Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh amoni và hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh Amoni Hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh Amoni và Hydrosunfua trong môi trường yếm khí bằng một số khoáng chất tự nhiên
... Nghiên cứu thành phần số khoáng chất tự nhiên - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi trường yếm khí khoáng Laterit - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trương Thanh Ka NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH SINH AMONI HYDROSUNFUA TRONG MÔI TRƯỜNG YẾM KHÍ BẰNG MỘT SỐ KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN Chuyên ... viện Môitrường Nông nghiệp thực hiện,đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả ức ch quá trình sinh khí amoni hydrosunfua số khoáng chất tự nhiên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA...
 • 60
 • 208
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ức CHẾ QUÁ TRÌNH SINH ACID của STREPTOCOCCUS MUTANS

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ức CHẾ QUÁ TRÌNH SINH ACID của STREPTOCOCCUS MUTANS
... hiểu khả ức chế sinh acid vi khuẩn S mutans 4.1 Đánh giá khả kháng vi khuẩn S Mutans thông qua ức chế sinh acid (ức chế giảm ph môi trƣờng Vi khuẩn S mutans xem tác nhân gây sâu khả sinh acid ... glucose Hoạt tính ức chế sinh acid vi khuẩn S mutans đánh giá thông qua việc xác định khả 33 ức chế giảm pH môi trường tế bào S mutans đ xử lý với dịch chiết nghiên cứu Kết nghiên cứu trình bày hình ... quan đến trình sinh chống chịu acid S mutans - Nghiên cứu khả ức chế hình thành biofilm S mutans dịch chiết sim Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguy n Thị Thúy nh 2011 , Nghiên cứu khả kháng...
 • 53
 • 293
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni và hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên
... - Nghiên cứu thành phần số khoáng chất tự nhiên - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua môi trường yếm khí khoáng Laterit - Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí Amoni Hydrosunfua ... tiến hành: Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí amoni hydrosunfua số khoáng chất tự nhiên 33 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ AMONI (NH4) VÀ HYDROSUNPHUA (H2S) 1.1.1 Nghiên cứu amoni (NH4) ... lượng vật liệu khoáng công thức thí nghiệm khả ức chế sinh khí Hydrosunfuacủa rõ rệt (xem hình 12) 3.2.2 Kết thí nghiệm với khoáng Zeolite Nghiên cứu khả ức chế trình sinh khí amoni khoáng 3.2.2.1...
 • 55
 • 117
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế Staphylococcus aureus của Lactobacillus acidophilus trên hai môi trường sữa đậu nành nước chiết thịt – peptone để bảo quản thực

Nghiên cứu khả năng ức chế Staphylococcus aureus của Lactobacillus acidophilus trên hai môi trường sữa đậu nành và nước chiết thịt – peptone để bảo quản thực
... nghiệm Gi i n4 Nghiên cứu khả ức chế S aureus L acidophilus Khảo sát khả ức chế S aureus L acidophilus môi trƣờng sữa đậu nành nƣớc chiết thịt peptone theo tỷ lệ S aureus/ L acidophilus = 1/100, ... sữa đậu nành đông tụ Qua khảo sát khả ức chế L acidophilus lên S aureus vào thời gian trƣớc đông tụ, đánh giá ứng dụng khả ức chế để bảo quản sữa đậu nành dạng lỏng hay không 3.2 Kết khả ức chế ... Lactobacillus acidophilus: môi trƣờng MRS MRS Agar  Môi trƣờng sữa đậu nành, môi trƣờng nƣớc chiết thịt peptone để khảo sát khả ức chế Staphylococcus aureus Lactobacillus acidophilus Môi trƣờng...
 • 79
 • 235
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay " ppt

Tài liệu Báo cáo
... chiia PPy khdng cd clay h) Anh hifdng ciia ion pha tap -0.52 E (V/SCE) Hinh 6: Anh hudng cua clay den dudng con^ phan cue ciia Ppy pha tap molipdat cd clay (06), va khdng cd clay (B6) c) Anh hifdng ... chii'a PPy pha Hinh 4: Anh hudng cua clay den biln thien EQ cua tap oxalat cd clay (04); khdng cd clay (B4) va thep mang PPy pha tap molipdat trin CT3 Tuang tu d hinh 4, su cd mat ciia clay lim ... ion pha tap din dudng cong phan cue ciia miu PPy pha tap oxalat (B4) va molipdat (B6) Hinh 8: Anh hudng ciia clay vi ion pha tap dl'n dudng cong phan cue ciia PPy pha tap oxalat (C4) va molipdat...
 • 5
 • 226
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của hợp chất tanin tách từ thịt quả điều lộn hột

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của hợp chất tanin tách từ thịt quả điều lộn hột
... : Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột "Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột. ” ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ... Hải Đề tài : Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột 3.5 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA TANIN RẮN TÁCH TỪ THỊT QUẢ ĐIỀU LỘN HỘT 3.5.1 Đƣờng ... : Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại hợp chất Tanin tách từ thịt điều lộn hột Z= 100% K0: tốc độ ăn mòn kim loại dung dịch chưa có chất ức chế (g/m2.h) K1: tốc độ ăn mòn kim loại chất ức...
 • 54
 • 443
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon

Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường HNO3 3M của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon
... chế ăn mòn Để góp phần nghiên cứu tổng hợp chất ức chế chống ăn mòn kim loại thực đề tài: Tổng hợp nghiên cứu mối tương quan cấu trúc electron khả ức chế ăn mòn đồng kim loại môi trường HNO3 3M ... ăn mòn kim loại chất ức chế khác thuộc loại hydrazit CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ ĂN MÒN KIM LOẠI 1.1.1 Ăn mòn kim loại 1.1.1.1 Khái niệm Ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại hợp ... chất ức chế ăn mòn kim loại phân loại sau: Dựa vào tính chất môi trường ăn mòn, người ta chia thành loại Chất ức chế ăn mòn nước dung dịch muối • Chất ức chế ăn mòn không khí • Chất ức chế ăn mòn...
 • 96
 • 544
 • 2

Khả năng ức chế quá trình phát sáng sinh học ở Vibrio harveyi bởi enzyme AHLlactonase tái tổ hợp doc

Khả năng ức chế quá trình phát sáng sinh học ở Vibrio harveyi bởi enzyme AHLlactonase tái tổ hợp doc
... N26.2, có khả ức chế trình phát sáng sinh học có liên quan đến độc lực loài vi khuẩn gây bệnh Vibrio harveyi Kết mở hướng nghiên cứu sử dụng enzyme AHLlactonase tái tổ hợp liệu pháp sinh học việc ... harveyi gây động vật thủy sản, khả mở rộng hướng ứng dụng loài vi khuẩn gây bệnh khác nuôi trồng thủy sản Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh 2012 Khả ức chế trình phát sáng sinh học Vibrio harveyi enzyme ... enzyme AHLlactonase tái tổ hợp bổ sung nồng độ 15 µg/ml 25 µg/ml (Đồ thị 2A) Tương tự, cường độ phát sáng chủng JMH606 bị ức chế có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) nồng độ enzyme AHL-lactonase tái tổ hợp, ...
 • 3
 • 324
 • 1

Nghiên cứu khả năng ức chế DNA Gyrase của một số dẫn xuất Chalcon tổng hợp

Nghiên cứu khả năng ức chế DNA Gyrase của một số dẫn xuất Chalcon tổng hợp
... 13400 vòng phút 2.2.6 T DNA gyrase Enzym gyrase DNA tháo 22 enzym , có ATP o di gel agarose DNA gyrase - DNA gyrase 1X, 0,5 µg plasmid p1664 DNA gyrase - o C 30 phút DNA gyrase - m 1,75 mM ATP, ... tên DNA gyrase DNA topoisomerase II t siêu n trái (- DNA DNA nucleotid Hình 1.5) [14, 22] Hình 1.5 DNA eukaryote, DNA [14, 22] DNA gyrase 1.2.2 Ohemeng DNA Escherichia coli [34] Aiello c DNA- ... chalcone '4-hydroxy-3-(3-ptolylacryloyl)-2H-chromen-2-one [21] ol [23] 1.1.4 DNA t DNA nucleotic DNA a nucleotic, DNA gyrase giúp DNA vòng vòng DNA DNA gyrase [18] ng phân t iên c u rõ ràng chalcon...
 • 49
 • 248
 • 0

tổng hợp nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường hno3 3m của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon

tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn đồng kim loại trong môi trường hno3 3m của một số hợp chất 2-hydroxi-3-metyl axetophenon aroyl hydrazon
... ức chế ăn mòn Để góp phần nghiên cứu tổng hợp chất ức chế chống ăn mòn kim loại thực đề tài: Tổng hợp nghiên cứu mối tương quan cấu trúc electron khả ức chế ăn mòn đồng kim loại môi trường HNO3 ... mòn kim loại chất ức chế khác thuộc loại hydrazit CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĂN MÕN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ ĂN MÕN KIM LOẠI 1.1.1 Ăn mòn kim loại 1.1.1.1 Khái niệm Ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại hợp kim ... mặt kim loại Dựa vào chế tác dụng loại chất ức chế trình ăn mòn Chất ức chế ăn mòn anot (hay gọi chất ức chế ăn mòn thụ động hoá)  Chất ức chế ăn mòn catot Đây cách phân loại phổ biến Chất ức...
 • 92
 • 239
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất chứa vòng Thiazol

