Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng HNO3và KMnO4 làm vật liệu xử lý một số chất ô nhiễm trong nước sinh hoạt

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước Đề tài tiến hành với mục đích biến tính phụ phẩm từ đay để xử số ion KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước Nội dung nghiên ... khả xử KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước vật liệu biến tính Chương – TỔNG QUAN 1.1 Xử kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước 1.1.2 Xử kim ... văn: Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước MỞ ĐẦU Kim loại nặng (KLN) hợp chất chúng biết đến chất độc tồn lâu dài môi trường có khả tích lũy thể sinh vật...
 • 26
 • 88
 • 0

Sử dụng xỉ than để xử một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Sử dụng xỉ than để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
... TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - SỬ DỤNG XỈ THAN ĐỂ XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƢỚC THẢI BƢỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT KHU KHÁCH SẠN SINH VIÊN TRƢỜNG ... 2.5 Thử nghiệm xử số chất ô nhiễm mẫu nƣớc thải khu khách sạn sinh viên trƣờng ĐHDL Hải phòng Nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên trường ĐHDL Hải phòng bị biến đổi thành phần, tính chất ... phụ: xỉ than tận dụng - Nước thải sinh hoạt khu ký túc xá sinh viên – ĐHDL Hải phòng 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát khả xử COD SS mẫu nước thải xỉ than - Thử nghiệm xử số chất ô nhiễm...
 • 66
 • 570
 • 3

Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite bằng titan và sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử một số chất độc hại trong nước

Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite bằng titan và sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước
... Phạm Thị Thanh Yến NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH QUẶNG PYROLUSITE BẰNG TITAN VÀ SẮT OXIT, LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ, XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 60440120 LUẬN VĂN ... nghiên cứu KẾT LUẬN Trong trình thực đề tài Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite titan sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử số chất độc hại nước , thu số kết sau: Chứng minh khả hấp phụ asen amoni ... tài: Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite titan sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử số chất độc hại nước CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 ASEN 1.1.1 Giới thiệu chung asen Hình 1.1 Một mẫu lớn chứa...
 • 11
 • 202
 • 0

Nghiên cứu sử dụng khoáng sét biến tính làm vật liệu hấp phụ một số kim loại nặng trong nước thải

Nghiên cứu sử dụng khoáng sét biến tính làm vật liệu hấp phụ một số kim loại nặng trong nước thải
... thứ cấp, vật liệu có tách loại tốt kim loại nặng độc hại, làm giảm hàm lượng kim loại nặng nước thải Mặt khác vật liệu lại sẩn có rẻ tiền đất nước ta Trong số vật liệu hấp phụ khoáng sét kiểu ... khoáng sét sử dụng kết nghiên cứu ứng dụng tách loại Crom, NiKen nước thải số bể mạ Crom, NiKcn Nội dung nghiên cứu: 1.1 Tinh chế biến tính khoáng sét HC1 Na 2C nhiệt độ khác 1.2 Khả hấp phụ khoáng ... IIỌC T ự NI MÙN K H O A HOA IIỌC Nguyễn Khắc Phương NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KHOÁNG SÉT BENTONIT LÀM VẬT LIỆU HÂP PHỤ MỘT SÔ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Hà...
 • 37
 • 236
 • 1

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU SỬ LÍ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU SỬ LÍ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... QUA 1.1 Xử lý kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước Thuật ngữ kim loại nặng nguyên tố kim loại có tỷ trọng lớ g/cm3 Kim loạinặng tồn tro ... nghiên cứu tái chế phụ phẩm nông nghiệp, tro có p ụ phẩm từ câ đa để tạo vật liệu xử lý KLN tro ước Để óp v o ướng nghiên cứu tiềm ă , c ọn thực hiệ đề tài Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm ... sống thủ si Do đó, vật liệu có nguồn gốc thực vật cầ xử lý trước hấp phụ kim loại nặng 1.1.2.3 Một số p ươ Trong nhữ p áp điều chế vật liệu từ sinh khối thực vật ăm ầ đâ , việc sử dụng phế phẩm...
 • 94
 • 185
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa tio2 để hấp phụ, xử một số chất độc hại trong nước

