DANG 20 6 BT AMIN

CHUONG 3: CAC DANG BT AMIN, AMINOAXIT

CHUONG 3: CAC DANG BT AMIN, AMINOAXIT
... H2NCH2COOH D CH3COOH Câu 53: Cho dãy chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol) Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 54: Để chứng minh aminoaxit hợp chất ... alanin (Ala) tạo chất đipeptit ? A B C D Câu 65: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M ... CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 43: Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng...
 • 6
 • 129
 • 0

Các dạng BT amin (rất hay)

Các dạng BT amin (rất hay)
... lt l: A 0,2M; metylamin; etylamin B 0,06M; metylamin; etylamin C 0,2M; etylamin; propylamin D 0,03M; etylamin; propylamin Cõu 4: t chỏy hon ton mt amin thm X thu c 3,08g CO2, 0,99g H2 O v 336ml ... gam hn hp amin n chc dóy ng ng liờn tip tỏc dng va vi dung dch HNO3 thỡ thu c 2,02 gam hn hp mui khan Hai amin ú l: A etyl amin v propyl amin B metyl amin v etyl amin C anilin v benzyl amin D anilin ... tham gia phn ng X l: A metylamin B etylamin C butylamin D propylamin Cõu 8: Cho 9,3 gam mt amin no n chc bc tỏc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 gam kt ta Cụng thc ca amin trờn l: A C2H5 N B CH5N...
 • 8
 • 401
 • 1

Diễn văn khai giảng cao đẳng khóa 6 và phát động thi đua năm học 2012-2013

Diễn văn khai giảng cao đẳng khóa 6 và phát động thi đua năm học 2012-2013
... (285=(ct 1-23 ,6) *ct3 6= ct5- ct4 23 ,6) *ct $27 9.000 10.000 39 .60 0 34.000 -5 .60 0 $ 26 7.000 10.000 30.800 24.000 -6. 800 $25 5.000 10.000 22.000 14.000 -8.000 $23 2.000 10.000 8.800 -6. 000 -14.800 ... C trỡ mc giỏ 28$ cnh tranh giỏ th trng 4= (28-23 ,6) *ct 5=(ct 1-23 ,6) *ct3 $27 9.000 10.000 39 .60 0 34.000 $ 26 7.000 10.000 30.800 24.000 TRNG CAO NG THNG MI | 45 Dng S Thanh Khờ - TP Nng 40 BN ... 5=(ct1-22.8)*ct3 $27 9.000 10.000 46. 800 42.000 $ 26 7.000 10.000 36. 400 32.000 $25 5.000 10.000 26. 000 22.000 $23 2.000 10.000 10.400 2.000 $22 10.000 -8.000 TC 23.000 50.000 119 .60 0 90.000 Vy n v C nờn...
 • 56
 • 541
 • 3

LTĐH đẳng cấp 6

LTĐH đẳng cấp 6
... cuộn sơ cấp thứ cấp 20 Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp hai bóng đèn sợi đốt có ghi 12V- 6W đèn sáng bình thường Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp A 1/12 A B 0 ,6 A C 1/20 ... lượng phôtôn ứng với ánh sáng ( cho c=3.108 m/s , h= 6, 625.10-34 Js) A 1,99.10-19 J B 3,98.10-19 J C 2 ,65 .10-19 J D 1,77.10-19 J Câu 36: Vật dao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ cm ... 10-7 (s) công suất chùm laze 100000 MW Số phôtôn chứa xung A 2 ,62 .1022 hạt B 2 ,62 .1015 hạt C 2 ,62 .1029 hạt D 5,2.1020 hạt Câu 60 : Tia hồng ngoại A có chất khác với ánh sáng sóng vô tuyến ...
 • 6
 • 155
 • 0

LTDH dang cap 6

LTDH dang cap 6
... lượng phôtôn ứng với ánh sáng ( cho c=3.108 m/s , h= 6, 625.10-34 Js) A 1,99.10-19 J B 3,98.10-19 J C 2 ,65 .10-19 J D 1,77.10-19 J Câu 36: Vật dao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ cm ... 10-7 (s) công suất chùm laze 100000 MW Số phôtôn chứa xung A 2 ,62 .1022 hạt B 2 ,62 .1015 hạt C 2 ,62 .1029 hạt D 5,2.1020 hạt Câu 60 : Tia hồng ngoại A có chất khác với ánh sáng sóng vô tuyến ... khe sáng 0 ,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới quan sát m Hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 60 0 nm M N hai điểm quan sát phía vân sáng trung tâm cách vân 0 ,6 cm 1,95 cm...
 • 6
 • 91
 • 0

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2007-2008; KHÓA NGÀY 20-6-2007 MÔN THI: TOÁN

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2007-2008; KHÓA NGÀY 20-6-2007 MÔN THI: TOÁN
... GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Môn Toán Chuyên - Năm học 2007-2008 Câu 1: (4 điểm) a) Ta có: x2 + y2 + z2 + t2 ≥ x(y + z + t) (1) ... Q trùng K Vậy BC, ON AP đồng qui K Người giải đề: Thạc sĩ NGUYỄN DUY HIẾU Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM ... với giả thi t ta được: ( )( ) 2007 − x + x + 2007 − y + y + 2007 = 20072 ⇒ ( −x + )( ) x + 2007 − y + y + 2007 = 2007 ⇒ xy − x y2 + 2007 − y x + 2007 + (x + 2007)(y + 2007) = 2007 (c) Giả thi t...
 • 5
 • 202
 • 0

LIPIT (đại học và cao đẳng 2007-2009 + BT tự luận)

LIPIT (đại học và cao đẳng 2007-2009 + BT tự luận)
... (không chứa axit béo tự do) phản ứng vừa đủ với 120 kg dd NaOH 20% Giả sử pư xảy hoàn toàn Khối lượng xà phòng thu là: A 61,2 kg B 122,4 kg C 183,6 kg D trị số khác Câu 5: Đun nóng lipit cần vừa đủ ... Lipit Câu 3: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch ... este loại chất béo chứa 89% khối lượng tristearin Câu 15: Tính số iot triolein (Số gam iot cộng vào lk bội mạch cacbon 100g chất béo) Câu 16: Khi cho 4,5 g mẫu chất béo phản ứng với dd iot thấy...
 • 2
 • 365
 • 2

BT AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN TRONG DE THI DH 07-10

BT AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN TRONG DE THI DH 07-10
... HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa Số lượng dung dịch có pH < A B C D 20 ( ĐH khối A 2008 ) Phát biểu không là: A Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH tồn dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO- B Aminoaxit hợp chất hữu tạp ... 9,55 gam muối khan Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử X A B C D 25 ( CĐ khối A 2008 ) Trong phân tử aminoaxit X có nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch ... chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D 27 ( CĐ khối A 2008 ) Cho dãy chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin),...
 • 3
 • 523
 • 17

Dạng bài tập về amin

Dạng bài tập về amin
... C.0,15 mol D.0,2 mol Tìm CT amin ? AD CT : namin = (nH2O – nCO2)/1,5 ( Đối với amin no đơn chức) = (0,4 – 0,25)/1,5 = 0,1 mol nCO 0,25 CT amin : n = na = 0,1 = 2,5 => Amin có CT : CnH2n+1NH2 n ... đáp án => amin X có N => 2nN2 = namin (BT NT Nito) Mà n = nCO nCO ⇒n= = = => X Chỉ có C => C na 2nN 2 Dạng 5: tìm CTPT amin đơn, biết % khối lượng N %H hay %C được: Gọi R gốc hidrocacbon amin cần ... Cu(OH)2 Dạng 7: tìm CTPT amin dựa theo phản ứng cháy -Công thức : AD CT : Tìm CT : CnH2n+2 – 2a – m(Chức)m Ta có  Amin : CxHyNz với y ≤ 2x + +z y chẳn z chẳn, y lẻ z lẻ  Amin đơn chức : CxHyN  Amin...
 • 4
 • 356
 • 4

Tài liệu KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2007-2008; KHÓA NGÀY 20-6-2007 MÔN THI: TIẾNG ANH docx

Tài liệu KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2007-2008; KHÓA NGÀY 20-6-2007 MÔN THI: TIẾNG ANH docx
... reasonable level of (100 ) is essential E REWRITE WITHOUT CHANGING MEANING 101 It was wrong of you to allow a 4-year-old child to walk home alone - You should 102 I could realize ... until 103 Mrs Green is proud of her son’s contribution to the play - Mrs Green is proud of what 104 The recruited very few young engineers - Hardly 105 Only two out ... booked five rooms, only 106 Jane seems to come to the performance lat - It looks 107 I could hold a big party due to my Mom’s help - Had it 108 Success depends on hard...
 • 32
 • 296
 • 1

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - bt về các điểm cùng pha và ngược pha (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - bt về các điểm cùng pha và ngược pha (bài tập tự luyện)
... 16 : C D u1 = acos t; u2 = asin 1S2 cm B C 1, D S2 1S2 cm D 15 Hz 1S2 = 10 cm S2 1S2 = i là: A Câu 17 : S1S2 A 12 Câu 18 : 1S2 A Câu 19 : B C D B C 17 D 16 A Câu 20: B C D 1S2 = B C 1S2 D 10 = cos( ... C mm B C 11 D 1S2 B = cos(20 t) C 17 1, S2 1S2 B /8 D 24 mm D 16 = asin( t), u2 = acos( t) S1S2 = 1 cách S1S2 bao nhiêu? C /8 D /8 vuông Hocmai.vn 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | -1 : M A 17 cm Câu 52: ... A 14 cm B 18 cm g8 D 19 cm D c 01 C 11 A 21 D 31 A 41 A 51 B 02 D 12 A 22 D 32 B 42 D 52 B C 2,4 cm D 4,2 cm C 12 cm D 15 cm 03 A 13 B 23 B 33 C 43 B 53 B 04 D 14 A 24 B 34 C 44 D 54 D 05 C 15 ...
 • 5
 • 390
 • 10

Bí quyết giữ dáng của 6 thiên thần Victoria’s Secret potx

Bí quyết giữ dáng của 6 thiên thần Victoria’s Secret potx
... 6 thiên thần bật tiết lộ giữ đường cong chết người, dù có người qua sinh nở Doutzen Kroes: nhảy dây yoga 3-4 ... Ăn: Thiên thần tóc vàng ăn nhiều, ăn Candice thích bò beefsteak Có cô gái trời phú cho hệ tiêu hóa thần kỳ ăn thứ mà không lên cân Miranda Kerr: Ngoài yoga pilate, bà mẹ tập thể dục 5 -6 lần/tuần, ... yoga 3-4 lần/tuần, shawdow boxing 90 phút tuần lần Phương pháp giảm cân quan trọng cô chạy theo giữ cậu trai 15 tháng tuổi Ăn: Kroes tự nấu ăn có lợi cho sức khỏe salade nicoise, súp, cá nướng,...
 • 8
 • 201
 • 0

GIáo án Vật lý 6 BT

GIáo án Vật lý 6 BT
... học sinh làm bài: C5, C6, C7 C5: Cá nhân học sinh tự làm ghi vào kết quả? C6: Đo chiều rộng sách vật 6? (Dùng thước có GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm) Đo chiều dài sách vật 6? (Thước dùng có GHĐ: ... rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật Dặn dò: - Làm tập số 16. 1, 16. 2, 16. 3 nhà - Xem trước nơi dung tổng kết chương I trang 153 SGK Trang 38 Giáo án Vật lí Tuần: 21 Tiết : 20 ... Giáo án Vật lí TUẦN: 05 Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT: 05 Bài 5: KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: • Nhận biết ý nghĩa vật khối lượng vật Quả cân kg • Biết cách đo khối lượng vật...
 • 70
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bản kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm 2013các dạng bài tập về amin haycác dạng bài tập về amino axit có đáp áncác dạng bài tập về amino axithội nghị trung ương đảng lần 6công thứ 20 loại axit amincac dang bi tap ve amincác dạng bài tập về aminslie mn duong loi cach mang dang chuong 6 xay dung duong loi dangcác dạng bài tập về amin amino axit proteincông thức của 20 loại axit amincác dạng bài tập phần amino axitđại hội đảng lần 6 năm 1986các dạng bài tập về amin amino axitcông thức cấu tạo của 20 loại acid aminPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại