ĐỊA LÝ ĐÔNG NAM Á HAY NHẤT

TIỂU LUẬN:Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH.Lời nói đầuViệt Nam trong sự phát triển của Đông áĐông Nam á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu á-Thái Bình Dương, hiên nay đang thu hút pot

TIỂU LUẬN:Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH.Lời nói đầuViệt Nam trong sự phát triển của Đông á và Đông Nam á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu á-Thái Bình Dương, hiên nay đang thu hút pot
... III Mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội IV MốI QUAN Hệ BIệN CHứNG GIữA Sở Hạ TầNG KIếN TRúC THƯợNG TầNG TRONG THờI Kỳ QUá Độ LÊN CHủ NGHĩA Xã ... thống biện chứng này, phát triển sở hạ tầng đóng vai trò với kiến trúc thượng tầng Kiến trúc thượng tầng phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển sở hạ tầng hay sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng ... tưởng xã hội sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng ấy, nói cách khác sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng phản ánh sở hạ tầng định, khônh có kiến trúc thượng tầng chung...
 • 17
 • 519
 • 0

Địa 8- Đông Nam Á, Đất liền và hải đảo

Địa 8- Đông Nam Á, Đất liền và hải đảo
... Văn Nam Địa ĐƠNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO TIẾT16 BÀI 14: Vị trí giới hạn khu vực Đơng Nam Á: Đặc điểm tự nhiên: Đặc Bán đảo Trung Ấn điểm Quần đảo Mã Lai Địa hình Nguyễn Văn Nam Địa 8 Dựa vào ... đồng phần đất liền đảo khu vực Đơng Nam Á? Nguyễn Văn Nam Địa ĐƠNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO TIẾT16 BÀI 14: Vị trí giới hạn khu vực Đơng Nam Á: Đặc điểm tự nhiên: Đặc điểm Địa hình Bán đảo Trung ... Văn Nam H 1.1 Địa Đ ng D ươ ại ĐƠNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO TIẾT16 BÀI 14: Vị trí giới hạn khu vực Đơng Nam Á: - Đơng Nam Á gồm hai phận: + Phần đất liền: mang tên bán đảo Trung Ấn + Phần hải...
 • 25
 • 1,006
 • 1

Đong nam Á hay

Đong nam Á hay
... thành: - Đông Nam Á lục địa (bán đảo Trung - Ấn) - Đông Nam Á biển đảo (quần đảo Malaya) Bán đảo Trung - Ấn Q u ầ n đ ả o Ma la y a Yếu tố tự nhiên Đại hình Khí hậu Sông ngòi Đông Nam Á lục địa (nhóm ... thuận lợi cho phát triển ngành kinh tế biển Các nước khu vực (trừ Lào ) giáp biển B diện tích rừng bị thu hẹp cháy rừng khai thác không hợp lí Đông Nam Á nằm vành đai sinh khoáng C chịu ảnh hưởng ... rộng nhiều quốc gia Tôn giáo, văn hoá - Đa tôn giáo - Văn hoá đa dạng, phong phú, giàu sắc dân tộc Câu hỏi: Nối ô bên trái với ô bên phải cho với khu vực Đông Nam Á Cột A Khí hậu nóng ẩm, đất...
 • 15
 • 74
 • 0

CÁC nước ĐÔNG NAM á – THỐNG NHẤT và đa DẠNG

CÁC nước ĐÔNG NAM á – THỐNG NHẤT và đa DẠNG
... ảnh hưởng từ bên sở cho tính thống đa dạng Đông Nam Á + Tiểu chủ đề 2: Tính thống đa dạng lịch sử nước Đông Nam Á + Tiểu chủ đề 3: Tính thống đa dạng văn hóa nước Đông Nam Á GV HS sử dụng sơ ... bên sở cho tính thống đa dạng Đông Nam Á cần giải vấn đề: • Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên nước Đông Nam Á: điểm chung khác biệt • Cư dân Đông Nam Á • Ảnh hưởng từ bên đến phát triển nước Đông ... trình tiểu chủ đề nhóm - Các nhóm thảo luận để xây dựng tổng hợp chủ đề: Các nước Đông Nam Á thống đa dạng Hoạt động Đánh giá - GV tổ chức cho HS nhóm tự đánh giá đánh giá lẫn trình, kết làm việc...
 • 26
 • 2,422
 • 2

Đông Nam Á - một khu vực địa lý, văn hoá, lịch sử thống nhất

Đông Nam Á - một khu vực địa lý, văn hoá, lịch sử thống nhất
... Văn hoá Đông Nam Á NỘI DUNG Khái quát văn hoá Đông Nam Á 1.1 Đông Nam Á - khu vực địa lý, văn hoá, lịch sử thống Về mặt địa lý, Đông Nam Á khu vực nhiệt đới, gió mùa, ... Nhóm SVTH: 10 Trang Văn hoá Đông Nam Á Văn hoá Việt Nam nét đặc trưng khác biệt văn hoá so với nước khu vực Đông Nam Á 2.1 Lịch sử hình thành văn hoá Việt Nam Văn hóa Việt Nam văn hóa quốc gia đa ... tinh thần người sáng tạo Nhóm SVTH: 10 Trang Văn hoá Đông Nam Á trình lịch sử Khi nghiên cứu văn hóa, văn hóa Đông Nam Á - khu vực xuất dấu chân người giới, nơi có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời,...
 • 19
 • 8,555
 • 15

Vì sao khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, người ta lại phải nghiên cứu một số đặc điểm địa vùng Đông Nam Á

Vì sao khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, người ta lại phải nghiên cứu một số đặc điểm địa lý vùng Đông Nam Á
... ngày Nhìn cách khái quát đạ vùng Đông Nam Á văn hoá - vùng bao bọc chung quanh chủ yếu biển sống lớn Cư dân chủ thể từ xa xưa vùng Đông Nam Á lục địa nằm khung cảnh “nước”, chịu tác động trực ... đặc điểm địa lí khác vùng Đông Nam Á dẫn đến tính đan xen cư dân có gốc gác thuộc vùng khác nhau, có tình trạng ngôn ngữ mà họ sử dụng vốn ban đầu khác Điều thể rõ đặc điểm văn hoá ngôn ngữ vùng ... ngôn ngữ vùng văn hoá Đông Nam Á với qua thời kỳ giai đoạn lịch sử khác Các nhà nghiên cứu coi tiêu chí từ vựng tiêu chí quan trọng tiêu chí nghiên cứu lịch sử tiếng Việt từ vựng, ngữ pháp, ngữ...
 • 9
 • 954
 • 2

Giáo án địa lớp 8 - ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO doc

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO doc
... VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động 1 Vị trí giới hạn ** Trực quan khu vực Đông nam Á: - Quan sát lược đồ ĐNÁ + Tại có tên ĐNÁ đất liền hải đảo? - ĐNÁ gồm bán đảo TL: - Học sinh lên bảng xác ... Điền tiếp vào nội dung thiếu ghạch chân a ĐNÁ cầu nối hai đại dương : ÂĐD TBD b ĐNÁ cầu nối hai lục địa: CÁ CĐD + Nêu đặc điểm địa hình tự nhiên ĐNÁ: - Địa hình tương phản đất liền hải đảo - Khí ... đông dân hải đảo + Quần đảo Mã Lai: Hệ thống núi vòng cung Đ – T, ĐBTN, núi lửa = Địa hình tương phản sâu sắc đất liền hải đảo * Nhóm 2: Trình bày đặc điểm khí hậu bán đảo Trung An quần đảo Mã...
 • 5
 • 1,679
 • 6

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á potx
... tộc * Nhóm 2: ĐNÁ có tôn giáo? Phân bố? TL: # Giáo viên: - tôn giáo lớn: P giáo, H giáo, TCgiáo, ẤĐộ giáo, tín ngưỡng đại phương + Vì ĐNÁ bị nhiều ĐGTD xâm chiếm? TL: - Giàu TNTN - Sản xuất nông ... quan - Quan sát bảng 15.1 ( dân số ĐNA châu Á 2005) + So sánh số dân, mật độ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên ĐNA, châu Á, giới? Đặc điểm dân cư: TL: - Chiếm 14,2% dân số châu Á, 8, 6% dân số giới - Mật ... nước ĐNÁ? TL: - Giáo viên: ngôn ngữ bất đồng khó khăn - Dân ĐNÁ tập trung giao tiếp, văn hóa chủ yếu vùng ven biển + Quan sát lược đồ 6.1 nhận xét phân bố dân đồng châu thổ nước ĐNÁ? Vì...
 • 8
 • 843
 • 1

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á pptx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á pptx
... 1975 nước khác giành độc lập có điều kiện để trưởng kinh tế phát triển kinh tế + Các nước ĐNA có thuận lợi tăng trưởng kinh tế? TL: - ĐKTN: Tài nguyên khoáng sản nông phẩm nhiệt đới - ĐKXH: Đông ... động 1.Nền kinh tế * Hoạt động nhóm nước ĐNÁ phát triển * Phương pháp đàm thoại nhanh song chưa vững chắc: + KTXH ĐNÁ thuộc địa ĐQTD nào? TL: Ngèo chậm phát triển - ĐNÁ khu vưc có - Giáo viên: ... 4.1.Ổn định lớp: (1) Kdss 4.2 Ktbc: (4) (10đ) + Đọc lược đồ nước thủ đô nước ĐNÁ (7đ) - Học sinh lên bảng xác định + Chọn ý đúng: Đặc điểm đặc điểm chung nước ĐNÁ? (3đ) a Trồng lúa nước b Dân...
 • 8
 • 608
 • 3

Giáo án địa lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) ppt

Giáo án địa lý lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) ppt
... hợp tác toàn để phát triển kinh tế xã hội ) diện Hợp tác để phát triển + Nguyên tắc hiệp hội nước Đông kinh tế xã hội: Nam Á nào? TL: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền, hợp tác toàn diện… - Các nước ... TL: # Giáo viên: - Liên kết quân (3 nước Đông Dương liên kết chống Mĩ) * Nhóm 2: Mục tiêu hiệp hội nước Đông Nam Á thời gian cuối 1970 – đầu 1 980 nào? TL: # Giáo viên: - Xu hướng hợp tác kinh ... hóa, xã hội, nước Đông Nam Á gì? TL: - Tự nhiên, văn hóa, xã hội: Vị trí cầu nối, văn minh lúa nước chung… + Nêu biểu hợp tác phát triển kinh tế nào? TL: - Nước phát triển giúp nước phát triển...
 • 8
 • 1,325
 • 1

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN DÂN CƯ – XÃ HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ppsx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN DÂN CƯ – XÃ HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ppsx
... mùa, phong tục tập quán, sản xuất, sinh hoạt đa dạng văn hoá dân tộc IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Dân ĐNÁ chủ yếu sống đâu? Phân bố nào? Dặn dò: - Ôn tập đặc điểm tự nhiên, dân thuận lợi, khó ... II/ Đặc điểm dân cư: Dân số: GV/ Yêu cầu HS dùng bảng số liệu H15.1 so sánh dân số: ? - Mật độ dân số TB, tỉ lệ tăng dân số hàng năm khu vực so với giới châu Á? + Chiếm 14,2% dân số châu Á, 8, 6% ... kinh tế, văn hoá Địa bàn trú: hội - Dân ĐNÁ tập trung GV/ Yêu cầu HS quan sát H16.1 nhận xét chủ yếu vùng ven biển phân bố dân ĐNÁ nào? đồng châu + Không đồng thổ + Dân tập trung đồng...
 • 7
 • 417
 • 0

Giáo án địa lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á potx
... Đông Nam Á? + Thái Lan, Ma- lai- xi- a, Xin- ga- po, Phi- líp- pin, Bru- nây ? - Những nước tham gia sau VN? + Mi- an- ma, Lào, Cam pu chia ? - Nước chưa tham gia? + Đông ti mô - Hiệp hội thành ... luận: - Các nước ĐNÁ có nhiều điều kiện thuận lợi tự nhiên, VH- XH để hợp tác phát triển kinh tế xã hội - Sự hợp tác đen lại nhiều kết kinh tế VH- XH nước - Sự lực phát triển kinh tế kết hợp tác nước ... Các hình thức tổ chức dạy học: Hoạt động GV – HS HĐ1 Nội dug ghi bảng 1/ Hiệp Hội nước GV/ Yêu cầu HS quan sát H17.1 cho biết: Đông Nam, Á: ? – Có nước tham gia Hiệp hội a Sự đời: nước Đông Nam...
 • 6
 • 877
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vị trí địa lý đông nam áý nghĩa của vị trí địa lý đông nam áđặc điểm địa lý đông nam áđặc điểm vị trí địa lý đông nam ávị trí địa lí đông nam áđông nam á lục địa và đông nam á hải đảođông nam á lục địa và đông nam á biển đảoso sánh đông nam á lục địa và đông nam á biển đảođịa 8 đông nam á đất liền và hải đảovăn hóa đông nam á thống nhất trong đa dạngvăn hoá đông nam á thống nhất trong đa dạngđông nam á thống nhất trong đa dạngso sánh đông nam á lục địa và đông nam á hải đảochứng minh đông nam á thống nhất trong đa dạngvăn hóa bản địa của đông nam áCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bản05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA4. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013