01 danh muc bao che

01 danh muc bao che

01 danh muc bao che
... isoniasid Viên bao Rifampicin Dịch truyền Ringer - lactat Viên nén Rotundin Thuốc bột Roxithromycin Viên bao Roxithromycin Viên bao Rutin C Viên nén Rutin Viên nén Salbutamol Viên bao phim Sắt ... 100 101 Cefixim - Viên bao Cefotaxim - Thuốc tiêm Ceftriaxon - Thuốc tiêm Cefuroxim - Viên bao Cephalexin - Nang Cephalexin - thuốc bột Cephalexin Viên nén Cephradin - Nang Cetirizin - Viên bao ... tiêm Cefazolin Viên bao Cefixim Thuốc tiêm Cefotaxim Thuốc tiêm Ceftriaxon Viên bao Cefuroxim Nang Cephalexin Thuốc bột Cephalexin Viên nén Cephalexin Nang Cephradin Viên bao Cetirizin Viên nén...
 • 15
 • 28
 • 0

danh muc quy che- co xuan

danh muc quy che- co xuan
... Thị xã Lai Châu vào văn pháp quy Qua nghị quy t, hội nghị CNVC hàng năm xây dựng nội quy này, có tính chất pháp quy, sở cụ thể hoá điều lệ nhà trờng, để phát huy quy n làm chủ CBGV, học sinh, ... Đợc hởng quy n lợi phụ cấp trách nhiệm theo qui định * Nhiệm vụ tổ phó: - Giúp tổ trởng quản lý điều hành, kiểm tra, đánh giá chuyên môn - Đợc hởng quy n lợi phụ cấp trách nhiệm theo quy định ... nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật - Thực ghi, phê sổ đầu bài, lên lớp quy định trờng, cho điểm, tổng kết theo QĐ40/2006 BGD & ĐT điều lệ PT Có đầy đủ hồ sơ chuyên môn, theo quy định điều lệ...
 • 17
 • 53
 • 0

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
... t qu ho t ng kinh doanh n v: Mu s B 02 DNN a ch : (Ban hnh theo Q s 48/2006 /Q-BTC ngy 14/ 9/2006 ca B trng BTC) BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH N n ớnh: CH TIU A Doanh thu bỏn hng ... cp dch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) Giỏ v n hng bỏn L i nhu n g p v bỏn hng v cung cp dch v (20 = 10 - 11) Doanh thu ho t ng ti chớnh ... ng kinh doanh Ti n thu t bỏn hng, cung cp dch v v doanh thu khỏc Ti n chi tr cho ngi cung cp hng hoỏ v dch v Ti n chi tr cho ngi lao ng Ti n chi tr lói vay Ti n chi np thu thu nhp doanh nghi...
 • 8
 • 86
 • 0

Danh mục Báo cáo tài chính giữa niên độ

Danh mục Báo cáo tài chính giữa niên độ
... thay đổi ước tính kế toán báo cáo báo cáo niên độ trước niên độ kế toán thay đổi ước tính kế toán báo cáo niên độ trước, thay đổi có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán niên độ Trình bày việc phát ... chia báo cáo phận (Áp dụng cho công ty niêm yết) Trình bày kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ chưa phản ánh báo cáo tài niên độ Trình bày thay đổi khoản nợ tiềm tàng tài ... Chế độ kế toán áp dụng Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Hình thức kế toán áp dụng IV Các sách k toán áp dụng Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài niên độ báo cáo...
 • 5
 • 87
 • 0

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ
... họ tên, đóng dấu) Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh (Dùng cho H p tác xã) M u báo cáo sử d ng theo M u báo cáo số B02-DNN phần A Danh m c báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa Báo cáo k t qu ho t ... thuy t minh Báo cáo tài (Dùng cho H p tác xã) Mẫu s B 09 – DNN/HTX HTX: Địa ch : (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐBTC ngày 14/ 9/2006 Bộ trưởng BTC) B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH(*) ... đ ng HTX Lĩnh vực kinh doanh: Tổng số viên: - Đặc m hoạt động HTX năm tài có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: II - Chính sách k toán áp dụng t i HTX - Kỳ kế toán năm...
 • 8
 • 139
 • 0

Áp dụng phân tích chi phí – thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện tim hà nội năm 2014

Áp dụng phân tích chi phí – thỏa dụng cho một số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện tim hà nội năm 2014
... Các thuốc điều trị tăng huyết áp danh mục bảo hiểm y tế chi trả sử dụng Bệnh viện Tim Nội năm 2014 Năm 2014, danh mục thuốc tăng huyết áp bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả quy định mục XII Thuốc tim ... Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NG Y QUỐC ANH ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THỎA DỤNG CHO MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP THUỘC DANH MỤC BẢO HIỂM Y TẾ CHI TRẢ TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2014 ... Áp dụng phân tích chi phí thỏa dụng cho số thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả bệnh viện Tim Nội năm 2014 thực với mục tiêu:  Áp dụng tính toán chi phí –...
 • 73
 • 800
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ phân tích chi phí, hiệu quả các thuốc điều trị đái tháo đường TYP 2 thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện tim hà nội năm 2014

Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ phân tích chi phí, hiệu quả các thuốc điều trị đái tháo đường TYP 2 thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện tim hà nội năm 2014
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ THANH HỒNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢCÁC THUỐCĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNGTYP THUỘC DANH MỤC BHYT CHI TRẢTẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘINĂM 20 14 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... dụng phân tích chi phí – hiệu số phác đồ thuốc định phổ biến điều trị ĐTĐ typ BV Tim Nội năm 20 14 So sánh Kinh tế dược chi phí – hiệu phác đồđược định phổ biến điều trị ĐTĐ typ BV Tim Nội năm ... triển Kinh tế dược Việt Nam Đ y hướng tất y u Y tế nước nhà năm Trong bối cảnh đó, nghiên cứu thực phạm vi thuốc điều trị ĐTĐ typ thuộc danh mục BHYT chi trả năm 20 14 BV Tim Nội, với hai mục tiêu:...
 • 73
 • 207
 • 1

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM doc

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM doc
... EC đục thân hại ngô Nicotex Dinasin 6.5 bệnh khô vằn hại SC lúa 2 Thuốc trừ bệnh: MAFA Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam II THUỐC KHỬ TRÙNG KHO: Celphos 56 % sâu mọt hại kho Excel Crop Care Aluminium ... giám định % tablets kho, phương tiện Việt Nam chuyên chở Phostoxin 56 Công ty CP khử côn trùng, chuột % viên tròn, trùng giám hại kho tàng viên dẹt định Việt Nam Quickphos 56 sâu mọt hại kho United ... tablets, pellet tàng định Việt Nam mọt, bướm, gián, mạt, chuột hại Bromine Methyl Bromide hàng hoá Công ty CP khử Gas 98%, 100 kho (đường, đậu, trùng giám % khô, ngô, định Việt Nam gạo, lúa, cao lương,...
 • 6
 • 443
 • 3

Xem thêm