Mefloquin

MEFLOQUIN HYDROCLORID pps

MEFLOQUIN HYDROCLORID pps
... Nhóm 2: B, C, D, E A Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại mefloquin hydroclorid chuẩn (ĐC) Nếu có điểm khác hai phổ hồng ngoại, hòa tan riêng biệt chế phẩm chất ... chế phẩm methanol (TT) pha loãng thành ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (1): Hòa tan mg mefloquin hydroclorid chuẩn (ĐC) methanol (TT) pha loãng thành ml với dung môi Dung dịch đối chiếu (2): ... Pha loãng 1,0 ml dung dịch thu thành 20,0 ml pha động Dung dịch đối chiếu (2): Hòa tan mg mefloquin hydroclorid chuẩn (ĐC) mg quinidin sulfat chuẩn (ĐC) pha động pha loãng thành 50,0 ml với dung...
  • 8
  • 211
  • 0

VIÊN NÉN MEFLOQUIN pps

VIÊN NÉN MEFLOQUIN pps
... 10 : 80) Dung dịch thử: Lấy lượng bột viên tương ứng với khoảng 16 mg mefloquin, thêm 10 ml methanol (TT), lắc kỹ lọc Dung dịch đối chiếu (1): Dung dịch mefloquin hydroclorid chuẩn có nồng độ ... Hoà tan lượng mefloquin hydroclorid chuẩn pha động để thu dung dịch có nồng độ khoảng 0,1 mg/ml Lọc qua màng lọc 0,45 m Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành ... hai pic mefloquin quinidin không nhỏ 8,5 Độ lệch chuẩn tương đối diện tích pic mefloquin lần tiêm lặp lại không lớn 2,0 Tiến hành sắc ký dung dịch chuẩn dung dịch thử Tính hàm lượng mefloquin, ...
  • 5
  • 101
  • 0

Mefloquin pptx

Mefloquin pptx
... dụng mefloquin P vivax, P malariae P ovale (tất chủng bị diệt hoàn toàn) Trong thực tế lâm sàng, mefloquin sử dụng dự phòng điều trị sốt rét để giảm lan truyền P vivax, P ovale P malariae Mefloquin ... pyrimethamin Tuy nhiên vùng Ðông Nam Á có chủng P falciparum kháng mefloquin, tác dụng mefloquin chủng chưa đánh giá đầy đủ Dược động học Mefloquin hấp thu tốt qua đường uống (87 ± 11%) Nồng độ tối ... thí nghiệm cho thấy mefloquin gây dị dạng xương, khe hở vòm miệng quái thai lồi não; không dùng mefloquin với mục đích dự phòng suốt thời kỳ mang thai; tháng đầu thai kỳ, dùng mefloquin thật cần...
  • 9
  • 36
  • 0

Xem thêm