Địa tầng phân tập trầm tích oligocene miocene khu vực lô 102 103 khu vực đông bắc bể sông hồng

Địa tầng phân tập trầm tích oligocene miocene khu vực trung tâm bể nam côn sơn

Địa tầng phân tập trầm tích oligocene miocene khu vực trung tâm bể nam côn sơn
... phát triển địa chất trũng trung tâm bể Nam Côn Sơn, học viên lựa chọn đề tài luận văn Thạc sĩ tiêu đề: Địa tầng phân tập trầm tích Oligocene - Miocene khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn với mục ... chia địa tầng phân tập liên kết tập (sequence) hệ thống trầm tích khu vực nghiên cứu - Phân tích đặc điểm trầm tích môi trƣờng thành tạo trầm tích (tƣớng trầm tích) tập trầm tích thuộc khu vực ... đoạn syn-rift: vĩ tập MsI (trầm tích Oligocene) , vĩ tập MsII (trầm tích Miocene sớm), vĩ tập MsIII (trầm tích Miocene giữa) vĩ tập MsIV (trầm tích Miocene muộn) Ranh giới vĩ tập, tập bề mặt ngập...
 • 17
 • 378
 • 0

Địa tầng phân tập trầm tích oligocene-miocene khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn

Địa tầng phân tập trầm tích oligocene-miocene khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn
... đề: Địa tầng phân tập trầm tích Oligocene Miocene khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn với mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu sau: Mục tiêu luận văn Phân chia đơn vị địa tầng phân tập hệ thống trầm tích ... 37 CHƯƠNG ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCENE - MIOCENE KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3.1 CƠ SỞ PHÂN CHIA VÀ LIÊN KẾT ĐỊA TẦNG 3.1.1 Phân chia địa tầng phân tập Việc phân chia địa tầng phân tập áp dụng ... KẾT ĐỊA TẦNG 38 3.1.1 Phân chia địa tầng phân tập 38 3.1.2 Luận giải môi trường thành tạo 39 3.1.3 Liên kết đơn vị địa tầng phân tập 42 3.2 ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH...
 • 84
 • 259
 • 1

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen-Miocen khu vực 102-103 khu vực Đông Bắc bể sông Hồng

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen-Miocen khu vực lô 102-103 khu vực Đông Bắc bể sông Hồng
... THẢO ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCEN - MIOCEN ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCEN - MIOCEN KHU VỰC LÔ 102 – 103 KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG KHU VỰC LÔ 102 – 103 KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG ... chia thành 22 lô, từ 101 đến 121 102 – 10 3khu vực Đông Bắc bể sông Hồng phận bể sông Hồng có hoạt động yếu tố nội, ngoại sinh: đới đứt gãy sông Hồng, vận chuyển lắng đọng trầm tích thay ... cứu Địa tầng phân tập nội dung quan trọng phân tích bồn .Địa tầng phân tập thực phát triển sở quan điểm địa chấn địa tầng thay đổi toàn cầu mực nước biển Tuy nhiên, phương pháp địa tầng phân tập...
 • 77
 • 159
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Pliocen

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Pliocen
... phương pháp địa tầng phân tập so với cách phân chia địa tầng trước Trên sở mô hình địa tầng phân tập giới Việt Nam, lựa chọn mô hình địa tầng phân tập phù hợp cho vùng nghiên cứu Trầm tích Pliocen ... tướng trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng Chương Địa tầng phân tập trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng Chương Tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng sở địa tầng phân tập Kết luận ... 4.19 Đối sánh địa tầng trầm tích Đệ tứ bể Sông Hồng phần đất liền phần thềm lục địa theo địa tầng phân tập Chương TIẾN HÓA TRẦM TÍCH PLIOCEN - ĐỆ TỨ BỂ SÔNG HỒNG TRÊN CƠ SỞ ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP 5.1...
 • 28
 • 151
 • 0

Nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn sơn

Nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn sơn
... Sơ đồ địa hình khu vực nghiên cứu Khu vực Đông Bắc bể Nam Côn Sơn đƣợc gọi bể nƣớc sâu nằm sƣờn lục địa Đông Nam Việt Nam Cùng với bể nhóm bể vùng nƣớc sâu khác nhƣ bể Tƣ ChínhVũng Mây, bể Trƣờng ... uốn Vậy công thức tổng quát là: k C1= C2 +  Ci (3) i 1 1.1.3 Phương pháp phân tích địa tầng phân tập Địa tầng phân tập khái niệm để mặt cắt địa tầng bể trầm tích ranh giới phân vị địa tầng đƣợc ... đƣa CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP 4.1 PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG 4.1.1 Phân chia ranh giới địa chấn địa tầng dựa tài liệu địa chấn Khu vực nghiên cứu sử dụng băng địa chấn đƣợc chuyển hệ...
 • 13
 • 504
 • 0

Phương pháp địa tầng phân tập và khả năng áp dụng để nghiên cứu chi tiết lát cắt địa chất của bể trầm tích dầu khí Mã Lai - Thổ Chu

Phương pháp địa tầng phân tập và khả năng áp dụng để nghiên cứu chi tiết lát cắt địa chất của bể trầm tích dầu khí Mã Lai - Thổ Chu
... tập để áp dụng phân tích chi tiết lát cắt trầm tích bể Lai -Thổ Chu Chơng trình bày kết áp dụng qui trình phân tích địa tầng phân tập nghiên cứu chi tiết cấu trúc địa chất triển vọng dầu khí ... pháp địa tầng phân tập, chất khoa học phơng pháp nghiên cứu khả áp dụng cho vùng bể Lai -Thổ Chu Chơng trình bày quy trình phân tích số liệu địa chất - địa vật lý theo quan điểm địa tầng phân ... Địa tầng phân tập phơng pháp cho phép khai thác hợp lý số liệu địa chấn carota phục vụ việc nghiên cứu chi tiết lát cắt địa chất triển vọng dầu khí bể trầm tích Lai - Thổ Chu - Bằng việc áp...
 • 12
 • 521
 • 0

bài giảng bồn trầm tích chương 4 địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

bài giảng bồn trầm tích chương 4 địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
... 4. ưquanưhệưgiữa địa tầng phân tập, ưtư ng chu kỳ trầm tích 5. Địa tầng phân tập ởưcácưbểưĐệưtam Định nghĩa Địa tầng phân tập: Theo Emery Myers, 1996, địa tầng phân tập đơn vị trầm tích cộng sinh ... khí Đặcưđiểm địa tầng phân tập trầm tích Pliocenư-ưĐệưtứưvùngưbiểnưnôngưvenưbờư - Trầm tích Đệ tứ phân biệt rõ chu kỳ trầm tích - Chu kỳ trầm tích tơng ứng với đơn vị địa tầng phân tập bậc II ... trúc bể để phân tích địa tầng phân tập mà đợc phép thực sau khôi phục bể trầm tích thứ cấp Giải mối quan hệ chu kỳ trầm tích địa tầng phân tập tớng trầm tích cách phân tích: - Mặt cắt địa chấn...
 • 26
 • 145
 • 0

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
... niệm địa tầng phân tập Sự thay đổi mực nớc biển tơng đối, chuyển động kiến tạo mực nớc chân tĩnh Địa tầng phân tập môi trờng trầm tích khác quan hệ địa tầng phân tập, tớng chu kỳ trầm tích Địa tầng ... tầng phân tập bể Đệ tam Cỏc ịnh nghĩa Địa tầng phân tập: Theo Emery Myers, 1996, địa tầng phân tập đơn vị trầm tích cộng sinh với lấp đầy bể, ranh giới đơn vị thờng trùng với mặt ranh giới hai tập ... mòn) Địa tầng phân tập sô môi trờng trầm tích Địa tầng phân tập phức hệ trầm tích aluvi Tu ổ i Đ ịa c h ấ t t h ủ y v ă n đơn vị địa tầng phân tập bậc I trầm tích Đệ tứ đồng Sông Hồng a S é t b ộ...
 • 82
 • 436
 • 5

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
... niệm địa tầng phân tập Sự thay đổi mực nớc biển tơng đối, chuyển động kiến tạo mực nớc chân tĩnh Địa tầng phân tập môi trờng trầm tích khác quan hệ địa tầng phân tập, tớng chu kỳ trầm tích Địa tầng ... tầng phân tập bể Đệ tam Cỏc ịnh nghĩa Địa tầng phân tập: Theo Emery Myers, 1996, địa tầng phân tập đơn vị trầm tích cộng sinh với lấp đầy bể, ranh giới đơn vị thờng trùng với mặt ranh giới hai tập ... mòn) Địa tầng phân tập sô môi trờng trầm tích Địa tầng phân tập phức hệ trầm tích aluvi Tu ổ i Đ ịa c h ấ t t h ủ y v ă n đơn vị địa tầng phân tập bậc I trầm tích Đệ tứ đồng Sông Hồng a S é t b ộ...
 • 82
 • 219
 • 0

Bài giảng địa tầng phân tập và bồn trầm tích phần 1

Bài giảng địa tầng phân tập và bồn trầm tích phần 1
... kiểu địa tầng • Thời địa tầng (Geochronology): Giới, hệ, thống, bậc, đới • Thạch địa tầng: Lithostratigraphy • Sinh địa tầng: Biostratigraphy • Địa chấn địa tầng: Seismostratigraphy • Địa tầng phân ... chặt xít khoảng địa tầng thường bật mặt cắt địa tầng, dễ phát liên kết rộng, nên chúng thường chọn làm tầng chuẩn phân chia liên kết địa tầng phân tập • Một tập gồm: -Hệ thống trầm tích biển thấp ... nguyên tắc địa tầng phân tập nói độc lập quy mô không gian thời gian • Hệ thống trầm tích (Dep System track) Là tập hợp tập trầm tích hình thành giai đoạn dao động mực nước biển Mỗi hệ trầm tích xác...
 • 51
 • 302
 • 0

Nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể Nam Côn Sơn

Nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể Nam Côn Sơn
... Nguyễn Duy Tuấn NGHIÊN CỨU ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ TRẦM TÍCH CENOZOIC KHU VỰC NƢỚC SÂU ĐÔNG BẮC BỂ NAM CÔN SƠN Chuyên nghành: Thạch học, Khoáng vật học Địa hóa học Mã số: 60 ... trầm tích chuyển động kiến tạo Từ ý nghĩa đó, đề tài luận văn đƣợc lựa chọn với tiêu đề: Nghiên cứu địa tầng phân tập triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn ... Đông Bắc bể Nam Côn Sơn đƣợc gọi bể nƣớc sâu nằm sƣờn lục địa Đông Nam Việt Nam Cùng với bể nhóm bể vùng nƣớc sâu khác nhƣ bể Tƣ Chính- Vũng Mây, bể Trƣờng Sa, bể Phú Khánh; bể Nam Côn Sơn có trầm...
 • 100
 • 399
 • 0

ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP pot

ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP pot
... dụng cho tập trầm tích phân chia ranh giới đa thời gian, bao gồm mặt biển tiến, mặt ngập lụt cực đại, Thạch địa tầng Vs Địa tầng phân tập Địa tầng phân tập cho phép minh giải phân chia địa tầng ... niệm hàm ý: địa tầng phân tập hệ thống phân chia liên kết địa tầng theo nguồn gốc mà đề cập đến biến đổi trầm tích theo thay đổi mức xâm thực sở (mực nước biển Mặc dù địa tầng phân tập chưa nằm ... kết bề mặt nội ngoại tập biến đổi mức xâm thực sở Các mặt ranh giới địa tầng phân tập Địa tầng phân tập xây dựng dựa việc ứng dụng hệ thống phân chia mang tính hệ thống tập trầm tích xác định...
 • 28
 • 418
 • 0

Bài giảng địa tầng phân tập

Bài giảng địa tầng phân tập
... dụng cho tập trầm tích phân chia ranh giới đa thời gian, bao gồm mặt biển tiến, mặt ngập lụt cực đại, Thạch địa tầng Vs Địa tầng phân tập Địa tầng phân tập cho phép minh giải phân chia địa tầng ... niệm hàm ý: địa tầng phân tập hệ thống phân chia liên kết địa tầng theo nguồn gốc mà đề cập đến biến đổi trầm tích theo thay đổi mức xâm thực sở (mực nước biển Mặc dù địa tầng phân tập chưa nằm ... kết bề mặt nội ngoại tập biến đổi mức xâm thực sở Các mặt ranh giới địa tầng phân tập Địa tầng phân tập xây dựng dựa việc ứng dụng hệ thống phân chia mang tính hệ thống tập trầm tích xác định...
 • 28
 • 140
 • 0

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 2.2: Địa tầng phân tập

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 2.2: Địa tầng phân tập
... - Địa tầng phân tập (Galloway 1989): Phân tích tập trầm lắng đọng có tính lặp lại, có quan hệ nguồn gốc bao phần mặt không trầm tích bào mòn - Địa tầng phân tập (Posamentier & Allen 1999): Phân ... khác) ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP Các lĩnh vực nghiên cứu Tổng hợp -Trầm tích học - Địa tầng học - Địa vật lý - Địa mạo - Địa hóa - Phân tích bể trầm tích Số liệu tổng hợp -Vết lộ - So sánh - Mẫu khoan - Địa ... định việc phân tích tập trầm tích mối quan hệ hình thái • Địa tầng phân tập nhánh nghiên cứu địa tầng học mà tổng hợp nhiều thông tin từ lĩnh vực khác phản ánh môi quan hệ đơn vị địa tầng, tướng...
 • 27
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn sơnđịa tầng phân tậplát cắt địa chất theo hướng tây nam đông bắc và cột địa tầng tổng hợp trầm tích đệ tứyêu cầu thiết kế lưới điện cho khu vực gồm 1 nguồn và 6 phụ tải được phâncác dạng phản xạ trong các tập trầm tíchnguyên tắc phân loại trầm tích tầng mặtđặc điểm thành phần vật chất và quy luật phân bố trầm tích tầng mặtsự phân bố trầm tíchchương trình địa phương phần tập làm văn 9tiết 92 chương trình địa phương phần tập làm vănchương trình địa phương phần tập làm văn ngữ văn 9chương trình địa phương phần tập làm văn 9 tập 2soan bai chuong trinh dia phuong phan tap lam van lop 9chuog trinh dia phuong phan tap lam van ngu vn 9 tap 2saon bai chuong trinh dia phuong phan tap lam van lop 9Understanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bankVisual c 2012 how to program 5th edition deitel test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWelding principles and applications 7th edition larry jeffus test bankthuyet trinh luat csmt