đề cương nguyên lí thống kê chương 1,2,3,4

Tài liệu Đề thi Nguyên thống pdf

Tài liệu Đề thi Nguyên lí thống kê pdf
... độ lệch tiêu chuẩn kg Kết luận rút ra: a.Biến thi n chiều cao cân nặng b.Chiều cao biến thi n nhiều biến thi n cân nặng c.Chiều cao biến thi n biến thi n cân nặng d.Chưa thể rút kết luận Câu 16: ... b.15 c.17 d.16 Câu 23:Từ T .liệu câu 22, mốt (Mo) NSLĐ (kg) : a.14 b.15 c.16 d.17 Câu 24: Từ T liệu câu 22, số trung vị (Me) NSLĐ (kg): a.14 b.15 c.16 d.17 Câu 25: Có số liệu doanh thu công ty qua ... đo độ biến thi n cho thấy: a.Độ phân tán lượng biến so vơi trung bình chúng b.Độ đồng tổng thể theo tiêu thức nghiên cứu c.a,b d.a,b sai Câu 13: xí nghiệp có phân xưởng SX loại sp, số liệu cho...
 • 4
 • 400
 • 5

đề cương nguyênthống

đề cương nguyên lý thống kê
... áp dụng: đvị có quy mô vừa, nhiều lđộng kế t, sd máy vi tính công tác kế t Nguyên thống Wd8042 Nguyên thống Wd8042 ... ghi chép hệ thốnghoá thông tin hđ ktế tài sở số liệu ct kế t theo duúng phg pháp kế t nhằm cung cấp Nguyên thống Wd8042 thông tin có hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo quản hđ ktế tài ... bổ sung từ đóng góp or từ kqhđ đvị * Đđ VCSH so với NPT Nguyên thống Wd8042 Đều ng /v có khác biệt rõ khía cạnh - Khía cạnh pháp lý: +VCSH thuộc ng/v csh đc quyền sd lâu dài +NPT thể nghĩa...
 • 15
 • 54
 • 0

Đề thi môn nguyên thống doc

Đề thi môn nguyên lí thống kê doc
... độ lệch tiêu chuẩn kg Kết luận rút ra: a.Biến thi n chiều cao cân nặng b.Chiều cao biến thi n nhiều biến thi n cân nặng c.Chiều cao biến thi n biến thi n cân nặng d.Chưa thể rút kết luận Câu 16: ... 9, số giá Fisher tính (%) a.101,61 b.102,63 c.100,61 d.100,99 Câu 12: Nghiên cứu tiêu đo độ biến thi n cho thấy: a.Độ phân tán lượng biến so vơi trung bình chúng b.Độ đồng tổng thể theo tiêu thức ... ÁN 1b 2c 11b(?) 12a 21b 22d 3d 13a 23a 4a 14b 24b 5a 15c 25d 6b 16b 7d 17a 8c 18c 9b 19a 10c 20a Đề số 2: Câu 1: Nếu tính số không gian khối lượng hàng hóa tiêu thụ thị trường A B, quyền số : ...
 • 4
 • 395
 • 8

đề cương nguyên kế toán

đề cương nguyên lí kế toán
... 200 tr Kế toán TH KTCT K/n - KTTH loại hạch toán kế toán mà thông tin hoạt động kinh tế tài hạch toán kế toán thu nhận xử dạng - tổng quát biểu hình thái tiền tệ KTCT loại hạch toán kế toán ... phương pháp kế toán sd thước đo tiền tệ để xác định giá trị đtg kế toán theo nguyên tắc định Hình thức biểu • Nguyên tắc tính giá: - Nguyên tắc giá gốc - Nguyên tắc giá thị trường - Nguyên tắc ... cáo sản xuất… Bảng cân đối kế toán Khái niệm: BCĐKTlà BCTC phản ánh tổng quát tình hình TS, NPT,VCSH đơn vị kế toán thời điểm Kết cấu TÊN ĐƠN VỊ KẾ TOÁN… BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày…tháng …năm… Đvt…...
 • 48
 • 2,220
 • 1

đề cương nguyên kế toán.

đề cương nguyên lí kế toán.
... phương pháp kế toán sd thước đo tiền tệ để xác định giá trị đtg kế toán theo nguyên tắc định Hình thức biểu • Nguyên tắc tính giá: - Nguyên tắc giá gốc - Nguyên tắc giá thị trường - Nguyên tắc ... pháp cho số liệu tài liệu kế toán Các tài liệu KT p/a hđ KT-TC đv phải ghi chép,tính toán sở số liệu CTKT ktra đảm bảo tính hợp pháp tính hợp Thong tin KT-TC kế toán có giá trị pháp có ... NTGTHGGTTVGG:TS 300tr B- Nhóm nguyên tắc dùng ghi nhận TN,CF Nguyên tắc kế toán tiền • Nd : TN,CF ghi nhận đơn vị KT thu tiền/chi tiền đvs giao dịch lien quan tới TN,CF Nguyên tắc kế toán dồn tích • Nd...
 • 43
 • 188
 • 0

Đề thi trắc nghiệm nguyên thống

Đề thi trắc nghiệm nguyên lí thống kê
... 0,05 bạn chấp nhận hay bác bỏ giả thi t Ho a Chấp nhận giả thi t Ho b Chấp nhận giả thi t H1 c Bác bỏ giả thi t Ho d Chưa kết luận Câu Nếu câu bạn bác bỏ giả thi t H1 Xác suất mắc sai lầm a 5% ... Within Groups Total SS 9738,15 MS P-value F crit 4,351244 20 11018,8 21 Hãy cho biết kết kiểm định a Bác bỏ giả thi t H1 b Bác bỏ giả thi t Ho b Chấp nhận giả thi t Ho d Chưa kết luận số liệu đề ... -0,1853962 -0,1396783 … 1,3 1,89 … 30 Câu Cho biết chiều cao hay cân nặng, yếu tố biến thi n a Chiều cao b Hai yếu tố biến thi n mức độ c Cân nặng d Chưa đủ điều kiện kết luận Câu Cho biết hình dáng phân...
 • 5
 • 174
 • 0

Đề Cương Xác Suất Thống tiếp.doc

Đề Cương Xác Suất Thống Kê tiếp.doc
... thi.Anh ta bắn viên vào bia có đc viên trúng tâm ko bắn Xác suất bắn trúng tâm viên la 0,85.Gọi X số đạn bắn a/Lập bảng phân phối xác suất cuả X b/ Tìm hàm phân phối XS X c/Khả phải bắn viên ... hỏng e/Tính E(4X+5),D(3-5X),P(0...
 • 7
 • 912
 • 11

Đề thi nguyên lỹ thống

Đề thi nguyên lỹ thống kê
... phương pháp số phân tích nguyên nhân biến động NSLD công nhân toàn doanh nghiệp ý tiếp phân tích biến động tổng doanh thu toàn công ty(hình Đề nguyên thống khoa d nè! Đề 15 c1 2d so sánh số ... đều) Yêu cầu: Lập bảng thống kê: a Tính thu nhập trung bình nhân viên tháng toàn DN b Tính mốt,trung vị thu nhập nhân viên tháng.Cho nhận xét c Tính hệ số biến thi n thu nhập Câu 3: Có bảng thống ... doanh nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc Mới thi Đề nói chung dễ,toàn số thui Đề 24: Câu 1: Trình bày khái niệm,ý nghĩa sở hình thành hệ thống số.Viết hệ thống số phân tích biến động tiêu trung bình...
 • 4
 • 1,667
 • 45

Nguyênthống - Chương 2

Nguyên lý thống kê - Chương 2
... huy vai trò công tác thống toàn xã hội 5.3 .2 Tăng cường đào tạo cán thống - Tổ chức đào tạo hàng năm cho cán thống (thuộc hệ thống tổ chức thống tập trung thống bộ, ngành) gồm đào ... phương pháp thống - Hoàn thiện hệ thống tiêu thống kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, phản ánh yêu cầu thông tin thống đối tượng sử dụng đủ để so sánh với hệ thống tiêu thống nước khu ... - Ðưa sách phổ biến thông tin thống nhằm đảm bảo cho thông tin thống phổ biến kịp thời, đầy đủ, minh bạch, bình đẳng cho đối tượng sử dụng 2. 2 Thời gian: 20 03 - 20 07 2. 3 Nội dung bản: 2. 3.1...
 • 12
 • 1,161
 • 0

Nguyênthống - Chương 4

Nguyên lý thống kê - Chương 4
... thiết cho thống để có số liệu đầy đủ, xác, kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản kinh tế - xã hội Đảng, Nhà nước đ) Hệ thống thống Nhà nước tổ chức theo mô hình thống tập trung quản theo ... thống kinh tế - xã hội; niên giám thống kê; sản phẩm công bố kết tổng điều tra điều tra thống kê; sản phẩm số liệu thống nhiều năm (5 năm, 10 năm, 15 năm ); sản phẩm phân tích dự báo thống kê; ... ngành thống nhằm tự động hoá khâu xử lý, tính toán, phân tích thống Xây dựng hệ thống sở liệu quốc gia thống kinh tế - xã hội bao gồm : sở liệu vi mô, sở liệu vĩ mô sở liệu hệ thống...
 • 6
 • 3,059
 • 10

Nguyênthống - Chương 5

Nguyên lý thống kê - Chương 5
... Thống Công nghiệp quốc tế Những chuẩn mực thông lệ Thống Công nghiệp quốc tế là: - Hệ thống tiêu thống thu thập từ sở nhằm mục đích tính toán tiêu thống phục vụ cho quản vĩ ... mục tiêu đại hoá ngành Thống nói chung Thống Công nghiệp nói riêng đến năm 2010; Đồng thời đảm bảo cho Thống Công nghiệp nước ta tiếp cận phương pháp luận Thống Công nghiệp quốc tế ... chuẩn mực Thống Công nghiệp quốc tế Phương pháp Thống Công nghiệp hàng tháng hình thành chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp tồn gần 50 năm, phương pháp hoàn toàn thích ứng với chế quản cũ,...
 • 4
 • 1,168
 • 2

de thi nguyen ly thong ke

de thi nguyen ly thong ke
... phõn xng thi k 2002-2005? Ghi chỳ: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm - Thớ sinh np li thi cựng vi bi thi - Ghi s thi vo bi thi Trng b mụn PGS.TS Hong Hu Hũa TRNG I HC KINH T HU THI Lí ... 2004 Ghi chỳ: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm - Thớ sinh np li thi cựng vi bi thi - Ghi s thi vo bi thi Trng b mụn PGS.TS Hong Hu Hũa TRNG I HC KINH T HU THI Lí THUYT THNG Kấ KHOA ... - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm - Thớ sinh np li thi cựng vi bi thi - Ghi s thi vo bi thi Trng b mụn PGS.TS Hong Hu Hũa TRNG I HC KINH T HU KHOA H THNG THễNG TIN KINH T THI NGUYấN Lí...
 • 20
 • 1,233
 • 4

Đề Cương Xác Suất Thống

Đề Cương Xác Suất Thống Kê
... dụng) - Các định nghĩa xác - Các định nghĩa xác Chương 1: suất biến cố suất biến cố Biến cố xác suất - Các công thức quy - Các công thức tắc tính xác suất quy tắc tính xác suất biến cố biến cố ... mềm thống để giải Tóm tắt nội dung môn học Nội dung môn học gồm phần chính: phần Xác suất phần Thống Phần xác suất cung cấp cho sinh viên kiến thức phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác suất ... 2004 [7] Nguyễn Văn Hộ, Xác suất Thống kê, Nhà Xuất Bản Giáo dục 2005 [8] Đinh Văn Gắng, Xác suất Thống kê, Nhà Xuất Bản Giáo dục 2005 [9] Tô Văn Ban, Xác suất Thống kê, Nhà Xuất Bản Giáo dục 2010...
 • 11
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi nguyên lí thống kê haytuyển chọn đề thi nguyên lí thống kêđề cương nguyen ly thong kebài tập nguyên lí thống kê chương 4 có lời giảihướng dẫn giải bài tập nguyên lí thống kê chương chỉ sốnguyen li thong ke chuong 2nguyên lí thống kê chương 5bài tập nguyên lí thống kê chương 6bài tập nguyên lí thống kê chương 3nguyên lí thống kê chương 4đề thi nguyên lí thống kê kinh tếcách giải bài tập nguyên lí thống kê chương 3nguyên lí thống kê chương 3bài tập nguyen li thong ke chuong 3 co lai giainguyên lí thống kê chương 6tuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSgiáo án TNXH lớp 3 HK2Lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpÔn tập tư tưởng hồ chí minhHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namslide môn pháp luật đại cương (full)Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng chuyên đề đông nam á aseanBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiBài giảng nhiệt kỷ thuậtGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tếGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Anh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịch