Sự hình thành và phát triển của tầng lớp trí thức nho học trong xã hội đại việt thế kỷ XI XV

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành phát triển của tâm lý, ý thức (p3)

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)
... C SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phương diện ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phương diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có người, phản ... thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức 2.1 Sự hình thành ý thức theo phương diện loài 2.2 Sự hình thành phát triển ý thức theo phương diện cá thể (cá nhân) ...
 • 9
 • 1,869
 • 0

Bài giảng tâm lý học chương 2 sự hình thành phát triển của tâm lý, ý thức (p1)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)
... sinh lý- sở vật chất HTTL 2 Não tâm - Tâm chức não - Muốn có hình ảnh tâm lí phải có HTKQ tác động vào não làm cho não hoạt động theo chế phản xạ - Não sở đặc biệt nhất, nơi tồn tượng tâm ... TỰ NHÊN CỦA TÂM LÍ CON NGƢỜI Di truyền tâm DT MLH kế thừa thể sống, đảm bảo tái tạo hệ nét giống sinh học so với hệ trước để tạo khả đáp ứng yêu cầu hoàn cảnh chế định sẵn DT tham gia vào việc ... giác, tư duy, cảm xúc, ý thức nơi chuẩn bị vận hành, điều khiển điều chỉnh hành vi, hành động, hoạt động người 3 Vấn đề định khu chức não (nghiên cứu SGT) Phản xạ tâm - Phản xạ không điều...
 • 18
 • 216
 • 0

Bài giảng tâm lý học chương 2 sự hình thành phát triển của tâm lý, ý thức (p2)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)
... độ ý thức - Cấp độ vô thức - Cấp độ ý thức - tự ý thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức (SGT) 2. 1 Sự hình thành ý thức theo phƣơng diện loài 2. 2 Sự hình thành ... VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phƣơng diện loài ngƣời 1.1 Tiêu chuẩn ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phƣơng diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có ngƣời, phản...
 • 21
 • 215
 • 0

Quá trình hình thành phát triển nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa hộiViệt Nam

Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
... quan hệ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia IV Quá trình hình thành phát triển kinh tế độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: Xét ... dựng kinh tế đại Đó rút ngắn thời gian thực trình hội hoá sản xuất t bn ch ngha đờng phát triển theo định hớng chủ nghĩa hội, tức rút ngắn cách đáng kể trình phát triển lên chủ nghĩa hội ... Kỉ luật lao động Đại công nghiệp II- Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Website:...
 • 16
 • 237
 • 0

tác động của tăng trưởng kinh tế - hội hội nhập quốc tế đối với sự hình thành phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

tác động của tăng trưởng kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đối với sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán việt nam
... toàn thị trường tài sở phát triển TTCK, hệ thống ngân hàng thương mại định chế tài khác TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ... thị trường III TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bình Bài thu hoạch học phần Cam kết hội nhập Theo kết đàm phán, Việt Nam ... hoạch học phần Bản chất kinh tế - hội TTCK Bản chất kinh tế - hội TTCK quan hệ kinh tế - hội, CK trở thành hàng hoá quy định Về thực chất, CK giá trị nội tại, chúng chứng xác nhận mặt pháp...
 • 10
 • 326
 • 0

TRÌNH BÀY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA EU. CHO BIẾT CÁC HIỆP ƯỚC QUAN TRỌNG ĐƯỢC COI LÀ NỀN TẢNG PHÁP LÝ CHO SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA EU.

TRÌNH BÀY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU. CHO BIẾT CÁC HIỆP ƯỚC QUAN TRỌNG ĐƯỢC COI LÀ NỀN TẢNG PHÁP LÝ CHO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU.
... nhập nâng tổng số thành viên EU lên 28 CHƯƠNG III: Các hiệp ước quan trọng coi tảng pháp cho hình thành phát triển EU Hiệp ước Paris – 1951 1.1 Hình thành: Hiệp ước Paris thành lập cộng đồng ... 8.3.1 Đây Hiệp ước Hiến pháp: • Mọi cố gắng để đưa Hiến pháp cho EU, với hy vọng thay hiệp ước chủ chốt EU Hiệp ước Rome (1957), Hiệp ước Maastricht (1992), Hiệp ước Amsterdam (1996) Hiệp ước 21 ... Ngày tháng năm 2003, hiệp ước bắt đầu có hiệu lực  Hiệp ước Nice bổ sung cho Hiệp ước Maastricht Hiệp ước Rome Hiệp ước Nice tập trung vào vấn đề cải cách thể chế để đón nhận thành viên theo sách...
 • 26
 • 134
 • 0

Sự hình thành phát triển của kinh tế thị trường theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.DOC

Sự hình thành và phát triển của kinh tế thị trường theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.DOC
... môn kinh tế trị học làm rõ vấn đề B Phần nội dung I.Cơ sở lý luận lý thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin kinh tế thị trờng 1 .Sự hình thành phát triển kinh tế thị trờng theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin ... tế theo hình kinh tế thị trờng.Chẳng hạn kinh tế thị trờng Thuỷ Điển ,kinh tế thị trờng mang màu sắc Trung Quốc ,Kinh tế thị trờng Nga ,kinh tế thị trờng Mỹ ,kinh tế thị trờng nớc phát triển Châu ... thái phát triển phát triển kinh tế thị trờng 2 .Sự phát triển kinh tế thị trờng Việt nam từ đổi đến 2.1.Thực trạng kinh tế Việt nam chuyển sang kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa...
 • 34
 • 1,306
 • 1

Lịch sử hình thành phát triển của BHXH thị Bỉm Sơn.DOC

Lịch sử hình thành và phát triển của BHXH thị xã Bỉm Sơn.DOC
... gia BHXH; ụn c theo dừi vic thu, np BHXH ca cỏc n v trờn a bn th xó hoc trc tip thu BHXH theo phõn cp ca BHXH tnh; Tip nhn kinh phớ, danh sỏch v t chc chi tr cho cỏc i tng hng cỏc ch BHXH BHXH ... s BHXH Chc nng: Giỳp giỏm c trin khai qun lý v t chc thc hin cụng tỏc thu BHXH, BHYT bt buc, BHXH t nguyn v cp s BHXH cho cỏc i tng trờn a bn th xó theo quy nh ca phỏp lut Nhim v: T chc thu BHXH, ... thc hin cỏc ch tiờu k hoch BHXH Tnh giao 2.2 Cỏc b phn: 2.2.1 B phn ch BHXH v qun lý h s: Chc nng: Giỳp giỏm c trin khai cỏc chớnh sỏch, ch BHXH v hng dn nghip v v ch BHXH, BHTN trờn a bn th...
 • 25
 • 899
 • 2

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD1.DOC

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.DOC
... nội dung I - Khái quát lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần đầu t xây dựng hud1 - Thông tin chung doanh nghiệp Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu t xây dựng HUD1 Tên tiếng Anh ... 211.10.00.001342 Ngân hàng Đầu t Phát triển Hà Nội Ngành nghề kinh doanh : - Đầu t kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị khu công nghiệp; - Thi công xây lắp loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao ... Sản xuất kinh doanh xuất nhập vật t, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng; - T vấn, thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; - Kinh doanh ngành nghề...
 • 21
 • 1,794
 • 8

Lịch sử hình thành phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới.DOC

Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới.DOC
... Phần I: Những vấn đề thị trờng chứng khoán I Chứng khoán thị trờng chứng khoán Lịch sử hình thành phát triển thị trờng chứng khoán giới Thị trờng chứng khoán yếu tố kinh tế thị trờng đại Đến nay, ... nghĩa nêu trên, thị trờng chứng khoán quan mua vào bán loại chứng khoán Thị trờng chứng khoán nơi giao dịch, việc mua bán chứng khoán đợc thực ngời môi giới chứng khoán Nh thị trờng chứng khoán nơi ... động thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán thức đợc thể sở giao dịch chứng khoán Thông thờng thị trờng chứng khoán bao gồm hai thị trờng tham gia (cấu trúc thị trờng chứng khoán) thị trờng...
 • 29
 • 4,314
 • 22

Sự hình thành phát triển của hệ thống Ngân hàng gắn với chức năng huy động vốn .DOC

Sự hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng gắn với chức năng huy động vốn .DOC
... thống Ngân hàng gắn với chức huy động vốn (HĐV) Ngân hàng hình thành phát triển trải qua trình lâu dàI, nghiêp vụ Ngân hàng sơ khai sau Ngân hàng ngày phát triển, đặc biệt kinh tế hàng hoá Ngân hàng ... vốn huy động chiếm tỷ lệ cao tổng số vốn hoạt động Ngân hàng Nh vốn tự có Ngân hàng sẻ nhiều so với vốn huy động nhng quan trọng Ngân hàng đời thúc đẩy kinh tế phát triển, với chức huy động vốn, ... đời phát triển chức huy động vốn qua Ngân hàng, hình thức huy động vốn, ảnh hởng nhân tố đến việc huy động vốn, vai trò quan trọng việc huy động vốn qua Ngân hàng kinh tế Vậy công tác huy động vốn...
 • 32
 • 600
 • 0

Sự hình thành phát triển của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (2).DOC

Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (2).DOC
... CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM Ở VIỆT NAM Khái niệm Công nghiệp phần mềm lĩnh vực hình thành giới đầu năm 80 kỷ trước, quan tâm nghiên cứu áp dụng Việt Nam từ đầu năm 2000 Mặc dù có trình hình thành phát triển ... doanh kiểu mẫu ngành lựa chọn (ngành chế biến thực phẩm Hà Nội CNTT TP HCM)” Sự hình thành phát triển số DNPM Việt Nam 3.1 Công ty cổ phần phần mềm kế toán Bravo a) Sự hình thành Công ty cổ phần ... góp phần không nhỏ phát triển CNPM Việt Nam, đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia sản xuất phần mềm khẳng định cần thiết mô hình b) Mô hình Vườn ườm DNPM khu CNPM tập trung Trong thực tiễn kinh doanh, ...
 • 75
 • 412
 • 1

Sự hình thành phát triển của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam.DOC

Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam.DOC
... CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM Ở VIỆT NAM Khái niệm Công nghiệp phần mềm lĩnh vực hình thành giới đầu năm 80 kỷ trước, quan tâm nghiên cứu áp dụng Việt Nam từ đầu năm 2000 Mặc dù có trình hình thành phát triển ... doanh kiểu mẫu ngành lựa chọn (ngành chế biến thực phẩm Hà Nội CNTT TP HCM)” Sự hình thành phát triển số DNPM Việt Nam 3.1 Công ty cổ phần phần mềm kế toán Bravo a) Sự hình thành Công ty cổ phần ... làm để phát triển thị trường phần mềm nước công ty phần mềm trẻ Bravo lạc quan với tốc độ tăng trưởng Bravo đạt năm sau năm trước vài chục phần trăm Năm 1999: Triển khai thành công phần mềm kế...
 • 75
 • 411
 • 0

Lịch sử hình thành phát triển của kiểm toán thế giới – big4.doc

Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán thế giới – big4.doc
... ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN I Kiểm toán giới đời ……………………………………………… II Sự hình thành nhóm công ty kiểm toán lớn mạnh ……… III Quá trình sáp nhập đại gia kiểm toán ……………………………6 Big (1989 1998) ... SCANDAL ARTHUR ANDERSON BIẾN MẤT Phụ trách Word + Slide + Thuyết trình D SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BIG4 HIỆN NAY- KIỂM TOÁN VN Thuyết trình A Quá trình đời phát triển kiểm toán I Kiểm toán giới đời Kiểm toán ... thời, kiểm toán nội Pháp hình thành thức vào năm 60 kỷ XX công ty thuộc tập đoàn ngoại quốc Đến 1965 Hội kiểm toán viên nội Pháp thành lập sau phát triển trở thành Viện kiểm toán viên nội Pháp vào...
 • 40
 • 3,894
 • 28

Sự hình thành phát triển của quảng cáo trên mạng tình hình ứng dụng Internet vào hoạt động quảng cáo ở Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên mạng và tình hình ứng dụng Internet vào hoạt động quảng cáo ở Việt Nam
... triển Internet thương mại điện tử có quảng cáo mạng Sự phát triển Internet Việt Nam 2.1.1 Sự hình thành phát triển mạng Internet tạo điều kiện để phát triển ứng dụng mạng Việt Nam, quảng cáo ... cho hoạt động kinh doanh ,quảng cáo Vì vậy, mục đích khoá luận nhằm cung cấp nhìn khái quát hình thành phát triển quảng cáo mạng, cách tiến hành quảng cáo Internet tình hình ứng dụng Internet vào ... INTERNET VIỆT NAM 2.1 đặc điểm hệ thống Internet Việt Nam Hiện Việt Nam bắt đầu hình thành sở có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển quảng cáo mạng, đặc biệt sách nhà nước khuyến khích phát...
 • 94
 • 656
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sự hình thành và phát triển của khoa tâm lý giáo dục họclịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh xử lý nền móng công trình đất việtsự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt namsự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thứclịch sử hình thành và phát triển của vovinamlịch sử hình thành và phát triển của tín dụngsự hình thành và phát triển của tín dụngsự hình thành và phát triển của đà lạtsự hình thành và phát triển của tin họcsự hình thành và phát triển của internetsự hình thành và phát triển của chủ nghĩa mácsự hình thành và phát triển của phong trào công nhânsự hình thành và phát triển của logic họcsự hình thành và phát triển của thai nhisự hình thành và phát triển của tâm lýThực trạng phân đoạn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của samsung vinatiểu luận nguyên nhân, cách khắc phục và phòng ngừa bệnh timtìm hiểu các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhânTìm hiểu chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa TH true milktìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbtìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarineTìm hiểu về hệ thống ngân hàng thương mại ở việt nam và các sản phẩm dịch vụ mà các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàngtìm hiểu về ngân hàng thụy sĩTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con ngườitính chất hóa học của dầu dừa dầu dừa tinh khiếtứng dụng thẻ thanh toán và check vào hoạt động du lịchVận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với thế hệ thanh niên hiện nayxuất khẩu hồ tiêu việt nam sang mỹbáo cáo thực tập công ty xd – tm trường hảibài giảng chuyên đề nhà cao tầngđề tài thủ tục đầu tưtên đề tài thủ tục đầu tưGiới thiệu system hackingtải trọng gió lên nhà cao tầng