Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein axit amin và axit hữu cơ

Bài giảng môn học nguyên liệu sản xuất thực phẩm

Bài giảng môn học nguyên liệu sản xuất thực phẩm
... chia nguyên liệu thực phẩm thành năm nhóm sau : - Nhóm nguyên liệu rau - Nhóm nguyên liệu súc sản - thủy sản - Nhóm nguyên liệu lương thực - Nhóm nguyên liệu dầu mỡ tinh dầu - Nhóm nguyên liệu ... Gạo nguyên liệu thay sản xuất bia, nguyên liệu sản xuất rượu đặc sản (rượu Mao đài, Thiệu Hưng Trung Quốc, Sakê Nhật Bản, rượu Vân, rượu Bàu đá, rượu Cần Việt Nam…), sản xuất sản phẩm thực phẩm ... áp dụng sản phẩm thịt nấu đông, giò bó giò thủ, giò da, nem Công nghệ sản xuất gelatin thực phẩm công nghiệp (keo da, vảy, vây…) Công nghệ sản xuất bóng bì tữ da lợn, số sản phẩm thực phẩm truyền...
 • 86
 • 823
 • 7

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SẢN XUẤT GỐM SỨ

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SẢN XUẤT GỐM SỨ
... men: - Các sản phẩm gốm sứ tùy theo đặc tính kỹ thuật loại mà người ta sử dụng loại men men khác nhau, ví dụ : Men cho gốm sứ công nghiệp khác men dùng cho sứ dân dụng, khác với men sứ cách điện ... dụng ngành sản xuất gốm sứ xây dựng Các tính ch t b n c a men nung: Xét chất men lớp thủy tinh mỏng tráng bề mặt xương gốm sứ, có đầy đủ tính chất thủy tinh Tuy nhiên tráng xương gốm sứ đòi hỏi ... quát men gốm sứ nh nghĩa, vai trò c a men s n ph m G m s - Men lớp thủy tinh mỏng - Chiều dày 0,15 - 0,3 mm phủ bề mặt xương gốm sứ - Lớp thủy tinh hình thành trình nung sản phẩm, tạo cho sản phẩm...
 • 22
 • 1,991
 • 8

Bài giảng môn học kỹ thuật sản xuất rau an toàn

Bài giảng môn học kỹ thuật sản xuất rau an toàn
... chức sản xuất sử dụng rau dựa vào mức dư lượng để kiểm tra xác định sản phẩm rau có đạt tiêu chuẩn an t an không c Giới thiệu Viet GAP: Để góp phần đẩy mạnh sản xuất nông sản thực phẩm an toàn ... chép thu hoạch sản phẩm rau? Câu Ghi thông tin vào biểu mẫu ghi chép việc bán sản phẩm rau? CHỦ ĐỀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN BÀI KHẢO SÁT ĐẤT VÈ VỊ TRÍ SẢN XUẤT Mục tiêu  ... cho rau năm sau cho quả, hạt giống: bắp cải, su hào, cà rốt… PHẦN II CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỌC PHẦN CHỦ ĐỀ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIET GAP Mở đầu: Phân tích sơ đồ trình sản xuất rau khả xuất...
 • 88
 • 735
 • 2

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein, axit amin, axit hữu TS trương thị minh hạnh

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein, axit amin, và axit hữu cơ  TS trương thị minh hạnh
... II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN Chương 1: Khái quát chung axit amin 1.1 Đặc tính axit amin, vai trò ứng dụng 1.2 chế điều chỉnh sinh tổng hợp axit amin 1.3 Các phương pháp sản xuất axit ... Chương : Sản xuất valin triptophan 4.1 Nguồn nguyên liệu 4.2 Nguồn vi sinh vật tổng hợp 4.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ Mở đầu Chương 1: Axit xitric ... đường axit glutamic betain làm thức ăn gia súc - Sản xuất nấm men bánh mì sinh khối nấm men cho gia súc sản xuất sinh khối nấm men cho gia súc quan tâm sản xuất nhiều Qui trình công nghệ sản xuất...
 • 66
 • 498
 • 11

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein axit amin axit hữu

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein axit amin và axit hữu cơ
... ăn protein từ vi sinh vật 5.1 Protein từ nấm men 5.2 Protein từ tảo vi khuẩn 5.3 Protein từ nấm sợi PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN Chương 1: Khái quát chung axit amin 1.1 Đặc tính axit ... hoá axit amin diễn qua bước nhờ vào xúc tác loại enzim axit amin –ARNv – sintetaza đặc trưng axit amin: - Trước hết axit amin phản ứng với ATP thành phức hợp cao axit amin AMT - Tiếp đến axit amin ... hợp axit glutamic từ rỉ đường Chương : Sản xuất valin triptophan 4.1 Nguồn nguyên liệu 4.2 Nguồn vi sinh vật tổng hợp 4.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ...
 • 66
 • 579
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN, AXIT AMIN AXIT HỮU

