ACICLOVIR

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài
... EjR FK v iQK JLi VLQK NK GQJ viờn nang aciclovir WiF GQJ NpR GjL YL cỏc PF tiờu sau: BjR FK F viờn nang aciclovir 200 mg GPKD JL iQK JLi 6.' FD YLrQ QDQJ aciclovir GP.' EjR FK WUrQ QJ YW WKt ... L-valin-D-valinaciclovir v D-valin-L-valin -aciclovir F 7DOOXUL 56 Yj FQJ V [71] FKQJ minh X Fy iL OF YL 3(37 nờn WQJ WKP $&9 TXD PjQJ W EjR &DFR-2 theo WK W L-valin-D-valin -aciclovir > L-Valin-L-valin -aciclovir ... 91 CHNG , 7NG QUAN 1.1 ACICLOVIR L FQJ Y aciclovir 0W V QJKLrQ FX FL WKLQ KS WKX aciclovir TXD QJ WLrX KyD 7+8& *,, 3+ẽ1* e2...
 • 202
 • 556
 • 3

VIÊN NÉN ACICLOVIR potx

VIÊN NÉN ACICLOVIR potx
... đồ dung dịch (2) (0,7 %) Định lượng Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng khoảng 0,1 g aciclovir cho vào bình định mức 100 ml, thêm ... lục 4.1), cốc đo dày cm, dùng dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) làm mẫu trắng Tính hàm lượng aciclovir, C 8H11N5O3 theo A(1%, cm); lấy 560 giá trị A(1%, cm) cực đại 255 nm Bảo quản Trong bao...
 • 2
 • 211
 • 0

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài
... EjR FK v iQK JLi VLQK NK GQJ viờn nang aciclovir WiF GQJ NpR GjL YL cỏc PF tiờu sau: BjR FK F viờn nang aciclovir 200 mg GPKD JL iQK JLi 6.' FD YLrQ QDQJ aciclovir GP.' EjR FK WUrQ QJ YW WKt ... L-valin-D-valinaciclovir v D-valin-L-valin -aciclovir F 7DOOXUL 56 Yj FQJ V [71] FKQJ minh X Fy iL OF YL 3(37 nờn WQJ WKP $&9 TXD PjQJ W EjR &DFR-2 theo WK W L-valin-D-valin -aciclovir > L-Valin-L-valin -aciclovir ... 91 CHNG , 7NG QUAN 1.1 ACICLOVIR L FQJ Y aciclovir 0W V QJKLrQ FX FL WKLQ KS WKX aciclovir TXD QJ WLrX KyD 7+8& *,, 3+ẽ1* e2...
 • 202
 • 343
 • 0

ACICLOVIR ppsx

ACICLOVIR ppsx
... Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại aciclovir chuẩn (ĐC) Độ màu sắc dung dịch Hoà tan 0,25 g chế phẩm dung dịch natri hydroxyd 0,1 M ... lỏng (Phụ lục 5.3) Pha động: Acid acetic băng - nước (1 : 999) Dung dịch 1: Hoà tan lượng cân xác aciclovir chuẩn (ĐC) guanin chuẩn (ĐC) dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) pha loãng với nước để ... nm Tốc độ dòng: ml/ phút Thể tích tiêm: 20 l Cách tiến hành: Tiêm dung dịch 1: Độ phân giải pic aciclovir guanin không nhỏ 2,0 Hệ số đối xứng pic guanin không lớn Tiêm dung dịch 2: Độ lệch chuẩn...
 • 6
 • 31
 • 0

VIÊN NÉN ACICLOVIR ppt

VIÊN NÉN ACICLOVIR ppt
... đồ dung dịch (2) (0,7 %) Định lượng Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên nghiền thành bột mịn Cân xác lượng bột viên tương ứng khoảng 0,1 g aciclovir cho vào bình định mức 100 ml, thêm ... hydrocloric 0,1 M (TT) làm mẫu trắng Tính hàm lượng aciclovir, C8H11N5O3, theo A (1%, cm), lấy 560 giá trị A (1%, cm) cực đại 255 nm Yêu cầu: Không 70% lượng aciclovir, C8H11N5O3, so với lượng ghi nhãn ... Amoniac 13,5 M - methanol - dicloromethan (2 : 20 : 80) Dung dịch (1): Lắc lượng bột viên tương ứng 0,25 g aciclovir với 10 ml dimethylsulphoxid (TT) 15 phút lọc Dung dịch (2): Pha loãng 0,7 ml...
 • 6
 • 97
 • 0

Aciclovir docx

Aciclovir docx
... tính aciclovir triphosphat Ở chặng đầu, aciclovir chuyển thành aciclovir monophosphat nhờ enzym virus thymidinkinase, sau chuyển tiếp thành aciclovir diphosphat triphosphat số enzym khác tế bào Aciclovir ... chống virus aciclovir Interferon làm tăng tác dụng chống virus in vitro aciclovir Thận trọng dùng thuốc tiêm aciclovir cho người bệnh trước có phản ứng thần kinh với interferon Dùng aciclovir ... tránh kết tủa aciclovir thận Pha dung dịch tiêm truyền: Aciclovir tiêm truyền tĩnh mạch hòa tan nước cất pha tiêm dung dịch tiêm truyền natri clorid 0,9% để dung dịch chứa 25 mg aciclovir/ ml Theo...
 • 11
 • 41
 • 0

ACICLOVIR doc

ACICLOVIR doc
... triphosphat Ở chặng đầu, aciclovir chuyển thành aciclovir monophosphat nhờ enzym virus thymidinkinase, sau chuyển tiếp thành aciclovir diphosphat triphosphat số enzym khác tế bào Aciclovir triphosphat ... chống virus aciclovir Interferon làm tăng tác dụng chống virus in vitro aciclovir Thận trọng dùng thuốc tiêm aciclovir cho người bệnh trước có phản ứng thần kinh với interferon Dùng aciclovir ... kèm thuốc nhỏ mắt aciclovir 3% để điều trị chỗ Dược động học Khả dụng sinh học theo đường uống aciclovir khoảng 20% (15 - 30%) Thức ăn không làm ảnh hưởng đến hấp thu thuốc Aciclovir phân bố...
 • 11
 • 37
 • 0

báo cáo khoa học: "Full recovery of a 13-year-old boy with pediatric Ramsay Hunt syndrome using a shorter course of aciclovir and steroid at lower doses: a case report" pot

báo cáo khoa học:
... this article as: Masukume et al.: Full recovery of a 13-year-old boy with pediatric Ramsay Hunt syndrome using a shorter course of aciclovir and steroid at lower doses: a case report Journal of ... syndrome was diagnosed The diagnosis of Ramsay Hunt syndrome was explained to our patient and his father, advice on eye care was given and a referral for physiotherapy was made Our patient was lost ... 71:149-154 Koga C, Iwamoto O, Aoki M, Nakamura C, Kusukawa J, Matsuishi T: RamsayHunt syndrome with vesicular stomatitis in a 4-year-old infant Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod...
 • 4
 • 78
 • 0

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG KHÁNH LINH ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG ACICLOVIR TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX TẠI MỘT BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... 1.1.3 Aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.1 Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.2 Chỉ định aciclovir ... tĩnh mạch định, điều trị giám sát điều trị bệnh viện 3 CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.1 Viêm não virus Herpes simplex 1.1.1.1...
 • 80
 • 254
 • 0

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một bệnh viện tuyến tư

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một bệnh viện tuyến tư
... 1.1.3 Aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.1 Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.2 Chỉ định aciclovir ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG KHÁNH LINH ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG ACICLOVIR TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX TẠI MỘT BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... thụ aciclovir truyền tĩnh mạch bệnh viện 16 2.2.2 Đánh giá tác động can thiệp đến việc tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh viêm não virus Herpes simplex aciclovir truyền tĩnh mạch bệnh viện...
 • 80
 • 107
 • 0

Triển khai quy trình bào chế và nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa

Triển khai quy trình bào chế và nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa
... “Triển khai quy trình bào chế nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa” với mục tiêu:  Triển khai quy trình bào chế viên nén Aciclovir kết dính sinh học đường tiêu ... định viên thuốc có lưu giữ dày hay không Thành phần tá dược độn viên thay lượng chất cản quang Bari sulfat phù hợp để đảm bảo viên đạt tiêu chất lượng tiêu viên gần với viên nghiên cứu Trước có nghiên ... dính sinh học đường tiêu hóa quy mô 5000 viên  Đánh giá khả kết dính sinh học in-vivo viên chó  Theo dõi độ ổn định viên nén Aciclovir bào chế 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Aciclovir 1.1.1 Cấu trúc hóa...
 • 66
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏeBài 15. Phòng bệnh viêm gan AQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409Tổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnNâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcCác tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)de thi kinh tế phát triển k26 uehTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUSKKN kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen monTuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoàiĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG Y TẾĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Y TẾ