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa tio2 để hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước
... benzen…có nước Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử số chất độc hại nước Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái quát vật liệu mao quản trung bình chứa ... việc nghiên cứu chế tạo loại vật liệu có tính ưu việt dễ sử dụng để xử lí ion kim loại nặng hợp chất hữu độc hại khỏi nước việc làm cần thiết Trong năm gần việc sử dụng vật liệu chứa TiO2 vật liệu ... hấp phụ chất bị hấp phụ mà người ta chia hấp phụ vật hấp phụ hóa học Các chất độc gây ô nhiễm môi trường nước xử phương pháp hấp phụ chất có khả hấp phụ Có nhiều loại chất hấp phụ, tồn...
 • 24
 • 570
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa tio2 để hấp thụ, xử một số chất độc hại trong nước

nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa tio2 để hấp thụ, xử lý một số chất độc hại trong nước
... benzen…có nước Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp phụ, xử số chất độc hại nước Chương 1: TỔNG QUAN 1.2 Khái quát vật liệu mao quản trung bình chứa ... giải hấp sử dụng để đặc trưng cho cấu trúc vật liệu mao quản trung bình Đường đẳng nhiệt hấp phụ – giải hấp vật liệu mao quản trung bình thuộc kiểu IV Dựa vào số liệu đo để xác định thông số cấu ... Mobile-Oil phát minh vật liệu mao quản trung bình M41-S, đời vật liệu tạo nên bước đột phá mạnh mẽ lĩnh vực khoa học vật liệu Vật liệu MCM-41 đại diện tiêu biểu họ vật liệu mao quản trung bình, có nhiều...
 • 72
 • 143
 • 0

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ một số chất độc hại dưới dạng ion trong nước

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ một số chất độc hại dưới dạng ion trong nước
... cation anion nước; chọn thực đề tài “ Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ số chất độc hại dạng ion nước CHƢƠNG - TỔNG QUAN 1.1 Than hoạt tính cấu trúc bề mặt than hoạt tính ... tổng số tâm axit bề mặt than hoạt tính sau biến tính Để thay đổi chất bề mặt than hoạt tính tiến hành mang MnO lên bề mặt than sau biến tính làm tăng khả hấp phụ ion than hoạt tính, tạo vật liệu ... - NGUYỄN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI DƢỚI DẠNG ION TRONG NƢỚC Chuyên ngành: HÓA MÔI TRƢỜNG Mã số: 60440120 LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 83
 • 185
 • 0

Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ

Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ
... đến việc Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử số kim loại nặng nước thải mạ Mục đích luận văn là: - Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ tre - Đánh giá tính chất đặc trưng than tre hoạt ... hạt than giảm làm tăng khả hấp phụ dung dịch than dung dịch kim loại nghiên cứu 3.3.6 Khảo sát khả hấp phụ than điều chế số kim loại nặng( Cu, Zn, Ni) nước thải mạ Nước thải mạ lấy xưởng mạ nhà máy ... độ kim loại giảm nhiều thoả mãn QCVN 24/2009 BTNMT Như hiệu sử dụng than để xử kim loại Cu, Zn, Ni nước thải mạ tốt, hiệu suất xử cao Kết thu cho thấy than điều chế ứng dụng thực tế để xử...
 • 18
 • 446
 • 3

nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ

nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ
... điều chế than hoạt tính từ tre, ứng dụng xử kim loại nặng nước chưa quan tâm nhiều Chính luận văn đề cập đến việc Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử số kim loại nặng nước thải mạ ... - Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ tre - Đánh giá tính chất đặc trưng than tre hoạt tính điều chế - Nghiên cứu khả ứng dụng than tre hoạt tính việc xử số kim loại nặng nước thải mạ ... nghiên cứu than tre hoạt tính chưa cho thấy hết khả ứng dụng than hoạt tính từ tre Do đó, luận văn xin trình bày việc nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng than tre điều chế để xử số kim loại nặng...
 • 85
 • 274
 • 0

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng hấp phụ của than bã cà phê đối với một số chất ô nhiễm trong môi trường nước

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng hấp phụ của than bã cà phê đối với một số chất ô nhiễm trong môi trường nước
... khí phê tạo than phê Nghiên cứu khả hấp phụ than phê với tiêu độ màu COD • Đối tượng nghiên cứu - phê công nghiệp sản xuất phê hòa tan Công ty Vinacafe Biên Hòa - Than ... lớn lượng phê bị thải bỏ Theo số nghiên cứu hàm lượng cacbon phê lớn, khoảng 53,8% Với lợi nêu đề tài: “ Nghiên cứu khả hấp phụ than phê số chất ô nhiễm môi trường nước thực ... lớn chất tan dễ bị hấp phụ Chất tan dung môi nước bị hấp phụ tốt so với dung môi hữu b Tính chất chất hấp phụ chất bị hấp phụ Thông thường, chất phân cực dễ hấp phụ lên bề mặt phân cực chất không...
 • 74
 • 477
 • 2

Nghiên cứu xử một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tăng cường

Nghiên cứu xử lý một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tăng cường
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI PHẢM NHUỘM TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA TĂNG CƯỜNG M ã số: Q T - 09 - 22 C h u trì đề tài: T h S Đ o Sỹ ... nhiên Trong phư ng pháp oxy hóa, phương pháp Fenton photoKenton có nhiều ưu điêm nhât vê kinh tê so với phương pháp khác phương pháp phương pháp đòi hỏi giá thành cao Vì ta có thê áp dụng phương ... tính cao, chưa bi loại bo hoàn toan bơi trình hóa khác khôntĩ bị oxy hóa bơi chát oxy hóa thỏ ne thường, trình sinh học, có nước thai dệt nhuộm Các phươim pháp oxy hoa tăng cường đa phần sinh...
 • 71
 • 288
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH THIẾU KHÍ TỪNG MẺ ĐỂ XỬ OXIT NITƠ NỒNG ĐỘ CAO TRONG NƯỚC RÁC CŨ" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... [5], [7] trình nghiên cứu trình Anammox Tuy nhiên hiệu xuất xử trình chưa cao sinh khối vi khuẩn anammox mô hình không đủ lớn để khử lượng nitơ với nồng độ cao đầu vào mô hình - Quá trình khử ... dụng nguồn carbon khác để khử TNOx nước rỉ rác 1.2 Mô hình phương pháp nghiên cứu Mô hình thiếu khí khử nitrit hoạt động theo mẻ Mô hình thiếu khí khử nitrit hoạt động theo mẻ có tiết diện ngang ... cộng Nghiên cứu nhóm vi khuẩn khử ammonium nồng độ cao điều kiện kỵ khí ứng dụng công nghệ xử nước thải Việt Nam, Sở Khoa học công nghệ Tp.HCM (2005) [2] Nguyễn Phước Dân cộng Nghiên cứu ảnh...
 • 10
 • 283
 • 1

NGHIÊN cứu TỔNG hợp, KHẢO sát đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆU CACBON AEROGEL và ỨNG DỤNG xử một số CHẤT hữu bền TRONG môi TRƯỜNG nước

NGHIÊN cứu TỔNG hợp, KHẢO sát đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆU CACBON AEROGEL và ỨNG DỤNG xử lý một số CHẤT hữu bền TRONG môi TRƯỜNG nước
... trình tổng hợp vật liệu; + Khảo sát cấu trúc vật liệu tổng hợp + Nghiên cứu ứng dụng vật liệu tổng hợp để xử số hợp chất hữu bền nước; + Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình xử hợp chất hữu ... tạo vật liệu aerogel cacbon - Nghiên cứu đặc trưng nước thải chứa hợp chất hữu khó phân hủy làm đối tượng xử - Triển vọng ứng dụng vật liệu aerogel cacbon xử nước thải chứa hợp chất hữu bền ... carbon khảo sát khả xử hợp chất hữu bền gây ô nhiễm môi trường nước V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tổng hợp aerogel cacbon; - Nghiên cứu điều kiện tối ưu cho trình tổng hợp vật liệu; - Khảo sát cấu trúc...
 • 17
 • 275
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNG mno2 và tio2 làm vật LIỆU xử ASEN và AMONI TRONG nước (2)

NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNG mno2 và tio2 làm vật LIỆU xử lý ASEN và AMONI TRONG nước (2)
... ó chn v thc hin ti Nghiờn cu bin tớnh than hot tớnh bng MnO2 v TiO2 lm vt liu x asen v amoni nc CHNG 1: TNG QUAN 1.1 ASEN 1.1.1 Gii thiu chung v Asen Asen hay cũn gi l thch tớn, cú s hiu nguyờn ... cựng parasenolamprit) Trng thỏi oxi húa ph bin nht ca asen l -3 (asenua: thụng thng cỏc hp cht liờn kim loi tng t nh hp kim), +3 (asenat (III) hay asenit v phn ln cỏc hp cht asen hu c), +5 (asenat ... asen nguyờn t v cỏc hp cht ca asen nh l cỏc cht gõy ung th nhúm 1, cũn EU lit kờ triụxớt asen, pentụxớt asen v cỏc mui asenat nh l cỏc cht gõy ung th loi 1.Mc gõy c ca asen tựy thuc vo dng asen...
 • 58
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcnghiên cứu quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong nước ngầm ở bãi rác khánh sơnnghiên cứu ảnh hưởng của các ion photphat và sunphat đến hiệu quả xử lý các hợp chất nitơnồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạttải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạtcác chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạttải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt3 18 tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạtcác biện pháp làm giảm tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải3 2 nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạtluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016quyet dinh thay doi niem yet cp gdtNghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20111.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 2017110 amazing magic tricks0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 20167. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon ung cu 2016 - vicem bim sonQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBTài liệu biểu mẫu | MBBankPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieu