8

Bài giảng lịch sử triết học phương đông

Bài giảng lịch sử triết học phương đông
... chuyên đề Các khái niệm - Phương Đông (Orient) - Phương Đông học (Orientalism) -Triết học Phương Đông ( Oriental philosophia ) ( Hai quan niệm triết học phương Đông ) Đối tượng phương pháp nghiên cứu ... tượng phương pháp nghiên cứu chuyên đề Phương pháp nghiên cứu LSTHPĐ - Những hạn chế mặt PPL phương Đông học phương Tây - Sự tương đồng tư tưởng triết học phương Đông tư tưởng triết học phương ... nhiệm vụ giải * Triết học đương đại có diện mạo sao? - Những nhận đònh vai trò, nhiệm vụ triết học kỷ XXI III LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG PGS.TS TRƯƠNG VĂN CHUNG Đối tượng phương pháp nghiên...
 • 86
 • 657
 • 0

Slide Bài giảng lịch sử triết học

Slide Bài giảng lịch sử triết học
... lịch sử triết học 2.Những thời kỳ lớn lịch sử triết học Triết học thời kỳ cổ đại Triết học thời trung đại Triết học thời phục hưng Triết học thời cận đại Triết học thời cổ điển Đức Triết học ... khoa học, lịch sử triết học không dừng lại mô tả nội dung học thuyết phương pháp mà nhiệm vụ : “Thông qua di sản nhà tư tưởng ,lịch sử triết học tìm chất học thuyết xác định chỗ đứng trường phái triết ... Mác-Lênin: Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới, vị trí vai trò người giới ấy.” Vấn đề triết học, trường phái triết học phương pháp triết học 2.1 Vấn đề triết học Vấn đề triết học mối...
 • 315
 • 2,490
 • 2

Đề cương bài giảng Lịch sử triết học

Đề cương bài giảng Lịch sử triết học
... KHÁI LƯỢC CHUNG VỀ TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC Mục đích: Làm rõ vấn đề lý luận chung triết học, lịch sử triết học, làm sở cho việc nghiên cứu đánh giá đường lối triết học lịch sử Thời lượng: tiết ... phải dựa sở khái quát tri thức khoa học cụ thể Khoa học tiền đề triết học 5 - Lịch sử triết học lịch sử hình thành đấu tranh qua lại đường lối, trường phái triết học như: vật tâm, biện chứng siêu ... Vấn đề triết học đường lối triết học? Sự đối lập hai phương pháp biện chứng siêu hình? 11 CHƯƠNG II LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI Mục đích: Làm rõ điều kiện, tiền đề đời phát triển triết học...
 • 129
 • 178
 • 2

Bài giảng lịch sử triết học phương đông prof dr vũ tình

Bài giảng lịch sử triết học phương đông  prof dr vũ tình
... HỌC PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG ĐÔNG Phương Đông là vùng đất nằm dọc theo lưu vực sông Nin, sông Ấn, sông Hoàng từ miền Trung Câôn Đông đến miền cực Đông châu Á Thời cổ đại, phương Đông ... vùng Lưỡng Hà Lịch sử phương Đông cổ đại bắt đầu từ sự hình thành xã hôôi CHNL (khoảng thiên niên kỷ thứ IV TCN) Khái lược LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ - TRUNG ĐẠI * ... học thời kỳ Véda Triết học – tôn giáo dực Thánh Kinh Véda Linh hồn vũ tụ - Đấng Sáng tạo là Brahman Vũ trụ chia thành cõi: - Thiên giới; - Trung giới; - Hạ giới Tất cả...
 • 55
 • 269
 • 0

Bài giảng lịch sử triết học phương tây prof dr vũ tình

Bài giảng lịch sử triết học phương tây  prof dr vũ tình
... nhà triết học vâôt đầu tiên của phương Tây; người quan niêôm “nước” là thực thể vâôt chất đầu tiên, là sở của vạn vâôt và mọi biến đổi vũ trụ b Trường phái Pythgoras Con ... chứng chất phác Logic hình thức II).TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ BỐI CẢNH XÃ HÔôI TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ Thời Trung cổ ở Tây Âu kéo dài từ khoảng đầu Công nguyên đến thế ... triển của tư nhân loại./ III).TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG VÀ CÂôN ĐẠI TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG 1.1 Bối cảnh xã hôôi Tây Âu thời Phục hưng Thế kỷ XV – XVI là thời...
 • 75
 • 260
 • 1

Bài giảng lịch sử triết học trung quốc prof dr vũ tình

Bài giảng lịch sử triết học trung quốc  prof dr vũ tình
... HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ - TRUNG ĐẠI LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC Phần thứ nhất NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I PHÂN KỲ LSTH TRUNG QUỐC CỔ - TRUNG ĐẠI LSTH Trung Quốc cổ – trung đại có thể ... SƯ Quân Phụ Phu Huynh Bằng hữu Thần Tử Phụ Đêô Trung Hiếu Tam tòng, Tứ đức TRUNG Lòng thành thực, tin tưởng, trung chính, trung thành tuyêôt đối với Thiên Tử 忠 HIẾU 孝 Lòng ... MÔôT SỐ NHÂôN ĐỊNH VỀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ - TRUNG ĐẠI Là nền triết học hết sức phong phú Mang tính hướng nôôi, Các học thuyết tâ ôp trung nhiều vào các vấn đề chính...
 • 53
 • 127
 • 0

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
... biệt tư tưởng kinh tế học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế lịch sử học thuyết kinh tế? Đối tượng nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế gì? Chức môn lịch sử học thuyết kinh tế ý nghĩa việc ... tế nhà kinh tế trị, lịch sử học thuyết kinh tế nghiên cứu hệ thống quan điểm kinh tế túy không liên quan đến trị Các học thuyết kinh tế trị đóng vai trò sở, nội dung lịch sử học thuyết kinh tế ... phương pháp môn lịch sử học thuyết kinh tế  Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân biên soạn – NXB thống kê, năm 2003  Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế - Học viện trị...
 • 134
 • 1,404
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LỊCH SỬ TOÁN HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LỊCH SỬ TOÁN HỌC
... cổ điển toán học cao cấp bậc học Đại học Trung học chuyên nghiệp *) Tài liệu học tập Nguyễn Phú Lộc (2008), Lịch sử toán học, NXB Giáo dục Nguyễn Anh Tuấn (2000), Bài giảng lịch sử toán học, ĐHSP ... triển Để minh họa cho phát sinh toán học, ta nghiên cứu hai toán học tiêu biểu thời kì toán học Ai Cập toán học Babilon 1.3.1 Toán học cổ Ai Cập Tư liệu lịch sử toán học Ai Cập chủ yếu dựa vào ‘‘Papirut” ... biết phát triển toán học đại, qua tìm hiểu nhà toán học có vai trò định hình thành phát triển toán học đại lịch sử nhà toán học - Sinh viên hiểu rõ vai trò môn lịch sử toán môn học khác, tích...
 • 42
 • 2,560
 • 21

slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chuơng 4 học thuyết kinh tế tư sản cổ điển anh

slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chuơng 4 học thuyết kinh tế tư sản cổ điển anh
... 140 0 1500 1600 Lịch sử học thuyết kinh tế 1700 1800 1900 Kinh tế học sản cổ điển Anh 2000 A Học thuyết kinh tế trị sản cổ điển Anh II Những đặc điểm học thuyết kinh tế sản cổ điển Anh ... A Học thuyết kinh tế trị sản cổ điển Anh I Hoàn cảnh đời kinh tế học sản cổ điển Anh II Đặc điểm kinh tế học sản cổ đỉển Anh III Học thuyết kinh tế William Petty IV Học thuyết kinh tế ... V Học thuyết kinh tế David Ricardo: VI Đánh giá chung B Học thuyết kinh tế trị sản hậu cổ điển: Lịch sử học thuyết kinh tế A Học thuyết kinh tế trị sản cổ điển Anh I Hoàn cảnh đời kinh tế...
 • 24
 • 656
 • 2

slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế học thuyết kinh tế tân cổ điển

slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế học thuyết kinh tế tân cổ điển
... vậy, đòi hỏi phải có lý thuyết kinh tế nhằm bảo hộ cho chủ nghĩa tư khắc phục khó khăn kinh tế - trường phái tân cổ điển đời đầu năm 30 kỷ XX 2 Đặc điểm trường phái tân cổ điển • Chuyển sang nghiên ... 1.Hoàn cảnh đời Lý thuyết kinh tế trường phái tân cổ điển xuất vào cuối kỷ XIX với lý sau: • Khó khăn kinh tế CNTB ngày trở nên trầm trọng Khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp… thêm mâu thuẫn ... • Đóng vai trò quan trọng việc phân tích kinh tế thị trường đại thời cuối kỷ XIX đầu kỷ XX • Các học thuyết trường phái cổ điển mưu toan bác bỏ thọc thuyết C.Mác • Có đóng góp định việc phân...
 • 21
 • 1,290
 • 0

Xem thêm