VÀI NÉT VỀ GIÁO DỤC NHO HỌC THỜI LÊ - TRỊNH

Vài suy nghĩ về giáo dục đại học trong thời đại mới.doc

Vài suy nghĩ về giáo dục đại học trong thời đại mới.doc
... tác quốc tế giáo dục giải chí vượt qua mâu thuẫn trị dân tộc Nó tạo điều kiện cho hiểu biết lẫn làm cho dân tộc ngày gần Vài suy nghĩ giáo dục ĐH Việt Nam Như biết, giáo dục đại học Việt Nam, ... giáo dục đại học Việt Nam, giống hệ thống giáo dục đại học giới, kinh qua nhiều thay đổi lớn, toàn diện nhanh chóng Các thay đổi cải tổ giáo dục đại học năm 1987 chế thị trường giới thiệu vào ... mở rộng đào tạo trường đại học, tăng số lượng lớp học, số lượng sinh viên khóa học, qui mô đào tạo trường đại học Việt Nam ngày mở rộng đến khó kiểm soát chất lượng giáo dục, dẫn đến tình trạng...
 • 3
 • 229
 • 0

tiểu luận cao học Tư tưởng nho giáo vài nét về lịch sử nho giáo và sự ảnh hưởng tới việt nam

tiểu luận cao học Tư tưởng nho giáo vài nét về lịch sử nho giáo và sự ảnh hưởng tới việt nam
... hệ nho sĩ đời sau nhận thức đợc vai trò cần thiết Nho giáo tiến hành bớc truyền bá sử dụng Nho giáo xã hội Việt Nam 2.2 Tỏc ng Nho giáo ti xã hội Việt Nam 13 Sự phát triển Nho giáo Việt Nam ... khí tiết kẻ sĩ bảo di sản Nho giáo có tiêu cực Chng II nh hởng Nho giáo tới đời sống văn hoá Việt Nam 2.1 Nho học du nhp vào Việt Nam Tiếp thu học thuyết từ bên để làm lý luận hớng dẫn t hành động ... đức Do đó, nhận thức lý luận dân tộc ta vấn đề đợc nâng cao Dựa vào lịch sử Nho giáo, nhà vua nho sĩ giải thích vấn đề có lập luận có lý lẽ đầy đủ Nhng Nho giáo Việt Nam dù có lý để tồn phát...
 • 17
 • 452
 • 0

Từ thực trạng giáo dục khoa cử thời Trung Hưng, góp thêm lời bàn về giáo dục khoa cử thời nay ở nước ta

Từ thực trạng giáo dục khoa cử thời Lê Trung Hưng, góp thêm lời bàn về giáo dục khoa cử thời nay ở nước ta
... khác học tập, thi cử Đứng trước vấn đề nước ta nay, chọn đề tài: Từ thực trạng giáo dục khoa cử thời Trung Hưng, góp thêm lời bàn giáo dục khoa cử thời nước ta , nhằm góp thêm tiếng nói nhỏ ... tệ thi cử Qua tình hình giáo dục nêu trên, thấy triều Trung Hưng quan tâm đến việc giáo dục đào tạo nhân tài cho đất nước Việc giáo dục không bao gồm giáo dục trí dục giáo dục thể dục, chương ... với thời Mục tiêu giáo dục nước, dân vua chúa thời Trung Hưng coi trọng hàng đầu trì, tổ chức giáo dục đất nước 10 PHẦN II: CÁC MỐI TỆ TRONG THI CỬ VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CỦA QUẦN THẦN THỜI LÊ TRUNG...
 • 29
 • 853
 • 0

Quan điểm, đường lối, chính sách về giáo dục đại học

Quan điểm, đường lối, chính sách về giáo dục đại học
... triển đội ngũ nhà giáo, đổi PP giáo dục Đổi quản lý giáo dục Tiếp tục hoàn chỉnh cấu hệ thống giáo dục quốc dân phát triển mạng lưới trường, lớp, sở GD Tăng cường nguồn tài chính, sở vật chất ... lượng, hiệu giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực”  Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng dầu, tảng động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa đất ... Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, học  Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp giáo dục- đào tạo tăng cường sở vật chất cho trường học  Đổi công tác quản lý giáo dục Chi ến l ược...
 • 26
 • 1,139
 • 8

TỪ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KHOA CỬ THỜI TRUNG HƯNG, GÓP THÊM LỜI BÀN VỀ GIÁO DỤC KHOA CỬ THỜI NAY Ở NƯỚC TA

TỪ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KHOA CỬ THỜI LÊ TRUNG HƯNG, GÓP THÊM LỜI BÀN VỀ GIÁO DỤC KHOA CỬ THỜI NAY Ở NƯỚC TA
... khác học tập, thi cử Đứng trước vấn đề nước ta nay, chọn đề tài: Từ thực trạng giáo dục khoa cử thời Trung Hưng, góp thêm lời bàn giáo dục khoa cử thời nước ta , nhằm góp thêm tiếng nói nhỏ ... tệ thi cử Qua tình hình giáo dục nêu trên, thấy triều Trung Hưng quan tâm đến việc giáo dục đào tạo nhân tài cho đất nước Việc giáo dục không bao gồm giáo dục trí dục giáo dục thể dục, chương ... hợp với thời Mục tiêu giáo dục nước, dân vua chúa thời Trung Hưng coi trọng hàng đầu trì, tổ chức giáo dục đất nước PHẦN II: CÁC MỐI TỆ TRONG THI CỬ VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CỦA QUẦN THẦN THỜI LÊ TRUNG...
 • 29
 • 465
 • 0

Từ thực trạng giáo dục khoa cử thời Trung Hưng, góp thêm lời bàn về giáo duc khoa cử thời nay ở nước ta

Từ thực trạng giáo dục khoa cử thời Lê Trung Hưng, góp thêm lời bàn về giáo duc khoa cử thời nay ở nước ta
... ch n tài: “T th c tr ng giáo d c khoa c th i Trung Hưng, góp thêm l i bàn v giáo d c khoa c th i nư c ta , nh m góp thêm ti ng nói nh bé c a vào v n ph c t p giáo d c c a c nư c Nhân ây tơi ... y, ng khoa c khơng th tránh c m i t n y sinh; th i Trung Hưng, tình hình tr xã h i khơng m y n nh, văn hố giáo d c ngày sa sút, vi c khoa c l i nhi u r i ren Các m i t thi c th i Trung ... Các nhà khoa b ng Vi t Nam(9), ch riêng khoa thi Ti n sĩ th c t năm 1554 n năm 1787 ã m 73 khoa thi, l y 772 Ti n sĩ Bên c nh giáo d c trí d c, ã quan tâm c p, tri u Trung Hưng n c giáo d c...
 • 29
 • 349
 • 1

Từthực trạng giáo dục khoa cửthời Trung Hưng, góp thêm lời bàn về giáo dục khoa cử thời nay ởnước ta

Từthực trạng giáo dục khoa cửthời Lê Trung Hưng, góp thêm lời bàn về giáo dục khoa cử thời nay ởnước ta
... ch n tài: “T th c tr ng giáo d c khoa c th i Trung Hưng, góp thêm l i bàn v giáo d c khoa c th i nư c ta , nh m góp thêm ti ng nói nh bé c a vào v n ph c t p giáo d c c a c nư c Nhân ây tơi ... y, ng khoa c khơng th tránh c m i t n y sinh; th i Trung Hưng, tình hình tr xã h i khơng m y n nh, văn hố giáo d c ngày sa sút, vi c khoa c l i nhi u r i ren Các m i t thi c th i Trung ... Các nhà khoa b ng Vi t Nam(9), ch riêng khoa thi Ti n sĩ th c t năm 1554 n năm 1787 ã m 73 khoa thi, l y 772 Ti n sĩ Bên c nh giáo d c trí d c, ã quan tâm c p, tri u Trung Hưng n c giáo d c...
 • 29
 • 203
 • 0

Tài liệu Vài nét về lịch sử khoa học Bản đồ pdf

Tài liệu Vài nét về lịch sử khoa học Bản đồ pdf
... dụng chúng có bước đại nhảy vọt Vài suy nghĩ người viết: Xem qua nét khái quát lịch sử khoa học đồ thê giới đây, hẳn bạn đọc đặt cho câu hỏi: Lịch sử khoa học đồ Việt Nam nào? Đây câu hỏi khó ... chặt chẽ, chất lượng trình bày Bản đồ học thời cận đại: Do phát triển sản xuất Tư chủ nghĩa, vào cuối kỷ XVII đầu kỷ XVIII xuất học viện khoa học nghiên cứu khoa học đồ Pari(Pháp1666), Béc lin(Đức-1700),Pêtécbua(Nga-1724) ... thịnh)nhà bác học La Mã gốc Ai Cập Klapvơđia PTôlemây đưa lý thuyết, định nghĩa xác môn đồ học, ông xây dựng lưới chiếu đồ, sở thiết lập 27 đồ giới 26 đồ tỉ lệ lớn lục địa : đồ nước, đồ thành phố,...
 • 6
 • 329
 • 0

Một số giải pháp liên kết giữa cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất nhằm nâng cao cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông ở quận 5, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp liên kết giữa cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất nhằm nâng cao cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông ở quận 5, thành phố hồ chí minh
... nhà nớc giáo dục Gii pháp nâng cao hiệu quản nhà nớc giáo dục hệ thống cách thức nâng cao hiệu quản nhà nớc giáo dục Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nớc giáo dục thực ... cách thức nâng cao hiệu quản nhà nớc giáo dục 1.3 Một số vấn đề quản nhà nớc giáo dục trung hc ph thụng 1.3.1 Giáo dục THPT hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1.1 Vị trí mục tiêu giáo dục THPT ... cho toàn hoạt động giáo dục bậc học tuân thủ quy định pháp luật 1.3.2.2 Nội dung quản nhà nớc giáo dục THPT Nội dung quản nhà nớc giáo dục nói chung, quản nhà nớc giáo dục THPT nói riêng,...
 • 104
 • 489
 • 1

Tài liệu Vài nét về lịch sử khoa học Bản đồ doc

Tài liệu Vài nét về lịch sử khoa học Bản đồ doc
... dụng chúng có bước đại nhảy vọt Vài suy nghĩ người viết: Xem qua nét khái quát lịch sử khoa học đồ thê giới đây, hẳn bạn đọc đặt cho câu hỏi: Lịch sử khoa học đồ Việt Nam nào? Đây câu hỏi khó ... chặt chẽ, chất lượng trình bày Bản đồ học thời cận đại: Do phát triển sản xuất Tư chủ nghĩa, vào cuối kỷ XVII đầu kỷ XVIII xuất học viện khoa học nghiên cứu khoa học đồ Pari(Pháp1666), Béc lin(Đức-1700),Pêtécbua(Nga-1724) ... thịnh)nhà bác học La Mã gốc Ai Cập Klapvơđia PTôlemây đưa lý thuyết, định nghĩa xác môn đồ học, ông xây dựng lưới chiếu đồ, sở thiết lập 27 đồ giới 26 đồ tỉ lệ lớn lục địa : đồ nước, đồ thành phố,...
 • 6
 • 298
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở việt nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở việt nam hiện nay
... HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học Việt Nam Hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học yêu cầu đòi ... trò pháp luật giáo dục đại học Hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học sở góp phần hoàn thiện pháp luật giáo dục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi Pháp luật giáo dục ... mức độ hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học 1.2.1 Khái niệm, yêu cầu điều kiện hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học Hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học phải có đầy đủ văn quy phạm pháp luật...
 • 40
 • 407
 • 1

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học
... dung quản nhà nước giáo dục đại học 2.2 Quan niệm hiệu lực quản nhà nước giáo dục đại học bảo đảm hiệu lực quản nhà nước giáo dục đại học Từ phân tích đặc điểm, chức giáo dục đại học ... kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu lực quản nhà nước giáo dục đại học, đặc biệt hai quan niệm trụ cột quản nhà nước giáo dục đại học hiệu lực quản nhà nước giáo dục đại học Trước hết, Luận ... sở luận hiệu lực quản nhà nước giáo dục đại học - Chương III: Thực trạng quản nhà nước giáo dục đại học - Chương IV: Quan điểm, mục tiêu giải pháp nâng cao hiệu lực quản nhà nước giáo...
 • 21
 • 457
 • 1

NHỮNG QUAN SÁT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam pptx

NHỮNG QUAN SÁT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam pptx
... NHỮNG QUAN SÁT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông Vật số Trường Đại học Việt Nam Báo cáo Đoàn Khảo sát Thực địa thuộc Viện ... Dự án Những quan sát giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện-điện tử-viễn thông vật số trường đại học Việt Nam thực bảo trợ Quỹ Giáo Dục Việt Nam (VEF), quan hoạt động độc ... án Những quan sát giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện-điện tử-viễn thông vật số trường đại học Việt Nam thực bảo trợ Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) – quan hoạt động độc lập...
 • 130
 • 447
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tượng nghiên cứu: học viên (HV) học theo chương trình đào tạo đại học theo phương thức từ xa TTĐTTX Đại học Huế, cán giảng dạy (CBGD) Đại học Huế Đại học Huế tham gia giảng dạy lớp TTĐTTX Đại học ... nhánh, Sở Giáo dục, 13,6% công tác TTĐTTX Đại học Huế 3.2.1 Hiểu biết giáo dục đại học theo phương thức từ xa: Trả lời câu hỏi hiểu biết giáo dục đại học theo phương thức từ xa, kết nhận trình ... chung giáo dục đại học theo phương thức từ xa - Tổ chức, quản lý đào tạo, kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp loại hình đào tạo từ xa - Chất lượng giáo dục đại học theo phương thức từ xa TTĐTTX Đại...
 • 27
 • 275
 • 0

Vài nét về thư viện trường học ppsx

Vài nét về thư viện trường học ppsx
... vụ thư viện trang thiết bị thư viện Quan hệ giáo viên thư viện với học sinh dịch vụ dành cho học sinh Có lẽ yếu tố quan trọng tác động đến vai trò thư viện trường học cán thư viện trường học ... nguyên (Thư viện tỉnh, thư viện chuyên ngành, thư viện sở… hiệu đính số kiểm sóat thư viện mình) Thư viện Quốc gia nhập mã nhận dạng kiểm soát (Thư viện tỉnh, thư viện chuyên ngành, thư viện sở… ... viện tỉnh, thư 8/30/2010 Page 17 of viện chuyên ngành, thư viện sở hiệu đính mã số thư viện mình) Thư viện Quốc gia thiết lập ký hiệu xếp giá (Thư viện tỉnh, thư viện chuyên ngành, thư viện sở...
 • 21
 • 633
 • 5

Xem thêm