Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đảng

Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đản

Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đản
... Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng + Xây dựng danh mục thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ... doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng + Khảo sát thực tế tài ... Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng 3.1 Các để xây dựng danh mục thành phần tài liệu doanh nghiệp thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ TW Đảng 3.2 Mục tiêu...
 • 98
 • 166
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của một số dịch chiết thân cây sống đời (kalanchoe pinnata) tại đà nẵng

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của một số dịch chiết thân cây sống đời (kalanchoe pinnata) tại đà nẵng
... h c c a m t s d ch chi t thân s ng ñ i (Kalanchoe pinnata) t i Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u chi t tách, xác ñ nh thành ph n hóa h c c a m t s d ch chi t thân s ng ñ i - Thăm dò ho ... c ti p t c nghiên c u thành ph n hóa h c ho t tính sinh h c c a loài s ng ñ i Vi t Nam m t hư ng nghiên c u có nhi u tri n v ng Vì v y, ñã ch n ñ tài Nghiên c u xác ñ nh thành ph n hóa h c c ... vi nghiên c u Thành ph n hóa h c c a m t s d ch chi t thân s ng ñ i PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1 Nghiên c u lí thuy t - Thu th p, t ng h p, phân tích tư li u nư c v ñ c ñi m hình thái th c v t, thành...
 • 25
 • 593
 • 4

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA MỘT SỐ DỊCH CHIẾT THÂN CÂY SỐNG ĐỜI TẠI ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA MỘT SỐ DỊCH CHIẾT THÂN CÂY SỐNG ĐỜI TẠI ĐÀ NẴNG
... sống đời Đà Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích  Chiết tách xác định thành phần hoá học số dịch chiết thân sống đời  Đóng góp vào nguồn thông tin, tƣ liệu khoa học cấy sống đời, tạo ... lƣợng tro thân sống đời 31 tƣơi Bảng 3.4 Kết xác định hàm lƣợng kim loại nặng thân 32 sống đời Bảng 3.5 Kết qủa định tính số dịch chiết thân sống đời 32 Bảng 3.6 Mật độ quang (D) mẫu dịch chiết khảo ... trình chiết: thời gian, thể tích dung môi chiết  Xây dựng quy trình chiết hợp chất hoá học từ thân sống đời Xác định thành phần hoá học, công thức cấu tạo hợp chất Đối tƣợng nghiên cứu Thân sống...
 • 68
 • 651
 • 5

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam
... cho vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám; 4.2 Lựa chọn thành phần vật liệu hợp hỗn hợp cho tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; sở nghiên cứu thực nghiệm xác định tiêu hỗn hợp tông nhựa ... tiếng Việt tông nhựa lớp tạo nhám tông nhựa tạo nhám -nhựa cao su Sở Giao thông bang Arizona Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ tông nhựa nhám cao tông nhựa chặt tông nhựa tông nhựa ... biệt cấp thiết Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp...
 • 139
 • 894
 • 1

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM
... biệt cấp thiết Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp ... tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; sở nghiên cứu thực nghiệm xác định tiêu hỗn hợp tông nhựa tạo nhám; 4.3 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp vật liệu tông nhựa tạo ... nâng cao chất lượng khai thác vật liệu tông lớp tạo nhám mặt đường ô tô Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám có độ rỗng cao...
 • 25
 • 709
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DỊCH CHIẾT TỪ GỖ VANG Ở QUẢNG NAM" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thấy dịch chiết từ gỗ vang dung môi khác có thành phần hóa học khác Từ nhận thấy: với nguồn nguyên liệu gỗ vang tùy vào mục đích sử dụng, chiết dung môi thu cấu tử mong muốn KẾT LUẬN Qua trình nghiên ... LC-MS dịch chiết với dung môi C2H5OH Tương tự trên, thành phần hoá học dịch chiết dung môi C 2H5OH với số cấu tử có thời gian lưu tỉ lệ phần trăm trình bày bảng Bảng Thành phần hoá học dịch chiết ... lượng gỗ 10,003g, thể tích dung môi 150ml, thời gian chiết 8h - Đối với dung môi H2O: khối lượng gỗ 10,005g, thể tích dung môi 70ml, thời gian chiết 4h 2.3 Xác định thành phần dịch chiết từ gỗ vang...
 • 6
 • 418
 • 2

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ĐỒNG VỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ CÓ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA CHẤT BẰNG ICPMS

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ĐỒNG VỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ CÓ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA CHẤT BẰNG ICPMS
... thành phần đồng vị nguyên tố ứng dụng xác định tuổi địa chất, sử dụng loại thiết bị phân tích phổ khối khác Ở Việt Nam, số công trình nghiên cứu loại này, tập trung vào nghiên cứu xác định đồng ... đo ICP-MS xác định thành phần đồng vị số nguyên tố, kết nghiên cứu phân huỷ mẫu khoáng vật đối tượng xác định tuổi địa chất, kết nghiên cứu tách nguyên tố cần quan tâm khỏi mẫu nguyên tố ảnh hưởng ... yếu xác định xác tỷ số đồng vị nguyên tố hay ứng dụng kỹ thuật pha loãng đồng vị để xác định xác hàm lượng nguyên tố TIMS loại máy chuyên dụng để phân tích hệ đồng vị phóng xạ dài ngày dùng nghiên...
 • 177
 • 253
 • 2

Nghiên cứu xác định thành phần loài và giá trị sử dụng các loài thực vật rừng được các cộng đồng địa phương sử dụng làm hương liệu và gia vị tại xã Tân Pheo thuộc khu BTTN Phu Canh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

Nghiên cứu xác định thành phần loài và giá trị sử dụng các loài thực vật rừng được các cộng đồng địa phương sử dụng làm hương liệu và gia vị tại xã Tân Pheo thuộc khu BTTN Phu Canh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.
... liệu gia vị Lịch sử loài hơng liệu gia vị dài nh lịch sử nhân loại Ngời ta đ sử dụng loại thực vật để làm hơng liệu gia vị từ sớm Không có mặt hàng so sánh với vai trò hơng liệu gia vị phát triển ... - Với hệ thực vật phong phú thành phần loài khả cung cấp hơng liệu gia vị quý Việt Nam đợc đánh giá quốc gia có tiềm lớn mặt hơng liệu gia vị khu vực Đông Nam - Nguồn hơng liệu gia vị cung cấp ... 2002) Giá trị thơng mại loại hơng liệu gia vị xu hớng sử dụng chúng Thơng mại toàn cầu hàng năm loại gia vị ,6-7 trăm nghìn tấn, trị giá 3-3.5 triệu USD Giá trị thơng mại gia vị đặc biệt phụ thuộc...
 • 51
 • 217
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần loài và giá trị sử dụng các loài thực vật rừng được các cộng đồng địa phương sử dụng làm hương liệu và gia vị tại xã đoàn kết huyện đà bắc tỉnh hoà bình

Nghiên cứu xác định thành phần loài và giá trị sử dụng các loài thực vật rừng được các cộng đồng địa phương sử dụng làm hương liệu và gia vị tại xã đoàn kết  huyện đà bắc  tỉnh hoà bình
... èNH TNG Tờn ti: Nghiên cứu xác định thành phần loài giá trị sử dụng loài thực vật rừng đợc cộng đồng địa phơng sử dụng làm hơng liệu gia vị Đoàn Kết - huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình khóa luận ... l quờ hng ca nhiu loi gia v v l ni sn xut cỏc loi gia v cht lng ni ti cao Gia v úng mt vai trũ quan trng nn kinh t quc gia ca n n l nc sn xut ln nht , gúp 86 % sn lng gia v ton cu theo sau ... chớnh bt c ri , bt gia v, hn hp gia v v gia v gúi tiờu dựng Gia v xut khu ó tng trng ỏng k nm qua , tc trung bỡnh hng nm tng 21 % v giỏ tr v % v lng Trong nm 201011 xut khu gia v ca n l 525...
 • 55
 • 52
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần các loài thuộc tầng cỏ quyết và dây leo tại một số thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên ở trạm đa dạng sinh học mê linh

Nghiên cứu xác định thành phần các loài thuộc tầng cỏ quyết và dây leo tại một số thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên ở trạm đa dạng sinh học mê linh
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ************ KHỔNG THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC LOÀI THUỘC TẦNG CỎ QUYẾT VÀ DÂY LEO TẠI MỘT SỐ THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TRẠM ... Nghiên cứu xác định thành phần loài thuộc tầng cỏ dây leo số thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh học Linh công trình nghiên cứu thảm thực vật thứ sinh mục đích đề biện ... thuộc tầng cỏ dây leo số thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh học Linh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Góp phần bổ sung dẫn liệu tính đa dạng thực vật...
 • 49
 • 147
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học thân rễ cây gừng dại ở tỉnh Bình Định

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học thân rễ cây gừng dại ở tỉnh Bình Định
... bé định danh chưa xác định 3.2 Thành phần hóa học dịch chiết thân rễ gừng dại ethanol Phổ GC-MS dịch chiết thân rễ gừng dại etanol trình bày hình Hình 2: Phổ GC-MS dịch chiết thân rễ gừng dại ... hưởng từ hạt nhân (NMR) ghi máy Bruker Avance 500MHz, dung môi CHCl3 Viện Hóa học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.3 Phân tích thành phần hóa học thân rễ gừng dại Bình Định [2] Thành phần hóa ... công trình nghiên cứu loại Vì vậy, tiến hành nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học dịch chiết gừng dại tỉnh Bình Định nhằm đóng góp vào việc khai thác sử dụng có hiệu khoa học loài...
 • 9
 • 701
 • 9

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăk

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăk
... u v h t nh m làm sáng t công d ng c a nó, ñã ch n ñ tài Nghiên c u xác ñ nh thành ph n hoá h c m t s d ch chi t c a h t qu Đăk Lăk M c ñích nghiên c u - Nghiên c u xác ñ nh thành ph ... du nh p vào không ñư c ñưa vào Đăk Lăk theo m t c u trúc nh t ñ nh nên tên gi ng không th xác ñ nh xác ñư c Ch ng th s ng t t nh t t i Đăk Lăk ch ng c a Tây n Đ Đăk Lăk sau ñó ñ ... v Đăk Lăk [17] Đ ng, Đăk Lăk t nh Phú Th S n lư ng l n nh t Cây m t c trung bình ñ t ñ n m t chi u cao lên ñ n 10 – 15 m Cây to ñư c x p vào lo i xanh quanh năm du nh p vào Đăk Lăk...
 • 13
 • 1,152
 • 10

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở đại lộc  quảng nam
... Đông Nam Á Chúng thành ph n quan tr ng c a 1.3.1.2 Phân lo i khoa h c 1.3.1.3 Phân b 1.3.2 Đ c tính th c v t 1.3.3 Tình hình nghiên c u thành ph n hóa h c c a d u rái nư c 1.3.4 Khai thác d u rái ... Nghiên c u xác ñ nh thành c a thiên nhiên nên thu n l i cho s phát tri n c a nhi u loài th c ph n hoá h c m t s d ch chi t c a d u rái v t Trong loài th c v t ñó, có nhi u lo i mang l i cho Nam ... ñ hình 3.3 d u rái cho th y vi c s d ng d u rái làm dư c li u s an toàn, không nh hư ng ñ n s c kho ngư i 3.2 K T QU NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C C AM TS D CH CHI T Cân 50g d u rái cho vào b...
 • 13
 • 466
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam
... t tách tinh d u Quy trình chi t tách tinh d u hình 2.5 nh hư ng ñ n lư ng tinh d u 2.3.3.3 Xác ñ nh hàm lư ng tinh d u 2.3.3.4 Nghiên c u xác ñ nh thành ph n, c u t o m t s h p ch t tinh d u ... trang) Chương 2- Nh ng nghiên c u th c nghi m (13 trang) Nam M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh hàm lư ng, ch tiêu hóa lý m t s h p ch t hóa h c tinh d u ng i c u t nh Qu ng Nam - Xây d ng quy trình ... lý m u 2.2 HÓA CH T VÀ THI T B NGHIÊN C U Xác ñ nh ñ 2.2.1 Hóa ch t 2.2.2 Thi t b thí nghi m m Chi t b ng phương pháp chưng c t lôi cu n nư c Xác ñ nh hàm lư ng tro 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U...
 • 13
 • 569
 • 0

Nghiên cứu, xác định thành phần hóa học trong vỏ cây hoa sữa

Nghiên cứu, xác định thành phần hóa học trong vỏ cây hoa sữa
... Chúng ch n hoa s a làm ñ i tư ng nghiên c u cho công trình Tên ñ tài là: Nghiên c u, xác ñ nh thành ph n hóa h c v hoa s a” M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh thành ph n hoá h c h p ch t v hoa s a ... ñ xác ñ nh c u trúc h p ch t Làm giàu c u t th ho t tính sinh h c nghiên c u ph n ng chuy n hóa chúng Có th nghiên c u m r ng xác ñ nh thành ph n ch t có lá, r hoa c a hoa s a so sánh v i thành ... ng nghiên c u th c nghi m Chương 3- K t qu bàn lu n 6 CHƯƠNG - T NG QUAN 1.1 Gi i thi u v hoa s a 1.1.1 Sơ lư c v ngu n g c c a hoa s a gi i th c v t 1.1.2 Cây hoa s a 1.2 M t s nghiên c u v thành...
 • 26
 • 475
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định thành phần hóa học của nguyên liệunghiên cứu xác định thành phầnnghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăknghiên cứu xác định thành phần hóa học rong tinh dầu nghệcơ sở thực tiễn xác định nguồn và thành phần tài liệu của các cơ quan là nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ huyện uỷkết quả nghiên cứu xác định khả năng tạo iaa của các chủng vi khuẩn cố định đạm1 tổng quan tài liệu về nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lạixác định thành phần hóa học của phế liệu xương cá ngừxác định thành phần cơ giới của đấtxác định thành phần cỡ hạt của đấtbài 4 xác định thành phần cơ giới của đấtphương pháp xác định thành phần cơ giới của đấtthực hành xác định thành phần cơ giới của đấtcách xác định thành phần cơ giới của đấtxác định thành phần hóa học của tinh dầu sả chanh18 4 TREAMENT OF RECURRENT 2Một số lưu ý khi lấy máu ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn luu y khi lay mau1Thông tư 07 dành cho Điều dưỡng ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnRenal trauma | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTonsillectomy – Hemorrhage complication.pdfQuy trình thụt tháo 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnTREATMENT THYROID HORMON IN PREMATURE INFANTSVASOPRESSIN IN CARDIAC ARRESTSeptic Arthritis | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnNeonatal Hypoxic – Ischemic Encephalopathy | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnBài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảngBài 11. Khu vực Đông Nam ÁỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnNghi dinh 91 2017 sau doi quy dinh ve thi dua khen thuongBài 5. Trung Quốc thời phong kiến