Tổng hợp tài liệu trong thư viện điện tử

Tài liệu Đề tài: Xây dựng một số công cụ hổ trợ tra cứu và tổng hợp thông tin trong thư viện số pdf

Tài liệu Đề tài: Xây dựng một số công cụ hổ trợ tra cứu và tổng hợp thông tin trong thư viện số pdf
... đồng CNTT • Xây dựng công cụ Search Download • Xây dựng công cụ tìm dãy từ phổ biến để đặc trưng văn • Xây dựng công cụ tổng hợp văn qua gom cụm mạng Kohonen • Xây dựng thư viện số Web với hàng ... CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Thư viện số Thư viện số thư viện phục vụ thông tin điện tử ( số hóa) - đọc với trợ giúp máy vi tính Thông tin điện tử chứa Tư liệu điện tử nằm thư viện liệu điện tử ... DOWNLOAD TRONG XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ Việc kết hợp search engine download engine vào việc xây dựng thư viện số công việc thiết yếu Hai chương trình giúp cho người quản trị thư viện biên mục thư viện số...
 • 128
 • 279
 • 0

Mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử

Mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử
... web Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Dịch vụ Web ngữ nghĩa Chương 2: hình ứng dụng dịch vụ Web ngữ nghĩa tra cứu tìm kiếm tài liệu thư viện điện tử Chương 3: Cài đặt ứng dụng Dịch vụ ... tầng Web cụ thể Các ứng dụng hoạt động theo hình Client/Server Để hiểu thêm vấn đề này, em chọn đề tài hình ứng dụng dịch vụ Web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử thư viện điện tử nhằm ... trình nghiệp vụ bên kiến trúc hướng dịch vụ Dịch vụ Web ngữ nghĩa phương pháp ứng dụng Web ngữ nghĩa vào dịch vụ Web Nói cách khác dịch vụ Web ngữ nghĩa phương pháp mở rộng dịch vụ Web với cách...
 • 78
 • 75
 • 0

Mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử

Mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử
... Chương 1: Dịch vụ Web ngữ nghĩa Chương 2: hình ứng dụng dịch vụ Web ngữ nghĩa tra cứu tìm kiếm tài liệu thư viện điện tử Chương 3: Cài đặt ứng dụng Dịch vụ Web áp dụng tích hợp dịch vụ Web chọn ... máy tìm kiếm ngữ nghĩa so với tìm kiếm thông thư ng nằm phần kiến trúc bên hình đề xuất cho ứng dụng tìm kiếm ngữ nghĩa hình sau : Hình 2.7 hình hệ thống tìm kiếm tài liệu điện tử thư viện ... thiết 29 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG DỊCH VỤ WEB NGỮ NGHĨA TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ 2.1 Khái niệm thư viện điện tử [10] 2.1.1 Thư viện điện tử Theo hiệp hội nghiên cứu thư viện (Association...
 • 75
 • 39
 • 1

mãu biên bản kiểm kê tài liệu trong thư viện trường tiểu học

mãu biên bản kiểm kê tài liệu trong thư viện trường tiểu học
... lý tài liệu hỏng nát sau: I Thành phần: Ông Lê Quý Tuấn Phó Hiệu Trưởng Bà Lương Thị Thúy Nga Cán Bộ Thiết bị thư viện Vũ Anh Dũng Thanh Tra II Nội dung: Tổ chức lý tài liệu hỏng ... giỏi toán Các thành viên Thư viện Hiệu Trưởng BIÊN BẢN THANH LÝ SÁCH HỎNG NÁT Năm học 2011 -2012 Hoàng Hoa Thám, ngày 30 tháng năm 2012 - Căn cứ vào thực tế tài liệu hỏng nát trình sử ... lý tài liệu hỏng nát sau: I Thành phần: Ông Lê Quý Tuấn Phó Hiệu Trưởng Bà Lương Thị Thúy Nga Cán Bộ Thiết bị thư viện Vũ Anh Dũng Thanh Tra II Nội dung: Tổ chức lý tài liệu hỏng...
 • 5
 • 347
 • 0

tổng hợp tại liệu ôn thi viên chức và hướng dẫn ôn tập soạn án thi công chức, viên chức mầm non

