Clarithromycin

NANG CLARITHROMYCIN docx

NANG CLARITHROMYCIN docx
... dịch phân giải, thời gian lu tơng đối clarithromycin khoảng 0,75 chất liên quan A clarithromycin 1,0 Độ phân giải hai pic clarithromycin chất liên quan A clarithromycin phải không nhỏ 2,0 Triển ... dịch chuẩn dung dịch thử Tớnh hm lng clarithromycin, C38H69NO13, cú ch phm da vo din tớch pic thu c t sc ký ca dung dch th, dung dch chun v hm lng C38H69NO13 clarithromycin chuẩn Bảo quản Trong ... clarithromycin chất liên quan A clarithromycin phải không nhỏ 2,0 Triển khai sắc ký dung dịch chuẩn, từ pic clarithromycin tính số đĩa lý thuyết cột không đợc nhỏ 750; hệ số đối xứng không nhỏ 0,9 không 2;...
 • 2
 • 114
 • 0

VIÊN NÉN CLARITHROMYCIN pps

VIÊN NÉN CLARITHROMYCIN pps
... Tính hàm lợng clarithromycin, C38H69NO13,trong viên dựa vào diện tích pic thu đợc từ sắc ký đồ dung dịch chuẩn dung dịch thử hàm lợng C38H69NO13 clarithromycin chuẩn Bảo quản...
 • 2
 • 94
 • 0

CLARITHROMYCIN ppt

CLARITHROMYCIN ppt
... khó tan methanol Định tính Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại clarithromycin chuẩn (ĐC) Độ màu sắc dung dịch Dung dịch S: Hòa tan 0,500 g chế phẩm methylen clorid ... acetonitril (TT), pha loãng thành 50,0 ml với nước Dung dịch đối chiếu (1): Hòa tan khoảng 75,0 mg clarithromycin chuẩn (ĐC) 25 ml acetonitril (TT), pha loãng thành 50,0 ml với nước Dung dịch đối ... thể tích acetonitril (TT) nước Dung dịch đối chiếu (4): Hòa tan khoảng 15,0 mg hỗn hợp tạp chuẩn clarithromycin (ĐC) 5,0 ml acetonitril (TT), pha loãng thành 10,0 ml với nước Dung dịch mẫu trắng:...
 • 10
 • 148
 • 1

VIÊN NÉN CLARITHROMYCIN pptx

VIÊN NÉN CLARITHROMYCIN pptx
... chỉnh tỷ lệ dung môi cần Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình, nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng với 0,2 g clarithromycin vào bình định mức 50 ml, thêm khoảng ... dịch phân giải, thời gian lưu tương đối clarithromycin khoảng 0,75 chất liên quan A clarithromycin 1,0 Độ phân giải pic clarithrromycin chất liên quan A clarithromycin phải không nhỏ 2,0 Tiến ... chuẩn dung dịch thử Tính hàm lượng clarithromycin, C38H69NO13,trong viên dựa vào diện tích pic thu từ sắc ký đồ dung dịch chuẩn dung dịch thử hàm lượng C38H69NO13 clarithromycin chuẩn Bảo quản Trong...
 • 5
 • 134
 • 0

NANG CLARITHROMYCIN pptx

NANG CLARITHROMYCIN pptx
... dịch phân giải, thời gian lưu tương đối clarithromycin khoảng 0,75 chất liên quan A clarithromycin 1,0 Độ phân giải hai pic clarithromycin chất liên quan A clarithromycin phải không nhỏ 2,0 Triển ... chỉnh tỷ lệ cần Dung dịch thử: Cân 20 nang thuốc, tính khối lượng trung bình bột thuốc nang, nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột thuốc tương ứng với 0,2 g clarithromycin vào bình định mức 50 ... lọc qua màng 0,45 m Dung dịch chuẩn: Cân xác lượng clarithromycin chuẩn pha methanol (TT), lắc, siêu âm cần để có dung dịch gốc có nồng độ clarithromycin chuẩn xác khoảng 625 g/ ml Pha loãng...
 • 5
 • 85
 • 0

