Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh

tóm tắt luận án tiếnĐặc điểm tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ hải phòng quảng ninh
... Chương Đặc điểm trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh Chương Đặc điểm tướng đá thạch động lực tiến hóa trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh 11 ... Luận án làm sáng tỏ đặc điểm quy luật phân bố trầm tích tầng mặt, đồng thời góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa thạch động lực thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng ... trường trầm tích 100 km tuyến địa chấn nông phân giải cao Các luận điểm bảo vệ Luận điểm 1: Các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh bao gồm 11 trường trầm tích...
 • 27
 • 265
 • 1

Đặc điểm tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh

Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh
... Chương Đặc điểm trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh Chương Đặc điểm tướng đá - thạch động lực tiến hóa trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh ... trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh - Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích lịch sử tiến hóa thạch động lực thành tạo trầm tích mặt khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng ... thành trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng Quảng Ninh đặc trưng riêng so với khu vực khác Tuy nhiên, nghiên cứu thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng -...
 • 168
 • 240
 • 1

Đặc điểm lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích đệ tứ đới biển nông vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Đặc điểm và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích đệ tứ đới biển nông vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam
... thạch trầm tích Đệ tứ lỗ khoan biển nông ven biển Bắc Trung Bộ Bảng 3.5: Các tham số địa hoá môi trƣờng trầm tích Đệ tứ Bắc Trung Bộ Bảng 4.1: Kết phân tích mẫu C14 lỗ khoan đáy biển nông Bắc Trung ... tầng Đệ tứ đồng ven biển Việt Nam Bảng 2.2: Địa tầng Pliocen - Đệ tứ ven biển biển nông Bắc Trung Bộ Bảng 3.1: Các thông số đặc trƣng kiểu trầm tích vụn thô (cuội  cát) biển nông Bắc Trung Bộ ... Trung Bộ Bảng 4.2: Thành phần trầm tích tầng mặt biển nông Bắc Trung Bộ Bảng 4.3: Một số đặc điểm tƣớng trầm tích biển nông Bắc Trung Bộ Bảng 4.4: Thành phần hoá học hợp phần trầm tích tầng mặt biển...
 • 163
 • 542
 • 0

Đặc điểm thành phần vật chất lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích dệ tứ vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam

Đặc điểm thành phần vật chất và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích dệ tứ vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam
... Holcen ò vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 48 3.2.3 Thang dia tàng tram tich De tu vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 49 3.2.4 Dia tàng tram tich De tu' vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 52 3.3 ... diém thành phàn vàt chat va qui luat phàn bo eàc thành tao tram tich De tu: vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 68 3.3.1 Thành phàn dò hat vàquy luat phàn bo 68 3.3.2 He so dò hat 70 3.3.3 Thành ... 'Dac diém thành phàn vàt chat va lich su phàt trién càc thành tao tram tich De tvt vùng bién ven bù Tày Nam ViétNam'\ Muc tiéu cùa de tài: Làm sàng tò thành phàn vàt chat, diéu kién thành tao,...
 • 222
 • 271
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐỊA HÓA MÔI T RƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐỊA HÓA MÔI T RƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
... T CH T NG M T TRÊN ĐỊA BÀN T NH NINH BÌNH 3.1 Trầm t ch t ng m t thuộc thành t o Pleistocen muộn Trong vùng nghiên cứu, trầm t ch t ng m t thuộc thành t o Pleistocen muộn chủ yếu t ớng bùn c t châu ... trường trầm t ch yên t nh Các đường cong t ch lũy độ h t trầm t ch chủ yếu dạng T thể môi trường trầm t ch yên t nh Trong trầm t ch gặp khoáng v t pyrit, trầm t ch giàu v t ch t hữu cơ, trầm t ch ... điểm luận án - K t nghiên cứu luận án xác định chi ti t, có hệ thống thành phần v t ch t số địa hoá môi trường trầm t ch t ng m t địa bàn t nh Ninh Bình - Xác định kiểu trầm t ch t ng m t địa bàn...
 • 27
 • 118
 • 0

Các thành tạo trầm tích tầng mặt mối liên quan với địa hoá môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Binh

Các thành tạo trầm tích tầng mặt và mối liên quan với địa hoá môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Binh
... Cho n cú nhiu quan im khỏc v tng, ú cú mt s quan im chớnh nh sau: - Quan im tng l khỏi nim thch hc v c sinh vt, i din cho quan im ny l Haug (1907), Slos L., Krumbein [89] Theo quan im ny tng ... tnh Ninh Bỡnh Kt lun v Kin ngh CHNG 1: TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU V CU TRC A CHT VNG 1.1 c im a lý t nhiờn 1.1.1 V trớ a lý Ninh Bỡnh cú v trớ nm phớa nam ca Bc, cú trung tõm l thnh ph Ninh ... huyn Nho Quan Tng din tớch 300ha L khu cụng nghip ch bin nụng sn, thc phm; Thc n gia sỳc; May mc; Sn xut vt liu xõy dng Khu cụng nghip Phỳc Sn nm ti phng Ninh Sn v xó Ninh Phỳc, thnh ph Ninh Bỡnh...
 • 181
 • 210
 • 1

nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển phan thiết - hồ tràm (0 - 30 m nước) phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển phan thiết - hồ tràm (0 - 30 m nước) phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
... đặc đi m địa hóa m i trờng tr m tích tầng m ặt vùng biển Phan Thiết - Hồ Tr m 43 6.Nguy ô nhi m tr m tích tầng m t thủy ngân Nhìn chung, chất lợng m i trờng tr m tích vùng tốt H m lợng kim loại ... đến m i trờng 3 .Đặc đi m phân bố tr m tích tầng m t Trần Nghi cộng (2003, 2004) phân chia tr m tích tầng m t vùng thành 12 loại khác [9, 10] Trên quan đi m địa hóa m i trờng, 12 loại tr m tích ... Nghiên cứu đặc đi m địa hóa m i trờng tr m tích tầng m ặt vùng biển Phan Thiết - Hồ Tr m 35 Thủy triều mang tính hỗn hợp, nhng thiên nhật triều M a đông, dòng chảy biển có hớng tây nam, tốc...
 • 13
 • 405
 • 0

Tiến hoá các thành tạo trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế

Tiến hoá các thành tạo trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế
... Đệ tứ 47 10 3-8 Bề dày thành tạo trầm tích Đệ tứ 48 li 4-1 Thành ph ần độ hạt th ành lạo trầm tích Đệ tứ 62 12 4-2 Hệ số độ hạt th ành tạo trầm tích Đệ tứ 65 13 4-3 Thành ph ần hạt vụn trầm tích ... chỉnh hợp trầm tích Đệ tứ thành tạo cổ hon 3-5 Ranh giới thành tạo trầm tích Đệ tứ trầm tích Neogen thể qua đường cong carota lỗ khoan 3-6 Sơ đồ đối sánh địa tầng trầm tích Đệ tứ vùng đồng Quảng ... trường thành tạo trầm tích Đệ tứ 73 19 4-9 Các phức hệ cổ si nh trầm tích Đệ tứ 75 20 4-10 M ố i quan hệ loại khoáng sản với trầm tích Đệ tứ 79 21 4-11 Thành phần khoáng vật quặng cát 80 (mỏ sa khoáng...
 • 237
 • 419
 • 4

trầm tích luận tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích màu đỏ tươi JURA CRETA khoáng sản liên quan ở miền bắc việt nam

trầm tích luận và tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích màu đỏ tươi JURA CRETA và khoáng sản liên quan ở miền bắc việt nam
... Nguyễn Thị Việt, Hoàng Thị Loan BÁO CÁO TỔNG KẾT TRẦM TÍCH LUẬN VÀ TƯỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA VÀ KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN MIỀN BẮC VIỆT NAM Viện trưởng Chủ ... DỊ CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA MIỀN BẮC VIỆT NAM 93 V.1 VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ TỒN TẠI CỦA CÁC BỒN TRŨNG TRẦM TÍCH JURA - CRETA MIỀN BẮC VIỆT NAM TRONG MỐI LIÊN QUAN VỚI ... TRÍ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI JURA - CRETA TRONG CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC IV.1 SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ JURA CRETA ĐÔNG DƯƠNG VÀ CÁC KHU VỰC KẾ CẬN IV.2.VỊ TRÍ CÁC...
 • 256
 • 385
 • 0

Tiến hóa điện động lực các mảng thạch quyển

Tiến hóa điện động lực các mảng thạch quyển
... tổng quát cắt qua thạch từ máng hút chìm Chile qua mảng Nam Mỹ, mảng Châu Phi, mảng ấn Độ, Mảng Âu - (vùng Đông á), mảng Philipin, Mảng Thái Bình Dơng (qua điểm nóng Hawai), mảng Nazca trở lại ... th ng Mảng Châu Phi M ảng Nam mỹ M n g h ú t c h ìm C hi Lê RT RĐ 15- Sống núi g iữ a Đ i Tây D ương Sống núi ấn Đ ộ D n g R if t l ụ c đ ị a Đ ông Phi RT Mảng Âu - Mảng ấn Độ RT Mảng Mảng P ... Mng Cocos, Mng Nazca, Mng Pantagonia, Mng Arap, Mng Philipin, Mng ụng Nam 11 Hình 9: Bản đồ mảng thạch Nhng kt qu nghiờn cu v i xit trt Sụng Hng cng nh i tỏch gión ụng bc bin ụng thi gian qua...
 • 18
 • 208
 • 0

