Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tùy bút người lái đò sông đà của nguyễn tuân

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân
... HỌC TÙY BÚT NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ 2.1 Những yêu cầu dạy học tùy bút Người lái đò Sông Đà theo hướng tiếp cận đồng 2.1.1 Quá trình dạy học tuỳ bút Người lái đò Sông Đà ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN QUANG BÌNH VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG VÀO DẠY HỌC TÙY BÚT NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ CỦA NGUYỄN TUÂN LUẬN VĂN THẠC ... bút Người lái đò Sông Đà Nguyễn Tuân Trên sở khoa học quan điểm tiếp cận tác phẩm văn chương thực tế giảng dạy trường THPT năm vừa qua, đề xuất phương pháp dạy học tùy bút Người lái đò Sông Đà...
 • 102
 • 472
 • 0

dạy học đoạn trích người lái đò sông đà của nguyễn tuân và ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường theo cá tính sáng tạo của nhà văn

dạy học đoạn trích người lái đò sông đà của nguyễn tuân và ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường theo cá tính sáng tạo của nhà văn
... ó chỳ ý n cỏ tớnh sỏng to ca nh vn.Ngoài có Về việc giảng dạy thể kí kí Hoàng Phủ Ngọc T-ờng Lê Trà My, Dạy học tác phẩm kí SGK Ngữ văn THPT Lê Sử õy l mt ti liu tham kho b ớch v thit thc vi ... trớch Ai ó t tờn cho dũng sụng? 61 2.3 So sỏnh hai on trớch Ngi lỏi ũ sụng v Ai ó t tờn cho dũng sụng? 68 Chng Thit k giỏo ỏn v th nghim s phm 72 3.1 Thc t dy hc hai tỏc ... õy cng l hai kớ gi xut sc uyờn bỏc, ti hoa v c ỏo C hai u cú tỏc phm sỏch giỏo khoa trung hc ph thụng: Ngi lỏi ũ sụng ca Nguyn Tuõn v Ai ó t tờn cho dũng sụng? ca Hong Ph Ngc Tng Hai bi kớ va...
 • 117
 • 751
 • 3

Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân - văn mẫu

Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân - văn mẫu
... người đọc hình dung tầm vóc người lao động anh hùng sóng nước sông Đà Đọc tuỳ bút Người lái đò sông đà”, hẳn không quên đựơc tư hiên ngang thác “ người lái đò sông đà có tự do” “ông lái nắm binh ... trân trọng hình ảnh người lái đò theo thuyền chữ Nguyễn Tuân mà ạt ùa về? Cuộc chiến mặt trận sông Đà cam go thế, xem hình ảnh người lái đò sau vượt thác Một ung dung thản tới kì lạ Trong đêm ... động lái được, lượn được”Với nghệ thuật so sánh, Nguyễn Tuân vừa vẽ đường nét chuyển động tinh tế thuyền, vừa cho thấy vẻ đẹp tay lái hoa- nghệ sĩ sông nước.Với Nguyễn Tuân, hình ảnh ngwoif lái đò...
 • 3
 • 2,217
 • 34

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” - Hàn Mặc Tử ( Sách giáo khoa ngữ văn 11, tập 2)

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” - Hàn Mặc Tử ( Sách giáo khoa ngữ văn 11, tập 2)
... thạc sĩ chọn nghiên cứu đề tài: Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng tác phẩm văn chương vào dạy học thơ “ Đây thôn Dạ” - Hàn Mặc Tử (sách giáo khoa ngữ văn 11, tập 2) với mong muốn khắc phục hạn ... đề tài “ Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng vào dạy học thơ “Đây thôn Dạ” - Hàn Mặc Tử, sách giáo khoa 11 tập Đây đề tài phù hợp thiết thực với chuyên ngành lý luận phƣơng pháp dạy học văn Cũng ... thơ ca Hàn Mặc Tử văn học Việt Nam nhƣ hƣớng tiếp cận đắn cho tác phẩm thơ đƣợc chọn dạy chƣơng trình phổ thông - hƣớng tiếp cận đồng bộ: Tiếp cận theo hƣớng lịch sử phát sinh, tiếp cận văn tiếp...
 • 109
 • 380
 • 1

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao (Sách giáo khoa Ngữ văn 11 - tập 1)

