Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất

Thủ tục mua hóa đơn của quan Thuế mới nhất

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất
... chứng người mua hóa đơn 02 giấy ủy quyền) + Giấp phép đăng ký kinh doanh (bản y) (02 không cần công chứng) Chú ý: Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn quan thuế phát ... đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế liên số hoá đơn trước mang khỏi quan thuế nơi mua hoá đơn (Mang theo dấu vuông để đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế liên hóa đơn) ...
 • 2
 • 93
 • 0

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh
... đình bán hoá đơn, đình sử dụng hoá đơn - Quản lý hoá đơn Bộ Tài phát hành quy định Nhà nước Nếu vi phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Ghi chú: - Mẫu áp dụng hộ kinh doanh cá ... cá thể - Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền kèm theo - Nếu địa điểm kinh doanh thuê, mượn ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn CHỦ HỘ KINH DOANH (Ký ghi rõ ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….…………,ngày… tháng … năm 200 ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN KÍNH GỬI: …………………………………………………………………………………………… …… 1/ Họ tên chủ hộ kinh doanh: - Ngày………...
 • 3
 • 300
 • 0

Tài liệu Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh ppt

Tài liệu Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh ppt
... thiệu đơn vị cử người đến mua hoá đơn Ghi chú: + Mẫu áp dụng tổ chức kinh tế + Điểm 2: Chỉ giữ lại dòng phản ảnh đúng, dòng không xoá bỏ Thủ trưởng đơn vị (Ký tên Nếu thuê mượn ghi rõ tên tổ chức, ... Hạnh phúc Mẫu số 01 ……………,ngày……… tháng …… ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN Kính gửi: ……………………………………………………………… 1/ Tên tổ chức kinh doanh: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………… Cấp ngày: …………………………………………………………………………… ... tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn + Điểm 3: Chỉ phản ảnh địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc sử dụng chung hoá đơn với đơn vị ...
 • 4
 • 191
 • 0

Tài liệu Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh doc

Tài liệu Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh doc
... thiệu đơn vị cử người đến mua hoá đơn Ghi chú: + Mẫu áp dụng tổ chức kinh tế + Điểm 2: Chỉ giữ lại dòng phản ảnh đúng, dòng không xoá bỏ Thủ trưởng đơn vị (Ký tên Nếu thuê mượn ghi rõ tên tổ chức, ... Hạnh phúc Mẫu số 01 ……………,ngày……… tháng …… ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN Kính gửi: ……………………………………………………………… 1/ Tên tổ chức kinh doanh: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………… Cấp ngày: …………………………………………………………………………… ... tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn + Điểm 3: Chỉ phản ảnh địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc sử dụng chung hoá đơn với đơn vị ...
 • 4
 • 180
 • 0

Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ

Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ
... tiếp Kết thực thủ tục hành chính: Nhận liên liên hoá đơn mẫu 02GTTT Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm sau thủ tục a): Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu ... Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền định: Cục thuế quản lý trực tiếp...
 • 2
 • 311
 • 0

Thủ tục Công nhận danh hiệu quan Văn hóa

Thủ tục Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa
... đơn vị văn hóa đơn vị đề nghị công nhận lại (Bản chính) Công văn đề nghị công nhận, công nhận lại danh hiệu quan, đơn vị văn hóa thủ trưởng quan, đơn vị ( (Bản chính) Số ... đời sống văn hóa mới" - Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 Bộ Văn hóa Thông tin việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, quan, đơn vị văn hóa" , ken ... Bọ Văn hóa Thông tin - Công văn số 3031/UBND-VH ngày 21/8/2006 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phân cấp công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa - Công văn số 675/VHTT-VHCS ngày 13/9/2006 Sở Văn hóa...
 • 3
 • 255
 • 0

Xem thêm