Khai thác di sản văn hóa dân tộc tày ở cao bằng phục vụ phát triển du lịch

Khai thác di sản văn hóa dân tộc Tày Cao Bằng phục vụ phát triển du lịch

Khai thác di sản văn hóa dân tộc Tày ở Cao Bằng phục vụ phát triển du lịch
... Tày Văn hóa Cao Bằng đƣợc khắc họa nét tiêu biểu văn hóa Tày Du lịch văn hóa cao Bằng chủ yếu du lịch văn hóa Tày Trên thực tế, việc khai thác giá trị văn hoá Tày để phục vụ phát triển du lịch ... Cơ sở lý luận du lịch văn hóa du lịch văn hóa tộc ngƣời Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa Tày cao Bằng Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Tày Cao Bằng ... pháp phát triển du lịch văn hóa Tày Cao Bằng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Các di sản văn hóa ngƣời Tày Cao Bằng hoạt động du lịch văn hóa nói chung, du lịch văn hóa tày...
 • 135
 • 128
 • 1

VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY CAO BẰNG pps

VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY Ở CAO BẰNG pps
... đồng người dân tộc Tày, Nùng tỉnh miền núi phía Bắc – Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn số tỉnh Tây Bắc Lễ hội dân tộc Tày - Nùng Cao Bằng diễn từ ngày đến 30 tháng giêng âm lịch để mở mùa gieo ... trai Tày phảng phất men say nồng rượu Nghề dệt thổ cẩm người Tày Cao Bằng Không rõ nghề dệt thổ cẩm người dân tộc Tày Cao Bằng có từ bao giờ, mà biết vải thổ cẩm họ dệt từ lâu tiếng với hoa văn ... vị trí nhà Người Tày sống định cư, quây quần thành chừng 15 đến 20 hộ, có quan hệ gần gũi với người Nùng với người Choang (Trung Quốc Văn hóa ẩm thực người tày Cao Bằng Cao Bằng địa bàn sinh...
 • 10
 • 548
 • 3

Đề xuất giải pháp khai thác một số sản phẩm làng nghề truyền thống hải phòng phục vụ phát triển du lịch

Đề xuất giải pháp khai thác một số sản phẩm làng nghề truyền thống ở hải phòng phục vụ phát triển du lịch
... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tài nguyên du lịch gồm tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn đ-ợc khai thác ch-a ... vào mục đích chuyến để phân chia loại hình du lịch thành: Du lịch tham quan, Du lịch giải trí, Du lịch nghỉ d-ỡng, Du lịch khám phá, Du lịch thể thao, Du lịch lễ hội, - Phân loại theo lãnh thổ ... Khái niệm sản phẩm du lịch: Theo nghĩa rộng: Từ giác độ thoả mãn chung nhu cầu du lịch Sản phẩm du lịch kết hợp dịch vụ hàng hoá cung cấp cho du khách, đ-ợc tạo nên kết hợp việc khai thác yếu...
 • 67
 • 590
 • 1

Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên phục vụ phát triển du lịch

Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên phục vụ phát triển du lịch
... số di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu tỉnh để đề xuất kiến nghị nhằm phục vụ phát triển du lịch thông qua đề tài “ Nghiên cứu di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu tỉnh Hưng Yên phục vụ phát triển du ... Hưng Yên nói chung thực trạng phát triển du lịch di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu Hưng Yên nói riêng Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: Toàn tỉnh Hưng Yên nói chung di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu ... cảm.v.v… Di tích lịch sử văn hóa sở tạo nên loại hình du lịch văn hóa Du lịch văn hóa loại hình du lịch hoạt động chủ yếu môi trường nhân văn môi trường chứa tài nguyên du lịch văn hóa di tích lịch...
 • 148
 • 381
 • 2

khai thác di sản văn hóa phi vật thể các tỉnh duyên hải miền trung để phát triển du lịch

khai thác di sản văn hóa phi vật thể ở các tỉnh duyên hải miền trung để phát triển du lịch
... Di sản văn hóa phi vật thể: nguồn tài ngun quan trọng để phát triển du lịch miền Trung 2.2.1 Những loại hình DSVHPVT thích hợp để phát triển du lịch tỉnh dun hải miền Trung Các tỉnh dun hải miền ... tập trung quan tâm vào vấn đề khai thác DSVHPVT có để phát triển du lịch tỉnh dun hải miền Trung Việt Nam? DI SẢN VĂN HĨA PHI VẬT THỂ: NGUỒN TÀI NGUN QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC TỈNH ... nhằm khai thác lễ hội để phát triển du lịch tỉnh dun hải miền Trung sau: [1] Các tỉnh cần tổ chức kiểm kê di sản lễ hội địa bàn mình, lựa chọn lễ hội thích hợp để đầu tư thành sản phẩm du lịch...
 • 15
 • 277
 • 0

Khai thác di sản văn hóa Triều đại Tây Sơn phục vụ phát triển du lịch Bình Định

Khai thác di sản văn hóa Triều đại Tây Sơn phục vụ phát triển du lịch Bình Định
... tồn di sản văn hóa Tây Sơn - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác di sản văn hóa Tây Sơn du lịch Bình Định - Nêu đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Bình ... thực tiễn việc khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định Chương 2: Thực trạng khai thác di sản văn hóa triều đại Tây Sơn hoạt động du lịch tỉnh Bình Định Chương 3: ... du lịch văn hóa, di sản văn hóa, doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển 1.2.4 Sản phẩm du lịch di sản văn hóa Sản phẩm văn hóa đƣợc sinh trƣớc sản...
 • 161
 • 99
 • 0

Đất nước ta có nhiều di sản văn hoá nổi tiếng. Em hãy giới thiệu về một di sản văn hoá dân tộc địa phướng mình

Đất nước ta có nhiều di sản văn hoá nổi tiếng. Em hãy giới thiệu về một di sản văn hoá dân tộc có ở địa phướng mình
... Tum) có, dân tộc khác Ê Đê nhà dài Nhà rông - nhà rông văn hoá biểu tượng văn hoá đáng tự hào cùa đồng bào tỉnh Tây Nguyên - Trường Sơn tỉnh duyên hải miền Trung Nhà rông di sản văn hoá đáng ... xây dựng đời sống văn hoá sở Tiếp thu chọn lọc nhà rông truyền thống đưa vào hoạt động điểm sinh hoạt văn hoá buôn làng, cho dù tên gọi nhà rông, nhà Gươi, nhà Zơng, v.v hay nhà nghiên cứu ... "ngôi nhà sinh hoạt văn hoá mang hình dáng nhà rông", v.v đại đa số thống chung chức tâm linh hoạt động "việc làng, việc nước" tổ chức nhà chung cộng đồng Nhà rông dân tộc Ba- na - Dơ-gao,...
 • 2
 • 395
 • 0

khai thác di tích chùa keo thái bình phục vụ phát triển du lịch

khai thác di tích chùa keo ở thái bình phục vụ phát triển du lịch
... luận chung Chƣong Thực trạng khai thác du lịch di tích chùa Keo - Thái Bình Chƣong Đề xuất số giải pháp khai thác di tích chùa Keo phục vụ phát triển du lịch Thái Bình CHƢƠNG : MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... quê hƣơng Chính phát triển du lịch văn hóa trở thành hƣớng đắn để thúc đẩy du lịch Thái Bình ngày phát triển 20 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG KHAI THÁC DU LỊCH TẠI DI TÍCH CHÙA KEO – THÁI BÌNH 2.1 Giới thiệu ... tiềm năng, góp phần phục vụ đóng góp vào phát triển chung ngành du lịch Thái Bình Nhƣng thực tế năm qua, việc khai thác di tích phục vụ cho du lịch tỉnh Thái Bình chƣa phát huy đƣợc hết hiệu tiềm...
 • 75
 • 935
 • 7

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội bắc ninh phục vụ phát triển du lịch

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội ở bắc ninh phục vụ phát triển du lịch
... phần bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ KINH NGHIỆM BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA CÁC LỄ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Du lịch ... kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Phản ánh phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Từ sở lý luận ... nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Chương 2: Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Chương 3: Đề xuất số giải pháp góp phần bảo...
 • 19
 • 1,044
 • 3

Bảo Tồn Và Phát Huy Các Giá Trị Văn Hóa Của Các Lễ Hội Bắc Ninh Phục Vụ Phát Triển Du Lịch

Bảo Tồn Và Phát Huy Các Giá Trị Văn Hóa Của Các Lễ Hội Ở Bắc Ninh Phục Vụ Phát Triển Du Lịch
... BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẮC NINH 3.1 Định hướng phát triển du lịch lễ hội Bắc Ninh 3.1.1 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh: - UBND tỉnh Bắc Ninh, ... PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẮC NINH 119 3.1 Định hướng phát triển du lịch lễ hội Bắc Ninh 119 3.1.1 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh: ... vụ phát triển du lịch Chương 2: Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Chương 3: Đề xuất số giải pháp góp phần bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát...
 • 32
 • 310
 • 0

