đa văn hóa ở Australia và hàn quốc một góc nhìn so sánh

Luận văn Đề tài văn hóa của người Hàn Quốc

Luận văn Đề tài văn hóa ở của người Hàn Quốc
... số đặc điểm nhà Hàn Quốc xưa Cả phong tục gia đình kế thừa từ hệ đến hệ khác, thể hòa hợp truyền thống đại nhà người Hàn Quốc II ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA CỦA NHÀ TRUYỀN THỐNG HÀN QUỐC: Nhà truyền ... nước Những nét thay đổi văn hóa ở: a) Văn hóa hộ chung cư:  Nguyên nhân: Kể từ năm 1960, trình theo đuổi công nghiệp hóa đô thị hóa, Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy phát triển đề án cho phép phá bỏ ... lý tiện lợi, hiệu đặt lên hàng đầu Bảng thể thay đổi cấu gia đình xã hội Hàn Quốc năm vừa qua: Bảng: Phân bố gia đình theo quy mô thành viên2 người người người người người 1975 4.2 8.3 12.3 16.1...
 • 17
 • 2,256
 • 3

skkn môn ngữ văn đề tài cái đẹp trong văn thạch lam nguyễn tuân dưới góc nhìn so sánh

skkn môn ngữ văn đề tài cái đẹp trong văn thạch lam và nguyễn tuân dưới góc nhìn so sánh
... LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Cái đẹp văn Thạch Lam Nguyễn Tuân góc nhìn so sánh đề tài đòi hỏi người viết phải có chiều rộng lẫn bề sâu Để thực đề tài thiết phải nắm vững toàn nghiệp văn học Thạch Lam Nguyễn ... nhà văn mà tâm lí em lâu e ngại Chúng hy vọng đề tài tài liệu hữu ích cho thầy cô giáo việc nghiên cứu giảng dạy văn phẩm Thạch Lam Nguyễn Tuân nhà trường Cái đẹp văn Thạch Lam Nguyễn Tuân góc nhìn ... bàn đẹp với tư cách yếu tố thuộc nội dung phản ánh quan niệm thực tiễn sáng tác hai bút tiêu biểu: Thạch lam Nguyễn Tuân CÁI ĐẸP TRONG VĂN THẠCH LAM VÀ NGUYỄN TUÂN 3.1 Thạch Lam: người “ham vẻ đẹp...
 • 31
 • 501
 • 4

Đề tài cảm hứng thiên nhiên trong sáng tác của trần nhân tông huyền quang dưới góc nhìn so sánh

Đề tài cảm hứng thiên nhiên trong sáng tác của trần nhân tông và huyền quang dưới góc nhìn so sánh
... VẤN ĐỀ CHUNG 15 Chương CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG 30 2.1 Cảm hứng thiên nhiên thơ ca thời Lý - Trần 30 2.2 Cảm hứng thiên nhiên sáng tác ... Thị Hà An 30 Chương CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG 2.1 Cảm hứng thiên nhiên thơ ca thời Lý - Trần Cảm hứng thiên nhiên thơ ca Lý – Trần đối tượng nghiên ... người thời đại 2.2 Cảm hứng thiên nhiên sáng tác Trần Nhân Tông 2.2.1 Thiên nhiên sáng u tịch Nằm mạch cảm hứng chung thơ ca trung đại, thơ ca Trần Nhân Tông lấy cảm hứng từ thiên nhiên Theo khảo...
 • 129
 • 521
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Quản trị đa văn hoá Trung Quốc bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam" pot

Tài liệu Báo cáo
... boa, hanh khach Cung vdi QUAN LY KINH TE GIAI PHAP NANG CAO KHA NANG CANH TRANH Liimiil ' ^"* " '"^ "' ^" ™^ ^'^'* viec hd trd thiet thilc cho cac t h a n h vien, cac HTX da cd nhflng ddng gop tnle ... tra • Nguyin v a n Nam (2005), "Nang cao nang Ifle canh tranh quo'c gia de chu dong hoi nhap kinh te qude tl" Tap ehi cong san • Vien nghien eflu Quan ly Kinh t l Trung fldng v i Chfldng trinh ... xa vien, ho xa vien la ngfldi lao dong, ho kinh te gia dinh, kinh te ca the, tieu chu, cae cd sd san xuat kinh doanh nhd va vfla, H T X l a khu viic kinh t l xa hoi rong Idn, la ehd dfla, la dfldng...
 • 8
 • 386
 • 5

tìm hiểu về con người những giá trị văn hóa truyền thống của hàn quốc

tìm hiểu về con người và những giá trị văn hóa truyền thống của hàn quốc
... Hàn Quốc, Hàn Quốc đất nước- người, NXB Thế giới, 2003 Đặng Văn Lung, (chủ biên), Tiếp cận văn hóa Hàn Quốc, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2002 Lê Quang Thêm, Văn hóa văn minh yếu tố văn hóa ... nước Hàn Quốc ” tổng quan gia đình Hàn Quốc Chương II: Đi sâu vào tìm hiểu “gia đình truyền thống Hàn Quốc ” nêu rõ quan hệ xã hội bên bên gia đình Chương III: Những thay đổi gia đình truyền thống ... lối sống văn hóa Hàn Quốc Phát triển đất nước, tiếp thu yếu tố tốt đẹp có chọn lọc Từ văn hóa ngoại lai bảo tồn giá trị văn hóa nội địa Ngược lại làm phong phú, đa dạng giá trị văn hóa đất nước...
 • 44
 • 495
 • 0

Kim chi - một nét văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc

Kim chi - một nét văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc
... văn hoá này, xin trình b y nét văn hoá Hàn Quốc nét văn hoá gắn bó với ngời Hàn Quốc từ lâu Đó Kim chi - ăn đặc trng ngời Hàn Quốc Đây nét văn hoá ẩm thực ngời Hàn Quốc mà ngời giới nghĩ Hàn ... vị cay nét đặc trng Kim chi bữa ăn ngời Hàn Quốc Kim chi Bữa ăn ngời Hàn Quốc gồm cơm, canh Kim chi đồ ăn mặn, Kim chi ăn nhng phần lớn ngời Hàn Quốc ngày ăn Kim chi dới dạng khác Kim chi loại ... ngời Hàn Quốc bảo quản Kim chi tủ lạnh để Kim chi chín Quá trình làm Kim chi phức tạp, thứ bảo quản không cẩn thận Kim chi không ngon 2.2 Một nét văn hoá Hàn Quốc qua Kim chi Nguyên lý làm Kim chi...
 • 17
 • 1,069
 • 12

KIM CHI - MỘT NÉT VĂN HOÁ ẨM THỰC CỦA HÀN QUỐC

KIM CHI - MỘT NÉT VĂN HOÁ ẨM THỰC CỦA HÀN QUỐC
... đề văn hoá này, trình bầy nét văn hoá Hàn Quốc nét văn hoá gắn bó với người Hàn Quốc từ lâu Đó Kim Chi- Món ăn đặc trưng người Hàn Quốc- Đây nét văn hoá ẩm thực Hàn Quốc mà người giới nghĩ Hàn ... nghĩ Hàn Quốc nói đến Kim Chi Kim Chi loại dưa chua, ăn tiếng Hàn Quốc phủ Hàn Quốc tuyên bố Kim Chi Quốc bảo Trong gia đình Hàn Quốc, bữa cơm có Kim Chi (một hai loại Kim Chi) Kim Chi dường ... gia vị cay nét đặc trưng Kim Chi bữa ăn người Hàn Quốc Kim Chi Bữa ăn người Hàn Quốc gồm cơm, canh Kim Chi đồ ăn mặn, Kim Chi ăn phần lớn người Hàn Quốc ngày ăn Kim Chi dạng khác Kim Chi loại dưa...
 • 15
 • 593
 • 1

Tài liệu Một số di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc docx

Tài liệu Một số di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc docx
... Miếu thờ Jôngmy khánh thành vào năm 1395, sau triều đại Choson thành lập để lưu trữ di vật nhà vua hoàng hậu Lễ thờ cúng tổ tiên Joseon tổ chức vào chủ nhật tháng Jongmyo Một loại nhạc tế lễ đặc ... dài 5.743 m tồn Vào năm 1997, UNESCO ghi nơi vào Danh sách kiện tưởng nhớ giới, với mục đích gìn giữ ghi chép số tài liệu mở chân trời cho khoa học vào thời kỳ mà pháo đài xây dựng ... tươi đẹp khu vườn độc đáo Huwon nằm khuôn viên rộng 300.000 m2 tổng di n tích 405.636 m2 cung, trải với vẻ đẹp ngoạn mục với sảnh đường, tòa nhà, hồ sen, tảng đá có hình thù độc đáo, cầu đá, cầu...
 • 3
 • 364
 • 0

Luận văn Đề tài văn hóa ăn của người Hàn Quốc

Luận văn Đề tài văn hóa ăn của người Hàn Quốc
... lên ̀ So sánh văn hóa ăn Hàn Quốc Việt Nam Văn hoá có sức mạnh gắn kết người, cộng đồng Việt Nam Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng văn hóa Nhiều người cho rằng, Việt Nam Hàn Quốc tăng cường thắt ... cách ăn người Hàn Quốc phong phú, đa dạng, với nhiều ăn mang nhiều hương vị đậm đà mà đạm mang nét đặc trưng riêng xứ sở kim chi, văn hóa ăn người Hàn Quốc ảnh hưởng không đến sở thích ăn uống người ... đạo Khổng thịnh hành, dựa quan niệm “kính nhường dưới”, “tôn ti trật tự” hình thành nên nét văn hóa ăn đặc sắc mang đậm tính cách người Hàn I.1 Những ăn ưa thích người Hàn Quốc I.1.1 Kim Chi...
 • 13
 • 2,444
 • 1

