Chẩn đoán vi khuẩn tả ở người đến xét nghiệm tại bệnh viện quân y 103 năm 2013 bằng kỹ thuật PCR

Chẩn đoán vi khuẩn tả người đến xét nghiệm tại bệnh viện quân y 103 năm 2013 bằng kỹ thuật PCR

Chẩn đoán vi khuẩn tả ở người đến xét nghiệm tại bệnh viện quân y 103 năm 2013 bằng kỹ thuật PCR
... THỊ LAN HƯƠNG CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN TẢ NGƯỜI ĐẾN XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VI N QUÂN Y 103 NĂM 2013 BẰNG KỸ THUẬT PCR Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... tiến hành thực đề tài: "Chẩn đoán vi khuẩn tả người đến xét nghiệm bệnh vi n Quân y 103 năm 2013 kỹ thuật PCR" Mục đích nghiên cứu  Xác định tỷ lệ bệnh nhân dương tính với Vibrio cholerae (V cholerae) ... tháng năm 2013 đến tháng năm 2013  Thu thập mẫu nghiên cứu từ bệnh nhân mắc bệnh tiêu ch y cấp nghi ngờ mắc tả khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh vi n Quân y 103 Chẩn đoán xác định V cholerae thực kỹ...
 • 72
 • 209
 • 0

Thực trạng và một só yếu tố liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi hải dương năm 2013

Thực trạng và một só yếu tố liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi hải dương năm 2013
... nă Nhi H iăDư ngănhằmă2ăm cătiêu: Mô tả thực trạng nhi m khuẩn hấp cấp tính trẻ tuổi đến khám điều trị bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2013 Xác định số yếu tố liên quan đến bệnh nhi m khuẫn hấp ... i/nĕm)ătrởălênă[ 15] * Biến số tình hình bệnh nhi m khuẩn hấp cấp tính trẻ - Tỷăl ăNKHHCTăchung trẻ dưới 5 tuổi - Tỷăl ăNKHHătrên trẻ dưới 5 tuổi - Tỷăl ăNKHH dưới trẻ dưới 5 tuổi - Tỷăl ... điểm hệ hấp trẻ em 1.3 Phân loại trường hợp nhi m khuẩn hấp cấp tính 2.ăTìnhăhìnhăb nh nhi m khuẩn h păc p 2.1 Tình hình mắc bệnh tử vong nhi m khuẩn hấp cấp giới...
 • 102
 • 215
 • 2

Đề tài: Khảo sát hệ thống thông tin và đề xuất giải pháp BI nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Quân y 103 – Hà Đông – Hà Nội pdf

Đề tài: Khảo sát hệ thống thông tin và đề xuất giải pháp BI nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Quân y 103 – Hà Đông – Hà Nội pdf
... và chăm sóc bệnh nhân bệnh viện quân y 103 21 Khảo sát hệ thống thông tin đề xuất giải pháp BI nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản chăm sóc bệnh nhân bệnh viện Quân y 103 Đông ... 44 Khảo sát hệ thống thông tin đề xuất giải pháp BI nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản chăm sóc bệnh nhân bệnh viện Quân y 103 Đông Nội Quản chăm sóc bệnh nhân 1 .Quản ... tin đề xuất giải pháp BI nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản chăm sóc bệnh nhân bệnh viện Quân y 103 Đông Nội 4.2: Đề xuất giải pháp BI nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản...
 • 56
 • 1,075
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và ph dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ dày tại bệnh viện quân y 103

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và ph dịch vị của bệnh nhân ung thư dạ dày tại bệnh viện quân y 103
... mu ca dung dch gi nguyờn mu vng sau 24 gi l HP(-) 2.2.4 S thit k nghiờn cu: BN có TCLS nghi ngờ có bệnh d y tá tràng Bệnh nhân định nội soi d y Bệnh nhân có định nội soi d y Hình ảnh nội soi ... nghi ngờ ung th- Lọai khỏi đối t-ợng nghiên cứu Hình ảnh nội soi không nghi ngờ UTDD Đo pH dịch vị Đo pH dịch vị Kết MBG, GPB không UTDD Sinh thiết làm MBH GPB sau sắt đoạn DD Kết bệnh học xác ... cu mnh d dy ct qua phu thut ó ph n loi UTDD sm thnh typ: - Typ I (typ li): U ph t trin ni li trờn b mt niờm mc d dy cú dng polyp dng cc hay nhú nhung mao, gp khong 20% - Typ II (typ phng): chia...
 • 69
 • 651
 • 4

Tìm hiểu căn nguyên và tình hình đề kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên tại Bệnh viện 175 từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Tìm hiểu căn nguyên và tình hình đề kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên tại Bệnh viện 175 từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... u[10], ng h p d Vi m - Vi m tai gi a - ng h p trên: Vi m Amidan - i, l y s n n p qu n làm m c: Vi m h ng - ng h p Vi m m i - ng h p chia làm hai ph n Vi m xoang Vi m ng h p d - Vi m ... t lâm sàng, ti n hành nghiên c u Tìm hi u c n nguyên tình hình khu n gây vi m tài: kháng kháng sinh c a loài vi ng h p t i b nh vi n 175 t 05/ 2013 n 04/ 2014 SVTH: Nguy n Ph m Ph ng Trà Báo ... 3.2.1 kháng kháng sinh c a vi khu n Hi n t ng kháng kháng sinh kháng kháng sinh tình tr ng kháng sinh không tiêu di t vi khu n, m t s vi khu n s ng sót s có kh n ng c hoàn toàn kháng l i kháng sinh...
 • 62
 • 187
 • 1

so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008)

so sánh chẩn đoán và thái độ xử trí rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản trung ương ở hai giai đoạn i (1997 - 2000) và giai đoạn ii (2007 - 2008)
... So sánh chẩn đoán th i độ xử trí RTĐ hai giai đoạn: + Giai đoạn I (199 7- 2000) + Giai đoạn II (200 7-2 008) Bệnh viện Phụ sản Trung ơng Chơng I Tổng Quan 1.1 Gi i phẫu bánh rau v đoạn d i tử cung ... giảm biến chứng Chính mà làm đề t i nhằm mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ rau tiền đạo hai giai đoạn: + Giai đoạn I (199 7- 2000) + Giai đoạn II (200 7-2 008) Bệnh viện Phụ sản Trung ơng So sánh ... v th i độ xử trí rau tiền đạo hai giai đoạn 3.2.1 So sánh chẩn đoán rau tiền đạo hai giai đoạn 3.2.1.1 Triệu chứng lâm sàng Bảng 3.2 So sánh triệu chứng máu rau tiền đạo giai đoạn Lo i RTĐ RTĐ...
 • 92
 • 413
 • 2

Đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng của các ca bệnh tiêu chảy cấp nhập viện do vi rút Rota trẻ dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội từ tháng 11 2012 đến tháng 5 2013

Đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng của các ca bệnh tiêu chảy cấp nhập viện do vi rút Rota ở trẻ dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội từ tháng 11 2012 đến tháng 5 2013
... điểm dịch tễ học bệnh tiêu chảy cấp vi rút Rota trẻ tuổi điều trị bệnh vi n Xanh Pôn – Nội từ tháng 11 /20 12 đến tháng 5 /20 13 Mô tả số đặc điểm lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp vi rút Rota trẻ tuổi ... 20 10 30 22 16 16.7% 18 Tháng 11 /20 12 Tháng 12/ 20 12 Số ca TTC 35 25 .7% 34 27 .8% 29 Tháng 1 /20 13 Tháng 2/ 2013 Số ca TTC vi rút Rota Tháng 3 /20 13 20 .6% Tháng 4 /20 13 Tháng 5 /20 13 Tỷ lệ mắc TCC vi ... trị bệnh vi n Xanh Pôn – Nội từ tháng 11 /20 12 đến tháng 5 /20 13 So sánh đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng điều trị ca bệnh tiêu chảy cấp vi rút Rota với ca bệnh tiêu chảy cấp không vi rút Rota trẻ...
 • 100
 • 560
 • 1

Một số đặc điểm dịch tễ học của nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM-1 tại bệnh viện Việt Đức-Hà Nội, 2010-2011

Một số đặc điểm dịch tễ học của nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM-1 tại bệnh viện Việt Đức-Hà Nội, 2010-2011
... cứu: Một số đặc điểm dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh vi n vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM-1 bệnh vi n Vi t Đức-Hà Nội, 2010-2011 với mục tiêu cụ thể sau Mô tả số đặc điểm dịch tễ học bệnh ... số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh vi n vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM-1 bệnh vi n Vi t Đức - Hà Nội - Bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh vi n kháng carbapenem mang gen ... nhân nhiễm khuẩn bệnh vi n vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM-1 phân lập bệnh vi n Vi t ĐứcHà Nội Mô tả tình trạng ô nhiễm vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM-1 số mẫu môi trường bệnh vi n...
 • 201
 • 364
 • 0

Khảo sát khả năng gây bệnh và đề kháng kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh trên bệnh nhân tại Bệnh viện 175 từ 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014

Khảo sát khả năng gây bệnh và đề kháng kháng sinh của trực khuẩn mủ xanh trên bệnh nhân tại Bệnh viện 175 từ 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014
... I.3.4 kháng kháng sinh: [14] I.3.4.1 Hi n t ng kháng kháng sinh: kháng kháng sinh nói n kh n ng c a vi khu n ho c tác nhân gây b nh d ng vi khu n khác kháng l i hi u qu c a thu c kháng sinh Kháng ... ng kháng kháng sinh: 21 I.3.4.2 Nguyên nhân vi khu n kháng thu c kháng sinh: 22 I.3.4.3 C ch kháng thu c kháng sinh c a vi khu n 22 I.3.4.4 Tình hình PH N II: IT kháng kháng sinh ... có tính kháng kháng sinh m nh, c bi t kháng nhi u kháng sinh m t lúc ( a kháng) Tình hình kháng kháng sinh c a P.aeruginosa th gi i M t th ng kê sinh Canada cho th y: hàng n m có kho ng 25 tri...
 • 67
 • 218
 • 1

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán nấm bệnh Aspergillus Flavus sinh độc tố Aflatoxin bằng kỹ thuật PCR

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán nấm bệnh Aspergillus Flavus sinh độc tố Aflatoxin bằng kỹ thuật PCR
... dụng, phương pháp có ưu điểm phát nhanh, nhạy, xác nấm Aspergillus spp sinh độc tố Aflatoxin Phương pháp chẩn đoán sử dụng kỹ thuật PCR dựa kết nghiên cứu hệ gen nấm Aspergillus ssp sinh độc tố Aflatoxin ... xác nấm Aspergillus sinh độc to Aflatoxin Ngoài ra, phương pháp PCR phát chủng nấm Aspergillus lây nhiễm [40] 2.37 Phương pháp chẩn đoán sử dụng kỹ thuật PCR dựa kết nghiên cứu hệ gen nấm Aspergillus ... Phương pháp PCR dùng chẩn đoán nấm sinh độc tố Aflatoxin Để tiện lợi hoá việc phát nấm Aspergillus spp sinh độc tố Aflatoxin, gần phương pháp dựa vào kỹ thuật PCR nghiên cứu áp dụng rộng rãi...
 • 87
 • 438
 • 0

Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)

Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)
... nghiên c u 3.1 tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn 3.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn chung Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng trứng đợc ph u thuật năm Năm Khối UBTX Khối UBT Tỷ lệ ... - KUbt : Khối u buồng trứng - Lnmtc : Lạc nội mạc tử cung - NS : Nội soi - PTNS : Ph u thuật nội soi - ubtx : U buồng trứng xoắn Danh mục bảng Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng ... 4:Bàn luận 47 4.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 47 4.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn đợc xử trí ph u thuật năm 47 4.1.2 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo...
 • 81
 • 247
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI KHUẨN ÁI KHÍ CỦA VIÊM AMIĐAN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG HUẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI KHUẨN ÁI KHÍ CỦA VIÊM AMIĐAN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG HUẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
... tài "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng vi khuẩn khí vi m amiđan cấp bệnh vi n Trung ƣơng Huế Bệnh vi n Đại học Y Dƣợc Huế" nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vi m amiđan cấp ... sinh trước vào vi n 50% - Vi m amiđan cấp bạch cầu >10-15.109/l (58,8%) - Tỷ lệ c y vi khuẩn vi m amiđan cấp 67,6% + Vi khuẩn khí kháng sinh đồ vi m amiđan cấp - Chủng vi khuẩn khí hay gặp: streptococcus ... Nhiều nghiên cứu vi trùng học vi m họng amiđan cấp, đặc biệt vi m amiđan cấp cho th y tỷ lệ c y vi khuẩn mọc cao, 80% vi rút quan niệm trước [6] Vi c điều trị vi m amiđan chủ y u dựa vào kháng sinh...
 • 10
 • 218
 • 0

Chuyên Đề Sản Phụ Khoa 1 GIÁ TRỊ CỦA CHỤP ỐNG DẪN SỮA CẢN QUANG BẤT THƯỜNG TRONG CHẨN ĐOÁN U TÂN SINH GÂY TIẾT DỊCH NÚM VÚ TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Chuyên Đề Sản Phụ Khoa 1 GIÁ TRỊ CỦA CHỤP ỐNG DẪN SỮA CẢN QUANG BẤT THƯỜNG TRONG CHẨN ĐOÁN U TÂN SINH GÂY TIẾT DỊCH NÚM VÚ TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
... nghiên c u đầy đủ vấn đề nên định tiến hành nghiên c u Giá trị chụp ống dẫn sữa cản quang bất thường chẩn đoán u tân sinh gây tiết dịch núm Bệnh viện Hùng Vương Mục ti u Khảo sát giá trị kết ... (3 ,16 %) Giá trị kết CODSCQ bất thường chẩn đoán khối u tân sinh gây tiết dịch núm Bảng So sánh kết CODSCQ bất thường GPB sau ph u thuật chẩn đoán khối u tân sinh GPB Tổng U tân sinh Không u tân ... cao, gây biến chứng cho bệnh nhân(2,4-7 ,11 -18 ,14 -16 ,20,25-28) Giá trị kết CODSCQ bất thường chẩn đoán khối u tân sinh gây tiết dịch núm Chúng tính giá trị CODSCQ bất thường chẩn đoán khối u tân...
 • 11
 • 71
 • 0

Khảo sát vi khuẩn gây viêm phổi nặng tại bệnh viện phạm ngọc thạch qua ứng dụng kỹ thuật rửa phế quản phế nang

Khảo sát vi khuẩn gây viêm phổi nặng tại bệnh viện phạm ngọc thạch qua ứng dụng kỹ thuật rửa phế quản  phế nang
... Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********* PHẠM LỰC KHẢO SÁT VI KHUẨN GÂY VI M PHỔI NẶNG TẠI BỆNH VI N PHẠM NGỌC THẠCH QUA ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RỬA PHẾ QUẢN-PHẾ NANG Chuyên ngành: Lao Mã số: 62.72.24.01 ... thực Vi c xác đònh hiệu chẩn đoán kỹ thuật đến chưa nghiên cứu, điều kiện thực tế nước ta Do đó, thực đề tài Khảo sát vi khuẩn gây vi m phổi nặng qua ứng dụng kỹ thuật rửa phế quản -phế nang ... điều trò bệnh phổi người lớn lẫn trẻ em 1.4.2 Kỹ thuật rửa phế quản -phế nang (PQ-PN): 1.4.2.1 Khái niệm: Rửa phế quản -phế nang kỹ thuật chẩn đoán dễ chấp nhận người bệnh, giúp thu thập bệnh phẩm...
 • 186
 • 88
 • 0

Một số đặc điểm dịch tễ học của nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM 1 tại bệnh viện việt đức hà nội, 2010 2011

Một số đặc điểm dịch tễ học của nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM 1 tại bệnh viện việt đức hà nội, 2010 2011
... vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM- 1 bệnh vi n Vi t Đức -Hà Nội, 2 010 -2 011 ” với mục tiêu cụ thể sau Mô tả số đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh vi n vi khuẩn kháng carbapenem mang ... mang gen NDM- 1 phân lập bệnh vi n Vi t ĐứcHà Nội Mô tả tình trạng ô nhiễm vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM- 1 số mẫu môi trường bệnh vi n Vi t Đức Xác định số đặc điểm sinh học phân tử số ... lan vi khuẩn kháng carbapenem mang gen NDM- 1 bệnh vi n cộng đồng Vi t Nam Chính cần thiết ý nghĩa thực tiễn nêu tiến hành đề tài nghiên cứu: Một số đặc điểm dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh vi n vi...
 • 20
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp chẩn đoán vi khuẩncâu7 phơng pháp chẩn đoán vi khuẩn họcchẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gensố 54 bn mà sâ và clvt cùng phát hiện ra có u thì sự đồng thuận giữa sâ và clvt trong chẩn đoán vị trí u ở mức độ rất cao k 1pcr trong chan doan vi khuanchẩn đoán vi khuẩn họckiến thức thái độ thực hành về phòng tăng cholesterol máu của người dân trên 40 tuổi đến xét nghiệm kiểm tra tại bệnh viện quận 12mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở những bệnh nhân u tuyến yên trước điều trị và sau điều trị bằng dao gamma quay tại bệnh viện bạch mai từ năm 2007 2010khảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm quần áo việt namphân bố đặc điểm gây bệnh các chủng vi khuẩn bạc lá lúa và phát hiện nguồn gen kháng bằng kỹ thuật pcrphát hiện vi rút đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật pcrhọc viện quân y 103 ở đâuviện quân y 103 ở đâubệnh viện quân y 108 o daubệnh viện quân y 7a ở đâuPhu An Tam Tich Loc_QLNC_TLDK_SAGDPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay tin chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chap2.SJC 2017.10.17 42d8451 Nghi quyet bat thuong2.SJC 2017.10.17 42d8451 Nghi quyet bat thuong3.SJC 2017.10.17 c1b5182 TL hop DHCD bat thuong 20171.TIG 2017.10.17 06a510a thongbaothaydoiDKKD2.TIG 2017.10.17 6a76542 DKKD TIG lan thu 22Bao cao ban kiem soat 2015_TLH_OKTo trinh 01_BTC_Du kien DHCD TLH 2015To_trinh_04_HDQT_Phat hanh co phieu tra co tuc_OKBao cao thuong nien tong hop nam 2014_Tien Len GroupTo trinh cham dut hoat dong chi nhanh co khi che tao maynq dai hoi cd nam 2012TBD Tai lieu Dai hoi 2017To trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong maiTo trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCDMau 15 Phieu bau BCH co, khong co so duMau 17 Bang can phieu2. Form cam kết- COMMITMENT