DANG 20 2 BT AMIN

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng khóa 2 - lập trình máy tính - mã đề thi ltmt - th (20)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng khóa 2 - lập trình máy tính - mã đề thi ltmt - th (20)
... TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI Đề thi bao gồm kỹ nghề Lập trình máy tính Đề thi chia làm …… câu bố trí nội dung sau: Sau phân tích hệ th ng quản lý th viện người ta thi t kế bảng sở liệu quản lý th viện ... THI T BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THI T I PHẦN BẮT BUỘC STT MÁY MÓC THI T BỊ Thi t bị Bộ máy tính Máy in Phần mềm Visual Studio Sql Server Vật tư Đĩa CD, giấy Th ng số Ghi Core - Dual 2. 0, Ram ... Description Trang 2/ Manv Madg Masach Ngaymuon Ngaytra Ngayhentra nhân viên độc giả sách Ngày mượn Ngày trả Ngày hẹn trả Hãy th c yêu cầu sau: * Tạo th mục mang tên Họ tên th sinh lên hình...
 • 6
 • 205
 • 1

đề thi lí thuyết chuyên môn nghề tốt nghiệp cao đẳng khóa 2 - điện dân dụng - mã đề thi đdd - lt (20)

đề thi lí thuyết chuyên môn nghề tốt nghiệp cao đẳng khóa 2 - điện dân dụng - mã đề thi đdd - lt (20)
... GHI CHÚ Chuyên gia trưởng Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Doanh nghiệp ... Duyệt: Ngày tháng 20 10 năm LV KĐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ SƠ ĐỒ TRẢI ĐỘNG CƠ BV số: 02 DANH MỤC THI T BỊ VẬT TƯ T T I Tên dụng cụ, vật tư, thi t bị Thi t bị, dụng cụ Đồng hồ vạn Kìm ép đầu ... cần thi t - Không thảo luận nói chuyện trình thi - Tuân thủ yêu cầu hướng dẫn cán coi thi - Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào thi - Thao tác theo sử dụng dụng cụ Ghi chú: -Giám khảo cho dừng thi...
 • 8
 • 149
 • 0

đáp án đề thi lí thuyết chuyên môn nghề tốt nghiệp cao đẳng khóa 2 - điện dân dụng - mã đề thi đa đdd - lt (20)

đáp án đề thi lí thuyết chuyên môn nghề tốt nghiệp cao đẳng khóa 2 - điện dân dụng - mã đề thi đa đdd - lt (20)
... 42, 2 A 0 ,25 U đk = 22 0 V   I qtRN = (1 ,25 ÷ 1,3). 42, 2 A = 52, 75 ÷ 54,86 A 0,5 Nêu đặc điểm ứng dụng cấu đo điện từ Đặc điểm: 0,5 - Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, giá thành rẻ - Đo điện chiều ... cầu chì: - Tính dòng điện định mức động I đm = Pđm 10 0 ,25 0,5 3.U đm η cos ϕ 20 .103 = ≈ 42, 2 A 3.380.0,88.0, 82 - Chọn dây chảy cầu chì: k I I dc ≥ I tt = mm đm k 5,5. 42, 2 ≈ 93 A Itt = 2, 5 Chọn ... rôto lồng sóc có thông số định mức sau: Pđm = 20 kW; nđm = 730 vg/ph; ∆/Y – 22 0/380 V; η đm(%) = 88, cosϕ đm = 0, 82; kmm = 5,5 Điện áp nguồn 380 /22 0V a Chọn dây chảy cầu chì bảo vệ động cho biết...
 • 4
 • 142
 • 0

CHUONG 3: CAC DANG BT AMIN, AMINOAXIT

CHUONG 3: CAC DANG BT AMIN, AMINOAXIT
... H2NCH2COOH D CH3COOH Câu 53: Cho dãy chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol) Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 54: Để chứng minh aminoaxit hợp chất ... alanin (Ala) tạo chất đipeptit ? A B C D Câu 65: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M ... CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 43: Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng...
 • 6
 • 122
 • 0

Các dạng BT amin (rất hay)

Các dạng BT amin (rất hay)
... lt l: A 0,2M; metylamin; etylamin B 0,06M; metylamin; etylamin C 0,2M; etylamin; propylamin D 0,03M; etylamin; propylamin Cõu 4: t chỏy hon ton mt amin thm X thu c 3,08g CO2, 0,99g H2 O v 336ml ... gam hn hp amin n chc dóy ng ng liờn tip tỏc dng va vi dung dch HNO3 thỡ thu c 2,02 gam hn hp mui khan Hai amin ú l: A etyl amin v propyl amin B metyl amin v etyl amin C anilin v benzyl amin D anilin ... tham gia phn ng X l: A metylamin B etylamin C butylamin D propylamin Cõu 8: Cho 9,3 gam mt amin no n chc bc tỏc dng vi dung dch FeCl3 d thu c 10,7 gam kt ta Cụng thc ca amin trờn l: A C2H5 N B CH5N...
 • 8
 • 363
 • 1

BT on thi vao 10 theo dang:TRANSFORMATION 2 (88cau)

BT on thi vao 10 theo dang:TRANSFORMATION 2 (88cau)
... political disintegration Political disintegration…………………………………………………………………… …………………… 92 Language group conflicts may persist beyond the situation which gave rise to them Language group conflicts………… ……………………………………………………… ... disintegration can be based on criteria like language or tribe 92 Language group conflicts may persist beyond the situation from which they originated 93 It is not open to question whether John ... the other day 15 I think you’ve been overcharged, old son! (OFF)  I think you’ve been ripped OFF, old son 16 I think we should increase the pressure on her to resign (UP)  I think we should step...
 • 7
 • 252
 • 3

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 2

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 2
... H .2. 4 Lò buồng dùng nhiên liệu rắn 1- cửa lấy xĩ; 2- ghi lò; 3- cửa vào than; 4- than; thích hợp với phân xởng sản 5- tờng ngăn; 6- sàn lò; 7- cửa công tác; 8- phôi lợng tơng đối lớn nung; 9- ... tục 1-Cơ cấu đẩy phôi, 2- Cửa nạp phôi, 3-Vùng đồng nhiệt, 4- Vùng nung 5-Vật nung, 6-Vùng nung, 7- Mỏ phun, 8-Cửa ra, 9-Thanh đỡ,1 0- ng khói Phôi nung đợc cấp vào qua cửa (2) , nhờ cấu đẩy (1) dịch ... êtyl: 60%SiO2+ 15%Al2O3+ 11 ,2% CaO + 4,4%MgO +5%(K2O+N2O) + 0,8%Fe2O3 2. 2.4 Hiện tợng nhiệt Nếu nhiệt độ nung cao hạt ôstenit lớn làm cho tính dẻo kim loại giảm nhiều, tạo nên nứt nẻ gia công giảm...
 • 6
 • 641
 • 8

SỰ THÀNH LẬP 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢN, HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG THÁNG 2 NĂM 1930 VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

SỰ THÀNH LẬP 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢN, HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG THÁNG 2 NĂM 1930 VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG
... từ Hội Việt Nam cách mang niên đến ba tổ chức cộng sản, đến Đảng Cộng Sản Việt Nam tảng CN Mác – Lenin quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc Ý nghĩa việc thành lập Đảng Hội nghị hợp tổ chức cộng ... tự ý thức cần thiết phải thống tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Ngày 27 /10/1 929 , Quốc tế Cộng sản gửi người cộng sản Đông Dương tài liệu “Về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương” rõ "Việc ... chuyển thành cộng sản nên Đông Dương Cộng Sản Liên Doàn không kịp cử đại diện dự hội nghị hợp Đảng Cộng Sản Việt Nam Như diễn hội nghị thành lập Đảng có tham gia tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng...
 • 7
 • 1,753
 • 23

Đề 2 (BT trắc nghiệm)

Đề 2 (BT trắc nghiệm)
... 68,18% C 52, 27% D 50% 22 3,6g axit acrylic làm màu vừa đủ 20 ml dung dòch brom Nồng độ mol dung dòch brom : A 5M B 2, 5M C 1 ,25 M D 0, 625 M Sử dụng kiện sau để trả lời câu 23 , 24 Trung hòa 5,2g axit ... liên tiếp dãy đồng đẳng) Đốt cháy 28 ,6g X 61,6g CO2 19,8g H2O 38 X gồm este có công thức phân tử : A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O3 C4H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C4H6O2 C5H8O2 39 Phần trăm (theo khối lượng) ... lời câu 27 , 28 27 E có công thức phân tử : A C4H8O2 B C4H6O2 C C3H4O2 D C2H4O2 28 Tên gọi E : A etylaxetat B metylfomiat C vinylaxetat D metypropionat E este có công thức phân tử C5H8O2 Xà phòng...
 • 6
 • 238
 • 1

truong hop dong dang cua 2 tam giac

truong hop dong dang cua 2 tam giac
... hợp c.g.c hai tam giác) 2) Làm tập: 32; 33; 34/ SGK/ Tr 77 35; 36; 37; 38/SBT/ Tr 72; 73 yêu cầu khác học ( ý phần hướng dẫn tập 33) 3) Chuẩn bị bài: Trường hợp đồng dạng thứ ba Hình 2: (bài tập ... đồng dạng thứ hai 1) Định lí: * Định lí: Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh , hai hai giác đồng dạng tamtam giác đồng dạng Đ 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai ... Chứng minh: * k =1: Tính chất BM = M e A A EN B C B A C A N C 2) áp dụng: Bài 1: Bài 2: ( ?3 B B x AEN ABM (Theo trường hợp đồng dạng thứ 2) A B D * k 1: (SGK/ Tr 76) M 500 3n C EN = BM Hướng dẫn...
 • 20
 • 314
 • 0