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao (Sách giáo khoa Ngữ văn 11 - tập 1)
... cao chất lƣợng hiệu cho dạy học Từ lý trên, triển khai đề tài: “VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM CHÍ PHÈO CỦA NHÀ VĂN NAM CAO (SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN ... điểm tiếp cận đồng tác phẩm văn chƣơng dạy học tác phẩm Chí Phèo Tiếp thu phát hiện, ý kiến có giá trị nhà nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu hƣớng Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng tác phẩm ... GV – HS - Quan hệ HS – tác phẩm - Quan hệ GV – HS – tác phẩm - Ý kiến khác Câu 5: Hƣớng tiếp cận đƣợc thầy cô ƣu tiên sử dụng DH Chí Phèo - Tiếp cận văn - Tiếp cận yếu tố văn 18 - Tiếp cận theo...
 • 110
 • 290
 • 1

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học thơ đường trong trường trung học cơ sở

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học thơ đường trong trường trung học cơ sở
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THANH VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG VÀO DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN VĂN THẠC ... tác phẩm văn chương Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng tác phẩm văn chương vào việc dạy học Văn nhà trường Phổ thông phương hướng đắn cần thiết 1.1.2 Các hướng tiếp cận chủ yếu 1.1.2.1 Tiếp cận ... trị tác phẩm mà giảm bớt vất vả, khó khăn cho thầy cô giáo trình dạy học tác phẩm thơ Đường 31 CHƯƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC TÁC PHẨM THƠ ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ 2.1...
 • 107
 • 565
 • 0

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học thơ đường trong trường trung học cơ sở

Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học thơ đường trong trường trung học cơ sở
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THANH VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG VÀO DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN VĂN THẠC ... Chương 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÁC PHẨM THƠ ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỒNG BỘ 2.1 Những yêu cầu dạy học tác phẩm thơ Đường theo hướng tiếp cận đồng 2.1.1 ... tác phẩm văn chương Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng tác phẩm văn chương vào việc dạy - học Văn nhà trường Phổ thông phương hướng đắn cần thiết 1.1.2 Các hướng tiếp cận chủ yếu 1.1.2.1 Tiếp cận...
 • 121
 • 219
 • 1

Bình giảng đoạn văn sau trong Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân:Thuyền tôi trôi trên sông Đà... mình dây cổ điển trên dòng trên

Bình giảng đoạn văn sau trong Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân:Thuyền tôi trôi trên sông Đà... mình dây cổ điển trên dòng trên
... hẳn đò đuôi én thắt dây cổ điển dòng trên , “Con đò nở chạy buồm vải”, “Con đò đuôi én thắt dây cổ điển , nhận xét, cách tả, cách dùng từ độc đáo Nguyễn Tuân Mỗi câu, chữ phả linh hồn vào dòng sông, ... vải” người Kinh, người Mường Yêu sông Đà, yêu cảnh sắc sông Đà yêu Tây Bắc, với Nguyễn Tuân, với chúng ta, tình yêu sông núi, yêu người Việt Nam cần cù, nhân hậu, dũng cảm, tài ba Đoạn văn đoạn ... sông ,yêu đàn hươu rừng thơ ngộ, yêu tiếng cá dầm xanh quẫy, vọt lên mặt sông “bụng trắng bạc rơi thoi” Tác giả Sông Đà yêu say mê ngắm “con đò đuôi én thát dây cổ điển người Thái, “con đò nở chạy...
 • 3
 • 195
 • 0

Cảm nhận “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân - văn mẫu

Cảm nhận “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân - văn mẫu
... tac pham nguoi lai song da tác phẩm người lái đò sông đà nguyễn tuân tac pham nguoi lai song da văn người lái đò sông đà song da nhu co nhan người lái đò sông Đà cam nhan cua anh chi ve hinh tuong ... dòng sông Ngòi bút nhà văn đến lúc thật tung hoành say sưa khám phá cội nguồn, kể lịch sử dòng sông gắn với sống người Tây Bắc, người đón nhận tặng vật hào phóng sông Đà Cảm xúc từ thực Nguyễn Tuân ... cảm nhận văn hoá lịch sử qua in bóng dòng sông thơ mộng Dòng chảy dòng sông không đơn dòng nước từ nguồn biển mà dòng chảy thời gian, thời gian hoài niệm Hoàng Phủ Ngọc Tường Phạm Phú Phong nhận...
 • 4
 • 1,406
 • 9

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân - văn mẫu

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân - văn mẫu
... “đáy hút sông Đà để quay phim… Tất nhà văn viết ra, nhà văn tưởng tượng sáng tạo nên dựng lại trước người đọc Tiếp xúc với tác phẩm Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân, ta đứng trước sông ấy, chứng ... bai tho nguoi lai song da phân tích tác phẩm người lái đò sông đà nguyễn tuân Phân tich hinh anh lai đo sông đa Phan tich bai song da phan tich bai van nguoi lay song da Phân tich tac pham nguoi ... thơ Nguyễn Tuân Viết người lái đò sông Đà, viết vùng quê hương Tổ quốc, Nguyễn Tuân thể nguồn xúc cảm yêu thương tha thiết người lao động thiên nhiên đất nước Sông Đà đẹp, sinh động, ông lái...
 • 3
 • 1,658
 • 22

Giảng dạy tác phẩm kí trong trường trung học phổ thông qua Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân và Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Giảng dạy tác phẩm kí trong trường trung học phổ thông qua Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân và Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường
... nâng cao hiệu giảng dạy hai tác phẩm trên, đề tài: Giảng dạy tác phẩm trường trung học phổ thông qua Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân Ai đặt tên cho dòng sông? Hoàng Phủ Ngọc Tường mong muốn ... ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN GIẢNG DẠY HAI TÁC PHẨM NGƢỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ CỦA NGUYỄN TUÂN VÀ AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG? CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƢỜNG Dạy học Ngữ văn trường trung học phổ thông gặp nhiều khó ... đánh giá phương pháp hiệu giảng dạy thể loại thông qua hai tác phẩm Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân Ai đặt tên cho dòng sông? Hoàng Phủ Ngọc Tường trường trung học phổ thông 3.2 Trên sở đánh...
 • 106
 • 700
 • 2

Bình giảng một đoạn văn trong người lái đò sông đà của nguyễn tuân

Bình giảng một đoạn văn trong người lái đò sông đà của nguyễn tuân
... sử, tạo cho đoạn văn vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa đại Đối với Nguyễn Tuân, mang thở ấm áp đời để thương, để nhớ, để lưu luyến cho ông Trong câu cuối đoạn văn này, ông trải lòng với dòng sông, hóa thân ... bạc bụng cá nghe tiếng quẫy nước rộn ràng vang ngân Nguyễn Tuân người nặng tình với sông đất nước Trong thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng Sông Đà, ông dậy lên bao mối liên tưởng lịch sử, dậy lên cảm ... chưa có điều kiện thấy hết đặc sắc văn Nguyễn Tuân Nhưng chừng tưởng đủ để ta quý trọng tài năng, lòng, Nguyễn Tuân người suốt đời tìm đẹp sống để sáng tạo nên văn đẹp, làm phong phú, giàu có...
 • 2
 • 615
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: skkn lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh vào một số tác phẩm trong chương trình dạy – học môn ngữ văn cấp thptphân tích những điểm thống nhất và khác biệt về thể loại và tư tưởng phong cách nghệ thuật của các bài kí người lái đò sông đà ai đặt tên cho dòng sôngvẻ đẹp trữ tình của hình tượng dòng sông qua tác phẩm người lái đò sông đà nguyễn tuân và ai đã đặt tên cho dòng sông – hoàng phủ ngọc tường văn mẫuviết bài văn số 6 nghị luận văn học lớp 12 phan tich hinh anh tho mong tru tinhcua dong song vn qoa hai bai nguoi lai do song da va ai da dat ten cho dong songphân tích bài văn người lái đò sông đànhung dac diem phong cach cua nguyen tuan qua nguoi lai do song dahình ảnh dòng sông trong người lái đò sông đàhình tượng dòng sông trong người lái đò sông đàhình tượng dòng sông đà trong người lái đò sông đàhình ảnh dòng sông vn qua 2 bài ai đã đặt tên cho dòng sông hoàng phủ ngọc tường và người lái đò sông đà nguyễn tuâncảm nhận về dòng sông đà trong người lái đò sông đàso sánh hình ảnh hai dòng sông ai đã đặt tên cho dòng sông và người lái đò sông đàhình ảnh dòng sông vn qua 2 bài người lái đò sông đà và ai đã đặt tênsoan van 12 bai nguoi lai do song davăn mẫu mở bài bài người lái đò sông đà nguyễn tuânĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học