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN, AXIT AMIN VÀ AXIT HỮU CƠ
... CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN Chương 1: Khái quát chung axit amin 1.1 Đặc tính axit amin, vai trò ứng dụng 1.2 chế điều chỉnh sinh tổng hợp axit amin 1.3 Các phương pháp sản xuất axit amin ... hoá axit amin diễn qua bước nhờ vào xúc tác loại enzim axit amin –ARNv – sintetaza đặc trưng axit amin: - Trước hết axit amin phản ứng với ATP thành phức hợp cao axit amin AMT - Tiếp đến axit amin ... Chương : Sản xuất valin triptophan 4.1 Nguồn nguyên liệu 4.2 Nguồn vi sinh vật tổng hợp 4.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ Mở đầu Chương 1: Axit xitric...
 • 20
 • 277
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ VI ĐIÊN TỬ

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ VI ĐIÊN TỬ
... måïi ULSI Hiãûn cäng nghãû CMOS våïi minimum device dimension ( khong cạch gate to gate) đạt tới cåỵ vi chủc nm (0.65, 0.45) Khuynh hỉåïng ch âảo vi ûc gim nh kêch thỉåïc linh kiãûn cäng nghãû ... CHƯƠNG CƠ SỞ CƠNG NGHỆ MẠCH TÍCH HỢP §1.1 Cạc mảch têch håüp Cạc mảch têch håüp (IC) l cạc mảch âiãûn tỉí âỉåüc chãú tảo båíi vi ûc tảo mäüt cạch âäưng thåìi cạc pháưn ... dung lớp cách điện đơn vị diện tích, động bề mặt điện tử 18 µ n độ linh §1.6 Vê dủ thiãút kãú BJT Pháưn ny s xem xẹt mäüt thiãút kãú cho vi ûc chãú tảo mäüt BJT våïi mäüt låïp ngáưm â nọi tåïi...
 • 146
 • 552
 • 7

Bài giảng môn học công nghệ vi điện tử

Bài giảng môn học công nghệ vi điện tử
... L: chiều dài kênh, Ci : điện dung lớp cách điện đơn vị diện tích, động bề mặt điện tử 18 µ n độ linh §1.6 Vê dủ thiãút kãú BJT Pháưn ny s xem xẹt mäüt thiãút kãú cho vi ûc chãú tảo mäüt BJT våïi ... måïi ULSI Hiãûn cäng nghãû CMOS våïi minimum device dimension ( khong cạch gate to gate) đạt tới cåỵ vi chủc nm (0.65, 0.45) Khuynh hỉåïng ch âảo vi ûc gim nh kêch thỉåïc linh kiãûn cäng nghãû ... nhỏ nhiều so với qng đường khuếch tán lỗ trống (khơng xảy tái hợp vùng Base) Đồng thời dòng điện 14 tử từ Base đến Emitter phải nhỏ nhiều so với dòng lỗ trống từ E đến B →Pha tạp miền B thấp miền...
 • 146
 • 375
 • 3

Bài giảng môn học công nghệ môi trường

Bài giảng môn học công nghệ môi trường
... sở khoa học công nghệ môi trờng Yêu cầu chơng học: - Cung cấp cho sinh viên khái niệm trình vật lý, hoá học đợc ứng dụng Công nghệ môi trờng Đây đợc xem nh sở khoa học phục vụ cho môn học Xử lý ... II Nguyên lý công nghệ xử lý khí thải Yêu cầu chơng học: - Chơng học sâu chất trình công nghệ đợc ứng dụng chung Công nghệ môi trờng - Mục tiêu chơng học cung cấp cho sinh viên công nghệ xử lý ... Chơng học dừng lại mức độ nắm bắt công nghệ xử lý nói chung mà không sâu vào trình thiết bị xử lý trình xử lý riêng biệt - Sau học xong chơng này, yêu cầu sinh viên nắm vững chất công nghệ trình...
 • 131
 • 338
 • 3

SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH MÔ HÌNH THỰC

SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC
... SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC Biên tập bởi: Hồ Viết Bình Các tác giả: ... ppt để đọc) 16/19 Tham gia đóng góp Tài liệu: SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC Biên tập bởi: Hồ Viết Bình URL: http://voer.edu.vn/c/253ec945 ... quy trìn công nghệ thông thường Công nghệ chi tiết chế tạo chi tiết dạng hộp Công nghệ chế tạo chi tiết dạng Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc Gia công bánh...
 • 21
 • 190
 • 0

bài giảng môn học công nghệ môi trường

bài giảng môn học công nghệ môi trường
... liệu tham khảo: Kỹ thuật môi trường (Hoàng Kim Cơ tác giả khác) Công nghệ Môi trường (Hoàng Văn Huệ) Ô nhiễm không khí xử lý khí thải (Trần Ngọc Chấn) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải (Trần ... II Công nghệ xử lý nước thải Chương III Công nghệ xử lý chất thải rắn 16/09/2013 16/09/2013 "Công nghệ môi trường tổng hợp biện pháp vật lý, hoá học, sinh học nhằm ngăn ngừa xử lý chất độc hại ... tán chất ô nhiễm Tập 2: Cơ học bụi phương pháp xử lý bụi Tập 3: Các phương pháp xử lý khí (2) Công nghệ Môi trường – Trần Yêm Trịnh Thị Thanh 16/09/2013 Chương I Công nghệ xử lý khí thải 1.1 Những...
 • 50
 • 115
 • 0

bài giảng môn học công nghệ enzim

bài giảng môn học công nghệ enzim
... MƠ TẢ MƠN HỌC Mơn học cung cấp kiến thức về:  Enzyme  Cơng nghệ Enzyme  Một số Enzyme thường gặp  Ứng dụng Enzyme đời sống MỤC TIÊU MƠN HỌC Sau kết thúc mơn học, sinh viên hiểu ... biên), 2004 Cơng nghệ Enzyme NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa, 2007 Cơng nghệ Sinh học – Tập 3: Enzyme Ứng dụng NXB Giáo dục Trần Xn Ngạch Cơng nghệ Enzyme http://www.ntu.edu.vn/canbo/cucntk/privateres/canbo/cucntk/file/cong ... GIÁ MƠN HỌC Tiểu luận nhóm: 30% Thi cuối kỳ: 70% U CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN  Dự lớp đầy đủ để nắm vững nội dung quan trọng mơn học  Đọc tài liệu trước để trang bị thêm kiến thức mơn học TÀI...
 • 196
 • 429
 • 2

bài giảng môn học công nghệ xử lý nước thải

bài giảng môn học công nghệ xử lý nước thải
... nước thải Ước tính lưu lượng nước thải Giới thiệu hệ thống thoát nước Sơ đồ thoát nước xí nghiệp công nghiệp yêu cầu tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải TS.LÊ HỒNG NGHIÊM ĐỊNH NGHĨA NƯỚC ... gây ô nhiễm, nước thải chia thành loại sau: - Nước thải sinh hoạt; - Nước thải công nghiệp; - Nước mưa chảy tràn bề mặt; 18 TS.LÊ HỒNG NGHIÊM CÁC NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI Nước thải sinh hoạt ... nghiệp, nước thải thường bao gồm ba loại có thành phần tính chất tương đối khác biệt nhau, là: Nước mưa Nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất 23 TS.LÊ HỒNG NGHIÊM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Nước mưa:...
 • 55
 • 139
 • 0

BÀI GIẢNG môn học CÔNG NGHỆ MAY NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN đại học kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG môn học CÔNG NGHỆ MAY  NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN  đại học kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆP
... HÌNH QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT MAY CƠNG NGHIỆP CHƯƠNG MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHỆ : Đònh nghóa : - - - - - Công nghệ hệ thống giải pháp tạo nên nhờ ứng dụng kiến thức khoa học dùng để giải ... kinh doanh Các thành phần công nghệ Thành phần kỹ thuật ( Technoware ) phần công nghệ thể vật thể, gọi phương tiện, viết tắt T Thành phần người ( Humanware ) phần công nghệ thể người, gọi lực, ... Inforware ) phần công nghệ thể tài liệu gọi kiện, viết tắt I Thành phần tổ chức ( Organware ) phần công nghệ thể thể chế, gọi cấu, viết tắt O Độ tinh xảo công nghệ Độ tinh xảo phần kỹ thuật Bậc Phương...
 • 115
 • 172
 • 3

Bài giảng môn học công nghệ phần mềm phần 1 nguyễn chánh thành

Bài giảng môn học công nghệ phần mềm phần 1  nguyễn chánh thành
... 11 4 8.7 Phân tích yêu cầu 11 5 8.8 Thiết kế hệ thống 11 5 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 6 v CHƯƠNG PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Công nghệ phần mềm hay kỹ nghệ ... I CHƯƠNG PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 1. 1 Tổng quan khái niệm Phần mềm (software) 1. 2 ðặc ñiểm phần mềm 1. 3 Phân loại phần mềm .2 1. 3 .1 Theo phương ... ñến dạng phần mềm ñặc biệt phần mềm phục vụ công nghệ phần mềm ðó phần mềm chương trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dạng phần mềm máy tính...
 • 61
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn học nguyên liệu sản xuất thực phẩmphương án bài giảng môn học công nghệ và thiết bị kéo sợi phần iibài giảng môn học công tác kỹ sư chương 3 docbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 4 docbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 2 docbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 1 docbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 5 docbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 6 docbài giảng môn học công tác kỹ sư chương 2 pdfbài giảng môn học công tác kỹ sưcông nghệ sản xuất protein axit amincông nghệ sản xuất dầu thực vật bằng phương pháp cơ họcbài giảng khoa học công nghệtập bài giảng môn học máy công cụbai giang mon hoc ky thuat thi cong 2Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic