Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu mô tuyến vú dòng MCF 7

Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu tuyến dòng MCF-7 tt115230

Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu mô tuyến vú dòng MCF-7 tt115230
... động học sinh trưởng khối cầu đa bào ung thư MCF-7 41 3.2.1.Kết tạo khối cầu đa bào ung thư MCF-7 41 3.2.2.Động học số đặc điểm sinh trưởng khối cầu đa bào ung thư MCF-7 ... 51 3.3.1.Độc tính hình tế bào MCF-7 nuôi cấy đơn lớp 51 3.3.2.Độc tính hình khối cầu đa bào ung thư MCF-7 54 3.4.Sự xâm nhập thuốc vào bên khối cầu đa bào ung thư MCF-7 66 4.BÀN ... 1.1.2.Các hình sàng lọc thuốc tiền lâm sàng 1.2 .Mô hình nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư 11 1.2.1.Nuôi cấy ba chiều (3D) 11 1.2.2 .Mô hình nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư...
 • 10
 • 212
 • 0

Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu tuyến dòng MCF-7115224.PDF

Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu mô tuyến vú dòng MCF-7115224.PDF
... Nam, tiến hành thực đề tài: Tạo khối cầu đa bào ung thư biểu tuyến dòng MCF-7” Với mục tiêu:  Tạo khối cầu đa bào ung thư từ dòng tế bào ung thư biểu tuyến MCF-7  Nghiên cứu đặc điểm ... trưởng khối cầu đa bào ung thư để đưa phác đồ điều trị thời điểm có lợi [2, 43] Sự di cư tế bào: Nhiều kết thực nghiệm khối cầu đa bào ung thư (các dòng tế bào biểu chuột EMT6, ung thư phổi ... tế bào u lympho, tế bào ung thư máu hay tế bào ung thư liên kết sarcoma Đa số dòng tế bào sống dạng bám dính nguyên bào sợi, dòng tế bào ung thư biểu Tuy nhiên có số tế bào sống dạng hỗn...
 • 91
 • 255
 • 0

Ứng dụng chỉ số Nottingham và một số yếu tố khác trong phân nhóm tiên lượng ung thư biểu tuyến xâm nhập

Ứng dụng chỉ số Nottingham và một số yếu tố khác trong phân nhóm tiên lượng ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập
... sau: ứng dụng số tiên lợng Nottingham phân nhóm tiên lợng xác định số dấu ấn hoá miễn dịch trờng hợp ung th biểu tuyến xâm nhập Đánh giá mối liên quan phân tích tơng quan số tiên lợng Nottingham ... đề Chơng Tổng quan 1.1 Phân loại v phân độ ung th biểu tuyến 1.2 Hóa miễn dịch ung th 11 1.3 Các yếu tố tiên lợng ung th 19 1.4 Các nghiên cứu nớc ung th 36 Chơng Đối tợng phơng ... hoá miễn dịch 3 Chơng tổng quan 1.1 Phân loại v phân độ Ung th biểu tuyến Trong nhiều thập kỷ qua, có nhiều tác giả nghiên cứu phân loại v phân độ học ung th biểu (UTBM) tuyến vú...
 • 153
 • 313
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư biểu tuyến bằng phương pháp hóa miễn dịch (FULL TEXT)

Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư biểu mô tuyến vú bằng phương pháp hóa mô miễn dịch (FULL TEXT)
... nht ung th vỳ S dng th th ny chia ung th vỳ thnh nhúm c bn: ung th vỳ cú th th ni tit dng tớnh v nhúm th th ni tit õm tớnh quyt nh iu tr b tr cho nhng bnh nhõn ung th vỳ Hin nay, phn ln nhng ung ... c xp loi nh mt gen tin ung th Vai trũ bnh sinh: s tn hi gen Bcl2 ó c xỏc nh nh mt nguyờn nhõn ca nhiu bnh ung th bao gm u hc t, ung th vỳ, ung th tuyn tin lit, leukemia, ung th phi v bnh t Nú ... [73] 1.5 Mt s c im GPB-LS ung th vỳ 1.5.1 Tui bnh nhõn v tỡnh trng kinh nguyt ảnh h-ởng tuổi tình trạng mãn kinh thời điểm chẩn đoán với tiên l-ợng ung th- đ-ợc nghiên cứu rộng rãi Mt s nghiờn...
 • 175
 • 143
 • 1

Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư biểu tuyến bằng phương pháp hóa miễn dịch (tóm tắt)

Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư biểu mô tuyến vú bằng phương pháp hóa mô miễn dịch (tóm tắt)
... 1.2 Phân loại phân tử ung thư biểu tuyến 1.2.1 Lịch sử phân loại phân tử UTBM tuyến Năm 2000, Perou cs nghiên cứu kiểu bộc lộ gen tế bào UTBM tuyến Bằng việc sử dụng phương pháp phân ... Nam, nghiên cứu ứng dụng HMMD để phân typ phân tử ung thư chưa nhiều sử dụng bảng phân loại với tiêu chuẩn HMMD khác Chính lý trên, chọn đề tài Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư biểu ... trò ung thư vú, đề xuất sử dụng phương pháp để phân loại phân tử nhằm lựa chọn bệnh nhân hưởng lợi từ hóa trị Năm 2003, Sorlie cs sửa đổi phân loại phân tử 1.2.4 Phân loại phân tử ung thư HMMD...
 • 48
 • 186
 • 0

NGHIêN cứu PHÂN LOẠI UNG THƯ BIỂU TUYẾN THEO WHO 2012

NGHIêN cứu PHÂN LOẠI UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN vú THEO WHO  2012
... th hai sau UT c t cung Nam T nm 1968 phõn loi mụ hc ca WHO c xut n nay, h thng phõn loi ca UT biu mụ vỳ luụn c sa i, b sung Nm 2012 WHO a bng phõn loi UT v cú chnh sa b sung, ỏp dng HMMD phõn ... y hn, khụng b trựng lp mt s týp mụ bnh hc MC TIấU Xỏc nh t l cỏc typ mụ hc ung th biu mụ tuyn vỳ theo phõn loi WHO- 2012 Tỡm mi liờn quan gia mt s typ mụ hc vi kớch thc u, tỡnh trng hch nỏch, ... hỡnh Car tuyn bó Car t bo nh Car viờm Car thn kinh ni tit t bo ln TNG QUAN Phõn loi ung th biu mụ theo WHO - 2012 Car ng ti ch Car ch tit Car thựy ti ch Car nhỳ xõm nhp Car ng xõm nhp khụng phi...
 • 25
 • 203
 • 0

phân tích thành phần dinh dưỡng của vi tảo chaetoceros phân lập từ rừng ngập mặn xuân thủy-nam định và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô.

phân tích thành phần dinh dưỡng của vi tảo chaetoceros phân lập từ rừng ngập mặn xuân thủy-nam định và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô.
... góp ph n ñi u tr ung thư, th c hi n khóa lu n : Phân tích thành ph n dinh dư ng c a vi t o Chaetoceros phân l p t r ng ng p m n Xuân Th y - Nam ð nh thăm kh kháng t bào ung thư bi u mô” V i ... o thành kh i u [47] Có th k ñ n m t s lo i ung thư bi u mô thư ng g p như: ung thư bi u mô nhú, ung thư bi u mô t y, ung thư bi u mô gan, ung thư bi u mô da, ung thư bi u mô vòm h ng… ñó ung thư ... THƯ BI U MÔ T BÀO 14 1.3.1 T bào bi u mô 14 1.3.2 Ung thư bi u mô t bào 15 1.4 KH NĂNG KHÁNG T BÀO UNG THƯ C A ACID BÉO TRONG VI T O .16 1.4.1 Gi i thi u chung...
 • 80
 • 538
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô
... thực ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh thăm khả kháng tế bào ung thư biểu với mục ñích sau: Nghiên cứu, phân tích thành ... Ngoài bệnh ung thư ñã nêu ung thư biểu bệnh hay gặp ung thư biểu nhú, ung thư biểu tủy, ung thư biểu gan, ung thư biểu da, ung thư biểu vòm họng [43] Ung thư biểu (carcinoma) ... 50% lượng tế bào ung thư biểu (IC50) vi tảo Ankistrodesmus gracilis A 26.5 µg/ ml lần thử 28.57 µg/ ml lần thử Trong số 10 loài vi tảo ñem ñi thăm khả kháng tế bào ung thư, vi tảo Ankistrodesmus...
 • 61
 • 170
 • 1

Nghiên cứu đặc ñiểm sinh học của vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu

Nghiên cứu đặc ñiểm sinh học của vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh và thăm dò khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô
... sinh học vi tảo Ankistrodesmus phân lập từ rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam ðịnh thăm khả kháng tế bào ung thư biểu với mục ñích sau: Nghiên cứu, phân tích thành phần dinh dưỡng vi tảo Ankistrodesmus ... Ngoài bệnh ung thư ñã nêu ung thư biểu bệnh hay gặp ung thư biểu nhú, ung thư biểu tủy, ung thư biểu gan, ung thư biểu da, ung thư biểu vòm họng [43] Ung thư biểu (carcinoma) ... tục nghiên cứu khả kháng tế bào ung thư biểu vi tảo chủng Ankistrodesmus gracilis A, phân tích rõ thành phần cấu tử có khả ức chế tế bào ung thư biểu Cần phải tiếp tục nghiên cứu, phân...
 • 50
 • 135
 • 0

Đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung thư biểu tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k

Đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ECX trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k
... Bộ GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế TRờng đại học y h nội Trịnh thị hoa đánh giá hiệu hoá trị bổ trợ ECX bệnh nhân ung th biểu tuyến dy sau phẫu thuật bệnh viện K (2006-2009) Chuyên ngành: Ung th ... điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung th biểu tuyến dày Đánh giá hiệu phác đồ ECX điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung th biểu tuyến dày giai đoạn II-IV (M0), Bệnh viện K, từ 2006 đến 2009 3 Chơng ... nội biểu - u tuyến - Ung th biểu tuyến: bao gồm týp sau + Týp ruột + Týp lan toả + Ung th biểu tuyến nhú + Ung th biểu tuyến ống nhỏ + Ung th biểu tuyến nhầy + Ung th biểu tế...
 • 106
 • 349
 • 0

xác định con đường tín hiệu protein kinase hoạt hóa phân bào (mapk) trong ung thư biểu tuyến giáp

xác định con đường tín hiệu protein kinase hoạt hóa phân bào (mapk) trong ung thư biểu mô tuyến giáp
... Mitogen Activated Protein kinase (Protein kinase hoạt hóa phân bào) MEK Mitogen Activated Protein kinase kinase (Kinase protein kinase hoạt hóa phân bào) mRNA Message Ribonucleic Acid (ARN thụng ... Interacting Protein (protein tng tỏc vi Heparansulfate) HMDM Hoỏ dch mụ HP/HS Heparin v Heparansulfate kD Kilo Dalton (đơn vị đo trọng lợng protein) MAPK Mitogen Activated Protein kinase (Protein kinase ... Epidermal growth factor Receptor (thụ thể yếu tố phát triển biểu mô) ERK Extracellular signal regulated kinase (Kinase đợc điều hòa tín hiệu ngoại bào) FBS Fetal Bovine Serum ( huyết phôi bò) GAPDH Glyceraldehyd...
 • 147
 • 532
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÝP BỆNH HỌC UNG THƯ BIỂU TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN 103" pps

Báo cáo y học:
... trng hp trờn tiờu bn thy cú t bo hỡnh trũn, a din hay hỡnh thoi xp thnh d y, cú th thy cht m dng tinh bt, c chn oỏn l UTBMTG th ty trng hp khụng thy hỡnh nh bố, di hay nang tuyn, cỏc t bo hp thnh ... vấn đề Ung th biu mụ tuyn giỏp l loi ung th him gp, chim 1% cỏc u ỏc tớnh, n gp nhiu hn nam, vi t l 3/1 UTBMTG cú th gp mi la tui, nhng hay gp sau 30 tui a s xut hin mt cc tuyn giỏp U tuyn giỏp ... huyt, cu canxi v.v trng hp trờn tiờu bn nang tuyn cú kớch thc tng i bỡnh thng, cht keo ớt thay i, tớnh cht ỏc tớnh ch biu hin xõm nhp t bo u vo v bao v mch mỏu, chn oỏn l ung th biu mụ tuyn...
 • 4
 • 235
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHÁC đồ XELOX bổ TRỢ UNG THƯ BIỂU TUYẾN dạ dày đã PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHÁC đồ XELOX bổ TRỢ UNG THƯ BIỂU mô TUYẾN dạ dày đã PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội
... NGUYễN THị HảO đánh giá kết phác đồ xelox bổ trợ ung th biểu tuyến dày phẫu thuật bệnh viện ung bớu Nội Chuyên ngành: ung th Mã số : 60.72.01.49 đề cơng luận văn ... Nam, ung th d dy l loi ung th khỏ ph bin, ng th sau ung th phi nam v ng th sau ung th vỳ, c t cung n gii; chim 13.5% tng s cỏc bnh ung th [9] V mụ bnh hc, 95% l ung th biu mụ tuyn, cũn li l ung ... dy ng th s cỏc bnh lý ung th thng gp nam sau ung th phi, tin lit tuyn v i trc trng; ng th n sau ung th vỳ, i trc trng, phi, c t cung Ung th d dy ng hng th c nam v n sau ung th phi, vỳ, i trc...
 • 62
 • 95
 • 0

Chẩn đoán và phân loại bệnh học ung thư biểu tuyến cổ tử cung (theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới năm 2003) potx

Chẩn đoán và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung (theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới năm 2003) potx
... dạng trung thận, nguồn gốc từ biểu trụ hay tuyến cổ tử cung Phân loại WHO cũ có typ UTBMT: cổ trong, tế bào sáng (dạng trung thận), dạng nội mạc tử cung, dạng tuyến nang, tuyến v y, phân loại ... trung thận có nhiều điểm khác bệnh học, dịch tễ học, tiên lợng (phân loại trớc coi loại) V Kết luận Đ y công trình Việt Nam ung th biểu tuyến cổ tử cung, đợc áp dụng phân loại bệnh học ... mạc tử cung UTBMT nh y cổ tử cung đứng vị trí hàng đầu với tỷ lệ cao 77% Không gặp typ dịch, xâm nhập hay chỗ loại gặp phân loại TCYTTG năm 2003 UTBMT nh y có đủ biến thể nh phân loại TCYTTG năm...
 • 4
 • 477
 • 3

Nhận xét đặc điểm bệnh học và bộc lộ thụ thể yếu tố phát triển biểu bì trong ung thư biểu tuyến của phổi

Nhận xét đặc điểm mô bệnh học và bộc lộ thụ thể yếu tố phát triển biểu bì trong ung thư biểu mô tuyến của phổi
... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHNG QUANG THNH NHậN XéT ĐặC ĐIểM BệNH HọC V BộC Lộ THụ THể YếU Tố PHáT TRIểN BIểU TRONG UNG THƯ BIểU TUYếN CủA PHổI LUN VN THC S Y HC H NI - 2011 LI CM N ... NSCLC Non small cell lung cancer (ung th phi khụng t bo nh ) MBH: Mụ bnh hc TCYTTG: T chc y t th gii TKNT: Thn kinh ni tit UTBM: Ung th biu mụ UTBMT: Ung th biu mụ tuyn UTP: Ung th phi NOS Not otherwise ... thc trung bỡnh vi ht nhõn nh - Mu ung th biu mụ tiu ph qun ph nang ny cú th ging ung th biu mụ tuyn th phỏt di cn vo phi Ung th biu mụ tuyn typ tiu ph qun- ph nang ch nhy v khụng ch nhy - Mt ung...
 • 101
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ecx trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k 20062009xác định con đường tín hiệu protein kinase hoạt hóa phân bào mapk trong ung thư biểu mô tuyến giápung thư biểu mô tuyếnung thư biểu mô tuyến giápung thư biểu mô tuyến giáp thể nhúung thư biểu mô tuyến cổ tử cungung thư biểu mô tuyến bãung thư biểu mô tuyến típ kém biệt hóaung thư biểu mô tuyến đại tràngung thư biểu mô tuyến ở phổiung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừaung thư biểu mô tuyến nhúnghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại bệnh viện bạch maiung thư biểu mô tuyến nội mạc tử cungung thư biểu mô tuyến tiền liệtdown load CV đi số 358(1)down loadDown CV đi số 366 2Lich hoc lop rieng dot 1 2016down load CV đi số 1562đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015