Hình học 8(18-20), 2 cột

Hình học 8(18-20), 2 cột
... Soản - Tráưn Hỉỵu Trung 62 Trỉåìng THCS Mảc Âénh Chi + Hc thüc âënh nghéa, cạc cháút, âënh lê vãư âỉåìng thàóng song song cạch âãưu + BTVN : 67,70/ 1 02, 103(SGK) ; 127 , 128 / 73 (SBT) => Tiãút sau ... BTVN: 72/ 103 (SGK) ; 129 ,131/ 74 (SBT) => Xem trỉåïc bi: HÇNH THOI V Bäø sung, rụt kinh nghiãûm: Ngy soản: 03/ 11/ 20 07 HÇNH THOI Tiãút 20 : ... âäüng 2: Tçm hiãøu t/c ca cạc âiãøm cạch âãưu mäüt âỉåìng thàóng cho trỉåïc (13 phụt) Hs: Âc näüi dung SGK [ ?2] Tênh cháút ca cạc âiãøm cạch âãưu mäüt âỉåìng thàóng cho M trỉåïc a A • [ ?2] (I)...
 • 11
 • 203
 • 0

trường hợp đồng dạng thứ 2

trường hợp đồng dạng thứ 2
... luận DEF PQR có đồng dạng hay Nhóm không 3: hình a hình c Chưa thể kết luận ABC có đồng dạng với PQR hay không c) R Tiết 45: Trường hợp đồng dạng thứ hai Trường hợp đồng dạng thứ 2 p dụng: a, Vẽ ... F B 60 C Tiết 45: Trường hợp đồng dạng thứ hai Trường hợp đồng dạng thứ a ?1 b ịnh lý Nếu hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh tam giác hai góc tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng Để chứng minh ... ? AC EF = ? BC DF DE EF = = = AB AC BC DFE ABC (c.c.c) Tiết 45: Đ6: Trường hợp đồng dạng thứ hai 1- Trường hợp đồng dạng thứ hai tam giác a - ?1 cho tam giác ABC DEF có kích thước hình vẽ bên...
 • 9
 • 281
 • 0

Đề + đáp án thi thử đại học -cao đẳng (số 2)

Đề + đáp án thi thử đại học -cao đẳng (số 2)
... she will agree about giving you a pay rise A hardly think B think hard C hard think D think hardly 27.The Context ……… Which you learn something can affect how well you remember it A of B for ... job 70.I like (A) listening to music and (B) to look (C) after my cats (D) in my free time ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH TRƯỜNG DH-CD 1C 2B 3D 4C 5D 6C 7B 10B 11D 12B 13D 14B 15C 16D 17A 20C 21D 22C ... sau chọn phương án (ứùng với A B , C , D ) để điền vào câu 51 đến 60 Clothing habits are a matter (51) …………………….preference in the United States Most people are free to wear ( 52) ……………………they...
 • 8
 • 1,366
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đọc truyện cô nàng đỏm dáng tập 2truyện cô nàng đỏm dáng tập 2các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác vuôngtrường hợp đồng dạng thứ 2 của tam giáccác dạng bài tập về amin haybàn tay dịu dàng lớp 2thiên nhiên phân hóa đa dạng tiết 2bài giảng điện tử bàn tay dịu dàng lớp 2các dạng bài tập về amino axit có đáp ánhội nghị thành lập đảng 3 2 1930giáo án tập đọc bàn tay dịu dàng lớp 2giáo án bài bàn tay dịu dàng lớp 2chính tả bàn tay dịu dàng lớp 2tập đọc bàn tay dịu dàng lớp 2các dạng bài tập về amino axitBCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBáo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhtmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetBao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addBao cao tai chinh rieng nam 2015 addCông bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1229 TB-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015CBTT 871 QD867 thoigiuchucvu KTTTB Ong Pham Van Hong lam Pho TGĐ Cty TMT ngay 01 8 2014BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014CBTT thay doii DKKD 04 8 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanCong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013C(ng b th(ng tin s 923 b n post websitechuyen de sinh hoat thang 10 2017Chuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn long