Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học phần hiđrocacbon – hóa học 11 nâng cao

đề tài tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục ,phát huy tính tích cực sáng tạo của người học

đề tài tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục ,phát huy tính tích cực sáng tạo của người học
... t l p công th c tính nhanh, t p ví d v n d ng công th c tính nhanh, t p h c sinh t gi i) Thi t l p công th c tính toán T nh ng s lý thuy t, s k t h p gi a phương pháp (phương pháp b o toàn electron; ... minh cho h c sinh THPT Phương pháp nghiên c u tài c nghiên c u b ng phương pháp th c nghi m trình d y h c l p hư ng d n h c sinh làm t p nhà Nghiên c u lí thuy t d a vào: sách giáo khoa, sách t p ... nh ng phương pháp d y h c m i th c s nâng cao k t qu h c t p c a h c sinh Hi n ã có r t nhi u tài li u vi t v vi c áp d ng công th c tính nhanh gi i t p hoá h c Các giáo viên có nghiên c u tài...
 • 24
 • 185
 • 0

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều”

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều”
... t l p công th c tính nhanh, t p ví d v n d ng công th c tính nhanh, t p h c sinh t gi i) Thi t l p công th c tính toán T nh ng s lý thuy t, s k t h p gi a phương pháp (phương pháp b o toàn electron; ... th c tính nhanh t p hóa h c d ng kim lo i ph n ng v i dung d ch axit” II M C ÍCH NGHIÊN C U SÁNG KI N KINH NGHI M - C ng c phương pháp gi i t p hay Rèn luy n kh tư thông minh, tích c c sáng ... minh cho h c sinh THPT Phương pháp nghiên c u tài c nghiên c u b ng phương pháp th c nghi m trình d y h c l p hư ng d n h c sinh làm t p nhà Nghiên c u lí thuy t d a vào: sách giáo khoa, sách t p...
 • 24
 • 220
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TOÁN CÓ HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH LỚP 6 Trường THCS Pắc Ta

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TOÁN CÓ HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH LỚP 6 Trường THCS Pắc Ta
... II Một số phơng pháp bồi dỡng phát huy tính tích cực học toán hiệu cho học sinh lớp Tr ờng THCS Pắc Ta huy n than uyên I- tích cực đổi phơng pháp dạy học để bồi dỡng ,phát huy tính tích ... sinh lớp Trờng THCS Pắc Ta huy n Than Uyên -Trên sở phân tích thực thực trạng việc phát huy tính tích cực học toán sinh nhận thấy vấn đề đặt cho việc bồi dỡng phát huy tính tích cực cho học sinh ... chọn chuyên đề Một số Phơng pháp bồi dỡng ,phát huy tính tích cực học toán kết cho học sinh lớp Trờng THCS Pắc Ta huy n Than Uyên II-mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở khoa học việc bồi dỡng,phát...
 • 18
 • 216
 • 0

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông
... thực tiễn phương pháp đàm thoại phát dạy học trường phổ thông Chương 2: Sử dụng phương pháp đàm thoại phát dạy học phần hoá học lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông Chương 3: Thực ... câu hỏi sử dụng phương pháp đàm thoại phát cho dạy phần hoá học lớp 11 nâng cao CHƢƠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI PHÁT HIỆN TRONG DẠY HỌC PHẦN HOÁ HỌC VÔ CƠ LỚP 11- CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO THPT ... tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện? Đó lí lựa chọn, nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp đàm thoại phát nhằm phát huy tính tích cực học tập học...
 • 24
 • 566
 • 2

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông
... dụng phương pháp đàm thoại phát nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh thông qua dạy học hóa học lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng ... phát dạy học trường phổ thông Chương 2: Sử dụng phương pháp đàm thoại phát dạy học phần hoá học lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG TỔNG QUAN ... theo phương pháp đàm thoại phát cho lên lớp phần hóa học lớp 11 chương trình nâng cao , nhằm tích cực hóa hoạt động người học , góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học trường phổ thông...
 • 166
 • 239
 • 0

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học phần Hidrocacbon - Hóa học 11 nâng cao

