DIMERCAPROL

Dimercaprol pdf

Dimercaprol pdf
... độc Vì việc sử dụng dimercaprol người phải thận trọng Thời kỳ cho bú Chỉ sử dụng dimercaprol trường hợp thật cần thiết Tác dụng không mong muốn (ADR) Tác dụng không mong muốn dimercaprol xảy khoảng ... Trong ngộ độc bismuth antimon, kết dùng dimercaprol nghi ngờ, định không chấp nhận Chống định Trong ngộ độc methyl thủy ngân hợp chất thủy ngân hữu khác dimercaprol làm tăng phân bố thủy ngân ... trường hợp ngộ độc sắt, cadimi, bạc, selen urani phức dimercaprol - kim loại độc kim loại riêng lẻ Người bệnh suy gan Người bệnh nhạy cảm với dimercaprol Người bệnh thiếu hụt glucose - - phosphat...
  • 7
  • 26
  • 0

Xem thêm