tổng hợp tại liệu ôn thi viên chức và hướng dẫn ôn tập soạn án thi công chức, viên chức mầm non
... viờn mm non bao gm: cỏc yờu cu ca Chun ngh nghip giỏo viờn mm non; tiờu chun xp loi, quy trỡnh ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non Quy nh ny ỏp dng i vi giỏo viờn mm non ti cỏc c s giỏo dc mm non h ... viờn mm non Chun ngh nghip giỏo viờn mm non l h thng cỏc yờu cu c bn v phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc; k nng s phm m giỏo viờn mm non cn phi t c nhm ỏp ng mc tiờu giỏo dc mm non iu Mc ... ban hnh Chun ngh nghip giỏo viờn mm non L c s xõy dng, i mi mc tiờu, ni dung o to, bi dng giỏo viờn mm non cỏc c s o to giỏo viờn mm non Giỳp giỏo viờn mm non t ỏnh giỏ nng lc ngh nghip, trờn...
 • 68
 • 1,488
 • 3

xay dung mot so cong cu ho tro tra cuu va tong hop thong tin trong thu vien so

xay dung mot so cong cu ho tro tra cuu va tong hop thong tin trong thu vien so
... lớn: Personalized Retrieval and Summarization of Image, Video, and Language Resources (PERSIVAL) Trong dự án PERSIVAL, nhà nghiên cứu Đại học Columbia thử nghiệm thiết kế hệ thống giúp cho bệnh ... ngành thông tin thư viện đạt đến đỉnh cao quản lý thông tin Trong giai đoạn – người cán thư viện thay đổi vai trò từ người giữ sách thụ động sang vai trò chủ động người cung cấp thông tin – bắt ... địa trang web có nội dung liên quan Những thông tin lưu vào sở liệu thư viện số nhằm cung cấp cho hai mục đích : cung cấp địa cho người tìm kiếm, mục đích thứ hai dùng địa để làm nguồn cho phần...
 • 127
 • 36
 • 0

đề tài xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học lịch sử việt nam

đề tài xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học lịch sử việt nam
... VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ Tầm quan công nghệ thông tin dạy học lịch sử Internet vai trò internet dạy học Xây dựng thƣ viện điện tử phục vụ dạy học đổi phƣơng pháp dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ... tƣ liệu giảng điện tử từ thƣ viện điện tử phục vụ cho đổi phƣơng pháp dạy học lịch sử SVTT : Lƣu Văn Hoá & Mai Lễ Nô En 15 XÂY DỰNG THƢ VIỆN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIÊT NAM ̣ PHẦN NỘI ... Nô En 23 XÂY DỰNG THƢ VIỆN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIÊT NAM ̣ phƣơng pháp dạy học có sức thu hút học sinh làm cho học sinh hứng thú học tập Và học sinh chán học xem thƣờng lịch sử điều...
 • 132
 • 128
 • 0

Công tác phát triển vốn tài liệu của thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Phú Thọ

Công tác phát triển vốn tài liệu của thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Phú Thọ
... TRIỂN VỐN TÀI LIỆU CỦA THƢ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TỈNH PHÚ THỌ 2.1 : VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỐN TÀI LIỆU CỦA THƢ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TỈNH PHÚ THỌ : Vốn tài liệu thành ... Thƣ viện Khoa học tổng hợp tỉnh Phú Thọ 1.4 Thành phần bạn đọc nhu cầu tin bạn đọc Thƣ viện Khoa học tổng hợp tỉnh Phú Thọ CHƢƠNG 2: CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN VỐN TÀI LIỆU CỦA THƢ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP ... TỔNG HỢP TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Vài nét lịch sử hình thành phát triển vốn tài liệu Thƣ viện Khoa học tổng hợp tỉnh Phú Thọ 2.2 Cơng tác bổ sung vốn tài liệu Thƣ viện Khoa học tổng hợp tỉnh Phú Thọ 2.2.1...
 • 28
 • 1,662
 • 4

Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên

Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên
... Mô tả Xây dựng trang web thư viện điện tử tập trung tài liệu học tập cho sinh viên giáo viên - 11 - 11 Ngân sách Tổng quan hệ thống Không vượt 250.000$ Xây dựng trang web thư viện điện tử dễ ... sử dụng cho sinh viên, giáo viên Xây dựng trang web thư viện điện tử cung cấp tài liệu cho sinh viên giáo viên trường Đại Học Ngân Hàng Phi lợi nhuận Phạm vi Lợi nhuận 1.5 Đánh giá dự án (project ... Hàng cung cấp tài liệu, giảng cho sinh viên giảng viên ĐH Ngân Hàng nhằm tạo điều kiện học tập, nghiên cứu tốt cho toàn thể giảng viên sinh viên Đây Bản tuyên bố dự án (project charter) xây dựng...
 • 69
 • 2,045
 • 17

Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên

Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên
... số ngày làm việc tháng hệ số lương nhân viên Dựa vào quy định nhà nước lãnh đạo công ty mà hệ thống tiến hành tính lương cho nhân viên hành lương cho công nhân Đối với nhân viên hành bảng lương ... nhân trao đổi luồng liệu với cách linh hoạt Ví dụ đưa bảng lương từ phòng kế toán tài lên ban giám đốc xem xét ký duyệt đưa lại phòng kế toán tài để giao cho công nhân nhân viên hành theo dõi ... nhân viên hành chính:  Xác định hệ số lương phụ cấp cho nhân viên  Xác định số ngày công lao động nhân viên  Quản lý thông tin:  Thu thập thông tin từ phận quản lý  Truyền thông tin cho phận...
 • 11
 • 613
 • 1

Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên

Dự án xây dựng thư viện điện tử nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên
... tả Xây dựng trang web thư viện điện tử tập trung tài liệu học tập cho sinh viên giáo viên Không vượt 250.000$ Xây dựng trang web thư viện điện tử dễ dàng sử dụng cho sinh viên, giáo viên Xây dựng ... thống thư viện giảng điện tử Một tập hợp tài liệu giảng điện tử lớn thông qua liên kết với thư viện giảng điện tử Các tài liệu khác Cung cấp link download phần mềm phục vụ cho việc học tập , ... Hàng cung cấp tài liệu, giảng cho sinh viên giảng viên ĐH Ngân Hàng nhằm tạo điều kiện học tập, nghiên cứu tốt cho toàn thể giảng viên sinh viên Đây Bản tuyên bố dự án (project charter) xây dựng...
 • 68
 • 469
 • 1

Tài liệu Dự án " Ứng dụng thư viên điện tử vào thư viện của Trường Đại Học Kinh tế TPHCM" pptx

Tài liệu Dự án
... • Đi lại: Sinh viên tìm tài liệu, cập nhật thông tin qua mạng mà không cần đến thư viện Khi chắn có tài liệu cần tìm sinh viên phải đến thư viện • Bố trí: tài liệu phải bố trí vị trí ... sinh viên tìm sách chỗ, tăng lượng sinh viên đến thư viện việc mượn trả sách diễn nhanh chóng giúp giải vấn đề …… • Mục đích Nhằm giải nhu cầu tiếp cận tài liệu sinh viên, phục vụ cho mục đích học ... sinh viên, phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu dễ dàng hơn, giúp nâng cao chất lượng học tập sinh viên trường ...
 • 2
 • 415
 • 5

Tài liệu Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students: Phụ lục 17 UCP 600 doc

Tài liệu Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students: Phụ lục 17 UCP 600 doc
... Diễn đàn LoBs http://diendan.lobs-ueh.net Page 25 Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng Library of Banking students thụ hưởng phụ thuộc vào biên lai thu phí ngân hàng thông báo ngân hàng thông bào ... LoBs http://diendan.lobs-ueh.net Page Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng Library of Banking students Trong trường hợp nào, người hưởng không lợi dụng quan hệ ngân hàng hay người mở với ngân hàng ... kết ngân hàng phát hành a) Diễn đàn LoBs http://diendan.lobs-ueh.net Page Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng Library of Banking students b) Qui đònh chứng từ theo qui đònh xuất trình tới ngân hàng...
 • 28
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nội dung tài liệu trong thư việnứng dụng của phân loại tài liệu trong thư việnxử lý tài liệu trong thư việnbổ sung tài liệu trong thư việnmô tả tài liệu trong thư việnthanh lọc tài liệu trong thư việnbảo quản tài liệu trong thư việnsắp xếp tài liệu trong thư việnvốn tài liệu trong thư việnsố hóa tài liệu trong thư việnkiểm kê tài liệu trong thư việncông tác bảo quản tài liệu trong thư việnphát triển vốn tài liệu trong thư việnxây dựng vốn tài liệu trong thư việnbảo quản vốn tài liệu trong thư việnThong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Phieu xac nhan hoan thanh thu tuc cap bang 2016DS CAP CHUNG CHI BOI NGAY 24 11 2016Bo tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 15 12 16Quyet dinh 261-DHGTVT-Quy dinh dong phucQuyet dinh 373 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa Ky thuat TTNghiên cứu đặc điểm dịch sởi, công tác phòng chống dịch và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh sởi tại huyện mường la, tỉnh sơn la năm 2014Phân tích tình hình nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giangBAI TAP BOI DUONG HOA 8CHUYÊN ĐỀ 3 GIẢI TÍCH: TỔ HỢP XÁC SUẤTBÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIIbài thi liên môn cực haykiểm tra hóa 9 tiết 20ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 1 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 3 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)de thi toan cuoi ki II lop 4ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2017-2018) - CÓ MA TRẬNgiáo án chủ đề trường mầm nongiao an chu cai m,n