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học phần Hidrocacbon - Hóa học 11 nâng cao
... thức học sinh sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện? Đó lí lựa chọn đề tài: Sử dụng phương pháp đàm thoại phát nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ NGÂN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI PHÁT HIỆN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN ... dạy học phần hiđrocacbon - Hóa học 11 nâng cao Mục đích nghiên cứu Sử dụng PPĐT phát thông qua dạy học phần hiđrocacbon – Hóa học 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh THPT,...
 • 111
 • 184
 • 0

sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm phát triển tư duy học sinh khi giảng dạy chương 9. hạt nhân nguyên tử, vật lý 12 nâng cao

sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm phát triển tư duy học sinh khi giảng dạy chương 9. hạt nhân nguyên tử, vật lý 12 nâng cao
... phải sư dụng PPĐT vào trình dạy học tích cực nên em chọn đề tài: Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm phát triển học sinh giảng dạy Chương IX Hạt nhân nguyên tử, Vật 12 nâng cao Mục ... việc phát triển HS áp dụng PPĐTGM trình giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử, Vật 12 NC Giả thuyết khoa học Vận dụng luận dạy học Vật đại phát triển HS áp dụng PPĐTGM trình giảng dạy ... Trịnh Tùng Chương PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH KHI GIẢNG DẠY VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Tầm quan trọng việc phát triển cho học sinh dạy học Vật Phát triển sáng tạo cho học sinh trở thành...
 • 108
 • 261
 • 1

sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh khi giảng dạy chương ii.dao động cơ, vật lý 12 nâng cao

sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh khi giảng dạy chương ii.dao động cơ, vật lý 12 nâng cao
... chương Dao động cơ, Vật 12 nâng cao Mục đích đề tài Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm kích thích hứng thú học tập HS giảng dạy chương Dao động cơ, Vật 12 nâng cao Giả ... tượng nghiên cứu Các hoạt động dạy học Vật áp dụng phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh giảng dạy chương Dao động cơ, Vật 12 nâng cao Các giai đoạn thực đề ... nghiên cứu nội dung chương Dao động cơ, Vật 12 nâng cao Vận dụng thiết kế số học chương theo phương pháp đàm thoại gợi mở nhằm kích thích hứng thú học tập HS nâng cao hiệu dạy học Nhiệm vụ nghiên...
 • 102
 • 157
 • 0

Sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930  1945 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... Đại học Vinh, Tr ờng đại học Sài Gòn, Phòng Đào Tạo sau Đại Học, thầy cô giáo khoa Lịch Sử, tổ môn Lý luận Ph ơng pháp dạy học môn lịch sử - Tr ờng Đại Học Vinh , khoa lịch sử - Tr ờng Đại Học ... Vit Nam giai on 1930 1954 trng Trung hc ph thụng 53 2.3 Nhng yờu cu xỏc nh cỏc bin phỏp s dng bn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s Vit Nam giai on 1930 1954 trng Trung ... hc sinh dy hc lch s Vit Nam giai on 1930 1954 trng Trung hc ph thụng (Chng trỡnh chun) 65 2.4.2 Cỏc bin phỏp s dng bn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s Vit Nam giai...
 • 153
 • 638
 • 1

skkn skkn sử dụng sơ đồ đoạn thẳng phát huy tính tích cực của hs lớp 5

skkn skkn sử dụng sơ đồ đoạn thẳng phát huy tính tích cực của hs lớp 5
... nghiên cứu đề tài: "Sử dụng phương pháp dùng đồ đoạn thẳng dạy học giải toán nhằm phát huy tính tích cực học sinh lớp 5 , với tham vọng thiết thực tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn Bên ... với nhiều lớp khác nhau, với điều kiện hạn chế nghiên cứu đề tài khía cạnh nhỏ là: “ Sử dụng phương pháp dùng đồ đoạn thẳng dạy học giải toán nhằm phát huy tính tích cực học sinh lớp 5- Trường ... phương pháp dùng đồ đoạn thẳng dạy học môn toán lớp Đây vấn đề quan trọng cần thiết giúp em giải toán đơn giản đến toán điển hình cách tích cực chủ động Từ phát huy tính tích cực nhận thức em,...
 • 31
 • 243
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG TRANH, ẢNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ BÀI 17 SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 12 (CHƯƠNG TRÌNHCHUẨN)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  SỬ DỤNG TRANH, ẢNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ             BÀI 17 SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 12                  (CHƯƠNG TRÌNHCHUẨN)
... với việc sử dụng tranh, ảnh lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực học sinh 5.3 Xác định hệ thống tranh, ảnh cần sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực học sinh DHLS Việt Nam 17 “Nước Việt ... ngày 19 -12- 1946”, SGK Lịch sử 12 theo hướng phát huy tính tích cực học sinh 11 + Đề xuất nguyên tắc biện pháp sư phạm để sử dụng tranh, ảnh theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học 17 “Nước ... viên sử dụng tranh, ảnh theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử? a Nhớ rõ c Nhớ b Nhớ lơ mơ, không rõ d Không nhớ Câu Theo em việc sử dụng tranh, ảnh theo hướng phát huy tính tích...
 • 46
 • 350
 • 0

sử dụng câu hỏi trắc nghiệm phát huy tính tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập môn địa lý.

sử dụng câu hỏi trắc nghiệm phát huy tính tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập môn địa lý.
... dạy học cổ truyền phát huy tính tích cực phơng pháp dạy học láy học sinh làm trung tâm Thể rõ trình lên lớp đrr học sinh thấy đợc tính u việt phơng pháp tiếp thu - Câu hỏi rõ ràng - Lý thuyết ... lĩnh hội kiến thức học sinh Hệ thống câu hỏi giáo viên câu trả lời học sinh gắn bó chặt chẽ với lô gíc Nhờ câu hỏi đặt giáo viên kích thích học sinh tích cực tìm tòi, tự lực phát kiến thức Giáo ... thời tạo điều kiện để học sinh luôn làm việc với phơng tiện, thiết bị dạy học Giáo viên linh hoạt vận dụng phơng pháp nh hoạt động cá nhân, nhóm, tập thể trình dạy học Để tạo không khí hăng say học...
 • 8
 • 139
 • 0

Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
... phát huy tính tích cực nhận thức trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Bảng 3: Nhận thức giáo viên khái niệm phát huy tính tích cực nhận thức Thế phát huy tính tích cực nhận thức trẻ? Số ... nghĩa việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học - Nhận thức giáo viên mầm non vai trò việc phát huy tính tích cực nhận thức trẻ mẫu giáo tuổi trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học - Mức ... 2.1 Tính tích cực 10 2.2 Tính tích cực nhận thức 10 2.3 Tính tích cực nhận thức trẻ mẫu giáo 12 2.4 Dấu hiệu nhận biết tính tích cực nhận thức trẻ mẫu giáo 12 Quá trình cho trẻ làm quen tác phẩm...
 • 57
 • 6,619
 • 32

Vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chƣơng phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chƣơng phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
... hin mi: - Hóy nờu nh ngha phộp bin hỡnh mt phng? - Trong cỏc quy tc sau, quy tc no l phộp bin hỡnh? (1) Cho trc s dng (2) Trong mt phng (3) Trong mt phng a, v im M cho ng thng d v cho im I bt ... Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Hỡnh 1.b Hỡnh 1.c (4) Trong mt phng cho (5) Trong mt phng cho (6) Trong mt phng vect v v mt im M, on thng AB, xỏc nh cho hai im O v M xỏc nh ... Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn thng cỏc cõu hi Trong nhiu trng hp vic phỏt hin v gii quyt ca hc sinh din ch yu l nh cỏc cõu hi m thy t Trong m thoi phỏt hin, h thng cõu hi ca giỏo viờn gi...
 • 114
 • 555
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đảm bảo phát huy tính tích cực chủ động của học sinhvận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy họcvận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện trong dạy học hàm số phương trình hệ phương trình2 vấn đề sử dụng phương pháp đàm thoại của giáo viên ngữ văn tại các lớp 11c1 11c3 11c6 11c7 trường thpt trần đại nghĩa vĩnh longnguyên nhân của thực trạng sử dụng phương pháp đàm thoại của gv ngữ văn ở các lớp 11c1 11c3 11c6 11c7sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngi cơ sở của vận dụng các phương pháp dạy học tích cực với sự hỗ trợ của website dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự lực của học sinhsử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm phát huy tính tích cực tự lực của học sinh trong quá trình dạy học chươngxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 công nghệ 10đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinhđổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh tiểu họcmột số phương pháp phát huy tính tích cực sáng tạo của hs trong dạy học vật lý 10 ncđổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh qua một số tiết dạy lớp 11một số phương pháp dạy học truyền thống phát huy tính tích cực học tập của học sinhii xây dựng tiến trình dạy học chương động lực học chất điểm nhằm phát huy tính tích cực tự lực của học sinh với sự hỗ trợ của website dạy họcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học