Mấy nét về văn hóa Óc Eo vương quốc cổ Phù Nam pptx

Mấy nét về văn hóa Óc Eo và vương quốc cổ Phù Nam pptx
... Á Óc Eo khu di khảo cổ học thuộc tỉnh An Giang, người Pháp phát khai quật từ năm 1944, đến có hàng trăm di tích khai quật Nhiều vấn đề văn hóa Óc Eo vương quốc Phù Nam cổ tồn từ khoảng ... nhân văn hóa Óc Eo đất Nam Bộ, nói tiếng Nam Đảo Vùng đất vào cuối kỷ VI bị người Chân Lạp (người Khơme) nói tiếng Nam Á thôn tính Tuy nhiên thống trị người Chân Lạp khu vực văn hóa Óc Eo hình ... tổ chức Đông Nam Á Nước Phù Nam từ sớm có thương mại phát đạt với nước Ấn Độ, Trung Quốc, Mã Lai, La Mã Phù Nam đế quốc tổ chức thống thành máy cai trị bóc lột mà tập hợp tiểu quốc, phận chủ...
 • 5
 • 420
 • 3

Văn hóa kinh doanh của Hàn Quốc.DOC

Văn hóa kinh doanh của Hàn Quốc.DOC
... triển Hàn Quốc 2.1.3 Văn hóa giao tiếp kinh doanh Hàn quốc: Văn hóa kinh doanh xem chìa khóa mở thành công phát triển kinh tế đất nước nói chung, doanh nghiệp nói riêng Tìm hiểu văn hóa kinh doanh ... quát văn hóa đối tác làm việc với ta, từ có ứng xử kinh doanh phù hợp 2.1.3.1.Các mối quan hệ:  Với đối tác: Do ảnh hưởng văn hóa phương đông, người Hàn coi trọng mối quan hệ trước định kinh doanh ... 248.4$ tỷ Mỹ chiếm 12.9% Tổng nhập khấu từ Mỹ 32$ tỷ(2005) 2.1.2 Những nét văn hóa ảnh hưởng tới văn hóa kinh doanh Hàn Quốc  Phong tục tập quán: Những thay đổi to lớn qua châu Á phần lại giới...
 • 12
 • 229
 • 2

Cộng đồng người bố y phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y tây nam trung quốc

Cộng đồng người bố y ở phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y ở tây nam trung quốc
... 2: Văn hóa người Bố Y Việt Nam - Chương 3: So sánh văn hóa người Bố Y Việt Nam Trung Quốc - Một số vấn đề đặt khuyến nghị giải pháp -7- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI BỐ Y 1.1 Về khu vực cư trú người ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC & KHOA HỌC PHÁT TRIỂN ZHANG RAN (TRƯƠNG NHIỄM) CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BỐ Y PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG CÁI NHÌN SO SÁNH VỀ VĂN HÓA VỚI CỘNG ĐỘNG NGƯỜI ... nhìn toàn diện đường lối quy hoạch tổng thể việc gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc lưu truyền qua nhiều hệ Hy vọng đề tài Cộng đồng người Bố Y phía Bắc Việt Nam nhìn so sánh văn hóa với cộng...
 • 119
 • 119
 • 2

Cộng đồng người bố y phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y tây nam trung quốc

Cộng đồng người bố y ở phía bắc việt nam trong cái nhìn so sánh về văn hóa với cộng đồng người bố y ở tây nam trung quốc
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC & KHOA HỌC PHÁT TRIỂN ZHANG RAN (TRƯƠNG NHIỄM) CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BỐ Y PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG CÁI NHÌN SO SÁNH VỀ VĂN HÓA VỚI CỘNG ĐỘNG NGƯỜI ... SO SÁNH VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC BỐ Y VIỆT NAM TRUNG QUỐC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 63 3.1 So sánh văn hóa dân tộc Bố Y Việt Nam Trung Quốc 63 3.1.1 Vể văn ... nhìn toàn diện đường lối quy hoạch tổng thể việc gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc lưu truyền qua nhiều hệ Hy vọng đề tài Cộng đồng người Bố Y phía Bắc Việt Nam nhìn so sánh văn hóa với cộng...
 • 18
 • 73
 • 0

Đào tạo luật nghề luật Trung Quốc Nhật Bản dưới góc độ so sánh

Đào tạo luật và nghề luật ở Trung Quốc và Nhật Bản dưới góc độ so sánh
... Bogdan, Luật so sánh (bản tiếng Việt), Nxb Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002 Nguyễn Thi Ánh Vân, “Xu hướng đào tạo luật Nhật Bản vài gợi mở cho đào tạo luật Việt Nam”, Tạp chí nhà nước pháp luật, ... hưởng dòng họ Civil Law, nên đào tạo luật nghề luật Nhật Bản Trung Quốc có điểm tương đồng đáng kể Do trình phát triển hội nhập, pháp luật hai quốc gia chịu ảnh hưởng có pha trộn dòng họ pháp luật ... thi đoàn luật sư tổ chức hai lần năm Việc đăng kí học nghề không yêu cầu thí sinh phải vượt qua kì thi Điều cho thấy việc đào tạo luật Trung Quốc không khắt khe Nhật Bản b) Nghề luật: - Nhật, ...
 • 6
 • 513
 • 0

Xem thêm