Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học quốc tế bắc hà

Quản đội ngũ giảng viên trường đại học quốc tế bắc luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf

Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học quốc tế bắc hà  luận văn ths giáo dục học 60 14 01 14 pdf
... sở luận quản đội ngũ giảng viên đại học Chương 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên quản đội ngũ giảng viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Chương 3: Một số biện pháp quản đội ngũ giảng viên ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ LỆ HÒA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã ... 12 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường 12 1.2.2 Giảng viên, đội ngũ giảng viên, đội ngũ giảng viên đại học 17 1.2.3 Quản nguồn nhân lực, quản đội ngũ giảng viên ...
 • 116
 • 113
 • 0

Quản đội ngũ giảng viên trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay

Quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
... sở luận quản đội ngũ giảng viên Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Nông-Lâm Bắc Giang giai đoạn Chƣơng 3: Các giải pháp quản đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Nông-Lâm ... giảng viên, cấu đội ngũ giảng viên chất lƣợng đội ngũ giảng viên 1.4.1.1 Số lượng đội ngũ giảng viên Số lƣợng đội ngũ giảng viên biểu thị mặt định lƣợng đội ngũ này, phản ánh quy mô đội ngũ giảng ... dung quản đội ngũ giảng viên, vị trí vai trò đội ngũ giảng viên nhà trƣờng yếu tố tác động đến quản đội ngũ giảng viên đƣợc nêu chƣơng tạo sở khoa học để đề xuất giải pháp Quản đội ngũ giảng...
 • 121
 • 202
 • 1

Biện pháp quản đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay
... sở luận quản đội ngũ giảng viên trường đại học Chương 2: Thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Chương 3: Các biện pháp quản đội ngũ ... ngũ giảng viên trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 4.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản đội ngũ giảng viên trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Giả thuyết nghiên cứu Hiện ... xuất biện pháp quản đội ngũ giảng viên trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp giai đoạn Vấn đề tiếp tục trình bày chương 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC...
 • 133
 • 431
 • 3

Biện pháp quản đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thành Đô

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thành Đô
... sở luận Quản đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Chƣơng 2: Thực trạng Quản đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Thành Đô Chƣơng 3: Các biện pháp quản đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Thành ... thể: Quản đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Thành Đô - Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp quản đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Thành Đô Vấn đề nghiên cứu Quản đội ngũ giảng viên Trƣờng ... ngũ giảng viên trƣờng đại học 19 1.6.1 Những vấn đề luận quản đội ngũ giảng viên 19 1.6.2 Các chức quản quản đội ngũ giảng viên 20 1.6.3 Nội dung quản đội ngũ giảng viên...
 • 140
 • 516
 • 2

Quản đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc bộ công thương trong bối cảnh hiện nay (TT)

Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc bộ công thương trong bối cảnh hiện nay (TT)
... luận quản ĐNGV trường đại học bối cảnh Chương Đánh giá thực trạng quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương Chương Giải pháp quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương ... học giúp cho trường đại học thuộc Bộ Công thương có khả thích ứng bối cảnh 1.2 Đội ngũ giảng viên trƣờng đại học - Khái niệm giảng viên đội ngũ giảng viên +Giảng viên: GV nhà giáo giảng dạy trường ... cứu Quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương bối cảnh nay Sản phẩm nghiên cứu Bộ tiêu chuẩn đánh giá quản ĐNGV trường đại học trực thuộc Bộ Công thương và giải pháp quản ĐNGV...
 • 24
 • 236
 • 0

một số biện pháp hoàn thiện công tác quản đội ngũ giảng viên trường đại học hải phòng

một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học hải phòng
... quản đội ngũ giảng viên trường Đại học Chương 2: Thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản ... THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ ... đề quản ĐNGV Nhà trường với đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hải Phòng Trên sở xem xét vấn đề trạng ĐNGV trường nay, mong muốn đưa số biện...
 • 90
 • 87
 • 0

Biện pháp quản đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật trung ương
... chương: Chương 1: Cơ sở luận quản đội ngũ giảng viên trường cao đẳng Chương 2: Thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Chương 3: Biện ... sở luận quản đội ngũ giảng viên trường cao đẳng 7.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên công tác quản đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ... Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu công tác quản đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng...
 • 26
 • 280
 • 1

Biện pháp quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Trung ương

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Trung ương
... chương: Chương 1: Cơ sở luận quản đội ngũ giảng viên trường cao đẳng Chương 2: Thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương Chương 3: Biện ... Trường CĐKT - KT Trung ương 46 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 2.1 Khái quát Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương 2.1.1 ... Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu công tác quản đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương 11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng...
 • 108
 • 607
 • 1

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An
... phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học 5.2 Nghiên cứu thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 5.3 Đề xuất số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên ... giảng viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An - Chương 3: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ... CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN 2.1 Khái quát trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 2.1.1 Vài nét trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long...
 • 108
 • 101
 • 0

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học kinh tế công nghiêp long an

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học kinh tế công nghiêp long an
... Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An .41 2.3 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ... TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIẺN ĐỘI NGỮ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ CÔNG NGHIỆP LONG AN 2.1 Khái quát trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 2.1.1 Vài nét trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long ... phương pháp phát triển đội ngũ giảng viên 7.2 Đóng góp mặt thực tiên I Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An + Đề xuất số giải pháp phát triển...
 • 92
 • 79
 • 0

Thực trạng đội ngũ giảng viên trường đại học kinh tế nghệ an

Thực trạng đội ngũ giảng viên trường đại học kinh tế nghệ an
... TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – YÊU CẦU CẤP THIẾT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Giảng viên đại học đội ngũ giảng viên trường đại học 1.1 Khái niệm giảng viên đội ngũ giảng viên Giảng viên Giảng viên người ... GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN Khái quát trường Đại học Kinh tế Nghệ An 1.1 Sơ lược trình phát triển trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An (nay trường Đại học Kinh tế Nghệ An) 1.1.1 ... học Chương 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An Chương 3: Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An đến năm 2020 Trong trình thực luận văn,...
 • 121
 • 75
 • 0

Giải pháp quản nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trường đại học đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trường đại học đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... số giải pháp quản nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp 3.1 Những nguyên tắc đề xuất giải pháp 3.2 Một số giải pháp QL nâng cao chất lượng ... luận QL hoạt động NCKH trường đại học Nghiên cứu thực trạng QL hoạt động NCKH Trường Đại học Đồng Tháp Đề xuất số giải pháp QL nâng cao chất lượng hoạt động NCKH ĐNGV Trường Đại học Đồng Tháp 5.2 ... khoa học đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp QL nâng cao chất lượng hoạt động NCKH ĐNGV Trường Đại học Đồng Tháp Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1...
 • 121
 • 523
 • 10

Xem thêm