Phân tích thống kê hiệu quả điều trị vô sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương

Phân tích thống hiệu quả điều trị sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Phân tích thống kê hiệu quả điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
... phương pháp thống để phân tích làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến kết TTTON từ làm tăng hiệu điều trị sinh mục tiêu luận văn: Phân tích thống hiệu điều trị sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương ... cao hiệu điều trị sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nói riêng bệnh viện điều trị sinh nước nói chung NGUYỄN THỊ THUẦN Chương Phương pháp hồi qui logistic Phương pháp phân tích hồi qui phương ... 12/2009 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (trước gọi bệnh viên C) nằm 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Bệnh viện phụ sản trung ương với bệnh viện Từ Dũ hai bệnh viện đầu ngành chuyên ngành Phụ Sản Sơ sinh...
 • 65
 • 207
 • 0

So sánh hiệu quả phương pháp IUI có kích thích buồng trứng bằng AI hoặc CC trong điều trị sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương từ tháng 52009 đến tháng 102009

So sánh hiệu quả phương pháp IUI có kích thích buồng trứng bằng AI hoặc CC trong điều trị vô sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương từ tháng 52009 đến tháng 102009
... 29 tháng 12 năm 2009 Trần Thị Ngọc Phượng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu "So sánh hiệu phương pháp IUI kích thích buồng trứng với AI CC điều trị sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung ... so sánh hiệu thai phương pháp IUI qua phác đồ kích thích nang noãn phát triển Xuất phát từ thực tế nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài So sánh hiệu phương pháp IUI kích thích buồng trứng ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu cặp vợ chồng đến khám điều trị sinh, định điều trị phương pháp IUI Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh Viện Phụ sản Trung...
 • 100
 • 842
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị HC lyell tại bệnh viện da liễu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị HC lyell tại bệnh viện da liễu trung ương
... 36 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị 39 bệnh nhân mắc HC Lyell từ tháng 1/2007 đến hết tháng 12/2010, rút kết luận sau: Tình hình HC Lyell - Số bệnh ... nằm điều trị trung bình bệnh viện 39 bệnh nhân HC Lyell 18,69± 11,27 ngày, ngắn ngày dài 45 ngày 3.5.2 Kết điều trị Bảng 3.13 Kết điều trị bệnh nhân HC Lyell Kết Khỏi Đỡ Chuyển khoa khác Số bệnh ... thông tin tiền sử, bệnh sử, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng điều trị từ bệnh án bệnh nhân 16 - Làm xử lý số liệu * Bước 2: Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên...
 • 59
 • 836
 • 0

nhận xét hiệu quả gây chuyển dạ bằng misoprostol trong thai quá ngày sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương

nhận xét hiệu quả gây chuyển dạ bằng misoprostol trong thai quá ngày sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương
... đánh giá hiệu tính an toàn gây chuyển misoprostol thai ngày sinh, tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: Đánh giá hiệu gây chuyển misoprostol thai ngày sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Nghiên ... TạO Bộ Y Tế TRƯờNG ĐạI HọC Y H Nội Nguyễn trung kiên Nhận xét hiệu gây chuyển misoprostol thai ngy sinh Tại Bệnh viện phụ sản trung ơng Chuyên ngành : sản khoa M số: 60.72.13 LUậN VĂN THạC Sỹ ... dụng misoprostol để gây sẩy thai, gây chuyển cho trờng hợp thai chết lu, thai dị dạng, thiểu ối, ối vỡ non Tuy nhiên, cha có nhiều nghiên cứu gây chuyển misoprostol trờng hợp thai ngày sinh Để...
 • 96
 • 442
 • 3

NHẬN xét điều TRỊ dự PHÒNG lấy TRUYỀN mẹ CON TRÊN các sản PHỤ NHIỄM HIV SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NHẬN xét điều TRỊ dự PHÒNG lấy TRUYỀN mẹ CON TRÊN các sản PHỤ NHIỄM HIV SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... thi p d phòng làm gi m đáng k t l lây nhi m HIV t m sang theo đư ng lây d c kéo dài th i gian s ng cho tr nhi m HIV sinh t bà m nhi m HIV [2], [3], [4] Vi t Nam u tr ARV cho s n ph nhi m HIV/ AIDS ... m HIV đư c th c hi n ngày s m hơn, góp ph n nâng cao hi u qu phòng lây nhi m HIV t m sang Th i m b t đ u u tr ARV s n ph phát hi n nhi m HIV/ AIDS trư c có thai: Xét s n ph phát hi n nhi m HIV ... phát hi n nhi m HIV trư c sinh, trư ng h p năm 2009 (s n ph H i Dương, ngh nghi p k toán, không xác đ nh đư c ngu n lây nhi m, đư c phát hi n HIV vào tu n 35, k t thúc thai kỳ b ng phương pháp m...
 • 3
 • 69
 • 0

Đánh giá thực trạng phá thai tại khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ương tử thàng 1 đến tháng 6 năm 2015

Đánh giá thực trạng phá thai tại khoa điều trị theo yêu cầu  bệnh viện phụ sản trung ương tử thàng 1 đến tháng 6 năm 2015
... riêng tôi, s li u k t qu đ a lu n v n trung th c ch a đ c công b b n thân Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan Hà N i, ngày 02 tháng 11 n m 2 015 Ng i cam đoan Thang Long University ... s n Trung BYT B Yt CCTC C n co t cung CS SKSS Ch m śc s c kh e sinh s n CTC C t cung HY ih cY TNC it ng nghiên c u KHHG K ho ch h́a giá đình KT - CV Kinh t - Công vi c MC M c MLT M l y thai ... KT - CV Kinh t - Công vi c MC M c MLT M l y thai MSP Misprostol NCKH Nghiên c u khoa h c NXB Nhà xu t b n PTT Phá thai to SD Sinh d c TC T cung VTC V t cung VTN V thành niên XH Xã h i ng ...
 • 43
 • 60
 • 0

Đánh giá thực trạng phá thai tại khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ương tử thàng 1 đến tháng 6 năm 2015

Đánh giá thực trạng phá thai tại khoa điều trị theo yêu cầu  bệnh viện phụ sản trung ương tử thàng 1 đến tháng 6 năm 2015
... nguyện phá thai có định đình thai nghén) Khoa Điều trị theo Yêu cầu - Bệnh viện Phụ sản Trung ương thời gian từ 01/ 01/ 2 015 đến 30/ 06/ 2 015 Địa điểm nghiên cứu: Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện ... Yêu cầu - Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng đến tháng năm 2 015 ” với hai mục tiêu chính: Mô tả số đặc điểm đối tượng phá thai Khoa Điều trị theo Yêu cầu - Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nhận ... buồng tử cung người mẹ Phá thai to trường hợp phá thai từ tuần 13 đến 22 tuần Các phương pháp phá thai to - Phá thai phương pháp nong gắp - Phá thai phương pháp đặt túi nước - Phá thai phương pháp...
 • 31
 • 60
 • 0

NGHIÊN cứu tác DỤNG gây CHUYỂN dạ của ỐNG THÔNG HAI BÓNG cải TIẾN TRÊN THAI từ 38 TUẦN TRỞ lên THIỂU ối và THAI QUÁ NGÀY SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG năm 2015

NGHIÊN cứu tác DỤNG gây CHUYỂN dạ của ỐNG THÔNG HAI BÓNG cải TIẾN TRÊN THAI từ 38 TUẦN TRỞ lên THIỂU ối và THAI QUÁ NGÀY SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG năm 2015
... NI NGUYN TH HIN NGHIÊN CứU TáC DụNG GÂY CHUYểN Dạ CủA ốNG THÔNG HAI BóNG CảI TIếN TRÊN THAI Từ 38 TUầN TRở LÊN THIểU ốI THAI QUá NGàY SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 Chuyờn ngnh: ... 28-30 ngy - Da vo ngy thai mỏy u tiờn Ngy bt u cm thy thai mỏy tng ng vi thai c 20 tun i vi so v 16 tun i vi r [38] - Da vo siờu õm tớnh tui thai: + Thai tun: o ng kớnh tui i + Thai 7-13 tun: thng ... thai to, thai suy, gõy chuyn d tht bi Theo thng kờ BVPSTW nm 1997: t l m ly thai ca TQNS l 56,79%[39] i vi con: thai to,thiu i, suy thai trng din, hớt phõn su [40],[41] 1.5 TH TCH NC I Khi thai...
 • 54
 • 156
 • 3

Đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương
... nhân soi buồng tử cung Đối chiếu hình ảnh X quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung 3 Chương Tổng quan 1.1 Giải phẫu tử cung Tử cung nằm chậu hông, phía sau bàng quang, ... bụng Tai biến soi buồng tử cung Ýt 2,2% không nguy hiểm [22] Việc đối chiếu hình ảnh X- quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung giúp thấy giá trị soi buồng tử cung chẩn đoán ... chụp X quang buồng tử cung vòi tử cung chủ yếu dùng bệnh nhân vô sinh để phát bệnh buồng tử cung bệnh lý vòi tử cung Soi buồng tử cung kết âm tính sai dương tính sai chụp X quang buồng tử cung...
 • 62
 • 880
 • 1

xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy qua chọc hút nước ối tại bệnh viện phụ sản trung ươngbệnh viện phụ sản hà nội

xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy qua chọc hút nước ối tại bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện phụ sản hà nội
... hai bệnh viện Phụ sản nội bệnh viện Phụ sản Trung ương Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy qua chọc hút nước ối Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bệnh ... 2004 tiến hành chọc ối xác định rối loạn NST Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ương, trường Đại học Y nội chương trình sàng lọc trước sinh triển khai từ năm 2006 Bệnh viện Phụ Sản HN từ năm 2007 ... tích xác định: 39 • Tỉ lệ thai dị tật bất thường nhiễm sắc thể phát qua chọc hút dịch ối để phân tích • Các hình thái bất thường NST nghiên cứu • Kết áp dụng kỹ thuật chọc hút nước ối Bệnh viện...
 • 101
 • 729
 • 1

đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bênh viện phụ sản trung ương

đối chiếu hình ảnh x quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung tại bênh viện phụ sản trung ương
... soi buồng tử cung Đối chiếu hình ảnh X quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung 3 Chương Tổng quan 1.1 Giải phẫu tử cung Tử cung nằm chậu hông, phía sau bàng quang, trước ... bụng Tai biến soi buồng tử cung Ýt 2,2% không nguy hiểm [22] Việc đối chiếu hình ảnh X- quang, siêu âm với hình ảnh buồng tử cung qua soi buồng tử cung giúp thấy giá trị soi buồng tử cung chẩn đoán ... thuật chụp X quang tử cung vòi tử cung với thuốc cản quang lipiodol cho hình ảnh buồng tử cung vòi tử cung rõ nét Kỹ thuật đánh giá hình thái buồng tử cung, tổn thương buồng tử cung thông thương hay...
 • 63
 • 206
 • 0

Phân tích thống hiệu quả đào tạo cao đẳng tại trường Đại học Sao Đỏ

Phân tích thống kê hiệu quả đào tạo cao đẳng tại trường Đại học Sao Đỏ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHAN VĂN TÁC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ Chuyên ngành: Lí thuyết Xác suất Thống ... 2.1 Khái quát trường Đại học Sao Đỏ Trường Đại học Sao Đỏ thành lập ngày 24 tháng năm 2010 sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ Trường Đại học Sao Đỏ kế thừa truyền thống 42 năm xây ... lượng đào tạo sống nhà trường Nhận thức sâu sắc điều nên suốt 42 năm qua, trường Đại học Sao Đỏ thường xuyên quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô cho bậc học, nghành học, ...
 • 102
 • 295
 • 1

nghiên cứu chẩn đoán và hiệu quả điều trị của gynoflor trong viêm âm đạo không đặc hiệu tại bệnh viện phụ sản trung ương

nghiên cứu chẩn đoán và hiệu quả điều trị của gynoflor trong viêm âm đạo không đặc hiệu tại bệnh viện phụ sản trung ương
... 3.2.4 Tiền sử viêm âm đạo Bảng 3.8 Tiền sử viêm âm đạo Tiền sử VÂĐ n % Cha điều trị Đã điều trị lần Đã điều trị lần Đã điều trị lần Đã điều trị > lần Tổng số 3.3 Tỷ lệ viêm âm đạo nguyên nhân ... chứng nhiều khí h âm đạo - Trong tiền sử đợc điều trị viêm âm đạo đặt thuốc - Đợc chẩn đoán viêm âm đạo không đặc hiệu - Tự nguyện tham gia nghiên cứu 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ Bệnh nhân có tiêu ... điều trị 4.3.3 Viêm âm đạo tạp khuẩn hay viêm âm đạo a khí 4.3.3.1 Bàn luận lâm sàng cận lâm sàng 4.3.3.2 Bàn luận hiệu điều trị 45 Kết luận Kết luận lâm sàng cận lâm sàng phụ nữ theo kt qu nghiên...
 • 64
 • 4,805
 • 1

hiệu quả điều trị sinh bằng phương pháp chuyển phôi ngày 5 của thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

hiệu quả điều trị vô sinh bằng phương pháp chuyển phôi ngày 5 của thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương
... HIệU QUả ĐIềU TRị SINH BằNG PHƯƠNG PHáP CHUYểN PHÔI NGàY CủA THụ TINH TRONG ống nghiệm bệnh viện phụ sản trung ơng CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2013 T VN iu tr vụ sinh bng phng phỏp th tinh ... phộp mt s trung tõm nuụi cy phụi tip n ngy 5, thm ngy Phụi giai on ny c gi l phụi nang T l phụi phỏt trin tip n giai on phụi nang t gn 66% vi t l lm t trờn 50 % , ng dng h thng nuụi cy phụi nang, ... cs (20 05) , thy t l cú thai chuyn phụi d l 42,4% gim xung cũn 28,3% chuyn phụi khú Hin ti trung tõm h tr sinh sn BVPS Trung ng v hu ht cỏc 15 trung tõm khỏc trờn th gii u thc hin chuyn phụi di...
 • 48
 • 2,280
 • 4

nghiên cứu hiệu quả điều trị sinh nam bằng phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thuật vào bào tương noãn tại bệnh viện phụ sản trung ương

nghiên cứu hiệu quả điều trị vô sinh nam bằng phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thuật vào bào tương noãn tại bệnh viện phụ sản trung ương
... LOAN NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM TINH TRÙNG ĐÔNG LẠNH THU NHẬN TỪ PHẪU THU T VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ... đông lạnh thu nhận từ phẫu thu t vào bào tương noãn bệnh viện phụ sản Trung Ương Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thu t vào bào tương ... đến kết phương pháp tiêm tinh trùng trữ lạnh thu nhận từ phẫu thu t vào bào tương noãn 44 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Hiệu phương pháp tiêm tinh trùng đông lạnh thu nhận từ phẫu thu t vào bào tương noãn Kết...
 • 55
 • 224
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của vađ và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngđánh giá bước đầu hiệu quả điều trị rong kinh cơ năng bằng cycloprogynova tại bệnh viện phụ sản trung ươngnhận xét về chẩn đoán và kết quả điều trị rau bong non được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 2011 đến 2012chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênchẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ươngtình hình điều trị sản phụ hiv aids tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2008hiệu quả công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012nghiên cứu chẩn đoán trước sinh xử trí thoát vị rốn và khe hở thành bụng tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngphân tích thống kê hiệu quảphân tích thống kê hiệu quả sử dụng vốn cố địnhphân tích thống kê hiệu quả sử dụng lao độngnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộiđiều trị vô sinh ở bệnh viện từ dũchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học