Clarithromycin potx

Clarithromycin potx
... hydroxy clarithromycin có hoạt tính hiệp đồng in vitro với thuốc mẹ để làm tăng đáng kể hoạt tính clarithromycin lâm sàng đối vớiHaemophilus influenzae Chất chuyển hóa có nửa đời từ - Clarithromycin ... erythromycin Clarithromycin có lực với CYP 3A - thấp erythromycin tương tác thuốc quan trọng lâm sàng Tuy clarithromycin chống định dùng chung với astemizol, cisaprid terfenadin Clarithromycin ... clarithromycin chất chuyển hóa 14 hydroxy clarithromycin khoảng 0,6 - 0,7 microgam/ml, sau uống liều 250 mg Ở trạng thái cân động mức liều cho nồng độ đỉnh khoảng microgam /ml Dược động học clarithromycin...
 • 7
 • 44
 • 1

Báo cáo y học: "Suppression of nitric oxide production from nasal fibroblasts by metabolized clarithromycin in vitro" potx

Báo cáo y học:
... this article as: Furuya et al.: Suppression of nitric oxide production from nasal fibroblasts by metabolized clarithromycin in vitro Journal of Inflammation 2010 7:56 Submit your next manuscript ... examined by ELISA Data are the mean OD at 450 nm ± SE of five different subjects LPS, lipopolysaccharide; NPFs, nasal polyp fibroblasts; CAM, clarithromycin; CAM, clarithromycin; ELISA, enzyme-linked ... the inhibition of TGF-beta signaling in lung fibroblasts Respir Res 2006, 7:16-29 13 Tayler BS, Geller DA: Regulation of the inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene In Nitric oxide and inflammation...
 • 12
 • 206
 • 0

Báo cáo y học: "Suppression of nitric oxide production from nasal fibroblasts by metabolized clarithromycin in vitro" pptx

Báo cáo y học:
... this article as: Furuya et al.: Suppression of nitric oxide production from nasal fibroblasts by metabolized clarithromycin in vitro Journal of Inflammation 2010 7:56 Submit your next manuscript ... examined by ELISA Data are the mean OD at 450 nm ± SE of five different subjects LPS, lipopolysaccharide; NPFs, nasal polyp fibroblasts; CAM, clarithromycin; CAM, clarithromycin; ELISA, enzyme-linked ... the inhibition of TGF-beta signaling in lung fibroblasts Respir Res 2006, 7:16-29 13 Tayler BS, Geller DA: Regulation of the inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene In Nitric oxide and inflammation...
 • 12
 • 124
 • 0

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillin-clarithromycin-rabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pylori

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillin-clarithromycin-rabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pylori
... TRNG I HC Y DC HU Vế THNH NAM BèNH NGHIÊN CứU HIệU QUả CủA PHáC Đồ AMOXICILLIN CLARITHROMYCINRABEPRAZOL 14 NGàY CáC BệNH NHÂN VIÊM Dạ DàY MạN NHIễM HELICOBACTER pylorI LUN N CHUYấN KHOA CP II ... ca phỏc Amoxicillin-Clarithromycin-Rabeprazole 14 ngy cỏc bnh nhõn viờm d dy mn cú nhim Helicobacter pylori. vi mc tiờu sau: Xỏc nh t l iu tr tit tr Helicobacter pylori qua phỏc Amoxicillin-Clarithromycin-Rabeprazole ... Dch t hc Helicobacter pylori 1.2 Viờm d dy mn (VDDM) 1.3 H thng sydney 10 1.4 Vi khun Helicobacter pylori 12 1.5 Nghiờn cu v ngoi nc v Helicobacter pylori...
 • 105
 • 224
 • 0

ĐÁNH GIÁ HELICOBACTER PYLORI đề KHÁNG với CLARITHROMYCIN và LEVOFLOXACIN BẰNG EPSILOMETER TEST tại ĐỒNG NAI, năm 2013

ĐÁNH GIÁ HELICOBACTER PYLORI đề KHÁNG với CLARITHROMYCIN và LEVOFLOXACIN BẰNG EPSILOMETER TEST tại ĐỒNG NAI, năm 2013
... th phỏt vi Clarithromycin v Levofloxacin I TNG, PHNG PHP NGHIấN CU Dõn s nghiờn cu: bnh nhõn n khỏm ti phũng khỏm Ni tiờu húa, bnh vin a khoa Thng Nht, ng Nai, t thỏng 11 /2013 n 12 /2013, c ch ... vi Levofloxacin bng que Etest, MIC 0,94 mcg/Ml Bng 2: Kt qu nuụi cy phõn lp v lm khỏng sinh Bin s S bnh phm cy phõn lp H .pylori thnh cụng S ngy cy phõn lp H .pylori trung bỡnh (ngy) S ngy H .pylori ... (2013) Khuyn cỏo chn oỏn v iu tr Helicobacter pylori ti Vit Nam Nh xut bn y hc TP H Chớ Minh 93 13 Hunt, R H & et al (2011) World Gastroenterology Organisation Global Guideline: Helicobacter pylori...
 • 7
 • 207
 • 2

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ của PHÁC đồ RABEPRAZOLE AMOXICILLIN CLARITHROMYCIN METRONIDAZOLE ở BỆNH NHÂN LOÉT dạ dày có HELICOBACTER PYLORI

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ điều TRỊ của PHÁC đồ RABEPRAZOLE AMOXICILLIN CLARITHROMYCIN METRONIDAZOLE ở BỆNH NHÂN LOÉT dạ dày có HELICOBACTER PYLORI
... nhõn cú Helicobacter pylori dng tớnh iu tr vi phỏc RAC (Rabeprazole + Amoxicillin + Clarithromycin) t l tit tr Helicobacter pylori l 80% Mt nghiờn cu khỏc trờn 80 bnh nhõn cú Helicobacter pylori ... RAC (Rabeprazole + Amoxicillin + Clarithromycin) hiu qu tit tr l 81%, nhng ỏp dng phỏc RACM (Rabeprazole + Amoxicillin + Clarithromycin + Metronidazole) ngy thỡ t l iu tr tit tr Helicobacter pylori ... t l nhim Helicobacter pylori cỏc bnh nhõn loột d dy ỏnh giỏ kt qu iu tr ca phỏc Rabeprazole- Amoxicillin- Clarithromycin- Metronidazole ngy cỏc bnh nhõn loột d dy cú nhim Helicobacter pylori I...
 • 7
 • 311
 • 7

So sánh hai phương pháp định lượng clarithromycin trong viên nén bằng HPLC trong viên nén bằng HPLC và bằng vi sinh vật

So sánh hai phương pháp định lượng clarithromycin trong viên nén bằng HPLC trong viên nén bằng HPLC và bằng vi sinh vật
... dinh luỗmg Clarithromycin / vi n nộn bng HPLC 23 2.2.2 Kờ't quõ thuc nghiờm dinh luỗmg Clarithromycin/ vi n nộn bng Vi sinh võt.31 2.2.3 So sõnh hai phucmg phõp dinh luỗmg Clarithromycin vi n nộn ... phuong phõp dinh luang Clarithromycin vi n nộn bng vi sinh võt So sõnh phuong phõp dinh luỗmg Clarithromycin vi n nộn bng HPLC v bng Vi sinh võt Phõn TễNG QUAN 1.1 TễNG QUAN Vấ CLARITHROMYCIN 1.1.1 ... phõp dinh luang khõng sinh bng vi sinh võt:[l] ,[4] ,[7],[ 13], [14] [15], [18], [23], 1.3.2.1 Khai quõt vờ phuong phõp dinh luỗmg khõng sinh bng vi sinh võt: 11 Phuong phõp vi sinh võt l mụt nhỹng...
 • 52
 • 233
 • 1

Nghiên cứu điều chế cốm pha hỗn dịch CLARITHROMYCIN 125 mg

Nghiên cứu điều chế cốm pha hỗn dịch CLARITHROMYCIN 125 mg
... Klacid Cốm pha hỗn dịch 125 mg/ ml Abbott Biaxin Granules Cốm pha hỗn dịch 250 mg/ ml Abbott Typcin 125 Cốm pha hỗn dịch 125 mg Glomed Clarithromycin Viên nén bao phim 250 mg Stada - Việt Nam 500 mg ... dƣợc lý chế tác động 2.1.3 Các dạng chế phẩm chứa clarithromycin 2.2 CỐM PHA HỖN DỊCH 2.2.1 Khái niệm hỗn dịch cốm pha hỗn dịch 2.2.2 Thành phần cốm pha hỗn dịch ... soát 2.2 CỐM PHA HỖN DỊCH 2.2.1 Khái niệm hỗn dịch cốm pha hỗn dịch Hỗn dịch hệ phân tán dị thể bao gồm pha, pha liên tục (hay pha ngoại), thƣờng thể lỏng bán rắn, pha phân tán (hay pha nội)...
 • 72
 • 451
 • 2

Xem thêm