Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa ti

Nghiên cứu xử một số hợp chất hữu độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa Ti

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa Ti
... xúc tác cao Trên sở lựa chọn thực đề tài luận văn : Nghiên cứu xử số hợp chất hữu độc hại phương pháp oxi hóa quang hóa hệ xúc tác dị thể chứa Ti Trong đề tài nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác ... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA QUANG HÓA TRÊN HỆ XÚC TÁC DỊ THỂ CHỨA Ti Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 60 44 01 20 LUẬN VĂN ... thể sử dụng nguồn UV nhân tạo thiên nhiên - Chất xúc tác không độc, rẻ ti n Chính ưu điểm bật mà đề tài chọn nghiên cứu phương pháp oxi hóa tăng cường hệ xúc tác dị thể có Titan 1.3 Xúc tác quang...
 • 92
 • 452
 • 0

Nghiên cứu xử một số dung môi hữu trong nước bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến (AOPs) kết hợp siêu âm

Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến (AOPs) kết hợp siêu âm
... g pháp nghiên cứu 2.1 Đổi tượng nghiên cửu - Các dung mơi hữu (toluen phenol) mơi trườim nước - Phương pháp oxi hóa cấp tiến, siêu âm 2.2 Phương pháp nghiên cứu - Điều tra thu thập thơng tin số ... r Báo cáo tóm tăt NGHIÊN CỬU XỬ LÝ MỘT SĨ DUNG MƠI HỮU c o TRONG NƯỚC B VNt; PHƯƠNG PHÁP OXI HĨA CẤP TIÉN (AOPs) KÉT HỢP SIÊl ÂM số: QT-09-63 Chủ trì đề tài : ThS Lưu Minh ... siêu âm hố học kết hợp với kĩ thuật khác đê tăng hiệu q trình phân húy Các kỹ thuật siêu âm phá huv harm siêu âm quang hóa học phưư ng pháp siêu âm điện húa [ Phương ph áp siêu âm kết hợp với...
 • 58
 • 368
 • 0

Nghiên cứu xử một số hợp chất hữu ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 SBA 15 cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 SBA 15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp
... ng ho t tính quang hóa r t y u, thư ng r t g p nên ñư c ñ c p nghiên c u ng d ng 1.1.2 Quá trình quang xúc tác TiO2 c u trúc nano a Tính ch t quang xúc tác c a TiO2 c u trúc nano b ... công v t li u nano t h p TiO2/ SBA1 5 theo phương pháp gián ti p S n ph m TiO2/ SBA- 15 t ng h p h y xanh metylen tăng theo hàm lư ng TiO2 ñ t c c ñ i t i t l h t TiO2 nano phân tán pha n n SBA- 15 ... nano t h p TiO2/ SBA- 15 theo phương pháp M c tiêu nghiên c u - Ch t o ñư c v t li u xúc tác quang nano t h p TiO2/ SBA- 15 t ng h p gián ti p b ng cách ñun h i lưu alkoxide titan v i SBA- 15 sau ñã...
 • 13
 • 682
 • 1

Nghiên cứu xử một số hợp chất hữu ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 cấu trúc nano

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa tio2 có cấu trúc nano
... cao Xuất phát từ định chọn đề tài Nghiên cứu xử số hợp chất hữu ô nhiễm xúc tác quang hoá TiO2 cấu trúc nano Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu TiO dạng nano phương pháp ... lệ tuyến tính với tốc độ quá trình quang hóa 1.3 Một số nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 1.3.1 Xử không khí ô nhiễm Các hạt TiO2 có thể được tập hợp các sợi ... dương TiO2 (h+) 2,80 3,20 19 Bảng 1.3 so sánh số tốc độ phản ứng •OH và O3 số hợp chất hữu môi trường nước [26] Bảng 1.3 Hằng số tốc độ phản ứng •OH O3 số hợp chất hữu môi trường nước Hợp chất...
 • 88
 • 214
 • 1

nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu vòng bé bằng phương pháp hplc-ms và nmr

nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp hplc-ms và nmr
... VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC NGUYỄN TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÒNG BÉ BẰNG PHƢƠNG PHÁP HPLC-MS NMR Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH Mã số: CH 1001190 ... 31 3.2 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HỢP CHẤTcis-β-LACTAM 32 3.2.1 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9a 32 3.2.2 Phân tích phổ 1H NMR hợp chất 9b 33 3.2.3 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất ... Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9d 34 3.2.5 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9e 35 3.2.6 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9e 35 3.3 XÁC ĐỊNH TỈ LỆ CÁC ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ BẰNG HPLC-MS...
 • 94
 • 243
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU VÒNG BÉ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-MS VÀ NMR

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÒNG BÉ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-MS VÀ NMR
... trình học tập nghiên cứu Khoa hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà nội Tôi xin chân thành cảm ơn tài trợ đề tài thuộc chương trình hợp tác FWO-NAFOSTED (mã số: 01/2010) ... 3.2.1 Phõn tớch ph 1H -NMR ca hp cht 9a 32 3.2.2 Phõn tớch ph 1H NMR ca hp cht 9b 33 3.2.3 Phõn tớch ph 1H -NMR ca hp cht 9c 33 3.2.4 Phõn tớch ph 1H -NMR ca hp cht 9d ... 1H -NMR ca hp cht 9e Hỡnh 3.5 Ph 1H -NMR ca hp cht 9e Trờn ph 1H NMR ca dn cht 9e cng cú hng s tng tỏc spin spin l 4,5 Hz, cho cho phộp khng nh sn phm 9e l cis--lactam 3.2.6 Phõn tớch ph 1H-NMR...
 • 60
 • 215
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên sở tio2 ứng dụng cho xử một số hợp chất hữu độc hại trong nước

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước
... “ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 ứng dụng cho xử số hợp chất hữu độc hại nước Luận văn bao gồm nội dung sau đây: 1.Ô nhiễm môi trường nước 1.1 Các nguồn ... hỗn hợp lỏng khí hấp phụ bề mặt chất rắn xốp - Phương pháp dùng phản ứng quang hóa với vật liệu chứa TiO2 để phân hủy thuốc trừ sâu 1.3 Xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 1.3.1 Vật liệu TiO2 Xúc tác ... này, tiến hành nghiên cứu kỹ khả xúc tác quang hóa hệ vật liệu chứa Ti trình xử hợp chất hữu độc hại khác có mặt nước: clo, pyrethroit, kháng sinh, , hoàn thiện việc nghiên cứu yếu tố ảnh...
 • 13
 • 999
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên sở tio2 ứng dụng cho xử một số hợp chất hữu độc hại trong nước

nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước
... HOÀNG NGỌC CHIẾN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA DỰA TRÊN CƠ SỞ TiO2 ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 604441 LUẬN ... tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 ứng dụng cho xử số hợp chất hữu độc hại nước Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1.Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc – Nguồn gốc tác hại 1.1.1.Khái niệm ô nhiễm nước ... nguồn UV chất xúc tác quang Trong năm gần việc sử dụng vật liệu chứa TiO2 vật liệu oxi hóa quang hóa nghiên cứu ứng dụng rộng rãi với mục đích xử chất hữu khó phân hủy môi trường nước Đây...
 • 83
 • 392
 • 0

nghiên cứu xửmột số hợp chất hữu ô nhiễm bằng xúc tác quang hoá tio2 cấu trúc nano

nghiên cứu xử lí một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hoá tio2 có cấu trúc nano
... chọn đề tài Nghiên cứu xử số hợp chất hữu ô nhiễm xúc tác quang hoá TiO2 cấu trúc nano Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu TiO dạng nano phương pháp thủy nhiệt và nghiên cứu ... lệ tuyến tính với tốc độ quá trình quang hóa 1.3 Một số nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 1.3.1 Xử lý không khí ô nhiễm Các hạt TiO2 có thể được tập hợp các sợi ... đại quang bán dẫn TiO phù hợp cho việc chế tạo các linh kiện thông tin quang các cửa sổ quang học với các tổn hao nhỏ 1.4 Tình hình nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang hóa TiO cấu trúc...
 • 93
 • 654
 • 0

Nghiên cứu xử một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tăng cường

Nghiên cứu xử lý một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tăng cường
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI PHẢM NHUỘM TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA TĂNG CƯỜNG M ã số: Q T - 09 - 22 C h u trì đề tài: T h S Đ o Sỹ ... nhiên Trong phư ng pháp oxy hóa, phương pháp Fenton photoKenton có nhiều ưu điêm nhât vê kinh tê so với phương pháp khác phương pháp phương pháp đòi hỏi giá thành cao Vì ta có thê áp dụng phương ... tính cao, chưa bi loại bo hoàn toan bơi trình hóa khác khôntĩ bị oxy hóa bơi chát oxy hóa thỏ ne thường, trình sinh học, có nước thai dệt nhuộm Các phươim pháp oxy hoa tăng cường đa phần sinh...
 • 71
 • 298
 • 1

Nghiên cứu xử nước thải giàu chất hữu và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên
... mục đích nghiên cứu khả ứng dụng phương pháp xử sinh học để xử chất hữu hợp chất chứa Nitơ nước thải, đề tài Nghiên cứu xử nước thải giàu chất hữu Nitơ phương pháp sục khí luân phiên ... pháp xử chất hữu 1.3.2 Các phương pháp xử Nitơ 1.3.3 Ứng dụng phương pháp sục khí luân phiên xử nước thải1 0 1.3.4 Tình hình nghiên cứu nước 12 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG ... suất xử tương tự quy trình (b) 1.3.3 Ứng dụng phương pháp sục khí luân phiên xử nước thải Phương pháp sục khí luân phiên (Intermittent Aeration methods) dạng công trình xử nước thải phương...
 • 54
 • 415
 • 1

Luận văn Nghiên cứu xử PAH trong khí thải bằng phương pháp ôxi hóa trên hệ xúc tác ôxit kim loại doc

Luận văn Nghiên cứu xử lý PAH trong khí thải bằng phương pháp ôxi hóa trên hệ xúc tác ôxit kim loại doc
... – Fax: (84.4) 8693551 Luận văn Nghiên cứu xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại Xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại –Nguyễn Thị Thủy – CNMTK48 ... hướng nghiên cứu xử PAH phương pháp ôxi hóa có sử dụng hệ xúc tác hướng quan tâm Do đồ án chọn đề tài: Nghiên cứu xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại làm hướng nghiên ... công nghệ môi trường (INEST) ĐHBK Xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại –Nguyễn Thị Thủy – CNMTK48 phần phương pháp điều chế xúc tác Các phương pháp để điều chế xúc tác...
 • 72
 • 338
 • 0

xử PAH trong khí thải bằng phương pháp oxi hóa trên hệ xúc tác oxit kim loại

xử lý PAH trong khí thải bằng phương pháp oxi hóa trên hệ xúc tác oxit kim loại
... xúc tác đa dạng, sau phương điều chế xúc tác oxit kim loại xúc tác oxit kim loại chất mang Xúc tác oxit Phương pháp phổ biến để điều chế xúc tác gồm oxit kim loại phương pháp kết tủa Tiến hành: ... công nghệ môi trường (INEST) ĐHBK Xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại –Nguyễn Thị Thủy – CNMTK48 phần phương pháp điều chế xúc tác Các phương pháp để điều chế xúc tác ... hướng nghiên cứu xử PAH phương pháp ôxi hóa có sử dụng hệ xúc tác hướng quan tâm Do đồ án chọn đề tài: “Nghiên cứu xử PAH khí thải phương pháp ôxi hóa hệ xúc tác ôxit kim loại làm hướng...
 • 70
 • 841
 • 3

Nghiên cứu xử một số hợp chất clo hữu bằng xúc tác đồng oxit

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất clo hữu cơ bằng xúc tác đồng oxit
... ÁNH NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ BẰNG XÚC TÁC ĐỒNG OXIT Chuyên ngành : Hoá thuyết Hoá số: 62 44 31 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN HỮU ... hệ chất xúc tác, xây dựng phương pháp chế tạo sử dụng hệ chất xúc tác cho công nghệ xử hợp chất COC • Lựa chọn thông số phù hợp cho công nghệ xử nhiệt hợp chất COC lò đốt có chất xúc tác ... phẩm hữu định sẵn có độ chọn lọc cao [10,17] (oxi hoá chọn lọc) Từ yêu cầu thực tế, đề tài nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu xử số hợp chất clo hữu xúc tác sở đồng oxit Các kết nghiên cứu...
 • 166
 • 620
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên đh quốc gia hà nộinghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạinghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơtên một số hợp chất hữu cơanh huong cua nhom the den tinh axt cua mot so hop chat huu colời giải và bài phân nhân biêt môt sô hơp chât hưu cơảnh hưởng của nhóm thế đến tính axit của một số hợp chất hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thôngmột số hợp chất hữu cơ gây ung thưnghiên cứu xử lý thời gian thực chất lượng phát hiệnphân biệt nhận dạng của các hệ thống định vị vô tuyếnnghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộnhận biết một số hợp chất vô cơđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu thực trạng một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên ngƣời và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn bình định 2011201212 một số hợp chất vô cơtiến hành nghiên cứu xử lý hàm lượng chromium trong nước thải thuộc da bằng mô hình xử lý hiếu khí aerotank mô hình xử lý được tiến hành theo mẻ chạy tĩnhNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGBC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anphương pháp nghiên cứu khoa họcE 10KT 1 tiet anh 8 2017-2018ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN