Quinin bisulfat

QUININ BISULFAT docx

QUININ BISULFAT docx
... pic quinin pic dihydroquinin có thời gian lưu tương đối so với quinin khoảng 1,4 Sắc ký đồ dung dịch đối chiếu (2) cho pic quinidin pic dihydroquinidin có thời gian lưu tương đối so với quinindin ... (TT) Dung dịch đối chiếu (1): Dung dịch quinin sulfat chuẩn (ĐC) 1,0% methanol (TT) Dung dịch đối chiếu (2): Dung dịch chứa 1,0% chất quinidin sulfat chuẩn quinin sulfat chuẩn (ĐC) methanol (TT) ... thời gian lưu tương đối so với quinindin khoảng 1,2 Sắc ký đồ dung dịch phân giải cho pic: quinin, dihydroquinin, quinidin, dihydroquinidin định tính so sánh thời gian lưu chúng với pic tương ứng...
 • 6
 • 69
 • 0

Quinin bisulfat

Quinin bisulfat
... pic quinin pic dihydroquinin có thời gian lưu tương đối so với quinin khoảng 1,4 Sắc ký đồ dung dòch đối chiếu (2) cho pic quinidin pic dihydroquinidin có thời gian lưu tương đối so với quinindin ... thời gian lưu tương đối so với quinindin khoảng 1,2 Sắc ký đồ dung dòch phân giải cho pic: quinin, dihydroquinin, quinidin, dihydroquinidin đònh tính so sánh thời gian lưu chúng với pic tương ứng ... Phép thử có giá trò sắc ký đồ dung dòch phân giải có độ phân giải pic quinin quinidin 1,5 độ phân giải pic dihydroquinidin quinin 1,0 tỷ số tín hiệu pic nhiễu đường sắc ký đồ dung dòch đối chiếu...
 • 3
 • 172
 • 0

QUININ SULFAT potx

QUININ SULFAT potx
... g chế phẩm methanol (TT) pha loãng thành 10 ml dung môi Dung dịch đối chiếu: Hoà tan 0,10 g quinin sulfat chuẩn (ĐC) methanol (TT) pha loãng thành 10 ml với dung môi Cách tiến hành: Chấm riêng ... phép thử “Các alcaloid cinchona khác” chuyên luận Quinin hydroclorid” Mất khối lượng làm khô Từ 3,0 đến 5,0% (Phụ lục 9.6) (1,000 g; 105 oC) Tro sulfat Không 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2) Dùng ... tan khoảng 45 mg chế phẩm ml dung dịch acid hydrocloric loãng (TT) Dung dịch thu cho phản ứng A sulfat (Phụ lục 8.1) E Chế phẩm phải đáp ứng phép thử pH (Phụ lục 8.1) Độ màu sắc dung dịch Dung...
 • 4
 • 130
 • 0

QUININ HYDROCLORID ppsx

QUININ HYDROCLORID ppsx
... cinchona khác” chuyên luận Quinin bisulfat” khác là: Phép thử có giá trị sắc ký đồ dung dịch phân giải có độ phân giải pic quinin quinidin 3,0 độ phân giải pic dihydroquinidin quinin 2,0; tỉ số tín ... g chế phẩm methanol (TT) pha loãng thành 10 ml với dung môi Dung dịch đối chiếu: Hoà tan 0,10 g quinin sulfat chuẩn (ĐC) methanol (TT) pha loãng thành 10 ml với dung môi Cách tiến hành: Chấm riêng...
 • 5
 • 461
 • 1

QUININ DIHYDROCLORID docx

QUININ DIHYDROCLORID docx
... (TT) Dung dịch đối chiếu (1): Dung dịch quinin sulfat chuẩn (ĐC) 1,0% methanol (TT) Dung dịch đối chiếu (2): Dung dịch chứa 1,0% quinidin sulfat chuẩn (ĐC) quinin sulfat chuẩn (ĐC) methanol (TT) ... alcaloid cinchona khác Yêu cầu tiến hành thử theo phép thử Các alcaloid cinchona khác chuyên luận Quinin bisulfat Mất khối lượng làm khô Không 3,0% (Phụ lục 9.6) (1,000 g; 105 C) Tro sulfat Không...
 • 5
 • 131
 • 0

VIÊN NÉN QUININ SULFAT pps

VIÊN NÉN QUININ SULFAT pps
... lượng bột viên nghiền mịn có chứa khoảng 0,1 g quinin sulfat, lắc kỹ với 10 ml hỗn hợp gồm thể tích chloroform (TT) thể tích ethanol 96% (TT) Lọc Dung dịch đối chiếu (1): Dung dịch quinin sulfat ... thử Các alcaloid cinchona khác chuyên luận Quinin bisulfat” với thay đổi dung dịch sau: Dung dịch thử : Trộn lượng bột viên có chứa 50 mg quinin sulfat với 20 ml pha động Đun nóng nhẹ để hoà ... trường khan ( Phụ lục 10.6) Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền nhỏ thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng với khoảng 0,4 g quinin sulfat, thêm 40 ml anhydrid acetic (TT)...
 • 4
 • 228
 • 0

THUỐC TIÊM QUININ DIHYDROCLORID potx

THUỐC TIÊM QUININ DIHYDROCLORID potx
... 19,87 mg C20H24N2O2 2HCl Bảo quản Tránh ánh sáng Loại thuốc Thuốc chống sốt rét Nồng độ thường dùng 25%, 50% Chú ý: Cần pha loãng trước tiêm tiêm tĩnh mạch chậm theo dẫn bác sĩ ... chứa khoảng 0,5 g quinin dihydroclorid, chiết với 50 ml hỗn hợp gồm thể tích chloroform(TT) thể tích ethanol 96%(TT) Lấy lớp dung môi hữu lọc Dung dịch đối chiếu (1): Dung dịch quinin sulfat chuẩn ... alcaloid cinchona khác chuyên luận Quinin bisulfat” với thay đổi dung dịch sau: Dung dịch thử: Pha loãng chế phẩm với pha động để thu dung dịch có nồng độ 0,2% quinin dihydrochlorid Dung dịch đối...
 • 4
 • 189
 • 0

Quinin pot

Quinin pot
... muối quinin sulfat, hydroclorid, dihydroclorid ethyl carbonat có hàm lượng quinin base gần Có thể dùng muối theo liều định cho muối quinin Dược lý chế tác dụng Tác dụng ký sinh trùng sốt rét: Quinin ... lần/ngày Muối quinin: 650 mg/1 lần; lần/ngày Trẻ em: Mỗi ngày dùng 20 - 40 mg clindamycin/kg thể trọng, chia lần 25 mg muối quinin/ kg thể trọng chia lần Công dụng khác quinin: Do muối quinin có tác ... giảm thải thận tăng nửa đời quinin nên làm tăng nồng độ quinin huyết tương Ranitidin gây tác dụng Rifampicin làm tăng tốc độ thải trừ quinin lên lần, làm giảm nồng độ quinin huyết tương Các thuốc...
 • 14
 • 41
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng dược chất từ thuốc đạn quinin sulfat

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng dược chất từ thuốc đạn quinin sulfat
... thu dược chất từ thuốc đạn 1.2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới hấpthu dược chất từ thuốc đạn 10 1.2.4 Một số công trình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ến khả giải phóng dược chất từ thuốc đạn ... cứu ảnh hưởng dược đến khả giải phóng quinin sulfat từ thuốc đạn > Nghiên cứu ảnh hưởng chất diện hoạt đến khả giải phóng quinỉn sulfat > Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước tiểu phân dược chất đến ... quinin Sulfat mật độ quang 19 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng dược đến khả giải phóng quinin Sulfat từ thuốc đạn 21 2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng chất diện hoạt đến khả giải phóng...
 • 48
 • 230
 • 0

Định lượng đồng thời paracetamol và quinin sulfat trong viên nén antigrip f bằng phương pháp phân tích đa cấu tử (mca)

Định lượng đồng thời paracetamol và quinin sulfat trong viên nén antigrip f bằng phương pháp phân tích đa cấu tử (mca)
... suựat viên nén Antigrip F phương pháp phân tích đa cấu tử (MCA) Với mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thòi Paracetamol Quinin sulíat hỗn hợp thuốc phương pháp phân ... 2.3 XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỔNG THỜI PARACETAMOL QUININ SULFAT TRONG HỗN HỢP BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐA CẤU TỬ (MCA) 2.3.1 Khảo sát phổ hấp thụ u y lựa chọn bước sóng phân tích Cân xác ... hấp thụ xạ u v nêu 1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CẤU TỬ MCA 1.3.1 Một vài nét lịch sử phát triển phương pháp [14] Thực tế, sở lý thuyết phương pháp phân tích đa cấu tử (MCA) thuật toán để giải...
 • 48
 • 282
 • 0

Định lượng paracetamol và quinin sulfat trong viên nén antigrip f bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại

Định lượng paracetamol và quinin sulfat trong viên nén antigrip f bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại
... +«2 2.2 ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL QUININ SULFAT TRONG HỖN HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG P H ổ HÂP THỤ TỬ NGOẠI 2.2.1 Định lượng Paracetamol phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại • Xác định bước ... cứu 11 2.2 Định lượng Paracetamol Quinin Sulfat hỗn hợp phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại 13 2.2.1 Định lượng Paracetamol phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại ... 2.2.2 Định lượng Quinin sulfat phương pháp đo quang phổ hấp thụ tử ngoại 21 2.2.3 ứng dụng phương pháp để định lượng Paracetamol Quinin Sulfat viên nén bao đường Antigrip F, SKS:...
 • 43
 • 1,616
 • 0

Định lượng đồng thời paracetamol và quinin sulfat trong viên nén antigrip f bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Định lượng đồng thời paracetamol và quinin sulfat trong viên nén antigrip f bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... 99,3% có nghĩa phương pháp có độ cao, kết định lượng chấp nhận 2.3.5 ứng dụng phương pháp để định lượng đồng thời paracetamol quinỉn sulfat viên nén Antigrip F Trên sở điều kiện sắc khảo sát, ... dụng vào thực tế kiểm nghiệm Chính luận văn tiến hành nghiên cứu định lượng đồng thời paracetamol quinin sulfat viên nén Antigrip F phương pháp HPLC với mục đích: - Xây dựng phương pháp định lượng ... định lượng đồng thời paracetamol quinin sulfat phương pháp sắc lỏng hiệu cao - Đánh giá, so sánh với phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến nhằm cho sở lựa chọn áp dụng Đồng thời mong...
 • 44
 • 433
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit-chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit-chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu
... PLA/CS MANG THUC QUININ 92 3.3.1 Ph FTIR ca ht t hp PLA/CS mang thuc quinin 92 3.3.2 Phõn b kớch thc ht ca t hp PLA/CS mang thuc quinin 95 3.3.3 Tớnh cht nhit ca ht t hp PLA/C mang thuc quinin ... t hp PLA/CS mang thuc quinin 99 3.3.5 Nghiờn cu gii phúng quinin t ht t hp PLA/CS 100 3.3.5.1 Hiu sut mang thuc quinin ca ht t hp PLA/CS 100 3.3.5.2 Xõy dng ng chun ca quinin cỏc mụi ... chitosan 28 1.4 VT LIU T HP TRấN C S PLA, CS MANG THUC V QUININ3 2 1.4.1 Vt liu t hp PLA/CS mang thuc 32 1.4.2 Vt liu t hp mang thuc quinin trờn c s PLA, CS 37 CHNG II: THC NGHIM...
 • 151
 • 107
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axitchitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu (TT)

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axitchitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu (TT)
... học, vật liệu tổ hợp PLA với polyme phân hủy sinh học, vật liệu tổ hợp PLA chitosan Vật liệu tổ hợp sở PLA, CS mang thuốc quinin: Vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc, vật liệu tổ hợp mang thuốc quinin ... hợp PLA/CS mang thuốc chống sốt rét quinin Vì vậy, luận án tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS có chất trợ tương hợp ứng dụng vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc quinin phục vụ thử ... tạo hạt tổ hợp PLA/CS không có mang thuốc quinin phương pháp vi nhũ - Nghiên cứu số tính chất hình thái cấu trúc hạt tổ hợp PLA/CS không có mang thuốc quinin - Nghiên cứu giải phóng thuốc quinine...
 • 26
 • 52
 • 0

Xem thêm