giáo an lớp 32016 doc

Giao an lop 2.doc Ca bo

Giao an lop 2.doc Ca bo
... đơn vị l - Bài 3: a) Mẫu - HS đọc mẫu b) Yêu cầu: Viết đợc phép tính - 10l - 2l = 8l Muốn biết can dầu càn lít ta làm phép Nhận xét tính gì? c) Muốn biết lít ta làm phép tính gì? - HS đọc đề ... Nhận xét - Làm tính - HS giải bảng, lớp giải nhận xét - HS nêu cách nhẩm - Có ca lần lợt chứa đợc 1l, 2l, 3l Hỏi ca chứa đợc l ? Hớng dẫn HS hiểu kệnh toán qua thông tin (1l + 2l + 3l = 6l, viết ... vừa học gì? - Về hoàn chỉnh tập - Nhận xét tiết học - HS rót nớc từ chai 1l sang cố nh sau Chậu nớc rót vào chai (ca) 1l đong đợc 4-5 chai => chậu chứa - 5l nớc - Lít viết tắt l Vận dụng thực...
 • 87
 • 191
 • 0

Giao an lọp CKTKN doc

Giao an lọp CKTKN doc
... ng/hiểm không? trò T/sao? - Hoạt động lớp, cá nhân * Hoạt động 2: Quan sát  Bước 1: Yêu cầu lớp quan sát -Lớp quan sát hình 3, 4, trang 25 SGK ,trả lời câu hỏi.Nhận xét bổ sung… hình 3, 4, trả lời ... mình, tránh không bò muỗi đốt * GD BVMT:GDHS v/sinh MT x/quanh s/sẽ,không để ao tù,nước đọng quanh nhà.(Liên hệ) II Chuẩn bò: Hình vẽ SGK trang 24,25 III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn ... viên kể toàn câu chuyện dựa vào tranh - Kể chuyện lần - Kể chuyện lần -Minh họa, giới thiệu tranh giải nghóa từ *Hoạt động2: Hướng dẫn kể đoạn câu chuyện dựa vào tranh - Cho học sinh kể đoạn - Yêu...
 • 22
 • 113
 • 0

giao an lóp 1 doc 2buoi ( cuc hay cktkn) d

giao an lóp 1 doc 2buoi ( cuc hay cktkn) d
... lớp (các số từ đến 99) Học sinh nhắc tựa Số liền sau 97 98 Số liền sau 98 99 Số liền sau 99 10 0 Đọc: 10 0 đọc trăm Học sinh nhắc lại 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 45 52 62 72 82 92 13 23 ... tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận: Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2: Cần nói lời xin lỗi Tranh 3: Cần nói lời cảm ơn Tranh ... nêu Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó Hoa lan: (an ≠ ang), d y: (lá: l ≠ n), lấp đọc, đại diện nhóm nêu, nhóm ló khác bổ sung Ngan ngát: (ngát: at ≠ ac), khắp: ( p ≠ âp) + Học sinh luyện đọc từ ngữ...
 • 32
 • 230
 • 0

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 19

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 19
... động 3: Luyện đọc lại - Mục tiêu: Rèn đọc diễn cảm - Phương pháp: luyện tập, thi đua - Đọc đoạn lưu ý giọng đọc căm hờn, nhấn giọng tội ác giặc - Lưu ý cách đọc đoạn giọng hào hùng, đọc mẫu - HS ... Trưng? - HS trả lời - HS đọc lại - HS đọc - HS kể nối tiếp đoạn, lớp bổ sung, bình chọn bạn kể hay - HS kể nhóm đôi Tranh Kế hoạch dạy tuần 19 TẬP ĐỌC (HTL) BỘ ĐỘI VỀ LÀNG I – Mục tiêu: - Hiểu ... chia đoạn - HS đọc nối đoạn - HS đọc đoạn nhóm - HS thi đua đọc + Báo cáo bạn lớp trưởng + Với tất bạn lớp - HS đọc + Gồm mặt: nhận xét mặt: học tập, lao động, công tác khác khen thưởng - HS nêu...
 • 6
 • 4,801
 • 25

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 21

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 21
... * Phương pháp: Luyện tập, hỏi đáp, giảng giải - Đọc mẫu - Đọc câu nối tiếp - Đọc đoạn nối tiếp - Đọc từ giải - HS nêu từ chưa hiểu, GV giải thích - Đọc đoạn nhóm - Cả lớp đọc đồng  Hoạt động ... thi đọc - HS đọc - HS thực - Trình bày - Nhận xét - HS kể, nhận xét - HS phát biểu bìa TẬP ĐỌC NGƯỜI TRÍ THỨC YÊU NƯỚC I – Mục tiêu: - Giúp HS nắm nghóa từ khó như: trí thức, nấm pê-ni-xi-lin, ... toàn - Cho HS đọc câu - Hướng dẫn từ khó: pê-ni-xi-lin, hoành hành, trôi chảy - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - Cho HS đọc giải nghóa từ khó SGK: trí thức, nấm pê-ni-xi-lin, khổ công, nghiên cứu - Cho...
 • 7
 • 2,128
 • 15

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 22

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 22
... giảng giải - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Nêu câu hỏi: - HS lắng nghe - HS đọc từ Ác-si-mét - HS đọc nối tiếp đoạn đọc thích từ khó SGK: tính tới tính lui, đinh vít - HS đọc nhóm - HS đọc thầm tìm ... - HS trả lời theo ý thân + Bạn yêu cha tự hào cha - HS đọc to thơ - HS đọc - Nhóm đôi - HS thi đua đọc Kế hoạch dạy tuần 22 TẬP ĐOC CHIẾC MÁY BƠM I – Mục tiêu: - Hiểu nghóa số từ khó: Ác-si-mét, ... hiểu - GV cho HS đọc khổ thơ theo nhóm - Cả lớp đọc đồng c) Hoạt động 2: Tìm hiểu - HS ý lắng nghe - Đọc tiếp nối theo hàng dọc (2 lượt) - HS đọc tiếp nối theo hàng ngang - HS đọc - Nhóm đôi - HS...
 • 6
 • 2,721
 • 19

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 24

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 24
... - HS trả lời - HS đọc, lớp dò theo + Vì vua bắt Cao Bá Quát đối? - HS trả lời - HS nêu - HS trả lời - HS thi đua đọc đoạn văn - HS đọc - HS làm nháp - HS sửa bảng ( xếp theo thứ tự – – – 4) - ... nghóa từ khó: vi-ô-lông, ắcsê, lên dây, dân chài - Cho HS đọc đoạn nhóm - HS lắng nghe - HS đọc câu (2 lượt) - HS đọc đoạn nối tiếp (2 lượt) - HS đọc theo nhóm Tranh - Cho lớp đọc đồng  Hoạt ... nhắc lại - GV giới thiệu nhà thơ ghi tựa lên bảng b) Hoạt động 1: Luyện đọc - HS lắng nghe - GV đọc diễn cảm toàn - HS đọc - GV gọi HS khác đọc lại - HS đọc theo hàng dọc - GV cho HS luyện đọc tiếp...
 • 7
 • 2,379
 • 21

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 25

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 25
... Nguyên” - HS đọc - HS thảo luận, trả lời - HS thi đua đọc lại đoạn - HS đọc - HS đọc gợi ý - HS tập kể đoạn nhóm - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - Nhận xét - HS trả lời Bảng phụ Kế hoạch dạy tuần 25 ... động 1: Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn - GV hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ: Đọc câu Đọc đoạn trước lớp Đọc đoạn nhóm Cả lớp đọc đồng c) Hoạt động 2: Tìm hiểu - GV gọi HS đọc thầm đoạn ... đọc diễn cảm đoạn - HS đọc cá nhân - GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn với nhòp nhanh, sôi động - Đại diện tổ đọc - Một vài HS thi đua đọc đoạn - 1, HS đọc - GV cho HS xung phong đọc lại Củng cố...
 • 6
 • 2,572
 • 20

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 26

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 26
... suốt tháng mùa xuân lễ hội Chử Đồng Tử  Ghi tựa * Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy Phương pháp: Luyện tập - Đọc mẫu - Nối tiếp lượt - Đọc câu - Nối tiếp lượt - Đọc đoạn - Đọc ... âm lòch - HS đọc câu Đoạn 1: Từ đầu vui mắt Đoạn 2: Phần lại - HS đọc nối tiếp đoạn lượt - Các nhóm luyện đọc - Lớp đọc đồng - HS đọc thầm + Mâm cỗ bày vui mắt có nào? → Chốt ý - Gọi HS đọc đoạn ... dòp để ngắm cảnh đất nước - HS đọc - HS chọn đọc thầm để học thuộc - HS đọc theo nhóm đôi TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ I – Mục tiêu: A – Tập đọc: - Hiểu từ: Chữ Xá, du ngoạn,...
 • 6
 • 3,806
 • 30

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 28

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 28
... chơi // - GV yêu cầu HS đọc từ khó hiểu - HS đọc phần giải sgk - Nhóm đôi - Đọc khổ thơ nhóm - Cả lớp đọc đồng c) Hoạt động 2: Tìm hiểu - HS đọc - GV cho HS đọc thầm thơ - GV đặt câu hỏi: - Chơi ... Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy Phương pháp: Luyện tập - Đọc mẫu - Đọc câu nối tiếp - Đọc đoạn nối tiếp - Đọc từ giải - HS nêu từ khó - Đọc đoạn nhóm - Đọc đồng * Hoạt động ... động 1: Luyện đọc - HS ý lắng nghe - GV đọc mẫu toàn - GV hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ - HS đọc tiếp nối (2 lượt) + Đọc dòng thơ trước lớp - HS đọc tiếp nối đọc khổ thơ + Đọc khổ thơ...
 • 6
 • 6,883
 • 57

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 29
... nhóm - Gọi HS đọc nối tiếp  Nhận xét - Lớp đọc đồng Tranh + Tập thể dục - HS lắng nghe - HS đọc câu (2 lượt) - Đọc từ khó - HS chia đọan đọc nối tiếp (2 lượt), đọc giải nghóa từ khó - HS đọc - ... cảm?  GV chốt ý - HS lắng nghe - HS đọc tiếp nối - HS đọc - HS đọc tiếp nối khổ thơ - HS đọc xem tranh để biết hoạt động từ ngữ: buồng lái, sân bay - Nhóm đôi - Cả lớp đọc - HS đọc + Bé mẹ cho ... - Nhận xét - Giáo dục Dặn dò – nhận xét: (1’) - Đọc lại - Chuẩn bò: Gặp bố Lúc-xăm-bua - Nhận xét tiết - HS phát biểu cá nhân - HS lắng nghe - HS đọc - Các nhóm luyện đọc thi đua - Đoạn 1: Tầm...
 • 6
 • 3,783
 • 26

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 30

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 30
... Y-éc-xanh - Nhận xét tiết học - HS nhóm thi đọc - HS phát biểu Kế hoạch dạy tuần 30 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN GẶP GỢ Ở LÚC-XĂM-BUA I – Mục tiêu: A- Tập dọc: - Hiểu từ: Lúc-xăm-bua, lớp 6, đàn tơ-rưng, ... Luyện tập Thi đua - Cho HS đọc nối tiếp đoạn văn: + Nêu giọng đọc - Hướng dẫn nhấn giọng số từ - Cho HS luyện đọc - Cho nhóm thi đua - HS đọc nối tiếp đoạn - Các nhóm luyện đọc - Cả lớp đọc - HS đọc ... * Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy Phương pháp: Luyện tập - Đọc mẫu - Đọc câu nối tiếp - Đọc từ khó - Đọc đoạn nối tiếp - Đọc từ giải - Đọc đoạn nhóm - Đọc đồng * Hoạt động...
 • 7
 • 3,022
 • 36

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 32

Giáo án môn tập đọc lớp 3 - tuần 32
... Luyện tập - Đọc toàn - Đọc câu nối tiếp - Đọc đoạn trước lớp - Đọc từ giải - Đọc đoạn nhóm đôi - Vài HS thi đọc * Hoạt động 2: Tìm hiểu Mục tiêu: Hiểu nội dung Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận - ... HS lắng nghe - HS đọc - HS luyện đọc theo nhóm - HS thi đua đọc - HS phát biểu Kế hoạch dạy tuần 32 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯN I – Mục tiêu: A – Tập đọc: - Hiểu từ: tận số, ... từ Đọc dòng thơ Đọc thơ nhóm Đọc thơ trước lớp Nhóm thi đọc đồng c) Hoạt động 2: Tìm hiểu - GV cho HS đọc thầm thơ - GV đặt câu hỏi: + Mè hoa sống đâu? - HS quan sát - HS lắng nghe - HS đọc...
 • 7
 • 2,435
 • 11

Tài liệu Giáo án môn Tập đọc - tuần 15 - lớp 3

Tài liệu Giáo án môn Tập đọc - tuần 15 - lớp 3
... HS đọc câu - Cho HS đọc đoạn - Cho HS đọc từ giải - Đọc đoạn nhóm - HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc * Hoạt động 2: Tìm hiểu Mục tiêu: Nắm nội dung, ý nghóa Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận - Cả lớp ... động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Giúp HS đọc trôi chảy Phương pháp: Giảng giải, luyện tập - HS lắng nghe - GV đọc mẫu toàn - Hướng dẫn HS luyện đọc - HS đọc nối tiếp câu (2 lượt) - Cho HS đọc câu nối ... khách làng Đoạn 4: Phần lại - HS đọc nối tiếp đoạn (2 lượt) - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - HS đọc giải SGK → cho đọc giải từ khó - Cho HS đọc đoạn nhóm - Cho lớp đọc đồng Hoạt động 2: Tìm hiểu Mục...
 • 6
 • 1,502
 • 14

Tài liệu Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 12

Tài liệu Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tuần 12
... tươi đẹp d- Hoạt động 3: Học thuộc lòng - GV cho HS đọc đồng - Sau dùng hình ảnh che từ - HS đọc - HS đọc cho HS đọc tiếp tục - Cuối cho nhóm thi đua đọc - HS đại diện nhóm đọc 4) Củng cố: - Gọi ... Luyện đọc Mục tiêu: rèn đọc đúng, trôi chảy Phương pháp: giảng giải, luyện tập - GV đọc mẫu - HS đọc câu (2 lượt) - Cho HS đọc câu nối tiếp - Hướng dẫn từ khó đọc: hóm hỉnh, mệt - HS luyện đọc ... mươi mốt năm Bác trăm tuổi cỏ - HS đọc đoạn mời HS trả lời - HS đọc - Nhóm luyện đọc theo vai - HS nêu suy nghó TẬP ĐỌC (HTL) Bài: CẢNH ĐẸP NON SÔNG I- Mục tiêu: - Đọc từ, tiếng khó dễ lẫn ảnh...
 • 6
 • 1,368
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: giao an bai tap đoc dat ca mau lop 5giao an bai tap doc nhac so 3 lop 4giao an tay tap doc lop 5 tuan 19giao an mon tap doc lop 1 bai moi vaogiao an mon tap doc lop 3 tuan 12giáo án lớp 5 môn lịch sử xô viết nghệ tĩnh docxgiáo án lớp 4 tập làm văn bài tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện docxgiáo án bài tập đọc đất nước lớp 5giao an bai tap doc tu thuat lop 2giáo án tuyên ngôn độc lập lớp 12giao an bai tap doc cau be thong minh lop 3giáo án môn tập đọc lớp 1giáo án môn tập đọc lớp 2 bài bé hoagiáo án môn tập đọc lớp 5giáo án môn tập đọc lớp 2Quyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 1335 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 6197 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 01 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08 2009 QĐ-UBND do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1352 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Sơn (Khu vực nhà ở công nhân, nhà ở thương mại thành phố Ninh Bình) do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2287 QĐ-UBND năm 2016 về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 29 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú ThọQuyết định 2944 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hànhQuyết định 2282 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm Đồng