Nghiên cứu tiến hóa các thành tạo trầm tích oligocen miocen phía đông nam miền võng hà nội

Nghiên cứu tiến hóa các thành tạo trầm tích oligocen miocen phía đông nam miền võng hà nội
... chảy Ở phía tây nam đảo, dòng chảy có hướng bắc - đông bắc tây - tây nam. phía đông bắc đảo, ưu hướng đông đông bắc nam - tây nam phía đông nam đảo, ưu hướng tây nam Khu vực nghiên cứu có ... thường hình thành từ đoạn bờ phát triển thành tạo đá gốc rắn có thành phần trầm tích lục nguyên, trầm tích cacbonat, có tuổi từ Ocdovic đến Jura, xen kẽ đoạn bờ phát triển thành tạo Đệ tứ bở ... nam; vĩ tuyến Khu vực nghiên cứu nằm rìa phía đông miền võng Nội , đồng thời mang tính chất phần chuyển tiếp đới hạ lún tân kiến tạo thuộc phần trung tâm miền võng phía nam đới vận động nâng...
 • 88
 • 174
 • 0

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan
... < 1000 m [3] Xung quanh khu vc Cụn o v cỏc o nh xung quanh, chiu dy trm tớch Cenozoi < 100 300 m, phớa ụng Bc i cú chiu dy ln hn 400 ữ 1000 m * Cỏc st: Vựng ven bin v bin ven b tnh Súc Trng ... huyn ven bin gm huyn Vnh Chõu, huyn Long Phỳ v huyn Cự Lao Dung vi 30 xó v th trn Cỏc xó ven bin cú mt s dõn tc sinh sng; ú ch yu l ngi Kinh, Khmer v Hoa H sng tng i 23 trung ven ng quc l, ven ... mo ỏy bin a hỡnh ven bin tnh Súc Trng cú xu hng nghiờng thoi t b bin v phớa t lin v t ca sụng Hu v phớa Tõy Nam Vựng ni ng cú cao trung bỡnh t 0,5 - 1,0m [8] Vựng ven bin, ven sụng phự sa, giú...
 • 78
 • 106
 • 0

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng ven biển sóc trăng và khoáng sản vật liệu xây dựng liên quan
... bố trầm tích tầng mặt thân trầm tích hạt trung – thô nguồn vật liệu xây dựng Với lý nêu học viên chọn đề tài luận văn thạc sĩ với tiêu đề: Đặc điểm trầm tích tầng mặt khoáng sản vật liệu xây dựng ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Hoàng Thị Việt Hiếu ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÙNG VEN BIỂN SÓC TRĂNG VÀ KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN QUAN Chuyên ngành: Mã số: Địa chất học 60440201 LUẬN ... thể trầm tích hạt mịn bùn cát bùn.Error! Bookmark n Hình Sơ đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Sóc TrăngError! Bookmark not defined Hình Sơ đồ phân vùng triển vọng khoáng sản vùng biển Sóc TrăngError!...
 • 12
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm địa hoá môi trường nước biển vùng biển nông ven bờ rạch giá vũng tàu2 3 đặc điểm tương trầm tích tầng mặt đáy biểncác thành tạo trầm tích lục nguyên các bon nát phân bố với một diện tích nhỏ thuộc hệ tầng xuân sơn có tuổi silua devon sr2r dr1 rxstiến hóa địa động lực kainozoi và các đặc trưng địa động lực chính trong vùng nghiên cứudac diem su tien hoa cua he than kinh qua cac nganh cac lop trong dong vat khong xuong songbất động sản và đặc điểm của hàng hoá bất động sảnđặc điểm của văn hóa phương đôngnguồn gốc và tiến hoá của động vậttien hoa dien dong lucđặc điểm và quy mô hoạt độngđặc điểm và phân loại lao động tại công ty cp may thăng longđặc điểm của hàng hóa bất động sảnphần 1 khái quát chung về công ty đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công tyđặc điểm và nội dung hoạt động của doanh nghiệp ngành xây dựngđặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của công tyNghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiCHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016Hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổikham viet viet su thong giam cuong mucNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.Thông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembksĐề ôn thi toán 7 HKISoạn bài Vội Vàng của Xuân DiệuTÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKquyet dinh thay doi niem yet cp gdtDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNNghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed1.chuong trinh Dai hoi co dong 20172.Chuong trinh Dai hoi co dong 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 2017