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội ở Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch
... bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh 13 Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ KINH NGHIỆM BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA CÁC LỄ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Du lịch điều ... kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Phản ánh phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Từ sở lý luận ... nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Chương Thực trạng bảo tồn phát huy giá trị lễ hội phục vụ phát triển du lịch Bắc Ninh Chương Đề xuất số giải pháp góp phần bảo tồn...
 • 190
 • 472
 • 0

Tour du lịch lễ hội nhằm khai thác bản sắc văn hóa dân tộc của Công ty Tân Đại Phát.doc

Tour du lịch lễ hội nhằm khai thác bản sắc văn hóa dân tộc của Công ty Tân Đại Phát.doc
... nội dung sau: Chương I: Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam Chương II: Tour du lịch khai thác sắc văn hóa dân tộc công ty Tân Đại Phát Chương III: Một số giải pháp nhằm khai thác sắc văn hóa dân tộc ... 1058 II-/ TOUR DU LỊCH LỄ HỘI VỀ KHAI THÁC BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC CỦA CÔNG TY TÂN ĐẠI PHÁT ( LỄ HỘI ĐỀN HÙNG ) 1-/ Văn hóa Phú Thọ thời Hùng Vương Phú Thọ xem vùng đất tổ, cội nguồn dân tộc Việt ... II-/ TOUR DU LỊCH LỄ HỘI VỀ KHAI THÁC BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC CỦA CÔNG TY TÂN ĐẠI PHÁT ( LỄ HỘI ĐỀN HÙNG ) .17 1-/ Văn hóa Phú Thọ thời Hùng Vương 17 2-/ Lễ hội dân gian ...
 • 45
 • 573
 • 2

Một số giải pháp cơ bản nhằm khai thác bản sắc văn hoá dân tộc trong phát triển du lịch Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm khai thác bản sắc văn hoá dân tộc trong phát triển du lịch Việt Nam
... sâu sắc văn hoá ngời Việt Nam chơng II khai thác sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch việt nam I-/ Mối quan hệ sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam: 1-/ Bản sắc văn hoá dân tộc mục ... hệ sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam: 1-/ Bản sắc văn hoá dân tộc mục tiêu khai thác du lịch Việt Nam: .9 2-/ Vai trò du lịch văn hóa dân tộc: .9 II-/ Xu hớng khai thác sắc văn ... Chơng II: Khai thác sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm khai thác sắc văn hoá dân tộc phát triển du lịch Việt Nam Bài viết chắn không...
 • 26
 • 566
 • 6

Khai thác di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam còn lãng phí

Khai thác di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam còn lãng phí
... chưa khai thác hết giá trị di sản để xây dựng sản phẩm đa dạng hấp dẫn, chí, có tình trạng khai thác sai mục đích Tình trạng ăn xổi, thì, chặt chém du khách, lạm dụng xây dựng công trình di sản ... to lớn di sản Trong đó, phối hợp Bộ VH, TT&DL, Ủy ban UNESCO Việt Nam quyền cấp tỉnh nơi có di sản để xây dựng mô hình tổ chức sách, giải pháp phát triển du lịch từ phát huy giá trị di sản, hạn ... pháp, nhằm khai thác tối đa mạnh di sản giới, góp phần phát triển KT-XH Các chuyên gia cho rằng, biện pháp cấp bách phải có quy định thống quản lý, phát triển du lịch tất điểm di sản Các di sản cần...
 • 2
 • 458
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bảo tồn di sản văn hóa dân tộckế thừa di sản văn hóa dân tộccác di sản văn hóa dân tộcdi sản văn hóa dân tộcvấn đề kế thừa di sản văn hóa dân tộcve gia tri cua di san van hoa dan toc trong 1 doan tho trong 1 tac pham thuoc chuong trinh ngu van 12chép lại một buổi ca huế trên sông hương tác giả thể hiện lòng yêu mến niềm tự hào đối với di sản văn hóa độc đáo của huế cũng là một di sản văn hóa dân tộckhai thác giá trị văn hoá các làng nghề truyền thống ở thuỷ nguyên để phục vụ phát triển du lịch làng nghề ở hải phòngkhai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổ ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịchcặp phạm trù cái chung và cái riêng trong nghiên cứu quan hệ giữa nếp sống văn hoá dân tộc tày ở bắc kạndân tộc tày ở cao bằngkhai thác các công trình tưởng niệm nữ tướng lê chân tại hải phòng phục vụ phát triển du lịchkhai thác cụm đền và lễ hội đền tại tràng kênh – minh đức – thủy nguyên phục vụ phát triển du lịch tìm hiểu không gian văn hóa cồng chiêng tây nguyên thực trạng và giải pháp phục vụ phát triển du lịch ở địa phươnggiải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch dải ven biển phục vụ phát triển du lịch tỉnh bình thuậnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học