Tổ chức và quản lý lưu trữ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Luận văn Lưu Trữ Học Tổ chức quản lưu trữ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Luận văn Lưu Trữ Học Tổ chức và quản lý lưu trữ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
... cứu tổ chức quản nhà nƣớc công tác lƣu trữ quan thuộc thẩm quyền quản UBND chi phối HĐND cấp huyện Về thời gian nghiên cứu đề tài Tổ chức quản lưu trữ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN VĂN QUANG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LƢU TRỮ CẤP HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Chuyên ngành : Lƣu trữ Mã số : ... sử nghiên cứu vấn đề Đề tài Tổ chức quản lưu trữ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vấn đề hoàn toàn lần đƣợc đề cập tới Tổ chức quản lƣu trữ cấp địa phƣơng nói chung đóng...
 • 211
 • 119
 • 1

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
... tốc độ thị hố cao, có định hướng phát triển thành thị thành phố thuộc tỉnh áp dụng mơ hình tổ chức 02 phòng chun mơn quy định thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việc xác định mơ hình tổ chức Ủy ... văn tên gọi thức đơn vị hành (tên riêng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn) nơi quan, tổ chức đóng trụ sở; Ngày tháng viết quốc ... Tơn giáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phận làm cơng tác tơn giáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào Sở Nội vụ; b) Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản...
 • 129
 • 599
 • 1

Tài liệu Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh doc

Tài liệu Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh doc
... nghị đến Phòng Nội vụ, nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn hoạt động, điều kiện bảo đảm Số hồ sơ: Chưa ... Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ Tổ chức tôn giáo nhận kết từ Phòng Nội vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Gửi văn đề...
 • 2
 • 189
 • 0

Mẫu quyết toán chi ngân sách huyện năm (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp báo cáo Sở TC - VG) doc

Mẫu quyết toán chi ngân sách huyện năm (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG) doc
... nghề Chi khoa học công nghệ II Chi thờng xuyên Trong Chi Giáo dục - Đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ III Dự phòng IV Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau ...
 • 2
 • 163
 • 0

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ppt

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ppt
... vực giải khiếu nại, tố cáo; vấn đề quy trình nghiệp vụ xử lý đơn giải khiếu nại, tố cáo I Vai trò công tác giải khiếu nại, tố cáo sở nhiệm vụ, quyền hạn Phòng pháp lĩnh vực giải khiếu nại, tố ... Công tác giải khiếu nại, tố cáo pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Với mục tiêu góp phần nâng cao kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ pháp cấp huyện nói chung, ... trung lãnh đạo, đạo, thực công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, nhờ đó, công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực Kết giải khiếu nại, tố cáo góp phần quan trọng vào...
 • 38
 • 458
 • 1

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ppsx

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ppsx
... không hợp lệ trả lại tổ chức Tôn giáo Tổ chức Tôn giáo nhận văn chấp thuận UBND huyện, thành phố Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng hoạt động hội đoàn tôn giáo Danh sách (lý lịch ... vụ, phẩm trật tôn giáo) người tham gia điều hành hội đoàn Nội quy, quy chế, điều lệ Hội đoàn Số hồ sơ: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Bản đăng hoạt động hội đoàn tôn giáo Nghị định ... Kết vi c thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước Bước Tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ đến nộp phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố Phòng Nội vụ kiểm...
 • 4
 • 85
 • 0

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ppt

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ppt
... lại tổ chức Tôn giáo Tổ chức Tôn giáo nhận văn chấp thuận UBND huyện, thành phố Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực quyên góp, ... Kết vi c thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước Bước Tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ đến nộp phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thành phố Phòng Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận ... thực quyên góp, chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản quyên góp Số hồ sơ: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn thông báo tổ chức quyên góp (Mẫu M Nghị định phủ số 20 ) 22 Yêu cầu Yêu cầu...
 • 3
 • 160
 • 0

Đổi mới tổ chức hoạt động của UBND cấp huyện ở nước ta hiện nay

Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện ở nước ta hiện nay
... tổ chức hoạt động UBND cấp huyện - Phân tích yêu cầu đổi tổ chức hoạt động UBND cấp huyện - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động UBND cấp huyện - Nêu phân tích số giải pháp quan trọng nhằm đổi ... toàn tổ chức hoạt động UBND cấp huyện yếu tố nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý hành UBND cấp huyện nước ta Việc đổi tổ chức hoạt động UBND cấp huyện phải thực đồng phương 18 diện đổi cấu tổ chức; ... VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 3.1 Một số quan điểm đổi tổ chức hoạt động Ủy ban 65 nhân dân cấp huyện 3.2 Một số giải pháp đổi tổ chức hoạt động Ủy ban...
 • 93
 • 271
 • 0

Nghiên cứu cải tiến về tổ chức hoạt động thống kê cấp huyện

Nghiên cứu cải tiến về tổ chức và hoạt động thống kê cấp huyện
... tin thống cấp huyện lớn, hoạt động thống đa dạng phạm vi rộng Tuy nhiên phạm vi hoạt động thống cấp huyện không giống nh thống cấp tỉnh cấp trung ơng Điều đợc quy định Luật Thống ... phạm vi hoạt động thống cấp huyện với thống cấp tỉnh cấp TW Đối với điều tra UBND huyện định thỡ UBND huyện công bố sau có thẩm định chuyên môn Cục Thống tỉnh - Tổ chức thống cấp huyện ... án nghiên cứu vấn đề thống cấp huyện, quận nói chung, tổ chức hoạt động tổ chức nói riêng Trên phạm vi quốc tế, kinh nghiệm tổ chức, hoạt động thống huyện, quận đợc quan tâm phụ thuộc vào...
 • 93
 • 88
 • 0

Tổ chức hoạt động của UBND cấp huyện theo Hiến pháp 1946

Tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện theo Hiến pháp 1946
... địa phương sau cấp chuẩn y; Chỉ huy công việc hành địa phương Để cụ thể hóa qui định Hiến pháp 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký nhiều Sắc lệnh liên quan đến tổ chức hoạt động UBHC cấp huyện như: Sắc ... 19/11/1948 tổ chức lại quyền nhân dân thời kỳ kháng chiến (Điều qui định: quyền nhân dân địa phương thời kỳ kháng chiến gồm có HĐND UBHC); Sắc lệnh số 255-SL ngày 19/11/1948 cách thức tổ chức làm ... 19/11/1948 cách thức tổ chức làm việc HĐND Ủy ban kháng chiến hành Tiếp đó, Luật tổ chức quyền địa phương năm 1958 qui định rõ hệ thống tổ chức quyền địa phương ...
 • 2
 • 161
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa
... giáo dục đạo đức cho học sinh TTGDTX thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hóa 5.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản quản công tác giáo dục đạo đức cho học sinh TTGDTX thị xã, thành phố tỉnh Thanh ... dục đạo đức cho học sinh TTGDTX thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hóa - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản quản công tác giáo dục đạo đức cho học sinh TTGDTX thị xã, thành phố tỉnh Thanh ... cứu Một số giải pháp nâng cao hiệu quản công tác giáo dục đạo đức cho học sinh TTGDTX thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hóa Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao hiệu quản công tác giáo dục đạo đức...
 • 105
 • 108
 • 0

Khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức quản công tác văn thư - lưu trữ tại một số công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức và quản lý công tác văn thư - lưu trữ tại một số công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Hà Nội
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN ĐĂNG VIỆT KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƢ - LƢU TRỮ TẠI MỘT SỐ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA ... hiểu công tác xây dựng quản văn số Tổng công ty 91” tác giả Vũ Bá Dụ; - Khóa luận tốt nghiệp: Công tác quản văn lưu trữ hồ sơ tài liệu số DN 100% vốn nước địa bàn thành phố Nội tác ... dung Phông Lưu trữ Nhà nước làm giàu phong phú Với trên, định lựa chọn đề tài Khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức quản công tác VTLT số CTCP địa bàn thành phố Nội để làm luận văn Thạc...
 • 148
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dự toán quyết toán thu chi ngân sách của các huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cơ quan tài chính thẩm địnhdự toán quyết toán chi ngân sách huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh đã được hội đồng nhân dân huyện quyết định phê chuẩnđơn vị thuộc ubnd huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnhđiều 20 xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnhhội đồng nhân dân thị xã thành phố thuộc tỉnh thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn như trên và thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn sau ðiều 27đổi mới tổ chức và hoạt động của uu cấp huyện phải nâng cao vai trò và trách nhiệm của u cấp huyện tăng cường hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước cấp trêntổ chức bộ máy của đảng cấp huyện quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh gọi tắt là cấp huyệncâu 2 trình bầy vị trí chức năng của kbnn kbnn ở tỉnh thành phố trực thuộc tw và kbnn huyện quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnhcâu 4 trình bày vị trí chức năng của khoa bạc nhà nước kbnn ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và khoa bạc nhà nước ở huyện quận thị xã tp trực thuộc tỉnhhuyện quận thị xã thành phốngân sách huyện quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnhtổ chức và quản lý công tác lưu trữphân cấp tổ chức và quản lý nhân sựnhững bất cập trong việc tổ chức và quản lý hoạt động của trung gian thương mại trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của việt nam vào hoa kỳbáo cáo tổng hợp đề tài cấp bộ đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động nc amp pt ở địa phươngHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nh