Xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu

Xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu

Xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu
... khai xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu sở sử dụng cảm biến đầu số ghép nối với vi điều khiển kết nối với máy tính làm Server Phương pháp nghiên cứu Để xây dựng hệ đo thông số môi trường ... liệu đo 26 2.5 Xử lý số liệu đưa lên Lan Server: 27 2.6 Xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu 29 2.6.1 Mạch mô hệ đo: 29 2.6.2 Xây dựng thuật toán cho hệ đo: ... kiểm soát tự động thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, tiếng ồn, nồng độ khí, …) để điều chỉnh cho phù hợp việc nghiên cứu, xây dựng hệ đo thông số môi trường đa tín hiệu quan trọng...
 • 54
 • 140
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hệ đo thông số quang sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu số và ứng dụng

Nghiên cứu xây dựng hệ đo thông số quang sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu số và ứng dụng
... - Nguy n Tu n Anh NGHIÊN C U XÂY D NG H ĐO THÔNG S S D NG CÔNG NGH X LÝ TÍN HI U S QUANG VÀ NG D NG Chuyên ngành: V t Vô n Đi n t Mã s : 62 44 03 01 LU N ÁN TI N SĨ V T LÝ NGƯ I HƯ NG D N ... LÝ THUY T XÂY D NG H ĐO THÔNG S QUANG 25 2.1 Tính ch t v t b n tương tác photon - ñ i tư ng sinh h c 25 2.1.1 H p th ánh sáng 25 2.1.2 Tán x ánh sáng .26 2.1.3 Nh ng thông ... u n, ch t o quang h , ch t o h thu tín hi u quang; - K thu t x tín hi u s d a phát tri n mô hình Kubeka-Munk k t h p k thu t qu c u tích phân ñôi; - K thu t x tín hi u s d a xây d ng thu...
 • 155
 • 359
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường nước mặt huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường nước mặt huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
... biết môi trường Nước mặt huyện mức độ nào? Đề tài “: Ứng dụng hệ thông tin địa GIS xây dựng đồ trạng môi trường nước mặt huyện Ba Vì ” MỞ ĐẦU  Mục tiêu đề tài : xây dựng đồ chất lượng môi trường ... thể thông số vượt mức QCVN 08:2008 cột B1  Các ô màu xanh : thể thông số đạt QCVN 08:2008 cột B1 4 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT HUYỆN BA VÌ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ... ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT HUYỆN BA VÌ  Qua đồ thể nồng độ Fe ta có nhận xét:Tất Cả mẫu đạt QCVN 08:2008 cột B1đảm bảo vệ sinh môi trường nước mặt 4 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG...
 • 32
 • 306
 • 0

Báo cáo khoa học: đồ 2D tính thành phần nguồn nước vùng ven biển – công cụ xây dựng bản đồ nền về môi trường doc

Báo cáo khoa học: Sơ đồ 2D tính thành phần nguồn nước vùng ven biển – công cụ xây dựng bản đồ nền về môi trường doc
... toán thành phần nguồn nước 2D- WP (Water Portion) Thành phần nguồn nước pi nguồn I (ví dụ nguồn từ cửa sông cụ thể, từ nguồn xả chất ô nhiễm cụ thể vào vịnh biển, nguồn nước đại dương qua eo biển ... lưu - Tính thành phần nguồn nước toán 2D Nút tính thành phần nguồn nước trùng với nút tính lưu tốc.Trong cách tính ta tuân thủ nguyên tắc Upwind tức đặc trưng thành phần nguồn nước nút tính phụ ... Trước thành phần lực Coriolis dấu + m = y m = x m y m = x ngược lại Để tìm vm ta có đồ: Z’j Z’m Z’ xm j xm x x k Hình đồ tính toán thành phần lưu tốc vm Trong đồ tính z’j z’k mực nước...
 • 9
 • 279
 • 0

Thiết kế hệ thống đo thông số môi trường có tích hợp bản đồ số

Thiết kế hệ thống đo thông số môi trường có tích hợp bản đồ số
... v môi trư ng s ng c a Chính th lu n văn ñã ñ xu t vi c thi t k ch t o m t thi t b ño m t s thông s c a môi trư ng v i kích thư c nh g n (có th c m tay) tích h p GPS dùng ñ ño, ki m tra môi ... i ñi m v trí khác ta th ki m soát ñư c hai thông s môi trư ng nói theo th i gian Cũng hư ng phát tri n c a lu n văn th tích h p ñ ño ki m soát thêm thông s khác c a môi trư ng 1.2 C m bi ... ng thông s v môi trư ng nhi t ñ môi trư ng th ñư c hi n th m t cách tr c quan nhanh chóng hình LCD Trên th trư ng hi n r t nhi u lo i hình LCD khác nhau, m i lo i ñ u ưu c ñi m riêng Có...
 • 83
 • 122
 • 0

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên
... - Đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Xây dựng sở liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá thành phần môi trường không khí đánh ... điểm kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên - Đánh giá trạng, mức độ ô nhiễm môi trường thành phố Thái Nguyên - Xây dựng đồ trạng chất lượng môi trường không khí thành phố Thái Nguyên năm 2013 - ... môi trường, hướng dẫn trực tiếp giảng viên Th.S Nguyễn Quang Thi em thực đề tài Đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí xây dựng đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Thái...
 • 59
 • 388
 • 0

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
... cú h khu thng trỳ ca thnh ph Vnh Yờn l 92.341 ngi Trong ú dõn s khu vc thnh th l 77.892 ngi, dõn s khu vc nụng thụn l 14.449 ngi Nu k c ngun lao ng, cỏn b k thut, trớ thc n lm vic ti cỏc khu cụng ... tinh.thit b dựng phũng thớ nghim : + Thit b dựng lc chõn khụng + Cỏi lc si thy tinh borosilicate + T sy + Cõn phõn tớch + Giỏ sy _ Cỏch xỏc nh Pb : phng phỏp trc ph dựng thuc th Dithizon Thit b dựng ... hot t khu dõn c 014 m Vc gn h, m - Nc thi t cỏc hot ng chn nuụi ca khu dõn c gn h, m Sụng bn tre 559631 2357458 Thụn Khõu phng nh Trung - thnh ph Vnh Yờn - Nc thi sinh 01/04/2 hot t khu dõn...
 • 59
 • 417
 • 1

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
... quát Đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí từ xây dựng đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 1.3 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng môi trường ... tỉnh Tuyên Quang, hướng dẫn trực tiếp T.S Hoàng Văn Hùng, K.S Phạm Văn Tuấn em thực đề tài Đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí từ xây dựng đồ chất lượng môi trường không khí khu vực ... trắc môi trường không khí thành phố Tuyên Quang 38 4.2.2 Kết quan trắc chất lượng môi trường không khí 41 4.2.3 Đánh giá chất lượng môi trường không khí theo tiêu riêng lẻ 42 4.2.4 Đánh giá...
 • 78
 • 174
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG
... - Vũ Ngọc Ha XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƢỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG Chuyên ngành: Vật vô tuyến điện tử Mã số: 60 44 03 ... việc tính toán xử số liệu Với hệ thống đo đạc thu thập xử số liệu truyền qua mạng đề cập luận văn cài đặt hệ điều hành Linux Do ta cần tìm hiểu hệ điều hành Linux, từ cài đặt Linux lên hệ thống, ... điều hành thông qua nhập số lệnh Linux vào cửa sổ terminal 2.5.4 Xây dựng hệ thu thập số liệu Từ nhu cầu thực tiễn, xây dựng hệ thống thu thập số liệu dựa ba khả sau: - Khả thu thập số liệu nhiệt...
 • 48
 • 434
 • 0

Xây dựng hệ thống thu thập lưu trữ và xử lý số liệu đo một số thông số môi trường nước nuôi trồng thủy hải sản

Xây dựng hệ thống thu thập lưu trữ và xử lý số liệu đo một số thông số môi trường nước nuôi trồng thủy hải sản
... biến đo nhiệt độ độ dẫn (độ muối) thiết kế, xây dựng hệ thống đo tự động thông số môi trường nước Nội dung luận văn thiết kế, xây dựng hệ thống đo tự động lưu trữ thông số môi trường nước nuôi trồng ... Vật lượng cao (Đại học Bách Khoa Paris), Cộng hoà Pháp, nghiên cứu, chế tạo cảm biến việc xây dựng hệ thống tự động thu thập, lưu trữ xử số liệu đo môi trường nước nuôi trồng thu hải sản: ... có hệ thống tự động thu thập, lưu trữ số liệu cần thiết Nhiều sở nghiên cứu nghiên cứu môi trường, nhập mua hệ thống tự động, thu thập thông số môi trường cảm biến kết nối với hệ thiết bị thu thập, ...
 • 75
 • 308
 • 0

Xây dựng hệ thống đo đạc, thu thập và xử lý tín hiệu số các thông số môi trường từ xa qua mạng ethernet trên nền linux nhúng

Xây dựng hệ thống đo đạc, thu thập và xử lý tín hiệu số các thông số môi trường từ xa qua mạng ethernet trên nền linux nhúng
... - Vũ Ngọc Ha XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƢỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG Chuyên ngành: Vật vô tuyến điện tử Mã số: 60 44 03 ... đạc, thu thập xử thông số hoàn toàn tự động truyền điều khiển từ xa qua mạng Cụ thể luận văn trình bày xây dựng hệ thống đo đạc thu thập xử thông số môi trƣờng, thu thập số liệu môi trƣờng ... chức hệ thống nhúng Linux Từ đƣa cấu hình xây dựng hệ thống nhúng hệ thống Linux Một hệ thống nhúng đƣợc sử dụng hệ phần cứng cho mục đích cụ thể Một hệ phần cứng thƣờng có phần: hệ vi xử lý, hệ...
 • 86
 • 312
 • 0

KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG HỆ ĐO ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA LED

KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG HỆ ĐO ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA LED
... người đặc tính quang điện LED Đo lường đặc tuyến số loại LED thị trường Khảo sát thay đổi yếu tố môi trường, cách sử dụng ảnh hưởng đến hoạt động, hiệu suất tuổi thọ LED Thiết kế hệ đo sử dụng đo ... XÂY DỰNG HỆ ĐO CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG VÀ LED 4.1 Mô hình hệ đo Mô hình tổng thể hệ đo kiểm LED 43 Luận văn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý Điện tử Khóa 2009-2013 Vi điều khiển xử lý Đo ... hoạt động LED số thay đổi định, làm cho LED không giữ ưu điểm Việc sử dụng LED khu vực khí hậu khác làm thay đổi tính hoạt động LED Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động LED yếu tố môi trường, ...
 • 90
 • 207
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC DỰA TRÊN INTERNET OF THINGS

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC DỰA TRÊN INTERNET OF THINGS
... thúc đẩy thông minh tự động hoá nông nghiệp, xu hướng áp dụng công nghệ IoT Hệ thống giám sát môi trường dựa IoT đáp ứng phép đo nhanh, xác liên tục yêu cầu nông nghiệp xác Hệ thống xây dựng, triển ... đẩy thông minh tự động hoá nông nghiệp, xu hướng áp dụng công nghệ IoT Hệ thống giám sát môi trường dựa IoT đáp ứng phép đo nhanh, xác liên tục yêu cầu nông nghiệp xác Các kỹ thuật IoT cung cấp ... thuật thông tin môi trường nông nghiệp Ứng dụng mạng cảm biến không dây cho nông nghiệp xác hướng đáp ứng yêu cầu quan trọng lĩnh vực đại hóa nông nghiệp Mạng cảm biến không dây cho phép giám sát...
 • 12
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trườngtrình xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường tttrình xây dựng bản đồ quy họach môi trườngtrình xây dựng bản đồ quy họach môi trường ttthiết lập các thông số môi trường làm việc trong hệ điều hành windows3 1 phương pháp đo đạc phân tích các thông số môi trường nướckết quả đo đạc lấy mẫu phân tích định kỳ các thông số môi trườngbiện pháp giảm thiểu đang và sẽ thực hiện để xử lý các tác động môi trường tiêu cực kết quả đo đạc phân tích lấy mẫu định kì các thông số môi trườngkết quả đo đạc phân tích lấy mẫu định kì các thông số môi trườngxây dựng đề án bảo vệ môi trườngxây dựng lược đồ cơ sở dữ liệuxây dựng kế hoạch quản lý môi trườngxây dựng chương trình quan trắc môi trườngxây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014thông số môi trườngChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocbài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Quy luat phan li doc lap