Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ph và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện arsenic của cảm biến sợi nano vàng

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ph một số ion kim loại đến khả năng phát hiện arsenic của cảm biến sợi nano vàng

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ph và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện arsenic của cảm biến sợi nano vàng
... GIA TP HỒ CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO NGUYỄN THỊ MỸ THO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ pH VÀ MỘT SỐ ION KIM LOẠI ĐẾN KHẢ NĂNG PH T HIỆN ARSENIC CỦA CẢM BIẾN SỢI NANO VÀNG Chuyên ngành: Vật liệu Linh ... nghệ nano cho môi trường 20 3.2 Cảm biến sợi nano vàng 21 3.2.1 Giới thiệu quy trình chế tạo cảm biến sợi nano vàng 21 3.2.2 Các yêu cầu cảm biến sợi nano vàng dùng ph t As 24 3.3 Cơ sở ph ơng ph p ... QUAN VỀ SỢI NANO VÀNG VÀ PH ƠNG PH P PH N TÍCH As(III) 16 3.1 Những ưu việt công nghệ cảm biến nano cảm biến sợi nano 16 3.1.1 Những ưu việt công nghệ cảm biến nano 16 3.1.2 Cảm biến sợi nano 19...
 • 68
 • 155
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ HỐC PHƯƠNG THỨC GIEO HẠT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN TẠI Ý YÊN - NAM ĐỊNH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ HỐC VÀ PHƯƠNG THỨC GIEO HẠT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN TẠI Ý YÊN - NAM ĐỊNH
... hạt /hốc với mật độ 25 hốc/ m2, thấp gieo hạt /hốc với mật độ 45 hốc/ m2 (Bảng 5) Bảng Ảnh hưởng mật độ hốc phương thức gieo hạt đến yếu tố cấu thành suất Phương thức gieo h hạt Mật độ hốc (hốc/ m ... cho thấy giống L23 trồng vụ xuân Ý Yên Nam Định gieo hạt /hốc với mật độ 35 hốc/ m2 gieo hạt /hốc với mật độ 25 hốc/ m2 hoàn toàn phù hợp KẾT LUẬN Mật độ trồng phương thức gieo hạt ảnh hưởng đến chiều ... 16.041 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ hốc phương thức gieo hạt Ý Yên - Nam Định Năng suất lý thuyết: Mặc dù có suất cá thể cao (gieo hạt /hốc với mật độ 25 hốc/ m2) nhiên có số cây/m2 thấp, nên suất lý...
 • 8
 • 275
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ HỐC PHƯƠNG THỨC GIEO HẠT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN TẠI Ý YÊN - NAM ĐỊNH " docx

BÁO CÁO
... hạt /hốc với mật độ 25 hốc/ m2, thấp gieo hạt /hốc với mật độ 45 hốc/ m2 (Bảng 5) Bảng Ảnh hưởng mật độ hốc phương thức gieo hạt đến yếu tố cấu thành suất Phương thức gieo h hạt Mật độ hốc (hốc/ m ... cho thấy giống L23 trồng vụ xuân Ý Yên Nam Định gieo hạt /hốc với mật độ 35 hốc/ m2 gieo hạt /hốc với mật độ 25 hốc/ m2 hoàn toàn phù hợp KẾT LUẬN Mật độ trồng phương thức gieo hạt ảnh hưởng đến chiều ... 16.041 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ hốc phương thức gieo hạt Ý Yên - Nam Định Năng suất lý thuyết: Mặc dù có suất cá thể cao (gieo hạt /hốc với mật độ 25 hốc/ m2) nhiên có số cây/m2 thấp, nên suất lý...
 • 8
 • 258
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế biến cổ truyền đến thành phần hoá học tác dụng kháng khuẩn của hoàng cầm radix scutellaria

nghiên cứu ảnh hưởng của chế biến cổ truyền đến thành phần hoá học và tác dụng kháng khuẩn của hoàng cầm radix scutellaria
... 3,14% *Về tác dụng kháng khuẩn: Hoàng Cầm sống Hoàng Cầm chế tác dụng kháng khuẩn nh nhau, riêng Hoàng Cầm cháy có tác dụng kháng khuẩn giảm Kết nghiên cứu chứng minh việc chế biến Hoàng Cầm điều ... -Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn vị thuốc Hoàng Cầm sống chế TỔNG QUAN 1.1.Mục đích chế biến thuốc cổ truyền Chế biến thuốc cổ truyền sử dụng phương pháp tổng hợp để làm biến đổi trạng ... y học, tr 560 - 561 8.Nguyễn Văn Đàn,Nguyễn Viết Tựu (1985),phương pháp nghiên cứu hoá học thuốc, NXB y học Phạm Thị Hằng, (2004) ,Nghiên cứu ảnh hưởng chế biến cổ truyền đến thành phần hoá học...
 • 14
 • 305
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro ẩm thực chuẩn mực xã hội đối với sự lựa chọn của du khách quốc tế tại thành phố Nha Trang

Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro ẩm thực và chuẩn mực xã hội đối với sự lựa chọn của du khách quốc tế tại thành phố Nha Trang
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - LÊ TRẦN TUẤN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẢM NHẬN RỦI RO ẨM THỰC VÀ CHUẨN MỰC XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ LỰA CHỌN CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ TẠI TP NHA TRANG Chuyên ... học Đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng cảm nhận rủi ro ẩm thực chuẩn mực hội ối với lựa chọn ẩm thực Du khách quốc tế TP Nha Trang, xem xét nhân tố tác động lớn đến lựa chọn du khách quốc tế 5.2 Đóng ... bên Cảm nhận rủi ro bên Cảm nhận rủi ro bệnh lý Sự lựa chọn ẩm thực Mâu thuẫn sở thích Chuẩn mực hội Hình 1.4: Mô hình lý thuyết đề xuất mối quan hệ cảm nhận rủi ro ẩm thực, chuẩn mực hội, ...
 • 134
 • 155
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại năng suất của giống cà chua TN386 trong vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại và năng suất của giống cà chua TN386 trong vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên.
... giống chua TN386 - Ảnh hưởng tổ hợp biện pháp kỹ thuật canh tác đến tình hình sâu bệnh hại chua - Ảnh hưởng tổ hợp biện pháp kỹ thuật canh tác đến suất yếu tố cấu thành suất chua - Ảnh ... Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại suất giống chua TN386 vụ Đông Xuân 2013-2014 Thái Nguyên” Trong thời ... 4.6 Ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp đến suất yếu tố cấu thành suất giống chua TN386 48 4.7 Ảnh hưởng biện pháp canh tác đến số tiêu chất lượng giống chua TN386...
 • 67
 • 165
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế biến cổ truyền đến thành phần hóa học tác dụng sinh học của cốt toái bổ (rhizoma drynariae bonii)

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế biến cổ truyền đến thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cốt toái bổ (rhizoma drynariae bonii)
... Trên sở tác dụng sinh học nghiên cứu cốt toái bổ, tiếp tục nghiên cứu thành phần hoá học ảnh hưởng phương pháp chế biến đến thành phần hoá học tác dụng sinh học loài Drynaria bonii, từ góp phần ... rượu - Nghiên cứu thành phần hoá học vị thuốc Cốt toái bổ trước sau chế - Nghiên cứu số tác dụng sinh học vị thuốc Cốt toái bổ trước sau chế PHẦN 1: TỔNG QUAN Chế biến thuốc cổ truyền sử dụng ... nhận xét 16 2.2.1 Chế biến vị thuốc cốt toái bổ 16 2.2.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng củachế biến đến thành phần hoá học vị thuốc cốt toái bổ 16 2.2.3 Kết nghiên cứu thử tác dụng sinhhọc 27 2.3 Bàn...
 • 49
 • 228
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen lạc đậu tương với cây lương thực hàng năm trên đất dốc huyện điện biên tỉnh lai châu

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen lạc và đậu tương với cây lương thực hàng năm trên đất dốc huyện điện biên tỉnh lai châu
... lạc đậu tơng với lơng thực hàng năm đất dốc huyện Điện Biên + ảnh hởng trồng xen đến khả sinh trởng phát triển suất trồng + ảnh hởng trồng xen đến độ che phủ đất, độ ẩm đất lợng đất xói mòn đất ... cách cấp thiết Xuất phát từ vấn đề trên, thực đề tài: "Nghiên cứu ảnh hởng trồng xen lạc đậu tơng với lơng thực hàng năm đất dốc huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên" 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài ... hội thực trạng sản xuất nông nghiệp đất dốc huyện Điện Biên Qua phát ảnh hởng u hạn chế canh tác đất dốc - Xác định vai trò hiệu trồng xen lạc đậu tơng với lơng thực hàng năm chủ yếu đất dốc huyện...
 • 102
 • 435
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến trên gen CYP11B1 ở người bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh

Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến trên gen CYP11B1 ở người bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh
... “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ĐỘT BIẾN TRÊN GEN CYP11B1 NGƢỜI BỆNH TĂNG SẢN THƢỢNG THẬN BẨM SINH tiến hành với nội dung: - Xác định đột biến gen CYP11B1 bệnh nhân gia đình bệnh nhân có tượng tăng ... trình tự gen 3.4.2.3 Biểu đột biến tế bào động vật Vấn đề đặt liệu đột biến ảnh hưởng đến biểu lâm sàng hóa sinh người bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh? Để trả lời câu hỏi này, đột biến p.R51K ... 1.4.3 Tăng sản thượng thận bẩm sinh nguyên nhân khác 16 1.5 C 18 1.5.1 Chẩn đoán tăng sản thượng thận bẩm sinh 18 1.5.2 Điều trị bệnh tăng sản thượng thận...
 • 78
 • 331
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác vàng Sa khoáng đến môi trường nước sông Bắc Giang chảy qua địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác vàng Sa khoáng đến môi trường nước sông Bắc Giang chảy qua địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
... trạng môi trường nước sông Bắc Giang chảy qua địa phận huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 54 3.4 Tác động hoạt động khai thác vàng sa khoáng đến môi trường nước sông Bắc Giang chảy qua địa bàn ... khai thác vàng sa khoáng đến môi trường nước sông Bắc Giang - Nhận thức chung người dân - Ảnh hưởng hoạt động khai thác vàng sa khoáng đến chất lượng nước sông Bắc Giang chảy qua địa bàn huyện Na ... vàng sa khoáng đến môi trường nước sông Bắc Giang chảy qua địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất biện pháp góp phần giảm thiểu tác động tới môi trường hoạt động khai thác vàng đến môi trường...
 • 91
 • 515
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến năng suất và cấu trúc năng suất phần trên và phần dưới đất của cỏ voi pennisetum purpureum tại bá vân thị xã sông công tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 36 tháng tuổinghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yênnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mựcnghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểunghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênluận văn nghiên cứu ảnh hưởng bởi độ mặn lên điều hoà áp suất thẩm thấu và ion của lươn đồngmonopterus albus ở các độ mặn khác nhau pptxnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bón phân đạm đến bệnh hxvk hại lạc khoai tây vùng hà nội và phụ cậnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm