đề cương kinh tế vĩ mô 1

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ VĨ MÔ
... THIỆU VỀ KINH TẾ VĨ MÔ KINH TẾ VĨ MÔ 1.1 Kinh tế kinh tế vi 1.2 Tại phải nghiên cứu kinh tế mô? 1.3 Phương pháp nghiên cứu kinh tế NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ 2.1 Lạm ... dạng thầt nghiệp CHƯƠNG 7: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Tăng trưởng kinh tế 1.1 Định nghĩa đo lường 1.2 Các kiện tăng trưởng kinh tế 1.3 Tạo phải tăng trưởng kinh tế? Tích lũy vốn tăng trưởng 2.1 Sản xuất ... hình nguồn vốn cong người 5.3 hình R&D PHẦN III: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NGẮN HẠN CHƯƠNG 8: TỔNG CẦU TRONG NỀN KINH TẾ ĐÓNG Thị trường hàng hóa đường IS 1.1 hình Keynes 1.2 Lý thuyết tiêu...
 • 6
 • 265
 • 0

tài liệu đề cương kinh tế vi

tài liệu đề cương kinh tế vi mô
... thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân Đại hội IX Đảng xác định, nước ta nay, cần phát triển thành phần kinh tế, tức ... sâu thêm kinh tế tư nhân thành phần kinh tế phát triển Những biến đổi thúc đẩy thành phần kinh tế đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải vi c làm tạo hội cho chủ thể kinh tế, doanh ... Trong kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể quan trọng tăng cường củng cố để thoát khỏi tình trạng yếu nay, kinh tế nhà nước kinh tế tập thể tảng kinh tế quốc dân Các thành phần kinh...
 • 41
 • 208
 • 0

tài liệu về đề cương kinh tế

tài liệu về đề cương kinh tế vĩ mô
... kinh tế, Đặc biệt năm gần tương lai, hình kinh tế lượng, kinh tế chiếm vị trí đặc biệt quan trọng lý thuyết kinh tế đại b Vị trí môn học chương trình học đại học: Kinh tế học ... hội -Kinh tế học - phân nghành kinh tế học - nghiên cứu vận động mối quan hệ kinh tế chủ yếu đất nước bình diện toàn kinh tế quốc dân Trong kinh tế học tìm cách giải hai vấn đề Thứ ... Nó trang bị cho sinh viên kiến thức kinh tế học, kinh tế vi hay kinh tế Nó giúp cho sinh viên làm quen với khái niệm kinh tế 2.Giới thiệu chung kinh tế Việt Nam sau thời kì đổi đên Sau...
 • 34
 • 263
 • 0

de cuong kinh te vi mo ppsx

de cuong kinh te vi mo ppsx
... thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân Đại hội IX Đảng xác định, nước ta nay, cần phát triển thành phần kinh tế, ... rộng, sâu thêm kinh tế tư nhân thành phần kinh tế phát triển Những biến đổi thúc đẩy thành phần kinh tế đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải vi c làm tạo hội cho chủ thể kinh tế, doanh ... Trong kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể quan trọng tăng cường củng cố để thoát khỏi tình trạng yếu nay, kinh tế nhà nước kinh tế tập thể tảng kinh tế quốc dân Các thành phần kinh...
 • 39
 • 100
 • 1

Đề Cương Kinh tế doc

Đề Cương Kinh tế vĩ mô doc
... SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ MỞ Xác định điểm cân sản lượng quốc gia: I Xác định sản lượng quốc gia kinh tế đóng: 1.1 Tổng cầu(AD): Giả định : - Nền kinh tế đóng cửa - Không có phủ - ... năng(Yp) mức sản lượng mà kinh tế đạt sử dụng nguồn lực Mục tiêu: - Giữ ổn định kinh tế ổn định giá trị tiền tệ: - Sản lượng thực tế sản lượng tiềm - Giảm dao động chu kỳ kinh doanh Công cụ: - Thuế ... nhập : khoản đầu tư tư nhân lẫn nhà nước Hàm chi tiêu C: (Tương tự kinh tế đóng) C = Co + Cm.Yd Hàm đầu tư I: (Tương tự kinh tế đóng) I = Io + Im.Yd Thu nhập khả dụng Yd = Y – (Td+Ti) + Tr (*)...
 • 21
 • 132
 • 2

Đề cương kinh tế Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đề cương kinh tế vĩ mô Đại học Công nghiệp Hà Nội
... a .Kinh tế học vi b .Kinh tế học c .Kinh tế học thực chứng d .Kinh tế học chuẩn tắc 21.Việc nghiên cứu vấn đề thất nghiệp, lạm phát, tổng cầu… đối tượng nghiên cứu của: a .Kinh tế học vi ... vi b .Kinh tế học c .Kinh tế học thực chứng d .Kinh tế học chuẩn tắc 22.Nhắc đến khan nghĩa đề cập tới: a.Thị trường cạnh tranh hoàn hảo b.Thời kỳ có nạn đói c.Độc quyền cung ứng hàng hoá ... đơn vị hàng hóa cuối hàng hóa cực đại c.Độ thỏa dụng biên đơn vị hàng hóa cuối hàng hóa d.Độ thỏa dụng biên đơn vị hàng hóa cuối đồng ngân sách chi cho hàng hóa 12.Người tiêu dùng lựa chọn hàng...
 • 22
 • 474
 • 6

ĐỀ CƯƠNG KINH tế VI

ĐỀ CƯƠNG KINH tế VI mô
... Nền kinh tế thị trường kinh tế động khách quan Tuy nhiên quốc gia vận hành kinh tế theo hình kinh tế túy , hình kinh tế tồn khuyết tật vốn có Do hầu hết quốc gia vận hành kinh tế theo ... Phân tích đặc điểm hình ktế huy ktế thị trường? hình ktế VN hình nào? Giải thích? hình kinh tế tập trung Trong ktế kế hoạch hóa tập trung tất vi c lựa chọn vấn đề bản: sản xuất gì? ... tật kinh tế thị trường ->Nền kinh tế hỗn hợp kinh tế vừa phát huy nhân tố khách qun với ưu điểm kinh tế thị trường, vừa coi trọng nhân tố chủ quan với vai trò quản lý vĩ nhà nước hình kinh...
 • 137
 • 41
 • 1

ĐỀ CƯƠNG KINH tế VI

ĐỀ CƯƠNG KINH tế VI mô
... đa hóa phúc lợi công cộng vi c sử dụng nguồn ngân sách hữu hạn cho lợi ích xã hội lớn Câu Thế hiệu kinh tế? Hiệu kinh tế mối quan tâm kinh tế học nói chung, kinh tế vi nói riêng Hiệu quả, nói ... hiệu kinh tế cao - Kết đơn vị chi phí lớn chi phí đơn vị kết nhỏ hiệu kinh tế cao Sự đạt hiệu kinh tế cao khoảng thời gian ngắn cho ta khả tăng trưởng kinh tế nhanh tích lũy lớn => Hiệu kinh tế ... Câu 7: Ưu nhược điểm hình kinh tế? Hiện Vi t Nam theo đuổi hình kinh tế nào? Giải thích Ưu điểm Nhược điểm hình _Quản lý tập trung thống Tập trung quan liêu,bao kinh tế tập giải nhu cầu...
 • 14
 • 99
 • 0

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI 1_UEH.doc

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 1_UEH.doc
... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực chứng 24/...
 • 64
 • 4,849
 • 118

Dap an de thi kinh te vi mo.doc

Dap an de thi kinh te vi mo.doc
... A ng bng quan tip xỳc vi ng ngõn sỏch B dc ng bng quan bng dc ng ngõn sỏch C ng bng quan ct ng ngõn sỏch D C ba ý trờn u ỳng Dựng s liu sau d tr li cỏc cõu hi cú liờn quan Mt doanh nghip c ... =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu ti a húa doanh thu cng chớnh l mc tiờu ti a húa li nhun ... Nh c quyn ang bỏn n v sn phm mc giỏ l 10000 ng/sn phm Nu doanh thu biờn ca n v th l ngn ng, thỡ doanh nghip bỏn sn phm vi mc giỏ l: A Tt c u sai B 9.200 C 10.000 D 6.000 Cõu 32: Nu doanh nghip...
 • 7
 • 2,560
 • 111

ĐỀ THI KINH TẾ VI K 33 DE 16.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc
... 25: Để k t hợp sản xuất tối ưu lao động L bằng: A 100 B 23 ,33 Câu 26: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui dần theo qui D Không thể biết B Năng suất không đổi theo qui C ... X tăng, cầu cho hàng hóa X sẽ: A Giảm B Không đổi C Không biết D Tăng Câu 38: Điều kiện tự nhiên năm thuận lợi cho vi c sản xuất hàng hóa X, yếu tố khác không đổi, giá lượng cân cho hàng hóa X ... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu...
 • 7
 • 1,510
 • 115

ĐỀ THI KINH TẾ VI K33 DE 1.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 DE 1.doc
... lớn chi phí biên B Doanh thu biên chi phí biên C Doanh thu D Tất sai Câu 45: Lợi nhuận kinh tế (∏) bằng: ĐỀ A (P-AC)*Q B P.S – FC C Cả ba câu D TR - TC Câu 46: Khi cung cầu sản phẩm tăng lên thì: ... nghiệp độc quyền định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm ... tranh hoàn hảo định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Lớn không C Nhỏ không D Tất sai Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1 Để chọn...
 • 5
 • 1,135
 • 62

De thi kinh te vi mo.doc

De thi kinh te vi mo.doc
... đờng cầu sang trái 10.Trong kinh tế hổn hợp a.Giá đợc định phủ b.Có đồng thời bàn tay vô hình ,bàn tay hửu hình c.Có quan hệ kinh tế quốc tế d.Có kinh tế nhà nớc kinh tế t nhân 11.Cầu hàng hóa ... cầu sang phải 14.Một nên kinh tế thị trờng a.Giá đựoc định phủ b.Giá la Bàn tay vô hình điều tiết sản xuất xã hội c.Có quan hệ kinh tế quốc tế d.Có kinh tế nhà nớc kinh tế t nhân 15.Chi phí ... độc quyền cung ứng lợng cao giá thấp cạnh tranh hoàn hảo ? 24 kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi doanh nghiệp ? 25.Khi lợi nhuận kinh tế zero lợi nhâun kế toán bàng chi phí hội ? 26.Chi phí...
 • 6
 • 1,079
 • 69

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ - P2

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ Mô - P2
... mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 90 94 29 1.78 Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu tư với thu nhập quốc gia sau : -0 ... vay bị thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bị thi t 1.28 Câu 28 : Hàm số tiêu dùng : C = 20 + 0,9 Y ( Y thu nhập ) Tiết kiệm (S) mức thu nhập khả dụng 100 : e a S = 10 f S=0 g S = -1 0 h ... sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 1.34 Câu 34 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ 90 94 29 Cho biết mối quan...
 • 19
 • 1,149
 • 5

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ - P3

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ Mô - P3
... người vay bò thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bò thi t Câu 28 : Hàm số tiêu dùng : C = 20 + 0,9 Y ( Y thu nhập ) Tiết kiệm (S) mức thu nhập khả dụng 100 : a S = 10 b S = c S = -1 0 d tính ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng ... điều hành kinh tế vó : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để...
 • 16
 • 762
 • 5

Xem thêm