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất chứa vòng Thiazol
... Thay đổi lượng cân chất ức chế, ta khảo sát phụ thuộc khả ức chế ăn mòn vào nồng độ chất ức chế Kết khảo sát Các kết khảo sát cho thấy tất chất nghiên cứu khả ức chế ăn mòn Cu, Al, thép CT-3 ... 5-aminobenzothiazol p-hiđroxibenzyliđen-5aminobenzothiazol chất khả ức chế ăn mòn cao Các hợp chất dãy 2-axetamido-6-R-benzothiazol với nồng độ 10'3iM trở lên thể tính chất ức chế cao, Khả ức chế ăn mòn ... lu a tio n g d e PHIẾU ĐÃNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN cứu KH-CN Tén đề tài (hoặc dự án): Nghiên cứu khả ức chế ãn mòn kim loại số hợp chất chứa vòng thiazol M ã số: QT-01-09 Co quan chủ trì đề tài (hoặc...
 • 21
 • 250
 • 0

Nghiên cứu khả năng ức chế alpha glucosidase của 4 loài thuộc chi gymenma r BP ở việt nam

Nghiên cứu khả năng ức chế alpha glucosidase của 4 loài thuộc chi gymenma r BP ở việt nam
... sáng tỏ chế hạ glucose huyết loài thuộc chi Gymnema R. Br Việt Nam tiến hành đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả ức chế alpha glucosidase loài thuộc chi Gymnema R. Br Việt Nam với mục tiêu sau: Khảo ... Các nghiên cứu đƣợc tiến hành Việt Nam chi Gymnema R. Br Việt Nam, nhà khoa học phát có mặt loài thuộc chi Gymnema R. Br gần có nhiều nghiên cứu triển khai [5], [9] Các nghiên cứu chủ yếu tập trung ... tác dụng ức chế alpha glucosidase dƣợc liệu 3.1.2.1 Khả ức chế alpha glucosidase Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br ex Schult Khả ức chế alpha glucosidase cắn dịch chi t mẫu Gymnema sylvestre thử nghiệm...
 • 64
 • 329
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP pot

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP pot
... sản xuất phê hàng đầu giới Nghiên cứu khả cạnh tranh ngành phê tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập thị trường giới cho ta thấy tranh tổng thể vị ngành phê tỉnh Đắk lắk Từ đó, có ... kể đến khả cạnh tranh phát triển ngành phê Việt Nam nói chung tỉnh Đắk Lắk nói riêng Kết luận Qua nghiên cứu phân tích rút số nhận xét lực cạnh tranh sản phẩm phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau: ... tăng khả cạnh tranh phê Việt nam nói chung Đắc Lắk nói riêng Tuy nhiên, giá phê xuất giảm 10%, ngành hàng phê gần khả cạnh tranh (DRC/SER = 0,9966) Phân tích cho thấy, khả cạnh tranh...
 • 12
 • 191
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng tính biến động quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở Hà Nội

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở Hà Nội
... động trình lan truyền bụi PM10 môi trường không khí Nội với hy vọng đóng góp phần kết nghiên cứu việc ứng dụng hình hóa trình lan truyền bụi PM10 tuyến đường giao thông tính biến động ... lý bảo vệ môi trường không khí thủ đô nói riêng nước ta nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc tính biến động bụi PM10 môi trường không khí Nội; - Thiết lập hình nội, ngoại suy ... đổi không dừng hàm cấu trúc PM10; - Lựa chọn hình CAL3QHC để lan truyền bụi PM10 từ nguồn giao thông thành phố Nội Đây hình Cục Bảo vệ môi trường Mỹ phát triển để nghiên cứu lan truyền...
 • 23
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu khả năng tái chếnghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangnghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nii 5 một số chất ức chế quá trình sinh khí mêtan 13nghiên cứu chiết tách tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệunội dung 4 nghiên cứu chế tạo kit phát hiện sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí và nướcnội dung 5 áp dụng thành tựu công nghệ sinh học nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khínghiên cứu tách triết và đặc tính sinh dược học của một số hợp chất tự nhiên từ cây măng cụt garcinia mangostana lquá trình hình thành và phát triển môi truờng đấtnghiên cứu độ bền hòa tan anot của điện cực thép ct3 trong môi trường kiềm có chứa ion clo2 3 sơ đồ quá trình xói mòn vật liệu trong môi trường nướcmẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thứcgiáo trình sinh thái và bảo vệ môi trường đấtnước thải được đưa từ phía trên xuống qua các vật liệu tiếp xúc trong môi trường kị khí có thể xử lý nước thải có nồng độ trung bình với thời gian lưu nước ngắnTB to chuc DHDCD DHG 20142B. Bang tham chieu noi dung sua doi dieu le DHGDHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016Bao cao tai chinh rieng DHG Pharma Quy 1.2017Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 2.2017thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqtThong bao de cu ung cu thanh vien HDQT BKS nhiem ky IIIHuong dan uy quyen du DH 2013Ban tin IR DHG ky 14Ban tin IR DHG ky 18Ban tin IR DHG ky 19Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 - DHG PHARMA20171006 BSC Vietnam Daily Review VN Kh%c3%b4ng nhi%e1%bb%81u bi%e1%ba%bfn %c4%91%e1%bb%99ng C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n C%e1%ba%adu b%c3%a9 th%c3%b4ng minhBản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tinBao cao ket qua giao dich co phieuCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bang CDKT QI 2011