Sử dụng công cụ tài chính khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ ( nghiên cứu trường hợp tại tỉnh thanh hóa)

Sử dụng công cụ tài chính khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa đổi mới công nghệ ( nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thanh Hóa)

Sử dụng công cụ tài chính khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ ( nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thanh Hóa)
... tư đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa Thanh Hóa cần hỗ trợ, khuyến khích nhà nước sách, công cụ tài để đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thanh Hóa 1.1.4 Hiệu đổi công nghệ Đổi công nghệ ... CÔNG NGHỆ 80 3.1 Định hƣớng sử dụng công cụ tài để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa đổi công nghệ 80 3.2 Giải pháp sách sử dụng công cụ tài khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa Thanh ... trạng đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp sách sử dụng công cụ tài để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa đổi công nghệ Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: tỉnh Thanh...
 • 124
 • 243
 • 1

Sử dụng công cụ tài chính khuyến khích doanh ngiệp nhỏ vừa đổi mới công nghệ

Sử dụng công cụ tài chính khuyến khích doanh ngiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ
... HC KHOA HC X HI V NHN VN KHOA KHOA HC QUN Lí *** - Sử dụng công cụ tài khuyến khích DOANH NGHIệP nhỏ vừa đổi công nghệ (Nghiờn cu trng hp tnh Hi Dng) LUN VN THC S KHOA HC CHUYấN ... nhiu cụng c, ú cụng c ti chớnh nhm h tr doanh nghip u t vo hot ng KH&CN c bit n l cụng c hu hiu thỳc y hot ng i mi cụng ngh ca cỏc doanh nghip Bi vy, vic Nh nc s dng cụng c ti chớnh khuyn khớch doanh ... C s lý lun ca ti 1.1 Doanh nghip nh v va 1.2 Cụng ngh v i mi cụng ngh 1.3 Cụng c ti chớnh v s dng cụng c ti chớnh Chng Thc trng s dng cụng c ti chớnh i mi cụng ngh cỏc doanh nghip nh v va Hi...
 • 100
 • 128
 • 0

Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động xây dựng đổi mới công nghệ bằng công cụ tài chính

Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động xây dựng đổi mới công nghệ bằng công cụ tài chính
... 81 TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BẰNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH - 81 3.1 Định hƣớng sử dụng công cụ tài để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động xây dựng đổi công nghệ ... TRẠNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - 47 - 2.1 Hiện trạng công nghệ hoạt động đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động xây dựng 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp ... công nghệ xây dựng - 53 2.1.3 Năng lực công nghệ xây dựng - 55 2.1.4 Hoạt động khoa học công nghệ doanh nghiệp xây dựng - 57 2.1.5 Hoạt động đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động...
 • 109
 • 245
 • 0

Luận văn đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ vừa ở huyện kim động, tỉnh hưng yên

Luận văn đánh giá thực trạng sử dụng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện kim động, tỉnh hưng yên
... huy n Kim ð ng 36 3.3 H th ng ch tiêu nghiên c u 47 TH C TR NG V S D NG LAO ð NG TR C TI P C A CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A HUY N KIM ð NG, T NH HƯNG YÊN 4.1 49 Th c tr ng lao ñ ng s d ng lao ñ ... n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… Kim ð ng m t huy n c a t nh Hưng Yên, ti p giáp v i thành ph Hưng Yên, thu c vùng ñ ng b ng châu th sông H ng, n m phía Tây Nam c a t nh Hưng Yên, cách ... t p lao ñ ng c a ngư i ñã qua hu n luy n, ñào t o chuyên môn + Lao ñ ng c th lao ñ ng tr u tư ng Lao ñ ng c th lao ñ ng nh m m c ñích nh t ñ nh; lao ñ ng ñ t o giá tr s d ng ð t o m i lo i giá...
 • 140
 • 363
 • 0

Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn (Nghiên cứu trường hợp hai tỉnh Thanh Hóa Bình Phước

Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn (Nghiên cứu trường hợp hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Phước
... SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN Điều kiện kinh tế khả đóng góp nguồn lực Sự tham gia cộng đồng phát triển sở hạ tầng nông thôn Các tổ chức/đoàn thể sở Phân ... nghiên cứu tham gia giảm nghèo; vài dự án phát triển nông thôn Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), thiết lập chế tham gia hạ tầng sở nông thôn [52; Sự tham gia cộng đồng phát triển sở hạ tầng ... thể phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tham gia cộng đồng dân cư việc phát triển sở hạ tầng nông thôn Sự tham gia cộng đồng phát triển sở hạ tầng nông thôn...
 • 121
 • 392
 • 0

Định hướng chính sách đảm bảo thông tin khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế tt[151430]151430151430.PDF

Định hướng chính sách đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế tt[151430]151430151430.PDF
... 65 Chương ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO THÔNG TIN KH&CN HỖ TRỢ DNNVV ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 67 3.1 Định hướng Chính sách phát triển nguồn lực thông tin KH&CN ... việc đảm bảo thông tin KH&CN phục vụ hoạt động ĐMCN, tác giả mạnh dạn đề xuất đề tài nghiên cứu “ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHÙNG ANH TIẾN ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ...
 • 12
 • 137
 • 0

Định hướng chính sách đảm bảo thông tin khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế[151424]151424151424.PDF

Định hướng chính sách đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế[151424]151424151424.PDF
... tài nghiên cứu “ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ” làm Luận văn tốt nghiệp LỊCH SỬ ... 65 Chương ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO THÔNG TIN KH&CN HỖ TRỢ DNNVV ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 67 3.1 Định hướng Chính sách phát triển nguồn lực thông tin KH&CN ... thông tin công nghệ, thông tin thị trường sát với nhu cầu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Thông tin cho doanh nghiệp ngày dạng thông tin vừa thông tin tổng hợp vừa thông tin phân tích vừa thông...
 • 103
 • 230
 • 0

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KINH NGHIỆM NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN… TRONG HỖ TRỢ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA ĐỔI MỚI CN

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KINH NGHIỆM NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN… TRONG HỖ TRỢ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI CN
... học cho Việt Nam Từ kinh nghiệm nước việc hỗ trợ thông tin công nghệ phục vụ cho doanh nghiệp đổi công nghệ Một số học rút sau: Việt Nam cần tăng cường xây dựng sở liệu công nghệ tầm quốc gia tích ... hoạ công nghệ đổi gắn kèm với doanh nghiệp vệ tinh hệ thống đổi Trung Quốc thể chuyển giao quy mô lớn từ trường ĐH/viện NC&PT sang khu vực công nghiệp Sau số phương thức hỗ trợ thông tin công nghệ ... có nghĩa vụ cung cấp đất, sở nghiên cứu, chi phí vận hành, chi phí nghiên cứu Hỗ trợ chuyển thông tin chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ( CGCN) trở...
 • 15
 • 113
 • 1

Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ ( Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến Tre

Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ ( Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến Tre
... ĐMCN sử dụng công cụ hỗ trợ tài nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN (trường họp DN chế biến dừa tỉnh Bến Tre) ; Chƣơng 3: Giải pháp chủ yếu sử dụng công cụ hỗ trợ tài nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN DN (trường ... chế sử dụng công cụ hỗ trợ tài nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN nguyên nhân; - Định hướng đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu sử dụng công cụ hỗ trợ tài nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN (trường hợp DN chế biến ... để thúc đẩy ĐMCN DN, Nhà nước có cần thiết sử dụng công cụ hỗ trợ tài hay không? Vai trò công cụ hỗ trợ tài nhà nước hoạt động ĐMCN doanh nghiệp? - Hiện trạng ĐMCN sử dụng công cụ hỗ trợ tài nhà...
 • 118
 • 217
 • 2

Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước)

Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước)
... KHCN, tổ chức R - D sử dụng ngân sách nhà nước - Giải pháp hoàn thiện thiết chế tự chủ tổ chức R-D sử dụng ngân sách nhà nước Câu hỏi nghiên cứu Giải pháp để hoàn thiện thiết chế tự chủ tổ chức ... gian hạn, kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế, tác giả xin tập trung nghiên cứu Hoàn thiện thiết chế tự chủ tổ chức KHCN (nghiên cứu trường hợp tổ chức nghiên cứu triển khai sử dụng ngân sách nhà ... thiết chế tự chủ tổ chức KHCN, tổ chức RD sử dụng ngân sách nhà nước Chương II: Thực thi thiết chế tự tổ chức KHCN, tổ chức R-D sử dụng ngân sách nhà nước Chương III: Một số giải pháp hoàn...
 • 8
 • 406
 • 2

Nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng chính sách khoa học công nghệ (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia tt[151806]151806151806.PDF

Nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng chính sách khoa học và công nghệ (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia tt[151806]151806151806.PDF
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN LÊ HẰNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẢM BẢO THÔNG TIN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Nghiên cứu trường ... chung lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 2.4.3.1 Những kết bật - Cục Thông tin KH&CN bước đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN - Năng lực ... tin Khoa học Công nghệ Quốc gia - Đề xuất giải pháp nâng cao lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Nghiên cứu...
 • 27
 • 311
 • 0

Nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng chính sách khoa học công nghệ (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia[151800]151800151800.PDF

Nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng chính sách khoa học và công nghệ (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia[151800]151800151800.PDF
... sâu vào nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN Cục Thông ... KH&CN Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia - Đề xuất giải pháp nâng cao lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Phạm vi nghiên cứu 10 Nội dung: ... lực đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao lực Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia việc đảm bảo thông tin phục vụ xây dựng sách KH&CN 13 CHƯƠNG...
 • 102
 • 251
 • 0

Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ (Nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước

Hoàn thiện thiết chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (Nghiên cứu trường hợp cơ sở nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước
... HC KHOA HC X HI V NHN VN B KHOA HC V CễNG NGH VIN CHIN LC V CHNH SCH KHOA HC V CễNG NGH TRN NGC HOA HON THIN THIT CH T CH CAT CHC KHOA HC V CễNG NGH (NGHIấN CU TRNG HP C S NGHIấN CU TRIN KHAI ... Bỏch khoa (Liờn xụ c), thỡ t chc nghiờn cu phỏt trin l c quan tin hnh nghiờn cu khoa hc v trin khai cụng ngh 1.1.14 C s nghiờn cu trin khai cú s dng ngõn sỏch nh nc l t chc nghiờn cu trin khai ... thnh viờn - Cỏc hip hi khoa hc v h tr khoa hc CHLB c cú trờn 500 hip hi lnh vc khoa hc t nhiờn, nhõn v cụng ngh vi quy mụ khỏc Trong ú cú mt s hi ln, ú l: - Hi h tr phỏt trin khoa hc Max Plank:...
 • 139
 • 159
 • 0

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nghiên cứu ứng dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đề tài khoa học công nghệ ( Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hó152348.PDF

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đề tài khoa học và công nghệ ( Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hó152348.PDF
... KẾT HỢP VỚI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH 70 3.1 sở khoa học việc xây dựng chế phối hợp giũa nghiên cứu ứng ... dựng chế phối hợp nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng hiệu đề tài KH&CN? Ngoài việc phải xây dựng chế phối hợp nghiên cứu ứng dụng cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng đề tài ... chế phối hợp nghiên cứu ứng dụng kết nghiên cứu đề tài KH&CN, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu đề tài KH&CN địa bàn tỉnh 4- Đối tƣợng nghiên cứu chế phối hợp hoạt động nghiên...
 • 107
 • 286
 • 0

Xem thêm